ไตรภาค เสียงที่ DSI ต้องฟัง! ความอยุติธรรมกำลังโดนประณาม : กรณีธรรมกาย

กรณีเกี่ยวกับรถโบราณ

กับกรณีฟอกเงินและ

รับของโจร DSI จึงตกอยู่

ในภาวะ ลิง-แก้-แห.!

นายแพทย์ ประเวศ วะสี (ซ้าย)
ดร.สิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ (ขวา)


กรณีของวัดพระธรรมกาย

ก็เหมือนกับกรณีของ

สปสช. และกรณีของ สสส.

 นั่นแหละ!

กรณีของวัดพระธรรมกาย
สะท้อนความผิดพลาด
ทางยุทธศาสตร์การเมือง
อย่างมีนัยยสำคัญ!


กรณีของวัดพระธรรมกาย
ก็มากด้วย แนวร่วมมหาศาล
ทั้งที่เป็นพระ ทั้งที่เป็นพุทธศาสนิก!
เพียงมองเห็นบุคคลที่เคลื่อนไหว
อยู่โดยรอบ "ดีเอสไอ"
ในกรณีของ "วัดพระธรรมกาย"

ก็ประจักษ์ในกรณี

พระสุวิทย์ ธีรธัมโม 
หรือพุทธอิสระ
นายไพบูลย์ นิติตะวัน
นายมโน เลาหวณิช
หรือเมตตานันโทภิกขุ

ในกาลอดีต

นี่คือ " พัฒนาการ" อย่างสำคัญ
เป็นพัฒนาการจาก 1 พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ
1 กปปส.

ก่อนรัฐประหาร 2549
ก่อนรัฐประหาร 2557

ยิ่งมีการโยงไปยัง

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปัญโญ) ก็ยิ่งหวาดเสียว
ในกระบวนการทาง "ความคิด"
ผู้คนจึงเริ่มมีคำตอบว่า..

เหตุใด..! 

กระบวนการสถาปนา

สมเด็จพระสังฆราช

องค์ใหม่จึงไม่ราบรื่น


แม้จะมีมติของ “มหาเถรสมาคม”
ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นมติ
ยืนตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ.2505
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535
สะท้อนความคิด ความเชื่อใน
ลักษณะ

"พันกัน"

ระหว่างสมเด็จพระมหารัชมัง
คลาจารย์ (ช่วง วรปัญโญ)
กับพระเทพมหาญาณมุนี
(ธัมมชโย) ระหว่าง "วัดปากน้ำ"
กับ "วัดพระธรรมกาย"

จึงทำให้กรณีอันเกี่ยวกับ
"รถโบราณ"
และกรณีอันเกี่ยวกับ
"คดีฟอกเงิน และรับของโจร"

กลายเป็นเรื่องในทาง 
"การเมือง" ที่ควรจะแก้ไข
อย่างง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน 
ก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
มากด้วยเงื่อนปม

"ดีเอสไอ" 
จึงตกที่นั่ง "ลิงแก้แห"

นายแพทย์ประเวศ วะสี
30 พ.ค. 2559


แหล่งข่าว : winnews.tv และ
http://www.matichon.co.th/news/152969
รัฐบาลควรไปบอก

"ตัวแถม"

ซึ่งไม่เกี่ยวกับ DSI

ให้หยุดพูด หยุดยุ่ง !


สาระสำคัญคือ

พระธัมมชโยทำผิด

จริงหรือไม่?

มันอยู่ตรงนี้.!!

กระแสของสื่อทุกสื่อตอนนี้
กำลังชี้นำทำราวกับว่า

"จับสึกพระธัมมชโย"
เป็นผลงานสำคัญ !!

ต้องทำให้สำเร็จภายในรัฐบาล
ชุดนี้หลังจากที่รอคอยจังหวะ
มา 18 ปีแล้วตอนนี้คนพยายาม
ลากเรื่องนี้ไปสู่เรื่องอื่น

คนไม่ชอบธรรมกาย ก็บอกอยาก
จะเห็นการดำเนินการกับพระธัมมชโย
เพราะธรรมกายไม่ใช่ศาสนาพุทธ

ซึ่งมุมมองว่าธรรมกาย
เป็นพุทธหรือไม่เป็น
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

คนที่ศรัทธาก็มี
lส่วนคนที่ไม่ศรัทธา

คุณก็ไม่ต้องมาวัดเขา!
และคุณไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่า
เขาไม่ใช่ศาสนาพุทธ

หรือพระธัมมชโย
ขาดจากความเป็นพระไปแล้ว

มันไม่ได้ .!

เรื่องแบบนี้ต้องเคารพกัน

และคุณจะมาบอกว่า..

อำนาจรัฐจะต้องมาจัดการ

คนที่คุณไม่ศรัทธาไม่มี

ใครทำได้.!
ตอนนี้เรื่องคดี..


ถูกลากไปเรื่องทางการเมือง!
เรื่องการแต่งตั้งสมเด็จ
พระสังฆราช และเจ้าหน้าที่รัฐ
มีส่วนสร้างกระแสแบบนี้

เมื่อวานเห็นการแถลงข่าวที่ DSI
เห็นคุณมโน ซึ่งทุกคนทราบดี
ว่าคุณมโนแสดงตนอย่างชัดเจน
ว่าเป็นกลุ่มที่ต่อต้านวัดพระ
ธรรมกาย มาอย่างต่อเนื่อง

แม้จะบอกว่าเป็นอดีตลูกศิษย์
วัดพระธรรมกาย เพื่อให้คนอื่น
เชื่อถือว่า.. 

แม้กระทั่งอดีตลูกศิษย์

ยังรับไม่ได้ !

เพราะฉะนั้นคุณมโนจึงมีบทบาท
กับพระธัมมชโยมาอย่างต่อเนื่อง

แต่การที่คุณมโน กับไปร่วม
ประชุมกับ DSI ว่าจะดำเนินคดี
พระธัมมชโยอย่างไร ??

เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่หน่วย
งานรัฐจะต้องระวัง!

คุณไม่ควรเอา พลเรือนที่ไม่เกี่ยว
ข้องกับคดีและมีภาพในสังคมว่า..
เป็นคู่ขัดแย้งอย่างชัดเจนไปร่วม
ประชุมกับ DSI

คุณมโนไปในฐานะอะไร ?

การที่คุณมโนมาแถลงโจมตี
วัด โจมตีพระธัมมชโยหน้า DSI 
เป็นเรื่องที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น
..แม้แต่นิดเดียว!

เมื่อคุณประชุมเสร็จแล้ว
คุณมโนมาแถลงข่าวหน้า DSI 
เรื่อง..

1. พระธัมมชโยไม่ป่วยจริง
2. วัดพระธรรมกายมีโล่มนุษย์
3. วัดพระธรรมกายมีที่ซุกซ่อนเยอะ

ตำรวจเข้าไปก็หาไม่เจอ
คุณมโนจะเปิดเผยที่ซ่อนลับให้..

การแถลงต่อสื่อมวลชน
แบบนี้..คนที่ได้รู้ ได้เห็น 
ก็จะรู้สึกและกลัวว่าอำนาจรัฐ
มีความลำเอียงเกิดขึ้นหรือเปล่า

แม้คุณไพบูลย์ นิติตะวัน
ซึ่งก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าไม่ได้อยู่กลุ่มธรรมกาย 
และอยู่กลุ่มซึ่งไม่ต้องการ
ให้สมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราช

คุณไพบูลย์ ไปยื่นเรื่องจับสึก
พระธัมมชโยภาพแบบนี้ ทำให้
คนรู้สึกมีฝักมีฝ่ายมีการเลือกปฏิบัติ
มีความลำเอียง.!


DSI ควรทำอะไรหลังจากนี้ 

เพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลาย

เป็นน้ำผึ้งหยดเดียว.!


ควรตัดคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้ออกไปให้หมด
ตัดคุณมโน ตัดคุณไพบูลย์
นิติตะวันออกไป..


หรือแม้ รมต.ยุติธรรม
ก็ควรจะยุติการพูดเรื่องนี้


เพราะว่า นายกยังไม่พูด
เรื่องนี้ รองนายกท่านอื่น
ก็ไม่พูด

รมต.ยุติธรรม อาจจะเป็นผู้บังคับ
บัญชาของ DSI แต่เรื่องนี้..

ให้เจ้าหน้าที่ระดับอธิบดีทำไป
เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดน้ำเสียง
ท่าทีความลำเอียงก็จะเกิดขึ้น
แล้วมันก็จะไม่จบ!!

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จากเรื่อง
กฎหมายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบ
วัดพระธรรมกายชอบไม่ชอบ
สมเด็จวัดปากน้ำ ..

เช่นวันนี้มีคนตั้งประเด็นว่า

จะให้สมเด็จวัดปากน้ำ

เป็นคนเจรจา..

ให้พระธัมมชโยมามอบตัว

ซึ่งมันไม่ใช้หน้าที่ของท่าน.!!


การไปสร้างประเด็นว่า..
มันเป็นหน้าที่ของสมเด็จ

วัดปากน้ำ เพราะท่านเป็น
คนบวชให้ ประเด็นนี้..

มันเป็นการสร้างวาทกรรม
เช่น สมมุติคุณอายุ 70 คุณทำผิด
ไปยักยอกทรัพย์ มีคนไปบอกว่า
ให้ไปบอกอาจารย์ของคุณตอน
ป. 4 ว่าคุณไม่ยอมมอบตัว

อาจารย์ของคุณจะต้องไปเจรจา
ให้คุณมอบตัวไม่อย่างนั้นอาจารย์
ของคุณจะแย่เหมือนคุณ.?


นี้มันคือการสร้างวาทกรรม
เกิดขึ้น ถ้าสมเด็จวัดปากน้ำ
ดีจริง. ! ต้องไปพูดให้หลวงพ่อ
ธัมมชโยมอบตัว ถ้าสมเด็จ
วัดปากน้ำไม่ไป แสดงว่า
สมเด็จวัดปากน้ำผิด..!! 

เรื่องนี้เลยไม่ใช่เรื่องกฎหมาย
กลายเป็นเรื่องการสร้างวาทกรรม
กลายเป็นเรื่องสร้างความเกลียดชัง
กลายเป็นเรื่องของการ เอาไม่
เอาธรรมกายเอาไม่เอาสมเด็จ
วัดปากน้ำ


แล้วเรื่องแบบนี้แหละ

มันคือจุดที่ทำให้อันตราย

ตั้งสติให้ดีๆ ..

รัฐบาลทำบทบาทแบบนี้คนจะ
ชื่นชมแต่ถ้ามีคนไม่เกี่ยวข้อง
มาพูดแล้วรัฐบาลไม่ว่าอะไร .?.
คนก็จะรู้สึกถึงการเลือกปฏิบัติ
มีฝักมีฝ่ายมากขึ้น.!

ดร.สิโรจน์ คล้ามไพบูลย์
อาจารย์พิเศษด้านทฤษฎี
สังคมศาสตร์
และสิทธิมนุษยชนศึกษา
29 พ.ค.2559


พลาดไม่ได้ :
ปฐมภาค 
Click > เสียงที่ DSI ต้องฟัง!
ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
&ชินวัฒน์ หาบุญพาด

ทวิภาค 
Clickเสียงที่ DSI ต้องฟัง!
 อรรถชัย อนันตเมฆ &
พานทองแท้ ชินวัตร                     


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com

-------------------------------------

ไตรภาค เสียงที่ DSI ต้องฟัง! ความอยุติธรรมกำลังโดนประณาม : กรณีธรรมกาย ไตรภาค เสียงที่ DSI ต้องฟัง! ความอยุติธรรมกำลังโดนประณาม : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 04:56 Rating: 5

14 ความคิดเห็น:

 1. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 2. ขอแค่ความยุติธรรมให้พุทธบริษัทสี่ในประเทศไทย เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ำกต้องทางศีลธรรมแก่สังคมไทยประเทศไทยและชาวพุทธทั่วโลก

  ตอบลบ
 3. ขอแค่ความยุติธรรมให้พุทธบริษัทสี่ในประเทศไทย เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ำกต้องทางศีลธรรมแก่สังคมไทยประเทศไทยและชาวพุทธทั่วโลก

  ตอบลบ
 4. ขอขอบคุณดร.สิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ ที่ออกมาให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และเป็นกลาง เพื่อให้สังคม
  ได้รู้ความจริง คนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีปัญญา อยากรู้ความจริงก็เข้าไปพิสูจน์ได้ตลอดเวลา และในสถานการณ์
  ความขัดแย้งเริ่มบานปลายอย่างนี้ ก็ควรที่จะมีบุคคลเช่น
  ดร.สิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ ที่เป็นกลาง ออกมาให้ความกระจ่าง แก่สังคมมากๆค่ะ ขอบคุณอีกครั้งน่ะคะ

  ตอบลบ
 5. แล้วที่พูดมาทั้งหมดนี้เห็นมีการพูดถึงไอ้โม่งหรืออีโม่งเลยที่ทำลายองค์กรพระพุทธศาสนาอยู่ขณะนี้?

  ตอบลบ
 6. ผมมีความเชื่อส่วนตัวอยู่เรื่องหนึ่ง คือเชื่อท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน...และเชื่อว่าผู้ที่มุ่งหวังทำลายล้างคณะสงฆ์อยู่ทุกวันนี้จะไม่มีชีวิตรอดแม้แต่คนเดียวถ้าไม่ไปขอขมาต่อคณะสงฆ์หรือขอขมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่วัดพระธรรมกาย

  ตอบลบ
 7. ผมมีความเชื่อส่วนตัวอยู่เรื่องหนึ่ง คือเชื่อท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน...และเชื่อว่าผู้ที่มุ่งหวังทำลายล้างคณะสงฆ์อยู่ทุกวันนี้จะไม่มีชีวิตรอดแม้แต่คนเดียวถ้าไม่ไปขอขมาต่อคณะสงฆ์หรือขอขมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่วัดพระธรรมกาย

  ตอบลบ
 8. ผมมีความเชื่อส่วนตัวอยู่เรื่องหนึ่ง คือเชื่อท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน...และเชื่อว่าผู้ที่มุ่งหวังทำลายล้างคณะสงฆ์อยู่ทุกวันนี้จะไม่มีชีวิตรอดแม้แต่คนเดียวถ้าไม่ไปขอขมาต่อคณะสงฆ์หรือขอขมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่วัดพระธรรมกาย

  ตอบลบ
 9. ผมมีความเชื่อส่วนตัวอยู่เรื่องหนึ่ง คือเชื่อท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน...และเชื่อว่าผู้ที่มุ่งหวังทำลายล้างคณะสงฆ์อยู่ทุกวันนี้จะไม่มีชีวิตรอดแม้แต่คนเดียวถ้าไม่ไปขอขมาต่อคณะสงฆ์หรือขอขมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่วัดพระธรรมกาย

  ตอบลบ
 10. คนไทยชาวพุทธเราโชคดีที่เรื่องการทำลายล้างพระพุทธศาสนามาเกิดขึ้นในยุคนี้ โชคดีเพราะยุคนี้ไม่ความลับที่จะปกปิดได้อีกต่อไป(ยุค4Gแล้ว)

  ตอบลบ
 11. คนไทยชาวพุทธเราโชคดีที่เรื่องการทำลายล้างพระพุทธศาสนามาเกิดขึ้นในยุคนี้ โชคดีเพราะยุคนี้ไม่ความลับที่จะปกปิดได้อีกต่อไป(ยุค4Gแล้ว)

  ตอบลบ
 12. แล้วที่พูดมาทั้งหมดนี้เห็นมีการพูดถึงไอ้โม่งหรืออีโม่งเลยที่ทำลายองค์กรพระพุทธศาสนาอยู่ขณะนี้?

  ตอบลบ
 13. ผมคิดว่าเราควรตั้ง wars room สำหรับโต้ตอบ จัดการกับความพยายามบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาในไทย

  ตอบลบ
 14. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.