ครูบาศรีวิชัย ! อาตมาขอตายในผ้าเหลือง : ตอนที่ 3

00:41
ครูบาศรีวิชัยขณะถูกควบคุมตัว อยู่ที่ศาลาบาตร วัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 ..ถ้าอาตมาจะตาย ก็ขอตายในผ้าเหล...Read More
ครูบาศรีวิชัย ! อาตมาขอตายในผ้าเหลือง : ตอนที่ 3 ครูบาศรีวิชัย ! อาตมาขอตายในผ้าเหลือง : ตอนที่ 3 Reviewed by สารธรรม on 00:41 Rating: 5

ครูบาศรีวิชัย ! ประเคนข้อหา กบฏแผ่นดิน : ตอนที่ 2

00:40
อธิกรณ์ระยะแรก พ.ศ. 2450-2453  สืบเนื่องจากการเริ่มประกาศใช้ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองสงฆ์  ร.ศ.121 ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลง อยู่น...Read More
ครูบาศรีวิชัย ! ประเคนข้อหา กบฏแผ่นดิน : ตอนที่ 2 ครูบาศรีวิชัย ! ประเคนข้อหา กบฏแผ่นดิน : ตอนที่ 2 Reviewed by สารธรรม on 00:40 Rating: 5

ครูบาศรีวิชัย ! กำเนิดพระนักสู้ ต๋นบุญแห่งล้านนา : ตอนที่ 1

03:13
ฟ้าร้องฟ้าผ่าสะเทือนเลื่อนลั่น เป็นที่มาของชื่อ "ฟ้าฮ้อง หรืออินต๊ะเฟือน" พ.ศ. 2421 กำเนิด อ้ายฟ้าฮ้อง กว่า 130 ปี...Read More
ครูบาศรีวิชัย ! กำเนิดพระนักสู้ ต๋นบุญแห่งล้านนา : ตอนที่ 1 ครูบาศรีวิชัย ! กำเนิดพระนักสู้ ต๋นบุญแห่งล้านนา : ตอนที่ 1 Reviewed by สารธรรม on 03:13 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.