เราตายได้ ! แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้ อมตวาจาสมเด็จเกี่ยว : กรณีธรรมกาย

กิจการพระธรรมทูตไทย

ในสหรัฐอเมริกา


วันนี้ผมขอรายงานตัว!
ด้วยการรายงานกิจการ การเผยแพร่
พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา
ของคณะสงฆ์ไทยนะครับ


ภาพสมเด็จพระพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว)
เมื่อครั้งไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ

       วิสัยทัศน์สมเด็จเกี่ยว      

   พระศาสนาไม่สูญจากไทย  

      ต้องก้าวไกลไปทั่วโลก!      


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว)
และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
กำลังสนทนากับสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ณ นครวาติกัน (Vatican City State)
ประเทศอิตาลี


งานพระศาสนาในต่างประเทศ
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ออกไปยังต่างประเทศนั้น กล่าวได้ว่า
หลวงพ่อสมเด็จเกี่ยว แห่งวัดสระเกศ
ท่านริเริ่ม และวางรากฐานไว้มาแต่แรก
ราว 50-60 ปี ก่อนแล้ว

ด้วยความวิสัยทัศน์กว้างไกล
แบบมองอนาคตขาดของท่านว่า

"สักวันหนึ่งพุทธศาสนา
อาจสูญหายจากไทยก็ได้ "

ดังนั้น..
ท่านจึงทุ่มเท และส่งเสริม
ให้พระสงฆ์ไทยคิดออกไปเผยแพร่
พระศาสนายังต่างประเทศ
แนวคิดของท่าน ในช่วงแรกๆ
ก็ถูกตั้งข้อสงสัยถึงขนาดต้านแรงๆ เช่น
คนทั่วไปมองว่า..

   ส่งพระไปอยู่ต่างประเทศทำไม?  

   เดี๋ยวพระก็ไม่สำรวม    

   ละทิ้งพระธรรมวินัย!    


ท่านก็จะตอบว่า..

"หากจะไม่สำรวม
อยู่ในประเทศไทยก็เป็น
ไม่ต้องไปอยู่ต่างประเทศหรอก "


หรือบางทีท่านก็ตอบหนักๆ ไปว่า..

"พระไปเมืองนอก ทำให้ฝรั่งไหว้
แต่คนไทยบางคน ไปเมืองนอก
กลับไปไหว้ฝรั่ง "


เป็นต้น..
สุดท้าย ปัจจุบันก็พิสูจน์ได้ชัดว่า
ท่านคาดถูกต้องทุกประการ 

ที่ยืนยันได้ก็คือ

1. เกิดปัญหาขัดแย้งทางศาสนา
    และทางคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
2. ก่อให้เกิดวัดไทยขึ้นในต่างประเทศ
    เป็นจำนวนมากเฉพาะที่อเมริกา 
    มีวัดไทยกว่า 200 วัด

หาอ่านได้ ในหนังสือ 
"เย็นหิมะในรอยธรรม "


   กิจการงานพระศาสนาในสหรัฐฯ  

          11-15 พฤษภาคม 2559         

เมื่อวานนี้ ได้มึกิจกรรมสำคัญที่นั่นครับ
คือมีพิธี เปิดประชุมใหญ่ประจำปี
ของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ที่นั้น โดยในปีนี้มี..
ท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ
ประธานสำนักงานกำกับดูแล 

พระธรรมทูตไปต่างประเทศ
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ภูเขาทอง กทม.

ในนามของผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช จากประเทศไทย
ท่านได้เดินทางไปเป็นประธานเปิด
และเป็นประธานงานฝังลูกนิมิต 
ที่วัดพุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ด้วย

เจ้าคุณศักดิ์ชัย เจ้าอาวาสที่นี่นั้น
นับไปแล้วกับผมเอง ก็ไม่ไกลกัน
เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องครับ!
คือท่านเป็นพี่ ผมเป็นน้อง
เพราะต่างก็เป็นศิษย์ร่วมสำนักเรียน
วัดชากมะกรูด ที่ระยอง ในหลวงพ่อไพฑูรย์
อดีตพระนักเทศน์เอกระดับประเทศ
มาด้วยกันแต่นานๆ เป็น 10 ปี
กว่าจะได้เจอกันเพราะอยู่คนละทวีป

กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกานั้น
เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล
 ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาตอนเหนือ
ประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์กล่าวไว้ว่า
เมื่อ 4 หมื่นปีก่อน
คนเอเซียได้อพยพไปอยู่ก่อนแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นคนเผ่าเดิมของที่นี่
ปัจจุบันมี กรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นเมืองหลวง
ส่วนเมืองใหญ่ที่สุดคือ นิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกามีประชากรราว 300 กว่าล้านคน
มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
รองลงไปก็ภาษาสเปน

      มีรายงานข่าวกิจกรรม      

       โดยละเอียดดังนี้ครับ       พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานสำนักงานกำกับดูแล

พระธรรมทูตไปต่างประเทศ
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม.
เป็นประธานในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย
ในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ
ประจำปี ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙

พิธีสมโภชรัตนอุโบสถศาลา
ทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี
ของพระวิเทศธรรมคุณ
(ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ-หงส์รัตน์)
และผูกพัทธสีมา ตัดหวาย-ฝังลูกนิมิต
ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาวันพุธที่ 11 พฤษภาคม ถึง 
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
(ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ ถึงวันขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือน ๖ ปีวอก)
โดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ
กล่าวเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย
ในสหรัฐอเมริกา

จากนั้น..
ได้อ่านสาสน์ ของเจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ในที่ประชุมมหาสมาคม ณ วัดสุทธาวาส
เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาฯ
ได้กล่าวถวายรายงานการดำเนินงานประจำปี
ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
แด่ประธานในพิธีเปิดงานฯ

     พระธรรมฑูต    

    คือความภูมิใจคณะสงฆ์ไทย   

 เราตายได้ แต่พระศาสนาตายไม่ได้ ! ในโอกาสนี้ หัวหน้าพระธรรมฑูตไทย
สายอินเดีย-เนปาล
พระเทพโพธิวิเทศ (วรียุทฺโธ)
ได้เดินทางร่วมกาประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
ในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นพระพรหมสิทธิ 
ให้โอวาทมีความตอนหนึ่งว่า ..

" พระธรรมทูต ที่มาทำงานต่างประเทศ
อย่าคิดหันหลังกลับ 

ต้องคิดลุยไปข้างหน้าเรื่อย
เอาตายเพื่อพระศาสนาในต่างประเทศ

เป็นเป้าหมายของชีวิต

ตามแบบอย่างบูรพาจารย์ของพวกเรา 
เช่น พระโสณะ และพระอุตตระ 
เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะรักษา
พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกได้

หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(สมเด็จเกี่ยว) เมื่อมีชีวิตอยู่ 
ท่านมุ่งมั่นเรื่องงานต่างประเทศมาก 
ท่านอยากเห็น พระธรรมทูต
มีความสง่างามในต่างประเทศ 
พูดปลุกเร้าพวกเราเสมอว่า..

"เราตายได้! 

แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้"

เพื่อให้พวกเรามีความหวัง มีกำลังใจ
และมุ่งมั่นทำงานบูชาพระพุทธเจ้า
พระธรรมทูตทุกองค์นั้น

ล้วนเป็นความภูมิใจของคณะสงฆ์ไทย
ทุกท่านทำงานอย่างมีเกียรติ อย่างทุ่มเท 

สมเป็นหน้าตาของประเทศชาติบ้านเมือง 
ชาวต่างชาติเห็นจีวรสีเหลืองก็ทักว่า 
พระสงฆ์ไทย


แม้ทุกวันนี้ ..นเมืองไทย 
จะมีปัญหามากมายดังที่ทราบ 
ก็ต้องค่อยๆ ช่วยกันแก้ไข 
สักวันก็คงจะคลี่คลายได้

และให้คิดเสมอว่า..
เราได้ทำงานสนองพระคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ที่ทรงอุปถัมภ์พระศาสนา 
และทรงยกย่องพระสงฆ์
ให้มีเกียรติตามคติโลก

การทำงานพระศาสนาในต่างประเทศ
ของพระธรรมทูต เป็นการประกาศ

เกียรติคุณประเทศชาติก็เป็นการ
สนองพระคุณพระองค์ท่านทางหนึ่งด้วย "

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซต์
รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา

โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den. 13.05.2016Cr.ขอขอบคุณภาพประกอบจากเวปธรรมจักร

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
Talk--secret.blogspot.com

------------------------------------
เราตายได้ ! แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้ อมตวาจาสมเด็จเกี่ยว : กรณีธรรมกาย เราตายได้ ! แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้ อมตวาจาสมเด็จเกี่ยว : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 21:22 Rating: 5

96 ความคิดเห็น:

 1. หลวงพ่อธัมมชโย ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ท่านสอนให้เรารักในการ ให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม กตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ให้รักและเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก และเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกๆ คน โครงการต่างๆ ที่ท่านดำเนินการล้วนแต่เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป และเป็นโครงการที่เห็นผลเป็นรูปธรรมในทุกๆ โครงการ ท่านมีแต่สิ่งดีๆ ทั้งนั้นเลยครับ ท่านที่ยังสงสัยในตัวหลวงพ่อฯ ขอให้ลองมาพิสูจน์ดูครับ มาฟังธรรมะจากท่าน แล้วค่อยตรองดู จะพบความจริงที่ดีงามในไม่ช้าครับ ☺

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. กราบแทบเท้าแด่คณะสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสมควร และมุ่งมั่นในการเผยแผ่คำสอนที่ดีงามของพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกครับ ทุกท่านคือแสงสว่าง ที่จะส่องไปยังมุมมืดทั่วทั้งโลกให้สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม นำสันติสุขมาสู่โลกของเรา เมื่อใจเราหยุดนิ่ง สบาย ๆ ความสุขก็เกิดขึ้น อย่างง่ายดาย ไม่ว่าชาติไหน ภาษาใด กราบแทบเท้าอนุโมทนาบุญครับ

   ลบ
 2. ต้องขอขอบคุณพระเถระผู้ใหญ่ผู้มองการไกล ทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปสู่ต่างประเทศ

  ตอบลบ
 3. ขอนอบน้อมถวายกราบงามๆ แด่สมเด็จเกี่ยว ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 4. พระมหาเถระได้ทำงานแผยแผ่พระศาสนาไปยังต่างประเทศ
  ทำให้พุทธเราเป็นที่รู้จักในนาประ เทศ ตอ้งใช้กำลังกายกำลังใจ
  เป็นอย่างมาก การอยู่ต่างประเทศไม่ง่ายเลย ตอ้งปรับตัวทั้งอากาศ
  และอาหารอีก ตอ้งขอกราบแทบเท้าพระเถระทุกรูปที่ทำหน้าที่คร้บ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ค่ะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาโลกจะร่มเย็นได้อย่างไร เพราะคนไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ถ้าไม่มีคนสอน

   ลบ
  2. ใช่ค่ะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาโลกจะร่มเย็นได้อย่างไร เพราะคนไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ถ้าไม่มีคนสอน

   ลบ
 5. พระมหาเถระได้ทำงานแผยแผ่พระศาสนาไปยังต่างประเทศ
  ทำให้พุทธเราเป็นที่รู้จักในนาประ เทศ ตอ้งใช้กำลังกายกำลังใจ
  เป็นอย่างมาก การอยู่ต่างประเทศไม่ง่ายเลย ตอ้งปรับตัวทั้งอากาศ
  และอาหารอีก ตอ้งขอกราบแทบเท้าพระเถระทุกรูปที่ทำหน้าที่คร้บ

  ตอบลบ
 6. กราบเเทบเท้าพระเถรานุเถระ ทุกรูปที่เคารพอย่างสูงยิ่ง เพราะมีมหาเถรสมาคม ประเทศไทยจึงยังดำรงพระศาสนาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ. ดีใจปลื้มใจเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 7. ผมชอบคำนี้ครับ เราตายได้ แต่พระศาสนาจะตายไม่ได้

  ตอบลบ
 8. หลวงพ่ี่อธัมมชโยท่่านป่วยหนักมาก ขอใหุุ้้DSIมาสอบถามที่วัดพระธรรมกาย ขอให้ DSIมีความเมตตาต่อหลวงพ่อด้วย

  ตอบลบ
 9. ประเทศไทยอยู่คู่กับพุทธศาสนามาช้านาน คนไทยบางกลุ่มกลับไม่เห็นคุณค่า โชคดีที่ตอนี้พุทธศาสนาได้เผยแพร่ไปยังหลายประเทศ ขอภาวนาให้พุทธศาสนากลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งในประเทศของเรา

  ตอบลบ
 10. ประเทศไทยอยู่คู่กับพุทธศาสนามาช้านาน คนไทยบางกลุ่มกลับไม่เห็นคุณค่า โชคดีที่ตอนี้พุทธศาสนาได้เผยแพร่ไปยังหลายประเทศ ขอภาวนาให้พุทธศาสนากลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งในประเทศของเรา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วยคะ เหมือนไก่ได้พลอย...ในยุคแรกๆที่ศาสนาพุทธเข้ามาเมืองไทยก็มิได้มี 2 นิกายเหมือนปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้มี 2 นิกายแถมยังมาโจมตีกันเองมันเหมือนแล่เนื้อให้แร้งกินอย่างไรอย่างนั้น...

   ลบ
 11. สาธุๆๆ กราบอนุโมทนาบุญกับสมเด็จเกี่ยว และพระคุณเจ้าทุกรูปที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 12. สาธุๆๆ กราบอนุโมทนาบุญกับสมเด็จเกี่ยว และพระคุณเจ้าทุกรูปที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 13. ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ท่านมองการณ์ไกลมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 14. ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ท่านมองการณ์ไกลมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 15. ศรัทธาปสาทะ..เกิดจากปัญญา....มนสิการธรรม,ขอถวายนอบน้อมพระเดชพระคุณทุกรูป..ที่มีความงามแห่งศีล สมาธิ ปัญญาญาณ..วิมุตติญาณ เพื่อทำลายอวิชชา..ตัณหา..อุปาทาน..ถอนภพชาติชรา มรณะอุปายาส...ทุกขโทมนัสทั้งปวง

  ตอบลบ
 16. ขอนอบน้อมแด่พระมหาเถระ พระเถรานุเถระทุกรูปนะครับ ที่ได้สร้างผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศตลอดมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งพระพุทธศาสนามีความเป็นปึกแผ่นในดินแดนต่างประเทศมากมาย เป็นหลักประกันว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ ที่ปลุกเร้าให้พระสงฆ์ไทย มีจิตฮึกเหิมว่า “เราตายได้ แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้” นั้น ได้เป็นความจริงแล้วด้วยผลงานของพระธรรมทูตทุกๆ องค์ ขอกราบคารวะแด่พระธรรมทูตทุกๆ รูปในโอกาสนี้ครับ

  ตอบลบ
 17. ศรัทธาปสาทะ..เกิดจากปัญญา....มนสิการธรรม,ขอถวายนอบน้อมพระเดชพระคุณทุกรูป..ที่มีความงามแห่งศีล สมาธิ ปัญญาญาณ..วิมุตติญาณ เพื่อทำลายอวิชชา..ตัณหา..อุปาทาน..ถอนภพชาติชรา มรณะอุปายาส...ทุกขโทมนัสทั้งปวง

  ตอบลบ
 18. ขอกราบอนุโมทนาบุญครับ

  ตอบลบ
 19. สาธุค่ะเห็นการทำงานแล้วปลื้มใจจริงๆ

  ตอบลบ
 20. เจ้าค่ะ งานพระศาสนา เรื่องไหนใครว่ายาก นับเป็นการสร้างบารมีทีรยิ่งยวด
  การที่พระสงฆ์ไทยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
  เนืรองจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เีจริง ใครแฏิบัติจริงย่อมได้ความสุขจริง

  ตอบลบ
 21. อนุโมทนาบุญกับสมเด็จเกี่ยว. ทุกๆบุญค่ะ. และเจ้าคุณเบอร์ลิน. ที่รักพระศาสนาเป็นที่สุด. เหมือนหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ. สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 22. ขอกราบนอบน้อมสมเด็จเกี่ยวผู้มีวิสัยกว้างไกล ด้วยความเคารพอย่างสูงน่ะครับ ✨🙇🏻✨

  ตอบลบ
 23. คนไทยในอดีต จะมีใจรักในศาสนาพุทธและช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา ทำให้ศาสนาพุทธสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

  ตอบลบ
 24. กราบอนุโมทนาบุญครับ

  ตอบลบ
 25. ชีวิตเรานั้นสั้นนักเร่งทำความดีเถิดค่ะ เป็นคนดีที่รักษาศีลได้ครบทุกวันนี้ เพราะมีหลวงพ่อธัมมชโยวัดพระธรรมกายค่ะ

  ตอบลบ
 26. อนุโมนาบุญสมเด็จเกี่ยวและเจ้าคุณเบอร์ลินค่ะ. ที่มีปฎิภาณรักพระพุทธศาสนา. เราตายได้. พระศาสนาตายไม่ได้ค่ะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 27. พระธรรมทูต คือ ผู้นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่ใจของชาวโลก

  ตอบลบ
 28. สาธุครับ ถูกต้องที่สุดครับ เพราะชีวิตเราอยู่ได้ไม่นานหรอกครับ พระพุทธศาสนาจะต้องคงอยู่ไปตราบนานเท่านาน

  ตอบลบ
 29. ขอนอบน้อมกราบ สมเด็จเกี่ยว ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง อมตวาจาท่านเฉียบคม ทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ยังต่างประเทศ ดังเช่นพระเทพญานมหามุนี พระเดชพระคุณท่านนำศาสนาพุทธเผยแผ่ไปยังทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก ชาวไทยควรภาคภูมิใจ นะคะ ที่มีพระสุปฏิปันโนอยู่ในประเทศไทย และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านได้เป็นต้นบุญ ต่าง ๆ ไปอารยประเทศค่ะ

  ตอบลบ
 30. ขอนอบน้อมกราบ สมเด็จเกี่ยว ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง อมตวาจาท่านเฉียบคม ทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ยังต่างประเทศ ดังเช่นพระเทพญานมหามุนี พระเดชพระคุณท่านนำศาสนาพุทธเผยแผ่ไปยังทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก ชาวไทยควรภาคภูมิใจ นะคะ ที่มีพระสุปฏิปันโนอยู่ในประเทศไทย และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านได้เป็นต้นบุญ ต่าง ๆ ไปอารยประเทศค่ะ

  ตอบลบ
 31. สาธุ พระพุทธศาสานาจงดังไกลไปทั้วโลก
  และจงอยุ่ยืนยงตลอดไปกับนานแสนนานเทอญ

  ตอบลบ
 32. ขอนิบน้อมบูชาสมเด็จเกีายวด้วยความเคารพที่ท่านเป๋นผู้เปยแพร่ศาสนาพุทธไปเจริญที่ต่างประเทศ

  ตอบลบ
 33. ขอนิบน้อมบูชาสมเด็จเกีายวด้วยความเคารพที่ท่านเป๋นผู้เปยแพร่ศาสนาพุทธไปเจริญที่ต่างประเทศ

  ตอบลบ
 34. ขอนอบน้อมแด่สมเด็จเกี่ยว และสมเด็จช่วงผู้เป็นมิ่งขวัญของพวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

  ตอบลบ
 35. ความดีงามที่ชัดเจน อนุโมทนาสาธุคะ

  ตอบลบ
 36. ขอกราบนอบน้อมๆท่านเจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยว ที่ออกไปเผยแพร่ยังนานาประเทศต่างๆ ทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลก ขออนุโมทนาบุญทุกบุญครับ!

  ตอบลบ
 37. กราบถวายพระคุณเจ้าด้วยความเคารพเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 38. ขออนุโมทนาบุญ กับบทความอันมีค่า
  ทำให้นึกึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยในตอนนี้

  หลวงพ่อธัมมชโยท่านโดนรังแกมาตลอดแต่อดทน สู้ด้วยความดี และความเงียบ
  ลองอ่านเรื่องราวของท่านดูบ้างนะ
  หลวงพ่อธัมมชโย – 7 เหตุผล ว่าทำไมผู้คนจึงยังศรัทธาท่านอย่างเหนียวแน่น

  ตอบลบ
 39. เราตายได้.."แต่พระศาสนาตายไม่ได้"อมตวาจา ของท่านสมเด็จเกี่ยวผู้เป็นต้นบุญ เผยแพร่ศาสนาไปทั่วโลก..ขอกราบอนุโมทนากับทุกๆท่านและผู้ที่มีส่วนในงานเผยแผ่พระศาสนาไปยังชาวโลกครับ...

  ตอบลบ
 40. ขอกราบอนุโมทนาบุญ อย่างสูงยิ่ง ด้วยหัวใจของพระคุณเจ้าผู้มีเมตตายิ่งใหญ่..เพื่อที่จะขยายคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก พระพุทธศาสนาจึงได้ดำรงควอยู่มาร่วม2600กว่าปี..และขอให้อายุพระพุทธศาสนา ..ยืนยาว ด้วยพึทธบริษัท4สามัคคีรวมพลัง..เพื่อทดแทนคุณน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สาธุ..สาธุ..สาธุ..

  ตอบลบ
 41. อนุโมทนาบุญค่ะ
  สมเด็จฯเกี่ยว ท่านทำคุณประโยชน์มากมายแก่พระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 42. อนุโมทนาบุญค่ะ
  สมเด็จฯเกี่ยว ท่านทำคุณประโยชน์มากมายแก่พระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 43. ด้วยจิตใจที่ทุ่มเทเพื่องานพระพุทธศาสนา "เราต้องไม่ตาย และพระพุทธศาสนาก็ต้องไม่ตาย" ค่ะ ขออนุโมทนากับทหารกล้าแห่งกองทัพธรรมทุกรูป/คน นะคะ

  ตอบลบ
 44. เราตายได้ แต่พระศาสนาตายไม่ได้!อมตวาจาสมเด็จเกี่ยว ชัดๆเต็มๆเลยครับ

  ตอบลบ
 45. ใช้ค่ะเราตายแต่พระพุทธศาสนาต้องอยู่ คู่บ้านคู่เมืองชั่วลูกชั่วหลานเราค่ะ

  ตอบลบ
 46. อมตะวาจาจริงๆเลย.....สาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา....ธุ ๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 47. อมตะวาจาจริงๆเลย.....สาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา....ธุ ๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 48. สาธุๆๆค่ะ
  กราบขอบพระคุณมากค่ะ
  คนไทยบางกลุ่มควรเปิดใจให้กว้างในเรื่องนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 49. กาาบขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ
 50. ซึ้งใจในความรักพระพุทธศาสนาของสมเด็จเกี่ยวมากๆเลยฮะ

  ตอบลบ
 51. สาธุเจ้าค่ะ ปลื้มกับมโนปณิธานของท่าน และทำให้เป็นจริง

  ตอบลบ
 52. สาธุเจ้าค่ะ ปลื้มกับมโนปณิธานของท่าน และทำให้เป็นจริง

  ตอบลบ
 53. กราบนุโมทนาบุญสาธุ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ15 พฤษภาคม 2559 08:48

  เป็นความโชคดีของประเทศไทย ที่มีพระมหาเถระผู้ใหญที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และที่สำคัญท่านรักพระพุทธศาสนาเป็นที่สุด ระดับยอมตายเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา ขอกราบนอบน้อมพระมหาเถระผู้มีอุปการะมาก และมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงทุกรูปค่ะ

  ตอบลบ
 55. เป็นความโชคดีที่ประเทศไทยมีพระมหาเถระที่เปี่ยมเมตตา มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ยาวไกลเช่นนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 56. กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 57. ขอกราบอนุโมทนาบุญ กับสมเด็จเกี่ยวและคณะสงฆ์ ที่ได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาใยต่างประเทศด้วยเจ้าค่ะ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 58. ขอกราบอนุโมทนาบุญ กับสมเด็จเกี่ยวและคณะสงฆ์ ที่ได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาใยต่างประเทศด้วยเจ้าค่ะ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 59. ยุคนี้หายากมากครับ สำหรับพระที่เสียสละมากๆ ครับ ลองสืบดูครับ

  ตอบลบ
 60. พระมหาเถระท่านมีทัศนะที่กว้างไกล เจริญรอยตามพระพุทธเจ้าด้วยการขยายพุทธศาสนาให้ออกไปทุกทิศทาง เพื่อให้ชาวโลกเข้าถึงทางมรรคผลนิพพาน
  กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 61. พระมหาเถระท่านมีทัศนะที่กว้างไกล เจริญรอยตามพระพุทธเจ้าด้วยการขยายพุทธศาสนาให้ออกไปทุกทิศทาง เพื่อให้ชาวโลกเข้าถึงทางมรรคผลนิพพาน
  กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 62. ศาสนาควรอยู่คู่ชาติบ้านเมืองไทยถิ่นฐานไทยเพื่อลูกหลานไทยของเรา

  ตอบลบ
 63. คิดไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีศาสนาพุทธในประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะจบลงอย่างไร น่าสงสารประชาชนคนไทยจริงๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 64. พระพุทธศาสนาจงเจริญ อยู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติตลอดไปด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 65. ขอให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 66. ขอให้พระศาสนาอยู่คู่โลกตลอดไป

  ตอบลบ
 67. พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง มีอายุยืนตามศรัทธาที่ไม่มีที่สิ้นสุด

  ตอบลบ
 68. พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง มีอายุยืนตามศรัทธาที่ไม่มีที่สิ้นสุด

  ตอบลบ
 69. ขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 70. ชอบมากครับ ประโยคนี้ เราตายได้ พระพุทธศาสนาตายไม่ได้

  ตอบลบ
 71. ชอบมากครับ ประโยคนี้ เราตายได้ พระพุทธศาสนาตายไม่ได้

  ตอบลบ
 72. อยากให้พุทธศาสนารวมกันเป็นหนึ่งเดียวคับ

  ตอบลบ
 73. กราบแทบเท้าแด่คณะสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสมควร และมุ่งมั่นในการเผยแผ่คำสอนที่ดีงามของพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกครับ ทุกท่านคือแสงสว่าง ที่จะส่องไปยังมุมมืดทั่วทั้งโลกให้สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม นำสันติสุขมาสู่โลกของเรา เมื่อใจเราหยุดนิ่ง สบาย ๆ ความสุขก็เกิดขึ้น อย่างง่ายดาย ไม่ว่าชาติไหน ภาษาใด กราบแทบเท้าอนุโมทนาบุญครับ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.