ครบรอบ 3 ปี แห่งการมรณภาพสมเด็จเกี่ยว คณะศิษย์มอบรถพยาบาล และร่วมบริจาคโลหิตทั่วประเทศ : เจ้าคุณเบอร์ลิน

ครบ ๓ ปี..

แห่งการมรณภาพ 

อุปเสณมหาเถรานุสรณ์ 

ที่วัดสระเกศ


๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๘.๐๐ น. ศิษยานุศิษย์ใน

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) 
อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช 
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร 

โดย พระพรหมสิทธิ 

เจ้าอาวาสวัดสระเกศได้มอบ..

รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ให้เหล่ากาชาดโรงพยาบาล จ.ปัตตานี 
เพื่อบริการประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามเจตนารมณ์
ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ

ซึ่งตลอดช่วงชีวิต เป็นที่ทราบกันดีว่า
เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เน้นสร้าง
โรงเรียน และโรงพยาบาลให้ชุมชน
ในชนบทตามชายแดนที่ห่างไกล

เจ้าประคุณสมเด็จฯ 

ได้สร้างคุณูปการไว้กับ

พระศาสนาเป็นเอนก

นำพาพระศาสนาก้าวข้ามช่วงวิกฤติ
หลายต่อหลายครั้ง

เจ้าประคุณสมเด็จฯ 
มักเตือนสติชาวพุทธให้เห็นภัย
พระศาสนา ทั้งภัยภายในและ
ภัยภายนอก

ได้วางรากฐานงานพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ วางรากฐาน
การสร้างวัดไทยในต่างประเทศ
จนวัดไทยขยายไปทั่วทุกมุมโลก


ช่วงสุดท้ายของชีวิต..

เจ้าประคุณสมเด็จฯ 
ให้ความสำคัญกับปัญหาภาคใต้ 
ได้จัดตั้งพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขึ้นมา 

มีศูนย์กลางการประสานงาน
พระธรรมทูตอาสาฯ อยู่ที่วัดบูรพาราม
ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี
และมีศูนย์พระธรรมทูตอาสาฯ
ประจำจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา
และ นราธิวาส

มีพระธรรมทูตอาสาฯ

 ปฏิบัติศาสนกิจ 250 รูป 

ภารกิจหลัก คือ ให้พระธรรมทูตอาสาฯ
ออกเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์
และชาวพุทธในพื้นที่ ออกสำรวจวัด
และหมู่บ้านชาวพุทธที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง
อันเนื่องมาจากถูกเผา ถูกกดดันให้ออก
จากพื้นที่ และช่วยฟื้นฟูประเพณีเก่าๆ
ของชาวพุทธที่หายไปในช่วงเกิดเหตุ
ความไม่สงบ

ภายใต้การกำกับของ

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม

และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา พระมหากษัตริย์
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ก่อตั้งขึ้น
โดยได้งบอุดหนุนจากสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตอาสา
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย ดำริของสมเด็จพระพุฒาจารย์


ในวันครบรอบ ๓ ปี 

แห่งการมรณภาพ

นอกจากการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธาน

ศิษยานุศิษย์ ได้มอบ..

" รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ "

ให้เหล่ากาชาดโรงพยาบาล จ.ปัตตานี
เพื่อบริการประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

และอยากจะขอเชิญชวนพระสงฆ์
และประชาชนร่วม "บริจาคเลือด"
ให้กับเหล่ากาชาดที่ออกหน่วย
รับบริจาคเลือดตามจังหวัดต่างๆ

นอกจากนั้น ทางวัดยังมีกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการให้พระรู้จักใช้
สื่อออนไลน์มารับใช้งานเผยแผ่
โดยใช้ชื่อโครงการ

"ธรรมะออนไลน์ 

สื่อธรรมให้ถึงโลก"

เพื่อให้พระนักเผยแผ่รุ่นใหม่รู้จัก
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือการเผยแผ่
ตามยุคสมัย

โดยรู้วิธีใช้ช่องทางโซเชียล
เพื่อส่งต่อธรรมะให้กลุ่มคนที่ไม่มี
เวลาเข้าวัด ได้ซึมซับหลักธรรม
พระนักเผยแผ่ช่วยกันสร้างทัศนคติ
ให้คนในสังคมเข้าใจว่า

ทำไมพระสงฆ์ต้องใช้โซเชียล
เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างทางทัศนคติ
ที่ไม่ดี ให้ได้รู้ว่า สื่อโซเชียลก็เป็น
การสื่อสารชนิดหนึ่งที่จะเป็น
ช่องทางนำธรรมะสู่สังคม

นอกจากนั้น ยังมีการจัดงานสัมมนา
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพระวิทยากร
การเรียนรู้กระบวนการทางจิตวิทยา
ด้วยกระบวนการ Drama Therapy
& Photo and VDO Therapy

จัดโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา พระมหากษัตริย์

เพื่อเปิดโอกาสให้พระวิทยากร
ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลัก
จิตวิทยาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ของไทยและระดับโลกอย่าง

VALENTINA FORTUNATI
BARLACCHI dr. in Psychology,
Psychotherapist กับกลุ่มพระนักเผยแผ่
ชั้นแนวหน้าจากทุกๆ ที่ทั่วประเทศ

และอยากจะขอเชิญชวนพระสงฆ์
และประชาชนร่วมบริจาคเลือด
ให้กับเหล่ากาชาดที่ออกหน่วย
รับบริจาคเลือดตามจังหวัดต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก
วัดสระเกศ ภูเขาทองครับ


โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin.den 04.08.2016

ส่วนตัวนั้น ผมก็ยังคงคิดว่า 
"หลวงพ่อสมเด็จเกี่ยว ยังมีขีวิตอยู่ครับ"

หมายเหตุ

ส่วนที่เบอร์ลินนั้น ครั้งแรก
ผมกะจะจัดทำบุญอุทิศใน
วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ 
แต่ทางสถานเอกอัครราชทูต ฯ 
โดยท่านทูตธีรวัฒน์ ภูมิจิตร 
ท่านได้ประสานเพื่อจัดกิจกรรม 
โดยนิมนต์ผมไปเป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ สอท. 
ตรงกันพอดี

งานทำบุญ..
อุทิศให้หลวงพ่อสมเด็จเกี่ยว
ที่นี่ฯ ผมจึงต้องเลื่อนออกไปก่อนครับ

่ขอบคุณภาพประกอบ
http://www.watsraket.com

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
ครบรอบ 3 ปี แห่งการมรณภาพสมเด็จเกี่ยว คณะศิษย์มอบรถพยาบาล และร่วมบริจาคโลหิตทั่วประเทศ : เจ้าคุณเบอร์ลิน ครบรอบ 3 ปี แห่งการมรณภาพสมเด็จเกี่ยว คณะศิษย์มอบรถพยาบาล และร่วมบริจาคโลหิตทั่วประเทศ : เจ้าคุณเบอร์ลิน Reviewed by สารธรรม on 03:11 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.