รู้ทันเกมส์ DSI ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิด? : กรณีธรรมกาย


หมายจับพระธัมมชโย
กับความชอบธรรมของดีเอสไอ‬
การวิพากษ์นี้ ..มุ่งประเด็นกรณี
พระเทพญาณมหามุนี
พระธัมมชโย แห่งวัดพระธรรมกาย 

ข้อเขียนนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากกรณี
ที่ศาลอาญา ได้ออกหมายจับตามคำร้อง
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ 

ไปโดยมีการไต่สวนคำร้องที่เปิดโอกาส
ให้ทั้งฝ่ายเจ้าหน้ารัฐและฝ่ายของตัวแทนผู้
ต้องหา คือ พระธัมมชโย ในความผิดฐาน
ร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร


ซึ่งการสอบสวนคดีนี้ยังไม่เสร็จสิ้น !

แม้ในส่วนคดีนี้ที่ทางฝ่ายผู้ต้องหา
มีข้อโต้แย้งหลายประการ ตามที่ทราบกัน
ทั่วไปในการแถลงข่าวและขอความเป็นธรรม
ไปบ้างแล้วนั้น จึงไม่ขอลงรายละเอียด
เนื้อหาในคดี เพราะอาจจะกระทบต่อรูปคดี
ซึ่งผู้เขียนไม่มีความเกี่ยวข้อง

แต่ในฐานะนักกฎหมายผู้หนึ่ง และต่อสู้
ในทางสิทธิมนุษยชน จึงขอตั้งข้อสังเกต
ที่เป็นการจับตาไปยังท่าทีและแนวทาง
ของดีเอสไอ ว่าจะดำเนินอย่างไรจึงจะเป็น
การเหมาะสม และชอบธรรมเมื่อมี 
" หมายจับ !"

หากกล่าวถึงเหตุออกหมายจับ
ตามที่ระบุไว้ใน ป.วิ.อ.มาตรา 66
ย่อมหมายความว่า

ถ้าไม่มีเหตุออกหมายจับ 
ศาลจะออกหมายจับไม่ได้ !

อย่างไรก็ตาม..

แม้มีเหตุออกหมายจับ
ศาลก็ไม่อาจจะไม่ออกหมายจับก็ได้ 
ไม่มีกฎหมายมาตราใดบังคับว่า 
หากมีเหตุออกหมายจับแล้วศาลต้อง
ออกหมายจับ 

หากศาลเห็นว่าบุคคลนั้น
ไม่หลบหนีอย่างแน่นอน 
ศาลอาจไม่ออกหมายจับก็ได้ 
แม้จะมีเหตุออกหมายจับก็ตาม.! 


ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะต้อง "นัดหมาย" 
หรือออก "หมายเรียก" บุคคลนั้นต่อไป
หากบุคคลนั้นไม่มาตามนัด หรือหมายเรียก
พนักงานสอบสวนย่อมร้องขอให้ศาล
ออกหมายจับบุคคลนั้นได้
ตามมาตรา 66 วรรคสอง

ซึ่งศาลก็จะใช้
ดุลพินิจว่าจะออกหมายจับตามคำร้องขอ
ครั้งที่สอง ของพนักงานสอบสวนหรือไม่ ?

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า..

ศาลอาญาได้ออกหมายจับ 
แต่ดีเอสไอก็ใช่ว่าจะต้องจับพระธัมมชโย 
เพราะเหตุว่าพระธัมมชโยไม่มามอบตัว
ที่ดีเอสไอภายใน 7 วัน หรือตามที่
ขีดเส้นตายไว้ กระบวนการในทางอาญา
ยังมีหลักการเป็นแนวทางปฏิบัติอีก 

จึงอยู่ว่าดีเอสไอจะใช้อำนาจของตนอย่างไร?
ทั้งนี้ มีข้อพิจารณาอยู่ว่า

  ก. 

พระธัมมชโย ท่านไม่มาที่ดีเอสไอ
เพราะเหตุใด มีเหตุอันสมควรหรือไม่?

  ข. 

การต้องบังคับจับกุมตามหมายจับ 
จะกระทำด้วยความเหมาะสมแก่สถานะ
ของพระธัมมชโย(พระภิกษุ) อย่างไร?

  ค. 

หากดีเอสไอเห็นว่าไม่มามอบตัว 
จะต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ติดอาวุธเข้าไป
จับกุมในวัดพระธรรมกาย อะไรจะเกิดขึ้น?

  ง.  

คดีนี้ เป็นเพียงขั้นตอนแรก !
ที่ดีเอสไอจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้โอกาส
แก้ข้อหาได้เต็มที่..

..ย้ำว่าขั้นตอนแจ้งข้อหา!
ซึ่งในทางคดี ดีเอสไอควรต้องมีพยาน
หลักฐานพอสมควร และสามารถกล่าวหา
พระธัมชโยได้อย่างหนักแน่น

ข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้น 
หากเทียบกับคดีที่มีพระรูปหนึ่ง..?
ที่ร่วมจัดการชุมนุมทางการเมือง
และถูกตั้งข้อหาร้ายแรง ศาลอาญา.!

  ได้ออกหมายจับไปแล้ว!!   
        แต่ยังไม่มีจับกุม.?        

  จนกระทั่งมีกระแสข่าวว่า.. 
  มีการถอนหมายจับ.!          
ในทางสอบสวน
เมื่อสอบเสร็จแล้วส่งสำนวน
ให้อัยการคดีพิเศษ
ยังได้รับโอกาสให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วยังไม่สั่งฟ้องต่อศาลกลับทอดเวลา
นานนับปีได้ ?

ดีเอสไอ และอัยการ
ทำอย่างไร.? 
....
เคยมีการชี้แจง
ต่อสาธารณชนหรือไม่.?


ในกรณีนี้เราให้ความยุติธรรมเฉพาะพระบางรูป
แต่กับพระบางรูปเราไม่เน้นเพราะว่า
...
มันเลยขั้นตอนนั้นมาแล้ว! 
นี่คือความยุติธรรมที่เลือกได้ หรือไม่ ?


ดังนั้นด้วยกระบวนการเช่นนี้ เกิดขึ้น
ภายใต้ความรับผิดชอบของดีเอสไอ
ใช่หรือไม่?

แต่อย่างไรก็ตาม กรณีกล่าวหาพระธัมมชโยนี้
ย่อมจะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนถึงบทบาทหน้าที่
ของดีเอสไอที่อยู่ภายใต้สังกัด
กระทรวงยุติธรรม มีรัฐมนตรียุติธรรมกำกับ
ดูแลทางด้านนโยบาย ด้านอื่นจะมีหรือไม่!ไม่ใช่ประเด็นในที่นี้ นอกจากนี้ยังเป็น
สิ่งสะท้อนถึงการทำงานของคณะพนักงาน
สอบสวนได้ไม่น้อย..

ในห้วงภาวะการเมืองและอำนาจ
การปกครองประเทศอย่างมีนัยยะหรือไม่ ?

เพราะผู้คนที่สนใจ อาจมองไปถึงผู้ที่กล่าวโทษ
ตั้งรูปคดีด้วยว่า..

บุคคลเหล่านั้นมีที่มาอย่างไร ?
สอดรับกับการตั้งข้อรังเกียจ
ของผู้ใดหรือไม่? 

ข้อกล่าวหาเป็นไปตามหลักกฎหมาย
ที่เป็นฐานความผิดชัดแจ้ง
และมีพยานหลักฐานได้มั่นคงเพียงใด?

ในทางการสอบสวนและรูปคดี ที่ผ่านมา
ไม่เพียงเฉพาะดีเอสไอเท่านั้น แต่รวมถึง
พนักงานสอบสวนในคดีทั่วไป จะเป็นคดีดัง
คดีสะเทือนขวัญ คดีการเมืองก็ตาม
การกล่าวหา และการสอบสวนที่มี
ก็ล้วนแต่เป็นการผลักภาระ
ไปที่สำนักงานอัยการสูงสุด 

ซึ่งหากต้องสมมุติฐานทางการสอบสวน
มาเช่นใด..? พนักงานอัยการก็ต้องสั่งฟ้อง
ตามพนักงานสอบไป

แล้วสุดท้ายภาระทั้งหมดในการแก้ต่าง
ต่อสู้คดีก็ตกแก่ผู้ต้องหา หรือจำเลย 

ซึ่งจากคำพิพากษาต่างๆ ในคดีอาญา
คำวินิจฉัยและเหตุผลประกอบ
มักปรากฎว่าให้น้ำหนักแก่การทำงาน
ของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ..
ด้วยการไม่มีสาเหตุโกรธเคือง ไม่เคยรู้จัก
เป็นการส่วนตัวกับผู้ต้องหาหรือจำเลยมาก่อน
และปฏิบัติหน้าที่ราชการปราศจากอคติใดๆ

แล้วท้ายที่สุดพิพากษาลงโทษจำเลยคดีนี้
จึงเป็นอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจว่า..

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ของประเทศไทย จะพัฒนาไปสู่
ความก้าวหน้าหรือความถดถอยไปหรือไม่ ? 
อย่าได้มองเพียงว่า ..

ผลประโยชน์ที่อาจมีวาระซ่อนเร้น
จากความขัดแย้งนี้จะตกที่ผู้ใดหรือไม่?แต่อาจต้องมองว่าประชาชนพลเมือง
ไทยจะต้องเผชิญกับระบบยุติธรรม
ที่ไม่เป็นธรรมไปอีกกี่ปีกี่สมัยกัน.!!

วลีที่ให้ประชาชน..
ต้องเคารพกฎหมาย มิใช่เป็นการใช้กฎหมาย
ตามใจคนใช้..

แต่สิ่งสำคัญ คือ ต้องทำให้คนใช้อำนาจ
ตามกฎหมายน่าเคารพและเป็นที่ยอมรับได้!


วิญญัติ ชาติมนตรี
Mon, 2016-05-23 00:53
Cr. ประชาไท 
http://www.prachatai.com/journal/2016/05/65923


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com

------------------------------------รู้ทันเกมส์ DSI ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิด? : กรณีธรรมกาย รู้ทันเกมส์ DSI ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิด? : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 21:18 Rating: 5

55 ความคิดเห็น:

 1. หน่วยงานรัฐและสื่อบางสำนัก พยายามสร้างข่าวลวง ให้ศิษย์วัดหลงพลาด เพราะจริงๆ แล้ว คดีหลวงพ่อไม่มีหลักฐานใดๆ ที่จะเอาผิดหลวงพ่อได้เลย หวังแค่เพียงจะให้หลวงพ่อไปพบ แล้วใช้กระบวนการยุติธรรมอำพราง เพื่อให้หลวงพ่อหมดสิ้นอิสรภาพ เหมือนกรณีการกลั่นแกล้งพระสงฆ์รูปอื่นๆ ในอดีต เช่น #พระพิมลธรรม เป็นต้น

  ขอความเป็นธรรมด้วย เพราะตอนนี้ท่านอาพาธ จะให้ท่านไปไหนได้อย่างไร แพทย์เยอรมันมายืนยันเองว่าท่านป่วย DSI น่าจะเคารพสิทธิของผู้ป่วยและเดินทางมาวัดนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วย อย่างยิ่งค่ะ

   ลบ
  2. เห็นด้วย อย่างยิ่งค่ะ

   ลบ
  3. เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

   ลบ
  4. มือดำใหญ่ที่มองไม่เห็น....แต่ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ ิความอยุติธรรม....

   ลบ
  5. เป็นการ ออกหมายจับมัดมือชกครับ นี่คงเป็นเมืองเถื่อนมังคับ

   ลบ
  6. เห็นด้วยอย่างยิ่ง

   ลบ
  7. เห็นด้วยอย่างยิ่ง

   ลบ
  8. เห็นด้วยอย่างแรง

   ลบ
  9. เห็นด้วยครับ ตอนนี้สังคมฟังแต่สื่อที่บิดเบือน เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัดและหลวงพ่อ น่าสงสารคนกลุ่มนี้ที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อและ DSI ครับ

   ลบ
 2. ขอความยุติธรรมให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยด้วย
  ตอนนี้ถึงแม้ว่าในขั้นตอน ท่านยังไม่มีความผิด
  แต่สังคมลุแก่โทสะได้ตัดสินลงโทษท่านไปเรียบร้อยแล้ว
  อยากวิงวอนและข้อร้องให้ dsi อย่าชี้นำสังคมและมวลชน
  และอยากให้ทุกท่านที่รับข่าวเรื่องนี้ได้ใช้สติพิจารณาหาความจริงด้วย อย่าด่วนใจร้อนตัดสินใจเท่าที่ตาเห็นเลยค่ะ

  ตอบลบ
 3. โอ! ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนคะประเทศไทย ขอความยุติธรรมคืนแดนสยามด้วยนะคะ

  ตอบลบ

 4. หน่วยงานรัฐและสื่อบางสำนัก พยายามสร้างข่าวลวง ให้ประชาชน เพราะจริงๆ แล้ว คดีหลวงพ่อไม่มีหลักฐานใดๆ ที่จะเอาผิดหลวงพ่อได้เลย หวังแค่เพียงจะให้หลวงพ่อไปพบ แล้วใช้กระบวนการยุติธรรมอำพราง เพื่อให้หลวงพ่อหมดสิ้นอิสรภาพ เหมือนกรณีการกลั่นแกล้งพระสงฆ์รูปอื่นๆ ในอดีต เช่น #พระพิมลธรรม เป็นต้น

  ขอความเป็นธรรมด้วย เพราะตอนนี้ท่านอาพาธ จะให้ท่านไปไหนได้อย่างไร แพทย์เยอรมันมายืนยันเองว่าท่านป่วย DSI น่าจะเคารพสิทธิของผู้ป่วยและเดินทางมาวัดนะคะ

  ตอบลบ

 5. หน่วยงานรัฐและสื่อบางสำนัก พยายามสร้างข่าวลวง ให้ประชาชน เพราะจริงๆ แล้ว คดีหลวงพ่อไม่มีหลักฐานใดๆ ที่จะเอาผิดหลวงพ่อได้เลย หวังแค่เพียงจะให้หลวงพ่อไปพบ แล้วใช้กระบวนการยุติธรรมอำพราง เพื่อให้หลวงพ่อหมดสิ้นอิสรภาพ เหมือนกรณีการกลั่นแกล้งพระสงฆ์รูปอื่นๆ ในอดีต เช่น #พระพิมลธรรม เป็นต้น

  ขอความเป็นธรรมด้วย เพราะตอนนี้ท่านอาพาธ จะให้ท่านไปไหนได้อย่างไร แพทย์เยอรมันมายืนยันเองว่าท่านป่วย DSI น่าจะเคารพสิทธิของผู้ป่วยและเดินทางมาวัดนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ค่ะหลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ อย่ามากลั่นแกล้งท่านเลย พวกคุณๆก็อายุมากแล้วจะอยู่ในโลกนี้ได้สักกี่ปี ควรเอาเวลาไปปฎิบัติธรรม ถือศีลและนั่งสมาธิเยอะๆ จะได้มีบุญติดตัวไปมากๆ ก่อนลาจากโลกนี้ไป อย่างผู้ชนะ

   ลบ
 6. ขอความยุติธรรมด้วยคะมีบ้างใหมคะกับพระผู้บริสุทธิ์คะ

  ตอบลบ
 7. มีบางอย่างผิดปกติ

  ตอบลบ
 8. มีบางอย่างผิดปกติ

  ตอบลบ
 9. ไม่รู้ ใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ใครสั่ง DSI ทำเรื่องนี้ นรกนะคะ ทำร้ายพระผู้บริสุทธิ์แถมอาพาธ จะเอาเรื่องให้ได้ ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะคะ สักวันก็ต้องตาย อายุปูนนี้แล้ว ใกล้ประตูนรกมากๆแล้วนะคะ หยุดเถอะค่ะ หยุดทำร้ายพระ แค่นี้ก็สั่งสมบาปมากมหาศาลแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 10. DSI หมดความชอบธรรมจริงๆ สร้างความเสียหายใหญ่หลวงกับกระบวนการยุติธรรม ทำลายสิ้นความยุติธรรม เป็นผู้ ที่จะต้องรักษาความยุติธรรมแต่กลับทำลายเสียเอง หยุดเถอะครับก่อนที่กรรมจะหนักหนาสาหัสกว่านี้

  ตอบลบ
 11. ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองได้ ก็ต้องมีคนดีปกครองค่ะ ขอให้คนดีมีศีลธรรม ปกป้องพุทธศาสนาด้วยเถิด..

  ตอบลบ
 12. ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองได้ ก็ต้องมีคนดีปกครองค่ะ ขอให้คนดีมีศีลธรรม ปกป้องพุทธศาสนาด้วยเถิด..

  ตอบลบ
 13. ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ จงมาช่วยดลจิตดลใจให้ผู้มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมของเมืองไทย
  เห็นถูกเป็นถูกด้วยเทอญ ช่วยทำความอยุติธรรมให้เป็นความยุติธรรมด้วยเทอญ อย่าปล่อยให้บ้านเมืองต้องลุกเป็นไฟ
  เพราะ DSI แค่หน่วยงานเดียว ที่ไม่ได้ทำงานอยู่ภายใต้ความยุติธรรมต่อไปอีกเลย ได้โปรดเทอญ

  ตอบลบ
 14. ทำไปได้จริงๆเลยนะคุณdsi ให้คิดถึงสิ่งดีๆคุณความดีเอาไว้มากๆนะ จะบอกให้

  ตอบลบ
 15. ทำไปได้จริงๆเลยนะคุณdsi ให้คิดถึงสิ่งดีๆคุณความดีเอาไว้มากๆนะ จะบอกให้

  ตอบลบ
 16. DSIไม่เป็นธรรมเลย ทำไมอิศระยังลอยนวลได้

  ตอบลบ
 17. DSIไม่เป็นธรรมเลย ทำไมอิศระยังลอยนวลได้

  ตอบลบ
 18. ขอความเป็นธรรมให้กับพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 19. ขอความเป็นธรรมให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 20. ขอความเป็นธรรมให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 21. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย ท่านอาพาธหนัก ตามหลักฐานที่ได้เห็นแจ้งแล้ว ขอได้โปรดให้ความเป็นธรรมตามสิทธิมนุษยธรรมด้วย หน่วยงานใดอยากถามท่านก็ขอเชิญไปที่วัดได้เลย

  ตอบลบ
 22. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย ท่านอาพาธหนัก ตามหลักฐานที่ได้เห็นแจ้งแล้ว ขอได้โปรดให้ความเป็นธรรมตามสิทธิมนุษยธรรมด้วย หน่วยงานใดอยากถามท่านก็ขอเชิญไปที่วัดได้เลย

  ตอบลบ
 23. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 24. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 25. จะมีความยุติธรรมมั้ยค่ะ ประเทศไทยนี้ เข้าข้างผู้ทำความเสื่อมเสีย เห็นได้อย่างชัดแจ้ง

  ตอบลบ
 26. จะมีความยุติธรรมมั้ยค่ะ ประเทศไทยนี้ เข้าข้างผู้ทำความเสื่อมเสีย เห็นได้อย่างชัดแจ้ง

  ตอบลบ
 27. เห็นด้วยค่ะ คดีนี้่น่าจะมีเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากลค่ะ

  ตอบลบ
 28. คำตอบ
  1. ช่วยกันรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม อย่าให้คนพาลใช้อำนาจเถื่อนรังแกพระมหาเถระอีกเลย

   ลบ
 29. พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยท่านเป็นพระแท้ ท่านบริสุทธิ์ หลักฐานทาง dsiกลั่นแกล้ง ใส่ร้ายหาเรื่องทำลายท่าน คนเขารู้กันทั้งโลก ขอความยุติธรรมให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อและคืนความยุติธรรมให้ประเทศไทย

  ตอบลบ
 30. ใครทำกรรมใดไว้ จักได้รับผลของกรรมนั้น
  ว่าร้ายพระ บาปหนัก...

  ตอบลบ
 31. ใครทำกรรมใดไว้ จักได้รับผลของกรรมนั้น
  ว่าร้ายพระ บาปหนัก...

  ตอบลบ
 32. DSI พยายามเนียนสำเร็จ จนขอหมายศาลได้
  ตอนนี้ให้มาตรวจอะไรยังไง เค้าก็จะบอกว่าไม่สน ผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้ว

  ตอบลบ
 33. DSI เนียน !! ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองปกป้องคนดี คนชั่วทั้งหลายจงมีนรกเป็นทางที่ไป แล้วแต่ว่าจะไปแบบทรมานเท่าใด เค้าก้อไปนรก

  ตอบลบ
 34. ไม่มีความยุติธรรม และไม่มี ความละอาย

  ตอบลบ
 35. ไม่มีความยุติธรรม และไม่มี ความละอาย

  ตอบลบ
 36. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 37. ตอนนี้สังคมฟังแต่สื่อที่บิดเบือน เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัดและหลวงพ่อ น่าสงสารคนกลุ่มนี้ที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อและ DSI ครับ

  ตอบลบ
 38. เบื่อจริง ๆ ทุกคนพูดคำเดียวกัน. วันๆ มีแต่ข่าวไม่จริงใส่ร้ายหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 39. เบื่อจริง ๆ ทุกคนพูดคำเดียวกัน. วันๆ มีแต่ข่าวไม่จริงใส่ร้ายหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 40. พระพุทธศาสนาคู่โลกตราบนานเท่านาน

  ตอบลบ
 41. พระพุทธศาสนาคู่โลกตราบนานเท่านาน

  ตอบลบ
 42. คดีวัดพระธรรมกายdsiหวานกรอบเพราะมีสิน
  บลติดปลายนวม

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.