ย้อนอดีต 2542 พระธัมมชโยโดนวางยาจะตายในผ้าเหลือง DSI ว่าไง? : กรณีธรรมกาย

ย้อนอดีต 2542 ..หลังโดนวางยา!.. แต่ยังไงสึกน่ะ คงไม่ยอมให้สึก
ยอมตาย จะตายในผ้าเหลือง .
.

แม้สถานการณ์คดีความที่ DSI 
พุ่งเป้าการจัดการพระธัมมชโย
ยังโหมแรงปราศจากความผ่อนปรน
จริงหรือที่จุดหมายปลายทาง
มีจุดสุดท้ายที่ปลายธง!

    นี่คืออมตวาจา..2542     

   ที่มีผลไปจนตลอดชีวิต   

       ของพระธัมมชโย        

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ที่อาพาธอย่างหนักถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือด
หลังจากเดินทางกลับมาจากกองปราบปราม
กรมตำรวจ !
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
พระธัมมชโยได้ลงเทศน์สอนนำนั่งสมาธิ

ที่สภาธรรมกายสากล 
แม้อาการอาพาธดังกล่าวจะดีขึ้น ..

แต่ก็ยังต้องใช้แมสปิดปากและจมูก
ตลอดการเทศน์สอน ท่านมีน้ำเสียงแหบแห้ง
ซึ่งมีใจความบางช่วงบางตอน..
ในการเทศน์ครั้งนั้น!
ท่านกล่าวกับลูกศิษย์
จำนวนหลายหมื่นคนว่า..

         ความตั้งใจของหลวงพ่อ        

     คืออยากให้ทุกคนเข้าถึงธรรม   


ถ้าทำความดีก็จะได้รับผลดี ทำชั่วก็จะได้รับผลชั่ว
ผลของบาปจะต้องตามเบียดเบียน
เหมือนล้อเกวียนที่ตามบดขยี้รอยโคฉะนั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า

“คนพาลมีปัญญาทราม
แม้กระทำกรรมชั่วอยู่
ก็ไม่รู้สึกตัวเขาย่อมจะเดือดร้อน
เพราะการกระทำของตน

เหมือนถูกไฟไหม้ฉะนั้น”

ธรรมกายมีอยู่ในตัว
ทุกคนในโลกหลวงพ่อก็อยากจะให้เขา
เข้าถึงพระธรรมกาย
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่
เพราะเข้าถึงแล้ว เขาจะมีความสุข
มีปีติ มีความสุขที่แท้จริง
มีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจน
การดำเนินชีวิตของเขาก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย
การแบ่งปันคือการให้ทานก็จะเกิดขึ้น
การรักษาศีลเพื่อให้กาย วาจา ใจบริสุทธิ์
ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นก็จะเกิดขึ้น
การเจริญภาวนาคือการแสวงหาหนทางไปสู่ที่สุด
ของชีวิตหรือจะทำชีวิตให้สมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้น

นี่คือความตั้งใจของหลวงพ่อ
อยากให้ทุกคนโนโลกเข้าถึงธรรม!     ไม่ได้คิดเป็นใหญ่เป็นโต     

       เป็นศูนย์กลางอำนาจ      

          หรือเป็นเจ้าลัทธิ!         

เพราะฉะนั้นไม่ว่าหลวงพ่อ..
จะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่
ก็จะต้องทำอย่างนี้ต่อไป
กว่าจะหมดลมหายใจ


ไม่ได้คิดเป็นใหญ่เป็นโต
เป็นศูนย์กลางของอำนาจ
เป็นเจ้าลัทธิตั้งลัทธิใหม่อะไรเลย
ไม่เคยมีความคิดอย่างนี้
เขาคิดกันเอง ว่าเอง..เออเองกันไปหมด


เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะต้องทำอย่างนี้ต่อไป
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากถูกบีบบังคับ
ให้เป็นไปตามสิ่งที่อยากจะให้เป็นไป
ก็ฝากวัดพระธรรมกาย และวิชชาธรรมกาย
นะลูกนะ..

ถ้าหากยังอยู่นะ..
เขายังให้โอกาสหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาส
แล้วก็ยังไม่อุ้มไปไหนเนี่ยนะ ก็จะทำกันต่อไป


 

     ไม่โดนอุ้ม ไม่จับสึก      

                ไม่สึก                 

      จะตายในผ้าเหลือง      

แต่ถ้าหากว่ายังไม่โดนอุ้มนะ
แล้วยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ เขาไม่จับสึก
แต่ยังไงสึกน่ะ คงไม่ยอมให้สึก
ยอมตาย จะตายในผ้าเหลือง
!

เพราะฉะนั้นนะ
ถ้ายังอยู่นะลูกนะ จะรวมสงฆ์
ให้ได้ทั้งภายในและต่างประเทศ
มาปฏิบัติธรรม ลูกๆ จะได้มาถวายทาน
สร้างมหาทานบารมีให้สนุกสนานกันใหญ่ทีเดียว
ไม่ช้าเราก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมกันแล้ว
เพราะฉะนั้นสั่งสมบุญกันให้มันเต็มที่
ถ้ายังอยู่นะลูกนะแต่ถ้าไม่อยู่ก็ทำกันต่อไป

เมื่อปู่ย่าตายาย
รักษาพระพุทธศาสนาน่ะตกทอดมาถึงเรา

อย่างนี้น่ะ เราก็จะต้องรักษาสืบทอดต่อไป
ทีนี้เราก็ต้องคิดว่า อีกพันปีข้างหน้า

พระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไร ?
ควรจะทำอย่างไร?

ให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ ให้เป็นเหมือน
สมัยพุทธกาล และเป็นประโยชน์สุข
ของมวลมนุษยชาติต้องเริ่มคิดกันแล้ว
และก็ต้องเตรียมการตั้งแต่นี้ไปแล้ว   ฝึกหมู่คณะ พระเณร พุทธบริษัท   

    รักษาพุทธศาสนาไปอีก 1000 ปี    


คิดอย่างเดียว..ไม่เตรียมการไม่ฝึกหมู่คณะ
ไม่ฝึกพระฝึกเณรฝึกพุทธบริษัททั้ง 4
ให้ทำงานอย่างมีระบบ

มีระเบียบมีการจัดการที่ดี
ถ้าไม่ทำอย่างนี้น่ะมันไปไม่ถึงหรอก
หรือไปถึงอย่างแกนๆ
ดีไม่ดีมันจะเหมือนอย่างในอินเดีย
ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพระพุทธศาสนา
แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วน่ะ
เหลือแต่ต้นโพธิ์ และสังเวชนียสถาน 4 แห่ง
คือพระพุทธศาสนาหมดไปแล้วจากอินเดีย
ดังนั้นเนี่ย เราควรจะมองกันไปตรงโน้น
ไม่ใช้มองแค่ตรงนี้ !


ทีนี้การที่หลวงพ่อทำอย่างนี้มา 30 ปี
กลายเป็นความผิด

กลายเป็นความหวาดระแวง
กลัวว่าจะเป็นศูนย์อำนาจใหม่
ตั้งลัทธิใหม่เป็นศาสดาองค์ใหม่ !


แล้วก็ความระแวงอย่างนี้ทำให้การสร้างบารมี
ไม่ได้ราบรื่นตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา
สร้างวัดมา 29 ปี แต่บวชมา 30 ปีผ่านมา
ไม่ได้ราบรื่นเลย

บวชได้ไม่นานก็สร้างวัดสร้างได้ไม่นาน
ก็ถูกเพ่งเล็งอย่างนี้
ตั้งแต่อบรมธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกาย
ช่วงเวลาก็ใกล้ๆ กับ 14 ตุลาฯ
ตอนนั้นนิสิตนักศึกษาผู้สนใจปฏิบัติธรรมก็มี
สนใจการบ้านการเมืองก็มี แบ่งกันไปอย่างนั้น
แต่คนก็ดูเหมารวมๆ กันไป
ก็ถูกเพ่งเล็งตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยมาเลย    ทางบ้านเมืองส่งคนมาปนเป็น   

  อยู่ในวัดพระธรรมกายกว่า 20 ปี  


แล้วก็ทางบ้านเมืองที่เขาดูแลเกี่ยวกับ
ความมั่นคง เขาส่งคนมาปนเป็นอยู่ในนี้
20 กว่าปีแล้ว

จนกระทั่งบัดนี้..

ปนกันอยู่ทุกวันเลย เป็นพระก็มี
เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มี สาธุชนก็มี
ปนอยู่ในวัดนี่แหละ

แต่หลวงพ่อไม่สนใจ..ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป
ถ้าเข้าวัดแล้วต้องมีกฎระเบียบอันเดียวกัน
จะเป็นตัวแทนของหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่ส่งมา
เพื่อดูแลกำกับวัดพระธรรมกายก็ส่งมาเถอะ
เราก็ไม่ว่า..

แต่ถ้ามาอยู่รวมกันแล้วต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามธรรมวินัย ตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ
หลวงพ่อ.. อยู่ในสายตาเขา
อยู่ตลอดเวลาเลย หมู่คณะก็อยู่ในสายตา
อยู่ตลอดเวลาเลย ..


  ถ้าผิดจริงเนี่ย มันพังไปนานแล้ว!   


โดยเฉพาะที่หน้าวัดหน้าสภาธรรมกายสากล
ทางด้านทิศใต้น่ะ เขาเรียกว่า

สถานีตำรวจอำเภอคลองหลวงนั่นน่ะ
เขาตั้งมาก่อนวัดพระธรรมกาย
ถ้าของเราผิดจริงๆ เขาจับไปแล้ว


เขาก็ให้ข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์มั่ง
แล้วแต่ว่ายุคไหนสมัยไหนอะไรมันฮิต
เขาก็เอาอย่างนั้น!


ก็ขยันให้ข้อหาเรื่อยมาเลย เป็นผู้มีอิทธิพลก็มี
เอาอาวุธไปฝังเอาไว้ใต้ถุนโบสถ์ก็มี
ให้เป็นเจ้าลัทธิใหม่ เป็นศูนย์อำนาจ


      ทุกข้อหา..เขาบริจาคมา     

          แต่หลวงพ่อไม่รับ!            


เขาให้..แต่หลวงพ่อไม่ได้รับหรอกนะ
ตำแหน่งที่เขาให้ เขาบริจาคมาเราก็ไม่รับ

หลวงพ่อถือโอกาสพูดตอนนี้

ใจกำลังสบาย เพราะตอนนี้ปัญหาหลวงพ่อ
น่ะมันหมดไปแล้วเป็นคนไม่มีปัญหาไปแล้ว
เนื่องจากเขาจะเอายังไงก็เอาก็ยอมๆ เขาไป

ตอนนี้หลวงพ่ออยู่อย่างไม่มีปัญหา
แต่ว่าขอให้ดูแล.. 

สิ่งที่หลวงพ่อฝากฝังเอาไว้ให้ดีนะลูกนะ!

30 พ.ค. 2542
----------------

ฟังเสียง ฉบับเต็ม

    นักสร้างบารมี     

ไม่เคยอาฆาตมาดร้ายใคร
แม้แต่ผู้ใจประทุษร้ายหมายชีวิต
เพียงเพราะจิตคิดระแวง
อำนาจยิ่งใหญ่มีความทุกข์รุ่มร้อนเผารน
ให้ดิ้นรนสนสายหาที่สุดไม่ได้ 


นั่นคือศัตรูที่มนุษย์ทุกคน

ต้องกำจัดให้สิ้น !
เพื่อจะได้พบความสุขอันจริงแท้
บาตร และตาลปัตร จึงมีไว้เพื่อปัดเป่า
ทุกข์ร้อนที่ซ่อนลึกในจิตของมนุษย์    บวชอุทิศชีวิต    

คำว่า..อุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนา
จึงไม่ใช่ลมปากที่พูดลอยๆ

เพื่อเรียกคำสรรเสริญ
แต่นั้นหมายถึงทั้งชีวิต จิตวิญญาณ
และเลือดเนื้อในกาย ได้มอบไว้

แก่พระศาสนา 
และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยไม่มีส่วนเหลือ
แม้วันที่ลมหายใจสิ้นสุดลง


   พระหรือจะเป็นภัย   

หากพระเป็นภัย มียุคใด สมัยใดหรือ?
ที่บาตร ตาลปัตร และย่ามของพระ
ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธ เข่นฆ่าทำลายล้าง
เพื่อให้ได้มา ซึ่งการยึดครองสุดสูงส่ง
ของอาณาจักรแห่งนี้!ปฐมภาค 
Clickเสียงที่ DSI ต้องฟัง!
   ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
   & ชินวัฒน์ หาบุญพาด
          
ทวิภาค 
Clickเสียงที่ DSI ต้องฟัง!
อรรถชัย อนันตเมฆ & พานทองแท้ ชินวัตร
                         
ไตรภาค 
Clickเสียงที่ DSI ต้องฟัง!
  นพ.ประเวศ วะสี &ดร.สิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ 

ข้อมูลเชื่อมโยงเชิงลึก  clik > ตีแผ่หมายจับพระธัมมชโย!
click > May day! ถ้าหลวงพ่อไป ไม่มีวัด ไม่มีเรา ไม่มีคราวหน้า
click > ห้องกระจกต่อรองพระธัมมชโยเปลี่ยนเป็นธรรมยุตจริงหรือไม่?


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน
ขอบคุณข้อมูลจาก supat kuanpradit /supatk.blogspot.com

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com

-------------------------------------ย้อนอดีต 2542 พระธัมมชโยโดนวางยาจะตายในผ้าเหลือง DSI ว่าไง? : กรณีธรรมกาย ย้อนอดีต 2542 พระธัมมชโยโดนวางยาจะตายในผ้าเหลือง DSI ว่าไง? : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 23:33 Rating: 5

83 ความคิดเห็น:

 1. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย พระพ่อผู้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรชี้เส้นทางสว่างในชาตินี้ และชาติหน้าให้กับลูก หาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้ มีหัวใจดั่งเพชร มั่นคงอย่างขุนเขา แม้พายุจะถาโถมมาทุกทีศทาง มิหวั่นไหวปักธงธรรมชัยเด่นสง่าคู่ฟ้าดิน สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ค่ะคุณพูดถูกแล้วค่ะ

   ลบ
 2. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย พระพ่อผู้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรชี้เส้นทางสว่างในชาตินี้ และชาติหน้าให้กับลูก หาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้ มีหัวใจดั่งเพชร มั่นคงอย่างขุนเขา แม้พายุจะถาโถมมาทุกทีศทาง มิหวั่นไหวปักธงธรรมชัยเด่นสง่าคู่ฟ้าดิน สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 3. ถ้าหลวงพ่อยอมตายในผ้าเหลือง ลูกหลวงพ่อทุกคนทั่วโลกก็พร้อมปกป้องท่านด้วยชีวิตเช่นกันครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขออนุญาติที่ว่า ผมเคารพ หลวงปู่เคลือบ มากกว่านะครับ

   ลบ
  2. ❤️❤️เรารักหลวงพ่อธัมมชโย หากใครมารังแกท่าน
   เราพร้อมปกป้องท่านด้วยชีวิต ❤️❤️

   ลบ
 4. ชีวิตนี้เพื่อหลวงพ่อและพระพุทธศาสนา สาธุ

  ตอบลบ
 5. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ หลวงพ่อเสียสละและอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการและขยายงานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก หลวงพ่อทำเพื่อคนทั้งโลกให้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติทั่วโลก ลูกๆทุกคนก็จะขอปกป้องหลวงพ่อด้วยชีวิตเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 6. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง หลวงพ่ออุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา ชี้ทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับลูกๆ สร้างคนดีเกิดขึ้นมากมาย สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกใบ ลูกๆ ขอปกป้องหลวงพ่อด้วยชีวิต

  ตอบลบ
 7. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยื่งเจ้าค่ะ ขอตามติด ติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติ และขอเป็นหนึ่งชีวิตที่จะปกป้องพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 8. ลูกๆจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และพระพุทธศาสนาอีกต่อไป และจะเป็นทนายแก้ต่างและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและเจริญก้าวหน้าต่อไป

  ตอบลบ
 9. สาธุ..สาธุ..สาธุ..
  โชคดีที่ลูกได้มีโอกาสพบวัดพระธรรมกาย
  ได้สร้างบารมีกับหลวงพ่อ ^^
  กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพ
  ขอให้หลวงพ่อแข็งแรงขึ้น
  อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของวัดพระธรรมกาย
  นานเท่าที่หลวงพ่อปรารถนาเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 10. หนทางในการสร้างบุญบารมียังอีกยาวไกล ขอร่วมเดินทางไปกับหลวงพ่อครับ

  ตอบลบ
 11. สาธุ..สาธุ..สาธุ..
  โชคดีที่ลูกได้มีโอกาสพบวัดพระธรรมกาย
  ได้สร้างบารมีกับหลวงพ่อ ^^
  กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพ
  ขอให้หลวงพ่อแข็งแรงขึ้น
  อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของวัดพระธรรมกาย
  นานเท่าที่หลวงพ่อปรารถนาเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 12. ขอเดินร่วมทาง และเดินตามรอยหลวงพ่อเจ้าคะ

  ตอบลบ
 13. ได้มีโอกาสสอบถามพระลูกชายของหลวงพ่อ ทุกรูปตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่ทุกรูปมีปณิธานที่จะบวชตลอดชีวิต เพราะมีหลวงพ่อเป็นต้นแบบ ชิวิตของทุกรูปล้วนเกิดจากการหล่อหลอมของท่าน ที่สำคัญหลวงพ่อหล่อหลอมให้พระลูกชายของท่านคิดวางแผนชีวิตเยี่ยงพระโพธิสัตว์ ผมชื่นใจทุกครั้งที่ทำบุญกับวัดพระธรรมกายครับ

  ตอบลบ
 14. ได้มีโอกาสสอบถามพระลูกชายของหลวงพ่อ ทุกรูปตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่ทุกรูปมีปณิธานที่จะบวชตลอดชีวิต เพราะมีหลวงพ่อเป็นต้นแบบ ชิวิตของทุกรูปล้วนเกิดจากการหล่อหลอมของท่าน ที่สำคัญหลวงพ่อหล่อหลอมให้พระลูกชายของท่านคิดวางแผนชีวิตเยี่ยงพระโพธิสัตว์ ผมชื่นใจทุกครั้งที่ทำบุญกับวัดพระธรรมกายครับ

  ตอบลบ
 15. กราบอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 16. กราบอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 17. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง ขอเป็นลูกหลวงพ่อทุกภพทุกชาติเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 18. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง ขอเป็นลูกหลวงพ่อทุกภพทุกชาติเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 19. ขอกราบแทบเท้า พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ด้วยความเคารพยิ่ง สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 20. ขอกราบแทบเท้า พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ด้วยความเคารพยิ่ง สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 21. ขอกราบแทบเท้า พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย ด้วยความเคารพอย่างสูง ธรรมย่อมชนะอธรรม หลวงพ่อต้องปลอดภัยเจ้าค่ะ สู้ๆ

  ตอบลบ
 22. ขอกราบแทบเท้า พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย ด้วยความเคารพอย่างสูง ธรรมย่อมชนะอธรรม หลวงพ่อต้องปลอดภัยเจ้าค่ะ สู้ๆ

  ตอบลบ
 23. บุญของเราแท้ๆ ที่มาอยู่ใต้ร่มเงาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 24. ด้วยเป้าหมายที่บริสุทธิ์ ใจที่สูงส่งของหลวงพ่อ มีแต่จะให้คนเข้าถึงธรรม แม้จะรู้ว่ามีผู้แอบแฝงมาสืบข้อมูลจับผิดอยู่มากมายในวัดท่านก็ไม่ต่อต้านกลับมีเมตตาเสมอ ตรงข้ามกับผู้ที่คิดร้าย อาฆาตพยาบาทท่านจิตใจรุ่มร้อนด้วยความโลภ อิจฉาริษยา
  ยิ่งนับวันยิ่งรักเคารพหลวงพ่อมากๆๆๆๆๆนี่ละคือพระแท้ ที่โลกต้องการ

  ตอบลบ
 25. ด้วยเป้าหมายที่บริสุทธิ์ ใจที่สูงส่งของหลวงพ่อ มีแต่จะให้คนเข้าถึงธรรม แม้จะรู้ว่ามีผู้แอบแฝงมาสืบข้อมูลจับผิดอยู่มากมายในวัดท่านก็ไม่ต่อต้านกลับมีเมตตาเสมอ ตรงข้ามกับผู้ที่คิดร้าย อาฆาตพยาบาทท่านจิตใจรุ่มร้อนด้วยความโลภ อิจฉาริษยา
  ยิ่งนับวันยิ่งรักเคารพหลวงพ่อมากๆๆๆๆๆนี่ละคือพระแท้ ที่โลกต้องการ

  ตอบลบ
 26. ประเทศไทย โชคดีที่มีพระแท้ ที่ประเสริฐ พระผู้
  บริสุทธิ์ อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ธัมมชโย
  ทำงานทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ และทั้งอุทิศชีวิต
  เพื่อพระพุทธศาสนาโดยแท้ เพื่อคนทั้งโลก ก็ไม่ผิด
  ไม่ได้คิดหวังสิ่งใดๆทั้งสิ้น หวังเพื่อให้เกิดสันติภาพ
  โลกด้วยซ้ำไป ไฉนถึงโดนคนพาลมาย่ำยีเยี่ยงนี้
  เราคนไทยพุทธ แท้ แท้ ยอมไม่ได้ ต้องช่วยปกป้อง
  ถึงที่สุด หากไม่มีพระศาสนาแล้ว จะไปพึ่งใคร
  ประดุจเรือไม่มีหางเสือ

  ตอบลบ
 27. ประเทศไทย โชคดีที่มีพระแท้ ที่ประเสริฐ พระผู้
  บริสุทธิ์ อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ธัมมชโย
  ทำงานทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ และทั้งอุทิศชีวิต
  เพื่อพระพุทธศาสนาโดยแท้ เพื่อคนทั้งโลก ก็ไม่ผิด
  ไม่ได้คิดหวังสิ่งใดๆทั้งสิ้น หวังเพื่อให้เกิดสันติภาพ
  โลกด้วยซ้ำไป ไฉนถึงโดนคนพาลมาย่ำยีเยี่ยงนี้
  เราคนไทยพุทธ แท้ แท้ ยอมไม่ได้ ต้องช่วยปกป้อง
  ถึงที่สุด หากไม่มีพระศาสนาแล้ว จะไปพึ่งใคร
  ประดุจเรือไม่มีหางเสือ

  ตอบลบ
 28. ขอกราบแทบเท้าพระพ่อ ลูกจะอยู่สู้เป็น ให้พระพ่อได้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทน ร ของลูกๆ ทุกคนต่อไป

  ตอบลบ
 29. เราจะปกป้องหลวงพ่อของเรา แม้ว่าจะต้องสละชีวิตก็ตาม

  ตอบลบ
 30. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เราขอเดินตามรอยเท้าพ่อทุกก้าว ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ...

  ตอบลบ
 31. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพรักเป็นอย่างยิ่งครับ ลูกและครอบครัวก็ขอเดินตามรอยเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทุกภพ ทุกชาติไปเช่นกันครับ สาธุ

  ตอบลบ
 32. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพรักเป็นอย่างยิ่งครับ ลูกและครอบครัวก็ขอเดินตามรอยเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทุกภพ ทุกชาติไปเช่นกันครับ สาธุ

  ตอบลบ
 33. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระหลวงพ่อเจ้าค่ะ เพราะมีหลวงพ่อลูกศิษถึงรู้เป้าหมายชีวิตที่แท้จริง ของการฝด้กิดเป็นคนค่ะ กราบขอบพระคุณเจ้าค้า

  ตอบลบ
 34. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระหลวงพ่อเจ้าค่ะ เพราะมีหลวงพ่อลูกศิษถึงรู้เป้าหมายชีวิตที่แท้จริง ของการฝด้กิดเป็นคนค่ะ กราบขอบพระคุณเจ้าค้า

  ตอบลบ
 35. ขอปกป้องหลวงพ่อเพื่อศาสนาบ้านเมืองที่สงบสุข

  ตอบลบ
 36. ของแท้เจ้าค่ะ จึงโดนโจมตี
  แต่เพชรยิ่งผ่านกาลเวลา ก็ยังคงมีคุณค่าของความแข็งแกร่งเจ้าค่ะ

  ภูมิใจมากเจ้าค่ะ ที่เกิดมาได้พบเพชรแท้
  เพราะหลวงพ่อคือผู้ส่องแสงสว่างทางธรรม ให้ชีวิตคน ชี้ทางที่สุดแห่งธรรมให้แก่ลูกๆและชาวโลก

  กราบแทบเท้าหลวงพ่อเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 37. เราจะปกป้องหลวงพ่อด้วยชีวิต....

  ตอบลบ
 38. กราบ กราบ กราบ ขอให้บุญรักษา ให้หลวงพ่อ อายุ วรรโณ สุขขัง พลัง เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 39. กราบ กราบ กราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง เป็นบุญมากๆที่เกิดมาได้เป็นลูกของหลวงพ่อ ขอให้ได้เป็นศิทธิ์หลวงพ่อทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั้งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

  ตอบลบ
 40. พระแท้ที่โลกต้องการ๑ ผลงานคือวิสัยทัศน์๑ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น๑ โชคดีสำหรับคนยุคสมัยนี้ที่ได้พบพระผู้มีเมตตาธรรม๑

  ตอบลบ
 41. ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการเห็นโลกสงบสุข ต้องการให้คนมาศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม ดิฉันพร้อมสนับสนุนหลวงพ่อตลอดเจ้าค่ะ ขอให้หลวงพ่ออาการดีขึ้นโดยเร็วด้วยเถิด

  ตอบลบ
 42. กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
  ลูกขอกราบขอบพระคุณที่ทพให้ลูกได้พบกับเส้นทางการสร้างบารมี
  พระพ่อทุ่มเทแรงกาย ที่มีทั้งหมดกับการสร้างวัด
  สร้างคนให้เป็นคนดี
  ลูกขอกราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 43. กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
  ลูกขอกราบขอบพระคุณที่ทพให้ลูกได้พบกับเส้นทางการสร้างบารมี
  พระพ่อทุ่มเทแรงกาย ที่มีทั้งหมดกับการสร้างวัด
  สร้างคนให้เป็นคนดี
  ลูกขอกราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 44. กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เคารพอย่างสูง พระพ่อประดุจดั่ง แสงตะวันธรรม ที่จะส่องนำพาชาวโลก ให้ไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือ"การเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายใน"

  ตอบลบ
 45. กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สาธุๆๆ😇

  ตอบลบ
 46. กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 47. จะยิ่งใหญ่จนทำบาปอะไรก็ได้ บาปยิ่งหนัก สุดท้ายก็ตาย แค่นี้คิดไม่ได้ ก็ไม่ได้เกิดอีกเลย มืดสนิท

  ตอบลบ
 48. จะยิ่งใหญ่จนทำบาปอะไรก็ได้ บาปยิ่งหนัก สุดท้ายก็ตาย แค่นี้คิดไม่ได้ ก็ไม่ได้เกิดอีกเลย มืดสนิท

  ตอบลบ
 49. กราบระลึกพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุด..ลูกรู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษเพราะหลวงพ่อเมตตาอบรมสั่งสอนด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อถ่ายทอดให้ปฎิบัติตาม ทาน ศีล ภาวนาอย่างง่ายๆๆ

  ตอบลบ
 50. อันตรายจะเป็นอันตรายกับผู้ที่ทำอันตรายกับบุคคลที่ไม่มีอันตราย หลวงพ่อท่านเห็นว่าคนที่ทำลายท่านนั้นตกเป็นเหยื่อของมาร และท่านก็อโหสิกรรมหมดแหละ ยิ่งอโหสิกรรมผลกรรมยิ่งตามส่งผลเร็วนะ

  ตอบลบ
 51. พวกเราจะสวดมนต์อธิฐานให้หลวงพ่อพ้นจากข้อกล่าวหานี้คะ

  ตอบลบ
 52. กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง ขอบารมีมหาปูชียาจารย์ปกปักษ์รักษา คุ้มครองพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หายจากอาการอาพาธทั้งปวง มีชัยชนะเหนือปหมู่มารทั้งปวง มีอายุขัยยืนยาวเป็นอสงไขปีนะเจ้าคะ

  ตอบลบ
 53. มีอำนาจมากถ้าเป็นสัมมาทิฐิทำบุญก็ได้มาก ถ้าเป็นมิจฉาทิฐิทำบาปก็ได้มาก
  ใช้อำนาจไปในทางชั่ว สร้างบาปกรรมมากไปนรกนานมาก
  เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ศึกษากฎแห่งกรรมถือว่าบุญแล้ว

  ตอบลบ
 54. ลูกๆพระธรรมทุกคนทั้งในและนอกขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย อนุโมทนาสาธุ ลูกๆจะไม่ทิ้งพลวงพ่อจะเป็นทหารกองทัพธรามปกป้องหลวงพ่อและพุทธศาสนาตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ตามติด ติด ตามมหาปูชนียาจารย์ ทุกภพทุกชาติเทอญ

  ตอบลบ
 55. กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อลูกๆทุกคนจะปกป้องหลวงพ่อด้วยชีวิตที่แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 56. กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อลูกๆทุกคนจะปกป้องหลวงพ่อด้วยชีวิตที่แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 57. กราบพระพ่อด้วยใจ,จะขอตามติดและติดตามพระพ่อสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมครับ,

  ตอบลบ
 58. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยใจเคารพรักยิ่ง ขอบารมีมหาปูชียาจารย์ปกปักษ์รักษา คุ้มครองพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หายจากอาการอาพาธทั้งปวง มีชัยชนะจากหมู่มารทั้งปวง มีอายุขัยยืนยาว อยู่เป็นร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป สาาาาาธุ

  ตอบลบ
 59. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยใจเคารพรักยิ่ง ขอบารมีมหาปูชียาจารย์ปกปักษ์รักษา คุ้มครองพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หายจากอาการอาพาธทั้งปวง มีชัยชนะจากหมู่มารทั้งปวง มีอายุขัยยืนยาว อยู่เป็นร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป สาาาาาธุ

  ตอบลบ
 60. ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยใจเคารพรักยิ่ง ขอบารมีมหาปูชียาจารย์ปกปักษ์รักษา คุ้มครองพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หายจากอาการอาพาธทั้งปวง มีชัยชนะจากหมู่มารทั้งปวง มีอายุขัยยืนยาว อยู่เป็นร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป สาาาาาธุ

  ตอบลบ
 61. สาธุกับหัวใจนักสร้างบารมี เพื่อสัติสุขขอาวโลก

  ตอบลบ
 62. สาธุกับหัวใจนักสร้างบารมี เพื่อสัติสุขขอาวโลก

  ตอบลบ
 63. ศีลห้ายังไม่ครบเลย หน้าด้านประกาศว่าจะรักษาศาสนา ทุกวันนี้ที่เจ็บป่วยก็จากกรรมที่ตัวเองพูดไว้นั่นแหละ เป็นได้แค่คนห่มเหลืองที่ ทุศีล เท่านั้นเอง กราบไม่ลว อนาถมากกว่า

  ตอบลบ
 64. ท่านเป็นผู้มีบุญบารมีมาก ไม่มีใครทำร้ายท่านได่แน่นอน

  ตอบลบ
 65. กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นต้นบุญต้นแบบแห่งการสร้างบารมี

  ตอบลบ
 66. ขอติดตามสร้างบารมีไปกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกภพทุกชาติสาธุ

  ตอบลบ
 67. ขอติดตามสร้างบารมีไปกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกภพทุกชาติสาธุ

  ตอบลบ
 68. สาธุเจ้าค่ะ ลูกๆทุกคนมีบุญมากที่ได้มาเป็นลูกของหลวงพ่อ ขอเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทุกชาติไปเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 69. สาธุเจ้าค่ะ ลูกๆทุกคนมีบุญมากที่ได้มาเป็นลูกของหลวงพ่อ ขอเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทุกชาติไปเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 70. ตามที่เคยเขียนหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อไว้นานแล้ว ลูกขอพลีชีพเพื่อพระพุทธศาสนาเช่นกัน เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้ว กราบถวายบุญปล่อยสัตว์วันนี้ถวายพระพ่อ ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแข็งแรง พ้นภัยจากคนพาลเป็นอัศจรรย์ ปลอดภัยและหายจากโรคร้ายโดยเร็วพลันเทอญ

  ตอบลบ
 71. กราบแทบเท้าหลวงพ่อ ขอให้หลวงพ่อหายป่วยไวๆครับ

  ตอบลบ
 72. ภูมิใจที่เกิดมาพบพระเดชพระคุณในภพชาตินี้ ได้มีโอกาสสร้างบารมีอย่างเต็มที่ก็เพราะความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ขอกราบนอบน้อมด้วยความเคารพอย่างสูงสุดในชีวิตแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกๆ ทุกคน ขอภัยอันตรายไม่อาจกร้ำกรายเบียดเบียนบีฑาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แม้สักกระผีกลิ้น

  ตอบลบ
 73. กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันเป็นที่รักและเคารพของลูกๆทั่วประเทศและทั่วโลก ขอให้สุขภาพหลวงพ่อแขผ็งแรงเป็นดุจร่มโพธิ์ร่มไทร ของพวกเราทุกคนเทอญ พวกเราจะปกป้องหลวงพ่อด้วยชีวิตของพวกเรา

  ตอบลบ
 74. กราบเเทบเท้าหลวงพ่อครับ

  ตอบลบ
 75. กราบเเทบเท้าหลวงพ่อครับ

  ตอบลบ
 76. ลูกดีใจมากที่ได้เจอหลวงพ่อในชาตินี้ และได้โอกาศสร้างบุญบารมีไปกับหลวงพ่อ ลูกจะขอปกป้องหลวงพ่อและพระพุทธศาสนากับลูกฯหลวงพ่อค่ะ

  ตอบลบ
 77. ลูกขอบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยทุกฯบุญ ขอให้สุขภาพแข็งมีชัยชนะต่อภัยทั้งปวงเทอญ

  ตอบลบ
 78. ขอกราบอทมเท้าหลวงพ่อธัมมชโย มีท่านถึงได้มีลูกๆศิษทีมีดวงตาเห็นธรรม มีดวงปัญญาสว่างใสว มีใจมีทีสงบ เข้าใจโลก มองโลกตามครามเป็นจริงได้ชัดเจน กราบขอบคุณ ที่ท่านอยู่เพื่อยสอนเราเจ้าค่ะ ขอให้ท่านอยู่กับพวกเราไปนานๆนะเจ้าค้า

  ตอบลบ
 79. ขอกราบอทมเท้าหลวงพ่อธัมมชโย มีท่านถึงได้มีลูกๆศิษทีมีดวงตาเห็นธรรม มีดวงปัญญาสว่างใสว มีใจมีทีสงบ เข้าใจโลก มองโลกตามครามเป็นจริงได้ชัดเจน กราบขอบคุณ ที่ท่านอยู่เพื่อยสอนเราเจ้าค่ะ ขอให้ท่านอยู่กับพวกเราไปนานๆนะเจ้าค้า

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.