ไล่บี้พระธัมมชโย! ตั้ง 7 ข้อสงสัย DSI และมือของใครอยู่ในเงามืด : กรณีธรรมกาย

ชี้แจง ขอความเป็นธรรม สักเท่าไร?

DSI ก็ไม่ได้ยิน!

หรือหลวงพ่อธัมมชโย

จะถูกกลั่นแกล้งดำเนินคดี..พระเทพญาณมหามุนี
อุปสมบทมา ๔๗ พรรษา
ทำความดีมาทั้งชีวิต ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปีแล้ว
สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรง
อยู่ในช่วงปลายของชีวิต 
แต่ท่านกลับถูกต้องหากระทำความผิด
ฐานร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
ซึ่งไม่เป็นธรรมกับท่านอย่างยิ่งด้วยเหตุผลดังนี้   1. เมื่อหลักฐานไม่พอ..                    

 จึงตั้งข้อหาฟอกเงินและรับของโจร 

  กลายเป็นคดีซ้ำ ขัดหลักกฎหมาย  

เรื่องเกิดขึ้นเพราะนายศุภชัย  ศรีศุภอักษร
อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ได้ตกเป็นผู้ต้องหาฐานลักทรัพย์นายจ้าง 
โดยได้จ่ายเช็คออกไปยังบุคคล และองค์กรต่างๆ
จำนวน ๘๗๘ ฉบับ และมีเช็คจำนวน ๑๐ ฉบับ
ที่นายศุภชัยได้นำมาทำบุญบริจาค
ให้พระเทพญาณมหามุนี 
ซึ่งพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ได้เคยมาสอบปากคำ
เรื่องดังกล่าวกับพระเทพญาณมหามุนีแล้ว
และได้ส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมด
ไปยังอัยการ ทางอัยการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า..
มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสั่งฟ้อง!


แต่อยู่ๆ กลับมีการตั้งคดีใหม่ขึ้นมา
ในเรื่องเดิมที่ได้สอบสวนไปแล้ว 
และตั้งข้อหากับพระเทพญาณมหามุนี
ว่าสมคบกันฟอกเงิน และสมคบกันรับของโจร 
เป็นการดำเนินคดีซ้ำซ้อน
ขัดกับหลักกฎหมายที่ว่า
“กรรมเดียวจะดำเนินคดีซ้ำซ้อนไม่ได้”

จดหมายยืนยันว่าวัดพระธรรมกายและพระธัมมชโย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนียน


   2. ฟอกเงินอย่างไร? เมื่อบริจาคมา  

   จ่ายไป ในเส้นทางสุจริต..ชัดเจน     

ความผิดข้อหารับของโจรและฟอกเงินนั้น
จะเกิดขึ้นได้เมื่อพระเทพญาณมหามุนี
มีเจตนาทุจริตสมคบคิดร่วมมือ..
กับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร


นำเงินของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
ออกมาเพื่อประโยชน์ของตนใน ทางทุจริต

แต่พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
แย้งกับข้อสมมุติฐานนี้โดยสิ้นเชิง!

เพราะพระเทพญาณมหามุนี
รับบริจาคโดยเปิดเผย..
ท่ามกลางประชาชนจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสน
ตัวท่านเองก็ไม่เคยเห็นเช็คเลย
เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รวบรวมเงินสด
และเช็คที่มีผู้บริจาคไปเข้าธนาคาร


และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ศาสนสถานรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของวัด ตามเจตนาของผู้บริจาค
ดังที่ได้เคยให้การไว้ กับพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว

   3. เป็นไปไม่ได้ที่จะร่วมมือกระทำผิด  

   เส้นทางเงินตรวจสอบได้ทั้งหมด        

หากพระเทพญาณมหามุนีมีเจตนาทุจริต
สมคบร่วมมือกับนายศุภชัยฯ
นำเงินออกมาจากสหกรณ์ฯ แล้ว
ก็ย่อมจะต้องพยายามปิดบังซ่อนเร้น
การกระทำผิดนั้น!

เป็นไปไม่ได้เลย..ที่จะร่วมมือกัน
กระทำความผิด
โดยสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์ฯ
ในชื่อของพระเทพญาณมหามุนี
และวัดตามที่ปรากฏ


เพราะหากมีการทุจริต
นำเงินออกมาจากสหกรณ์ฯ จำนวนมาก
สุดท้ายสหกรณ์ก็จะต้องประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง
อีกทั้งการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คของสหกรณ์ฯ
ก็จะต้องมีปัญหาแน่นอน และสามารถตรวจสอบ
เส้นทางของเงินได้ทั้งหมด
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ผู้มีเจตนากระทำความผิด
ร่วมกันฟอกเงินหรือรับของโจร
จะกระทำการจ่ายและรับเงินด้วยเช็คเช่นนั้น

   4. หลวงพ่อไม่เคยเบิกเงินสด           

   ออกจากบัญชีท่านแม้แต่บาทเดียว  

ยิ่งกว่านั้น! ท่านไม่เคยเบิกเงินสด
ออกจากบัญชีของท่านเลยแม้แต่บาทเดียว
เงินที่นายศุภชัยฯ บริจาคด้วยเช็คสหกรณ์ฯ
ได้โอนผ่านบัญชีไปจ่ายบริษัทก่อสร้าง
ใช้ในการก่อสร้างศาสนสถาน
ตามเจตนาของผู้บริจาคหมดแล้ว
ไม่ได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของท่านเลย
ซึ่งมีเส้นทางการเงินที่ตรวจสอบได้ชัดเจน
จากผลการตรวจสอบของสำนักงาน ป.ป.ง.
และได้มอบหลักฐานให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
    5. ไม่สงสัย..เขาผู้บริจาคเงิน     

    ให้อีกหลายองค์กร                    

มีคำถามว่านายศุภชัยฯบริจาคเงินมากอย่างนี้
พระเทพญาณมหามุนีและวัดพระธรรมกาย
ไม่สงสัยหรือว่า..
นายศุภชัยนำเงินบริจาคมาจากที่ใด?
ความเป็นจริงคือนายศุภชัยฯ
ได้บริจาคเงินให้กับวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย
หน่วยงานสาธารณกุศล
และหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง

ทั้งนายศุภชัยฯ ไม่ใช่ผู้บริจาครายใหญ่ที่สุด
ของวัดพระธรรมกาย..
เมื่อนายศุภชัยฯ แจ้งว่าประกอบธุรกิจ
ประสบความสำเร็จจึงนำเงินมาทำบุญ
ทางวัดพระธรรมกายจึงไม่ได้สงสัย
ที่มาของเงินบริจาค
จึงรับบริจาคไว้เช่นเดียวกับผู้บริจาครายอื่นๆ 
แต่เมื่อเกิดเป็นคดีความขึ้น
นายศุภชัยฯได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า
เงินที่นำมาบริจาคทำบุญให้กับวัดพระธรรมกาย
และพระเทพญาณมหามุนีนั้น
ยืมมาจากสหกรณ์ฯ และได้ใช้เงิน
คืนสหกรณ์ฯครบถ้วนแล้ว!

   6.  ตั้งกองทุนเยียวยาเต็มจำนวน   

  เงินบริจาค สหกรณ์ไม่ประสงค์      

   ดำเนินคดีทางแพ่ง และอาญา      

เมื่อเกิดคดีความขึ้น ทางคณะศิษยานุศิษย์
ของพระเทพญาณมหามุนี เห็นว่าหากปล่อย
ให้เรื่องยืดเยื้อไปจนกว่าจะจบ
การพิจารณาของศาลจะใช้เวลานาน
ทำให้สมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ฯ
จำนวนมากได้รับความเดือดร้อน

วัดพระธรรมกาย และพระเทพญาณมหามุนี
เสียชื่อเสียง จึงได้ตั้งกองทุนเยียวยา
ช่วยเหลือให้แก่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
เต็มจำนวนเงินทั้งหมดที่นายศุภชัยฯ
ได้บริจาคให้แก่วัดพระธรรมกาย
และพระเทพญาณมหามุนี 
โดยทำเป็นข้อตกลงในศาล
จำนวนเงิน ๖๘๔.๗๘ ล้านบาท
ซึ่งสหกรณ์ฯได้รับเงินไปทั้งหมดแล้ว

ส่วนเงินที่เหลืออีกจำนวน ๓๗๐.๗๘ ล้านบาท
คณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้ตกลงกับสหกรณ์ฯ
และมอบเช็คให้แก่สหกรณ์ฯได้รับไปเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นสหกรณ์ฯ ได้ถอนฟ้อง!

พระเทพญาณมหามุนี
และวัดพระธรรมกาย
และทำหนังสือแสดงเจตจำนง..ไม่ประสงค์
จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
แก่พระเทพญาณมหามุนี
และวัดพระธรรมกายอีก!

รวมทั้งได้ทำหนังสือขอบคุณ
มายังคณะศิษยานุศิษย์ของ
พระเทพญาณมหามุนี ที่มีน้ำใจ
เยียวยาช่วยเหลือสหกรณ์ฯ เต็มจำนวน!

ดังนั้น  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
จึงไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ทางด้านการเงิน
จากเงินที่นายศุภชัยฯนำมาบริจาค
ให้แก่วัดพระธรรมกายและพระเทพญาณมหามุนี
ผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดี  ซ้ำยังมีหนังสือขอบคุณ

แต่ทางดีเอสไอกลับพยายามตั้งข้อหา
จะเอาความผิดกับท่าน 
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น??   7.  ทำไมต้องขอออกหมายจับ    

    มีใครอยู่ในเงามืด?                    

เมื่อทาง ดีเอสไอ ได้ออกหมายเรียก
ให้พระเทพญาณมหามุนีไปพบพนักงานสอบสวน
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
ทนายความผู้รับมอบอำนาจของ
พระเทพญาณมหามุนี ได้ยื่นหนังสือขอเลื่อน
การมาพบพนักงานสอบสวน
ด้วยเหตุอาพาธ

โดยมีใบรับรองแพทย์เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.
หลังจากพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้ว
ได้แจ้งกับทนายเมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น.
ว่าอนุญาตให้เลื่อนได้
ตกลงกันเป็นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ทนายความจึงเดินทางกลับ 

แต่ราว ๑๓.๓๐ น.
ทางพนักงานสอบสวนกลับแจ้งมาใหม่ว่า
ไม่อนุญาตให้เลื่อนและขอออกหมายจับ!
โดยไม่มีการให้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ
หรือหน่วยงานกลางอื่นใด?
มาตรวจอาการของพระเทพญาณมหามุนีเลย
ว่าป่วยจริงหรือไม่?

ถามว่าดีเอสไอ! 
รู้ได้อย่างไรว่าหลวงพ่ออาพาธจริงหรือไม่?
ดีเอสไอนั่งทางในวินิจฉัยเอาเองเก่งกว่าหมอหรือ?
ดีเอสไออ้างว่าเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
ท่านยังร่วมพิธีได้ แต่ในใบรับรองแพทย์
ก็ระบุชัดว่าท่านมีอาการป่วยเฉียบพลัน
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน!

เหตุผลของดีเอสไอฟังไม่ขึ้นเลย!!
สุดท้ายศาลก็สั่งไม่อนุญาตออกหมายจับ
ทำไมดีเอสไอจึงเข้มงวดกับพระผู้ใหญ่
ที่ทำความดีตลอดชีวิตอย่างนี้
ท่านอาพาธอยู่ที่วัดตลอดทั้งปี
ไม่เคยออกจากวัดเลยแม้แต่ก้าวเดียว
มาพบท่านที่วัดได้ทุกเมื่อ..

ทำไมต้องออกหมายจับ?

ท่านป่วยเป็นเส้นเลือดดำใหญ่ที่ขาซ้ายอุดตัน
ขาข้างซ้ายใหญ่กว่าขาข้างขวา ๒ เท่าตัว
เป็นเบาหวานมีแผลเรื้อรัง และเป็นโรคภูมิแพ้รุนแรง
ดีเอสไอก็เคยเห็นกับตาตัวเอง
เมื่อมาพบท่านที่วัดคราวก่อนแล้ว..

ทำไมจึงมาพบท่านที่วัดไม่ได้ ?
จะทรมานพระผู้เฒ่าที่อาพาธหนักไปถึงไหน?


มีใครอยู่ในเงามืด??

คอยสั่งให้ดีเอสไอเล่นงานท่านให้หนักหรือไม่? 
ทำไมพนักงานสอบสวนดีเอสไอจึงเปลี่ยนคำพูด?
ตอนแรกบอกว่าให้เลื่อน

แล้วกลับเปลี่ยนเป็นไม่ให้เลื่อน!!
แต่ขอออกหมายจับ??

ในเวลาต่อมา..
ราวกับดีเอสไอ จะรู้ว่าไม่มีทาง
ใช้ข้อกฎหมายจับสึกได้
แต่มีประเด็นเดียวที่จะจับสึกได้ก็คือ
ใส่ร้ายว่าวัดพระธรรมกายต่อต้านอำนาจรัฐ
 

ทั้งที่จริงดีเอสไอต่างหาก
ที่กำลังใช้อำนาจรัฐรังแกประชาชน
โดยมี บิ๊กแบล็ค และสื่อมวลชน
โหมกระแสชี้นำสังคม


ใครๆ ก็ดูเกมนี้ออก
 อย่ามาหลอกประชาชนให้ยาก
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต่อต้าน

อำนาจรัฐ หรือว่ารัฐใช้อำนาจรังแก
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกันแน่ ?

ศิษยานุศิษย์ของพระเทพญาณมหามุนี
หลายล้านคนทั่วโลกสะเทือนใจมาก
และขอร้องดีเอสไอว่า..
อย่างรังแกกันมากไปกว่านี้เลย!

Cr.สื่อชาวพุทธ พ.ค.2559
---------------------------------------ไล่บี้พระธัมมชโย! ตั้ง 7 ข้อสงสัย DSI และมือของใครอยู่ในเงามืด : กรณีธรรมกาย ไล่บี้พระธัมมชโย! ตั้ง 7 ข้อสงสัย DSI และมือของใครอยู่ในเงามืด : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 01:57 Rating: 5

256 ความคิดเห็น:

 1. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมะด้วยครับ

  ตอบลบ
 2. คำตอบ
  1. ชัดเจน ขอความเป็นธรรมถวายหลวงพ่อ

   ลบ
  2. ชัดเจน ขอความเป็นธรรมถวายหลวงพ่อ

   ลบ
 3. กลั่นแกล้งพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและทรงคุณ บาปหนักมหันต์ ระวังภัยพิบัติหนัก จะเกิดกับท่านไม่นานนี้หรอก

  ตอบลบ
 4. วัดพระธรรมกายเคลียร์คัต ชัดเจนมาก

  ตอบลบ
 5. อย่าสร้างบาปด้วยการใส่ร้ายพระอีกต่อไปเลย

  ตอบลบ
 6. ชัดขนาดนี้ยังสามารถแถมาฟ้องพระได้ แมนมาก เอ๊ะ!!!รึไม่ใช่แมนกิ๊วกิ๊ว

  ตอบลบ
 7. หลวงพ่อบริสุทธิ์ 100%

  เขาตั้งใจจับสึก
  ขังคุก
  10ปีผ่านไป
  อุ๊ย
  ไม่มีความผิดนี่
  ปล่อยออกมา

  แบบ Model เดียวกับพระพิมล

  ตอบลบ
 8. The want to do to #Luangpor #Dhammajayo the same way they used to do to Phra Pimon.
  The alleged Phra Pimon while Phra Pimon was innocent.
  The undressed Phra Pimon's monk robes and sent Phra Pimon to jail.
  10 years after, they found,
  ouch,
  no faults, and let Phra Pimon came out from the jail.

  ตอบลบ
 9. The want to do to #Luangpor #Dhammajayo the same way they used to do to Phra Pimon.
  The alleged Phra Pimon while Phra Pimon was innocent.
  The undressed Phra Pimon's monk robes and sent Phra Pimon to jail.
  10 years after, they found,
  ouch,
  no faults, and let Phra Pimon came out from the jail.

  ตอบลบ
 10. เข้าวัดมาตั้งแต่ ปี 27 เห็นหลวงพ่อทำแต่ความดี
  ขยายงานพระศาสนาไปทั่วโลก ท่านทำงานหนักมาตลอด
  เพื่อสร้างพระให้เป็นพระ สร้างวัดให้เป็นวัด และสร้างคนให้เป็นคนดี
  ผลงานเป็นที่ประจักษ์แจ้ง. อยากให้ใช้ตาและใจมองให้ท่องแท้
  อย่าให้พระดีหน้ากราบไหว้ต้องหมดกำลังใจในการทำความดี

  ตอบลบ
 11. อย่าไปอธิบายกับคนพาล Dee SI ก็แค่ สุนัขรับใช้ของคนชั่ว... แค่นั้น

  ตอบลบ
 12. อย่าไปอธิบายกับคนพาล Dee SI ก็แค่ สุนัขรับใช้ของคนชั่ว... แค่นั้น

  ตอบลบ
 13. จะกลั่นแกล้งกันไปถึงใหนครับ รู้ๆอยู่ว่าถ้าสึกหลวงพ่อได้ศาสนาพุทธและสังคมไทยจะสูญเสียอะไรไปบ้าง

  ตอบลบ
 14. ข้อชี้แจงมีมากเหลือเกิน. แต่เหมือนเขาไม่รับรู้. เพราะทำงานให้นายใหญ่. อำนาจวาสนาในชาตินี้มันมาก. ถ้าไม่แก้ไข จะรู้ตัวก็อาจช้าไปแล้วค่ะ ถึงตอนนั้นไม่สามารถบอกใครได้ค่ะ

  ตอบลบ
 15. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ อย่ายัดเยียดข้อหาให้ท่านเลยค่ะ

  ตอบลบ
 16. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อที่ท่านทุ่มเททำงานพระพุทธศาสนามาตลอดชีวิต.หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 17. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อที่ท่านทุ่มเททำงานพระพุทธศาสนามาตลอดชีวิต.หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 18. เข้าวัดมาตอนปี54เห็นแต่หลวงพ่อให้ทำแต่ความดีคำพูดที่ไม่ดี(หยาบ)ไม่เคยได้ยินจากหลวงพ่อเลย ศิษย์วัดพระธรรมกายนั้นเข้าอยู่กันมาตั้งแต่วัดยังเล็กๆๆไม่ใช่แค่เข้ามาถวายสังฆทานแล้วก้อกลับ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมวันนี้จึงมีกลุ่มลูกศิษย์มากมายออกมาขอความเป็นธรรมให้ท่าน หลวงพ่อเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่กับลูกทุกๆคนให้เป็นคนต้องรักบุญรักษาศีลเจริญสมาธิทุกวัน แล้วดีเอสไอหรือใครที่ไม่ชอบหลวงพ่อละมีสโลแกนอย่างไรบ้างคะ???งงงงมาก!!!

  ตอบลบ
 19. ความละโมบบังตา เลยลืมว่าต้องรับกรรมในเบื้องหน้าและต่อๆไปอีกยาวนาน

  ตอบลบ
 20. ความละโมบบังตา เลยลืมว่าต้องรับกรรมในเบื้องหน้าและต่อๆไปอีกยาวนาน

  ตอบลบ
 21. ความละโมบบังตา เลยลืมว่าต้องรับกรรมในเบื้องหน้าและต่อๆไปอีกยาวนาน

  ตอบลบ
 22. ความละโมบบังตา เลยลืมว่าต้องรับกรรมในเบื้องหน้าและต่อๆไปอีกยาวนาน

  ตอบลบ
 23. #ชัดทุกข้อ!!..ได้โปรดละอายต่อบาปบ้างเถอะ!!
  #มันน่ากลัวแทนจริงๆ

  ตอบลบ
 24. #ชัดทุกข้อ!!..ได้โปรดละอายต่อบาปบ้างเถอะ!!
  #มันน่ากลัวแทนจริงๆ

  ตอบลบ
 25. ขออยู่สู้ไปด้วยกันเพื่อความถูกต้องกับทุกท่านครับ

  ตอบลบ
 26. เข้ามาวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรม สมำเสมอ 12 ปี หลวงพ่อท่านสอนให้คิดดี พูดดี ทำดีมาตลอด ทุกโครงงานของท่านด้วยสร้างเยาวขน คนดีให้สังคมมากมาย แต่สื่อ(เสื่อม) ขอบบิดเบือนข้อแท้จริง ไม่นำความดีของหลวงพ่อไปออกสื่อ แปลกจัง ใครคุมสื่อเมืองไทยอยู่นะ

  ตอบลบ
 27. เข้ามาวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรม สมำเสมอ 12 ปี หลวงพ่อท่านสอนให้คิดดี พูดดี ทำดีมาตลอด ทุกโครงงานของท่านด้วยสร้างเยาวขน คนดีให้สังคมมากมาย แต่สื่อ(เสื่อม) ขอบบิดเบือนข้อแท้จริง ไม่นำความดีของหลวงพ่อไปออกสื่อ แปลกจัง ใครคุมสื่อเมืองไทยอยู่นะ

  ตอบลบ
 28. หลวงพ่อธัมมชโยท่านบริสุทธิ์ โปรดพิจารณาด้วย : หลวงพ่อธัมมชโย – 7 เหตุผล ว่าทำไมผู้คนจึงยังศรัทธาท่านอย่างเหนียวแน่น
  หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 29. ทำไม DSI จึงมีความพยายามทำลายคณะสงฆ์ ด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ??? อยากทราบมีใครบงการ DSI ให้ทำเช่นนี้

  ตอบลบ
 30. DSI มีไหมความยุติธรรม

  ตอบลบ
 31. คุณไม่สามารถชนะความดีคุณธรรม ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปได้ เพราะลูกๆท่านไม่มีใครยอมอยู่แล้ว คุณไม่กลัวกรรมวิบากหลังจากคุณหมดลมหายใจหรือ ไม่มีใครมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่ากฎแห่งกรรม อย่าล้อเล่นครับต้องทุกข์ทรมานนานแสนนานเป็นล้านล้านล้านปี ที่กระทำต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมและก็เป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองโลกและมวลมนุษยชาติให้พ้นจากภัยในวัฏสงสาร กรรมหนักนะจะบอกให้

  ตอบลบ
 32. หยุดทำปาบ หยุดทำกรรมให้ตัวเองอีกเลย หยุดใส่ร้ายพระดีดีได้แล้วค่ะ ความจริงก็คือความจริง

  ตอบลบ
 33. หยุดทำปาบ หยุดทำกรรมให้ตัวเองอีกเลย หยุดใส่ร้ายพระดีดีได้แล้วค่ะ ความจริงก็คือความจริง

  ตอบลบ
 34. ใครที่อยู่เบื้องหลัง ขอให้รีบกลับใจ หาไม่แล้ว จะเกิดกรรมอันหนักตามสนองเฉียบพลัน

  ตอบลบ
 35. ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อด้วยครับ คนที่อยู่เบื้องหลังก็หยุดทำกรรมหนักเสียที

  ตอบลบ
 36. เฮ้อ!
  ถ้าลูกๆไม่ช่วยพ่อ
  แล้วจะให้พ่อหวังพึ่งใครได้อีก
  สู้ๆ^^

  ตอบลบ
 37. เฮ้อ!
  ถ้าลูกๆไม่ช่วยพ่อ
  แล้วจะให้พ่อหวังพึ่งใครได้อีก
  สู้ๆ^^

  ตอบลบ
 38. อย่าเอามือมาบังฟ้าเลยครับ จะบังได้แค่ตาของตัวเองเท่านั้น .. หยุดใส่ร้ายพระดีๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเถอะครับ ..
  ..ข้อหาอะไรไม่มีความยุติธรรมเลย
  DSI ยัดข้อหาแบบ ชนิดที่ว่าไม่มีมูลความจริงเลยครับ

  ตอบลบ
 39. หลวงพ่อไม่ผิด อย่ายัดเยียดคดีให้หลวงพ่ออีกเลย เราคนไทยด้วยกัน มาร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยกันดีกว่าค่ะ

  ตอบลบ
 40. หลวงพ่อไม่ผิด อย่ายัดเยียดคดีให้หลวงพ่ออีกเลย เราคนไทยด้วยกัน มาร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยกันดีกว่าค่ะ

  ตอบลบ
 41. ขอเรียกร้องความเป็นธรรม คุณธรรม มโนธรรมของทุกคนออกว่า พิจารณาความจริงวันนี้ อย่าให้ผู้มีอำนาจรังแกพระผู้บริสุทธิ์เลยคะ

  ตอบลบ
 42. หลวงพ่อไม่ผิดทุกเรื่อง ใครที่สั่งให้กลั่นแกล้งท่าน
  โปรดหยุดกระทำเสียที กฎแห่งกรรมไม่มียกเว้นไม่ว่าใครจะยิ่งใหญ่แค่ไหนล้วนตกอยู่ภายใต้กฎนี้ทั้งสิ้น
  ชีวิตทุกทรมานหลังความตายมันยาวนานมากนะ

  ตอบลบ
 43. หลวงพ่อไม่ผิดทุกเรื่อง ใครที่สั่งให้กลั่นแกล้งท่าน
  โปรดหยุดกระทำเสียที กฎแห่งกรรมไม่มียกเว้นไม่ว่าใครจะยิ่งใหญ่แค่ไหนล้วนตกอยู่ภายใต้กฎนี้ทั้งสิ้น
  ชีวิตทุกทรมานหลังความตายมันยาวนานมากนะ

  ตอบลบ
 44. ข้อมูลชัดเจนค่ะ อนุโมทนาสาธุ

  ตอบลบ
 45. กราบอนุโมทนาบุญคะ สู้ๆคะ เพื่อพระพ่อ สักวันเราต้องชนะ

  ตอบลบ
 46. กราบอนุโมทนาบุญด้วยสาธุค่ะ ชัดเจนค่ะเมื่อเป็นเช่นแล้วเราต้องสู้ให้ถึงที่สุด ชัยชนะต้องเป็นของเรา บุญความดีคุ้มครองค่ะ

  ตอบลบ
 47. อีกไม่นานหรอก ความจริงก็จะเปิดเผย หลวงพ่อมีบารมีมากๆๆๆๆๆ เขาไม่สามารถทำอะไรได้ แต่เราก็อ่วมเหมือนกัน เราต้องยืดหยัด หยัดสู้ อย่าให้คนพาลมาครอบงำ ใครทำกรรมใดไว้ อีกไม่นานหรอก ไม่ชาตินี้ ไม่เดี๋ยวนี้ ก็อีกไม่นาน

  ตอบลบ
 48. ถ้าสู้กันด้วยหลักความจริง ดูทั้งผลงานของหลวงพ่อ และเอาหลักข้อกฏหมายมาสู้กัน ยังไงเขาก็แพ้ แต่ที่เขาเอามาสู้เราตอนนี้..มันคือการใช้อำนาจมืด..แต่เมื่อใดที่แสงสว่างแห่งความจริงปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่..เขาจะแพ้ภัยตัวเอง...

  ตอบลบ
 49. คนทำดี ทำเท่าไร ใครเห็นบ้าง
  คนชั่วอ้าง แกล้งคนดี มีใครเห็น
  ยุคไหนไหน ไม่เคยเห็น ไม่เคยเป็น
  จึงคอมเม้นท์ เทพเทวา ทั่วฟ้าดิน
  โปรดอำนวย อวยชัย และปกป้อง
  ชนทั้งผอง สาธุชน จงสมถวิล
  ความยุติธรรม ให้บังเกิด ทั่วธรณินทร์
  คนพาลสิ้น ตามแรงกรรม ที่ทำเทอญ  ตอบลบ
 50. ยิ่งนานวัน ยิ่งชัดเจน ว่า ดีเอสไอ ไม่มีความยุติธรรม

  ตอบลบ
 51. หน่วยงานใดจะเข้าไปตรวจสอบการทำงานของ DSI บ้าง

  ตอบลบ
 52. ความโปร่งใสและจริงใจจะชนะทุกอย่างได้ ขอวัดพระธรรมกายสู้ต่อไปค่ะ ให้โลกได้รับรู้ว่าใครทำอะไรให้โลกนี้จริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  ตอบลบ
 53. ความโปร่งใสและจริงใจจะชนะทุกอย่างได้ ขอวัดพระธรรมกายสู้ต่อไปค่ะ ให้โลกได้รับรู้ว่าใครทำอะไรให้โลกนี้จริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  ตอบลบ
 54. DSI เล่นไม่เลิก เห็นจะจริงตามคำโบราณที่กล่าวไว้ว่า“ ห่างสุนัขให้ห่างศอก ห่างวอกให้ห่างวา ห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์”สร้างบุญกันให้มากๆ แล้วอธิษฐานให้ห่างไกลคนพาล และ DSI

  ตอบลบ
 55. เหมือนDSIจะว่างมาก ไปตามคดีเงินอุดหนุนสังฆราชดีกว่ามั๊ย

  ตอบลบ
 56. เหมือนDSIจะว่างมาก ไปตามคดีเงินอุดหนุนสังฆราชดีกว่ามั๊ย

  ตอบลบ
 57. ตกลงกรมนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่องานไล่บี้พระในพุทธศาสนาเท่านั้นเหรอครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ชอบบี้จ้ะ ชอบไล่งับจ้ะ พี่ไพบูลย์ ขอรูปหนูด้วย!?

   ลบ
 58. เหมือนมีหอกแทงด้านหลังDSI ไร้จรรยาบรรณในความเป็นมนุษย์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใชเลยครับ ไร้จรรยาบรรณจริงๆ

   ลบ
 59. Our Luang Pho has never do bad, why DSI and network always blame him? He did many good things for years, not only in Thailand. Others may not see and know but we do.

  ตอบลบ
 60. หลวงพ่อธัมมชโย ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ท่านสอนให้เรารักในการ ให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม กตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ให้รักและเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก และเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกๆ คน โครงการต่างๆ ที่ท่านดำเนินการล้วนแต่เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป และเป็นโครงการที่เห็นผลเป็นรูปธรรมในทุกๆ โครงการ ท่านมีแต่สิ่งดีๆ ทั้งนั้นเลยครับ ท่านที่ยังสงสัยในตัวหลวงพ่อฯ ขอให้ลองมาพิสูจน์ดูครับ มาฟังธรรมะจากท่าน แล้วค่อยตรองดู จะพบความจริงที่ดีงามในไม่ช้าครับ ☺

  ตอบลบ
 61. ใครเป็นคนสั่งให้DSIทำงานนี้ คนนั้นบอกได้เลยว่า ชั่วแบบสุดๆ

  ตอบลบ
 62. ใครเป็นคนสั่งให้DSIทำงานนี้ คนนั้นบอกได้เลยว่า ชั่วแบบสุดๆ

  ตอบลบ
 63. DSI ไร้จรรยาบรรณ เลิกเถอะ ไม่เหลืออะไรแล้ว DSI เหลือแค่ชื่อ
  คนไม่ผิดก็ยังหาเรื่องให้ผิด

  ตอบลบ
 64. ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิด
  แต่เจ้าหน้าที่ทั้งระดับบน ระดับล่าง สื่อต่างๆ ขานรับกันเป็นทอดๆใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นผู้ร้าย ถูกว่าถูกด่ายิ่งกว่าโจรใต้ที่ฆ่าพระผู้บริสุทธิ์รายวันอีก

  ตอบลบ
 65. พระท่านดีพร้อม ทำแต่สิ่งดีๆให้สังคม หยุดเบียดเบียนกันเถิด

  ตอบลบ
 66. ข้อมูลเราก็ชัดเจน แต่ทำไมDSI ไม่ยอมรับ

  ตอบลบ
 67. สาธุกับความดีและเชิดชู้ความดี

  ตอบลบ
 68. สาธุกับความดีและเชิดชู้ความดี

  ตอบลบ
 69. แน่นอน การจะเป็นวัดใหญ่ๆต้องมีผู้นำมีเป้าหมายชัดเจน ดำรงตนให้ญาติโยมเกิดความเลือมใส พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา สาธุชนพร้อมพรั่งมุงมั่นทุ่มเท แรงกายแรงทรัพย์กันมากมายสุดชีวิต นี้คือความจริง จงมองมุมดีๆจะเห็นความจริงและเป็นบุญกุศลด้วย สาธุๆ

  ตอบลบ
 70. ข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่า หลวงพ่อธัมมชโยไม่ผิด แต่ dsi ไม่ยอมรับรู้ แปลว่าตั้งธงไว้แล้วว่าจะเอาผิดให้ได้

  ตอบลบ
 71. ช่วงนี้อากาศร้อนสูงมาก ภัยแล้งวิกฤตกว่าทุกปี เป็นเพราะคนในสังคม ได้ทำกรรมแรงๆ กล่าวหาพระผู้บริสุทธิ์ ถ้าไม่เลิก และไม่รีบกลับเนื้อตัว ภัยพิบัติจะแรงกว่านี้

  ตอบลบ
 72. ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
  ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 73. ข้อมูลเคลียร์ชัดเจนมากค่ะ ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
 74. ตลอดเวลาที่หลวงโดนข้อหาสารพัดที่เขาโยนมาให้นั้นเขาสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งนั้นหลวงพ่อท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งโปรดให้ความเป็นธรรมกับกลวงพ่อด้วย

  ตอบลบ
 75. ขอเชิญมาร่วมงานวันวิสาขบูชา ปี 2559 มีโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน

  วันวิสาขบูชา

  ตอบลบ
 76. ตลอดเวลาที่หลวงโดนข้อหาสารพัดที่เขาโยนมาให้นั้นเขาสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งนั้นหลวงพ่อท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งโปรดให้ความเป็นธรรมกับกลวงพ่อด้วย

  ตอบลบ
 77. หลวงพ่อบริสุทธิ์ กรุณาให้ความเป็นธรรม

  ตอบลบ
 78. ขอให้ความร่มเย็นถูกต้องกลับสู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเถิด

  ตอบลบ
 79. ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
  หลวงพ่อท่านโดนรังแกมาตลอดแต่อดทน สู้ด้วยความดี และความเงียบ
  ลองอ่านเรื่องราวของท่านดูบ้างนะคะ
  : หลวงพ่อธัมมชโย – 7 เหตุผล ว่าทำไมผู้คนจึงยังศรัทธาท่านอย่างเหนียวแน่น
  หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 80. ตลอดเวลาที่หลวงพ่อโดนข้อหาสารพัดที่เขาโยนมาให้นั้นเขาสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งนั้นหลวงพ่อท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งโปรดให้ความเป็นธรรมกับกลวงพ่อด้วย

  ตอบลบ
 81. ตลอดเวลาที่หลวงพ่อโดนข้อหาสารพัดที่เขาโยนมาให้นั้นเขาสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งนั้นหลวงพ่อท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งโปรดให้ความเป็นธรรมกับกลวงพ่อด้วย

  ตอบลบ
 82. เมื่อคิดจะทำลายกันให้ได้ จะขอใช้สิ่งสุดท้ายเข้ารับมือ เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมตั้งสัตยาธิษฐาน ในบล็อคนี้ เพื่อให้หลวงพ่อผู้บริสุทธิ์พ้นภัยครับ
  http://arrowheros.blogspot.com/2016/04/blog-post_25.html

  ตอบลบ
 83. วัดพระธรรมกาย ตอบชัดเจน แล้วค่ะ หวังว่าท่านคงจะเข้าใจ

  ตอบลบ
 84. วัดพระธรรมกาย ตอบชัดเจน แล้วค่ะ หวังว่าท่านคงจะเข้าใจ

  ตอบลบ
 85. หรือลองอ่านบทความเพื่อศึกษาว่า “ธรรมกาย” คืออะไร

  ธรรมกาย – 4 คำอธิบายที่บอกว่า “ธรรมกาย” คืออะไร
  “ธรรมกาย” คืออะไร

  ตอบลบ
 86. ข้ชข้อชี้แจงทีี่เป็นความจริงมีมากมาย แต่คนพาลไม่รับฟัเหมือนสีซิซอให้ควหลวงพ่ิบวงพ่อบริสุทธิ์​ ขอหลวงพ่อจงพ้นภัยจากคนพาลด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 87. ข้ชข้อชี้แจงทีี่เป็นความจริงมีมากมาย แต่คนพาลไม่รับฟัเหมือนสีซิซอให้ควหลวงพ่ิบวงพ่อบริสุทธิ์​ ขอหลวงพ่อจงพ้นภัยจากคนพาลด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 88. ข้อมูลชัดเจน มีแต่ผู้ที่ไม่อยากจะเข้าใจเท่านั้นที่จ้องทำร้าย ทำลาย

  ตอบลบ
 89. Dsi. และรมว(ไม่ยุติธรรม). อยากแจ้งอะไรก็ขอให้มาที่วัดเถิดถ้าคุณยังมีความเคารพพระภิกษุสงฆ์

  ตอบลบ
 90. หยุดทำลายพุทธศาสนา ขอคืนความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วย
  เรียนเชิญมาพิสูจน์ความจริง ในงานนี้ 14-20พฤษภาคม2559 บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1ล้านคนทั่วไทย ชวนกันมาเยอะๆนะค่ะ

  ตอบลบ
 91. ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 92. DSI ไม่ยอมรับรู้ ทั้งๆที่หลักฐานชัดเจน คือต้ังธงไว้แล้วจะเอาผิดให้ได้

  ตอบลบ
 93. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 94. อธิบายชัดเจนขนาดนี้แล้วถ้าไม่เข้าใจก็สรูปเลยว่าหลวงพ่อธัมมชโย ไม่มีความผิดตามที่ ดีเอสไอยัดข้อกล่าวหา ไม่มีเจ้าทุกข์แล้วมากล่าวโทษช่างไม่สมเหตุสมผลนะครับ

  ตอบลบ
 95. สู้ๆเพื่อความถูกตอ้งไห้หลวงพ่อเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 96. ..

  ..ชัดเจน..ครบถ้วน..ทุกประเด็น..

  ..ส่วนตัว..ไม่มีอะไรจะอธิบายกับคนพาล..

  ..มีแต่ความพร้อม..ที่จะ..

  ..ปกป้องพระพุทธศาสนา..

  ..ด้วยชีวิต..

  ..I ไม่กลัว U .. กูไม่กลัวมึง..

  ..

  ตอบลบ
 97. ชัดเจน ผู้อยู่เบื้องหลังต้องการทำลายพระพุทธศาสนาด้วย

  ตอบลบ
 98. ชัดเจน ผู้อยู่เบื้องหลังต้องการทำลายพระพุทธศาสนาด้วย

  ตอบลบ
 99. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 100. ขอทวยเทพทุกชั้นฟ้า โปรดปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาและท่านพระธัมมชโยด้วยเถิด ขอเหล่าคนภัยพาล ศัตรูหมู่มาร ทั้งหลาย จงพินาศสิ้น

  ตอบลบ
 101. อธิบายได้ดีมากเลยครับ สามารถให้ความกระจ่างกับคนที่ยังไม่เข้าและยังไม่ได้เป็นอย่างดีเลยครับ

  ตอบลบ
 102. คนเราอายุไม่ถึง100ปี ตายไปได้แค่บุญกับบาป หยุดทำเถอะนะ ลพ่อทำความดีสอนความดีมาตลอด ชีวิตของการสร้างบารมีของลพ่อเลยนะ หยุดเถอะนะจะบอกให้

  ตอบลบ
 103. คนเราอายุไม่ถึง100ปี ตายไปได้แค่บุญกับบาป หยุดทำเถอะนะ ลพ่อทำความดีสอนความดีมาตลอด ชีวิตของการสร้างบารมีของลพ่อเลยนะ หยุดเถอะนะจะบอกให้

  ตอบลบ
 104. จะดีหรือชั่วท่านไพบูลย์กับDSIรู้อยู่แก่ใจค่ะ มันบาปแค่ใหนพวกคุณก็รู้ดี พระท่านบริสุทธิ์ท่านไม่ได้ทำผิด ทุกคนรู้อยู่แกใจไม่มีข้อสัยใส ขอน้อมถวายกำลังใจ และความเป็นธรรมแด่ หลวงพ่อธัมมชโย พระผู่มีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเจ้าค่ะ ขอความเป็นธรรมคือให้หลวงพ่อค่ะ

  ตอบลบ
 105. ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 106. คนเราอายุไม่ถึง100ปี ตายไปได้แค่บุญกับบาป หยุดทำเถอะนะ ลพ่อทำความดีสอนความดีมาตลอด ชีวิตของการสร้างบารมีของลพ่อเลยนะ หยุดเถอะนะจะบอกให้

  ตอบลบ
 107. คนเราอายุไม่ถึง100ปี ตายไปได้แค่บุญกับบาป หยุดทำเถอะนะ ลพ่อทำความดีสอนความดีมาตลอด ชีวิตของการสร้างบารมีของลพ่อเลยนะ หยุดเถอะนะจะบอกให้

  ตอบลบ
 108. คุณเป็นใคร คุณมาทำร้ายพระพ่อผมทำไม พ่อใครเขาก็รักของเขาด้วยกันทั้งนั้น บาปกรรมที่สร้างอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครเขาจะรู้ดีเท่า"คุณ"

  ตอบลบ
 109. หยุดทำร้ายพระที่ดีมีพระคุณต่อโลกและจักรวาลได้แล้ว บาปกรรมจะตามทันไม่มีวันจบสิ้น

  ตอบลบ
 110. DSI มาตึ้งข้อหาไล่บี้ท่าน7ข้อหา ขยันเกินไปแล้ว ท่านเป็นพระแท้สร้างแต่สิ่งดีๆ ใจท่านยังมองำม่ออกอีกหรือท่านทำงานต่างเพื่อพระศาสนา เพื่อประเทศไทยทำให้ประเทศไทยพุทธศานาเจริญที่สุดต่างชาติต่างชื่นชมพุทธในประเทศไทยแล้วทำไมจึงมาใส่ร้ายท่านได้ขนาดนี้จิตใจท่านทำด้วยอะไรกัน ขอถามหน่อยหรือว่าใครคุมท่านท่านหลังให้ทำกันแน่คะ

  ตอบลบ
 111. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยคะ

  ตอบลบ
 112. หลวงพ่อท่านบริสัทธื์คืนความยุติธรรมให้หลวงพ่อท่านด้วย

  ตอบลบ
 113. ขอกราบถวายกำลังใจหลวงพ่อครับ ท่านทำคุณงามความดีต่อพระพุทธศาสนามายาวนาน บุญบารมีคุณงามความดีที่ท่านสั่งสมตลอดมาจะเป็นเครื่องปกป้องท่านและพระพุทธศาสนาให้พ้นจากคนภัยพาลที่ใช้วัดเป็นเครื่องมือในการโจมตีคณะสงฆ์ครับ

  ตอบลบ
 114. หลวงพ่อท่านบริสัทธื์คืนความยุติธรรมให้หลวงพ่อท่านด้วย

  ตอบลบ
 115. ชัดเจนค่ะ ต้องการจะจัดการหลวงพ่อ ตามคำสั่งชัวร์ค่ะ

  ตอบลบ
 116. ชัดเจนค่ะ ต้องการจะจัดการหลวงพ่อ ตามคำสั่งชัวร์ค่ะ

  ตอบลบ
 117. หยุดกล่าวหาพระทาานเสียทีเถอะครับ ยังมีอยู่หรือเปล่าความยุทติธรรมในดีเอสไอ

  ตอบลบ
 118. ขอให้บุญที่ได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับภพชาติไม่ถ้วนรักษาวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายเป็นอัศจรรย์โดยเร็วนะครับ

  ตอบลบ
 119. หลวงพ่อไม่ผิดท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ DSIใช้ความพยายามยัดเยียดข้อหาจังเลย ที่หน่วยงานงานอื่นที่ได้รับบริจาคจากนายศุภชัย ทำไมไม่ไปดำเนินการ DSIเจาะจงที่จะมาเล่นงานหลวงพ่อให้ได้ DSI กำลังทำกรรมหนักมหันต์ที่ได้กระทำต่อพระทรงศีล ที่ท่านได้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากมาย

  ตอบลบ
 120. หลวงพ่อท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครที่ทำร้ายท่านทั้งที่ตั้งใจก็ดีมิตั้งใจก็ดีจะด้วยกฏหมาย,กฏหมู่,กายวาจาใจ ทั้งหลายเขาเหล่านั้นจะได้รับวิบากอย่างหนักในชาตินี้เลยเพราะหลวงพ่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 121. ตราบใดที่DSIยังมีการไม่ให้ความยุติธรรมกับคดีนี้เชื่อว่าสังคมต่องวุ่นวายแน่ๆ

  ตอบลบ
 122. ตราบใดที่DSIยังมีการไม่ให้ความยุติธรรมกับคดีนี้เชื่อว่าสังคมต่องวุ่นวายแน่ๆ

  ตอบลบ
 123. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยครับ

  ตอบลบ
 124. ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อด้วยนะครับ หลวงพ่อบริสุทธิ์ 100% ครับ

  ตอบลบ
 125. I ไม่กลัว u กูไม่กลัวมึง!!!!!

  ตอบลบ
 126. หลวงพ่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ใครที่คิดทำร้ายท่านที่ตั้งใจก็ดีมิตั้งใจก็ดีเขาผู้นั้นจะมีวิบากมากมายกำหนักจะตามมาในชาตินี้เลย

  ตอบลบ
 127. ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์ครับ

  ตอบลบ
 128. ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์ครับ

  ตอบลบ
 129. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยครับ
  ddi และบิ๊กต้องคิดทำการใดหรือ ถึงได้ทำกับพระผู้บริสุทธิ์ ที่รับบริจาคโดยทั่วไป ไม่รู้ ไม่เห็น ว่าเงินหรือทรัพท์ ที่นำมาบริจาคนั้นมายังไง

  ตอบลบ
 130. ลูกๆหลวงพ่อต้องออกมาต่อต้านความอยุติธรรม

  ตอบลบ
 131. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยครับ
  ddi และบิ๊กต้องคิดทำการใดหรือ ถึงได้ทำกับพระผู้บริสุทธิ์ ที่รับบริจาคโดยทั่วไป ไม่รู้ ไม่เห็น ว่าเงินหรือทรัพท์ ที่นำมาบริจาคนั้นมายังไง

  ตอบลบ
 132. ลูกๆหลวงพ่อต้องออกมาต่อต้านความอยุติธรรม

  ตอบลบ
 133. ขอให้หลวงพ่อพ้นภัยพาล สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 134. นี่หรือความยุติธรรมในสังคมไทย

  ตอบลบ
 135. ชัดเจนมาก ขอความยุติธรรมให้หลวพ่อท่านด้วย

  ตอบลบ
 136. ชาวโลก…ทราบมานานแล้ว ว่า…

  หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์…

  หลวงพ่อท่านไม่ผิด…

  แต่…ชาว DSI และทีมข้างหน้า…ข้างหลัง…

  ก็…มีความดันทุรังสูง………

  เพื่อ???? อะไร………

  ชาวโลก…ก็ทราบนานแล้วเช่นกัน……

  ไม่มีความลับ…บนโลกใบนี้………

  เข้าใจตรงกันนะ

  ตอบลบ
 137. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 138. ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อด้วยค่ะ อย่ากลั่นแกล้งพระเลยค่ะ

  ตอบลบ
 139. เรารักพระเดชพระคุณหลววงพ่อธัมมชโย...เรารักวัดพระธรรมกายค่ะ

  ตอบลบ
 140. ความเป็นธรรมในยุคคนขาดคุณธรรมยังพอมีอยู่บ้างไหมหนอ ถ้ายังพอมีอยู่บ้างขอความเป็นธรรมความถูกตอ้งให้หลวงพ่อ
  พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโยดว้ยครับ

  ตอบลบ
 141. สั่งฟ้องคดีซ้ำซ้อน ผิดหลักกฏหมาย
  เจ้าพนักงานทำผิดกฏเสียเอง

  ตอบลบ
 142. แล้วศูนย์ดำรงธรรมจะตรวจสอบ DSI ได้หรือ ?
  ลูกพระธัมฯ จะต้องช่วยพระพ่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม พุทธบริษัทต้องรวมกันเป็นหนึ่งงานนี้ ต้องสู้

  ตอบลบ
 143. ความเป็นธรรมในยุคคนขาดคุณธรรมยังพอมีอยู่บ้างไหมหนอ ถ้ายังพอมีอยู่บ้างขอความเป็นธรรมความถูกตอ้งให้หลวงพ่อ
  พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโยดว้ยครับ

  ตอบลบ
 144. หลวงพ่อบริสุทธิ์ อย่าเอาเรื่องมาใส่ท่านเลย

  ตอบลบ
 145. เรามีทุกคำอธิบายอย่างแจ่มแจ้ง

  ตอบลบ
 146. ชัดเจนมากๆๆ หลวงพ่อบริสุทธิ์ อย่าใส่ร้ายพระดี
  บาปมากๆๆ หยุดเสียเถอะ!!!

  ตอบลบ
 147. หลวงพ่อท่านสอนให้เรารักษาศีลห้าเป็นปกติค่ะ

  ตอบลบ
 148. อย่าทำอันตรายต่อบุคคลที่ไม่เป็นอันตราย ท่านจะได้รับกรรมหนัก

  ตอบลบ
 149. ยอมรับความจริงกันได้แล้ว หลวงพ่อฯท่านไม่ผิด ไครๆเขาก็รู้ ชาวโลกเขาก็รู้ เขารู้กันไปหมดแล้ว รู้จักอายพวกเขากันบ้าง หยุดเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 150. ยอมรับความจริงกันได้แล้ว หลวงพ่อฯท่านไม่ผิด ไครๆเขาก็รู้ ชาวโลกเขาก็รู้ เขารู้กันไปหมดแล้ว รู้จักอายพวกเขากันบ้าง หยุดเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 151. ชัดไหม? ท่านบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาใจ

  ตอบลบ
 152. อย่าลากผู้บริสุทธิ์ ไปรับบาปที่ท่านไม่ได้ก่อ

  ตอบลบ
 153. พระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ผิด ท่านสั่งสมแต่บุญและความดีช่วยเหลือชาวโลกให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงไปทั่วโลกผ่านDMC มีผลงานก่วา100โครงการณ์ ต่างประเทศมากก่าว40ประเทศมามอบรสงวัลถึง 97รางวัลเพราะเขาเห็นผลงานที่พระเดชพระคุณหลวงได้ช่วยเหลือชาวโลกทั้งทางธรรมและทางโลก
  ขอความเป็นธรรมให้กีบพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระที่อาพาธหนักถ้าออกไปนอกที่พักท่านอาจจะติดเชื้อ ขอให้DSIไปวัดอย่างน้อยไปกราบผ้าเหลืองก้อเป็นบุญตัวแล้ว พาหมอของท่านไปตรวจจะได้รู้เห็นด้วยตาตนเองว่าหลวงพ่อป่วยจริงไม่สมควรออกนอกที่พัก

  ตอบลบ
 154. นี่คือความจริงทั้งหมด ความยุติธรรมในสังคมไทยหายไปไหน หลวงพ่อไม่ผิด ขอความเป็นธรรมให้ท่านด้วย

  ตอบลบ
 155. ความยุติธรรมไม่มีในประเทศไทย
  ต้องขอแม่พระธรณี ช่วยเหลือ
  ขจัดสิ่งเลว

  ตอบลบ
 156. อย่ามรังแก หลวงพ่อ ท่านไม่ได้ทำอะไรผิด ถึงฉันจะเข้าวัดพระธรรมกายไม่กี่ปี ท่านไม่เคยด่า ว่าให้ร้ายใครเลย มีแต่สอนลูกศิษย์ให้เร่งสร้างบุญ สร้างบารมี

  ตอบลบ
 157. หลวงพ่อท่านมีความบริสุทธิ์มากที่สุด

  ตอบลบ
 158. หลวงพ่อท่านสร้างแต่ความดี สอนคนให้เป็นคนดี

  ตอบลบ
 159. ข้อมูลชัดเจนขนาดนี้แล้ว
  ทุกคนรู้ความจริงเท่าเทียมกันแล้ว
  ปัญหาและความขัดแย้ง จะยุติลงได้
  แค่ทุกฝ่ายเคารพกฏหมายจริงๆ
  ทุกอย่างก็จบ.......

  ตอบลบ
 160. ข้อมูลชัดเจนขนาดนี้แล้ว
  ทุกคนรู้ความจริงเท่าเทียมกันแล้ว
  ปัญหาและความขัดแย้ง จะยุติลงได้
  แค่ทุกฝ่ายเคารพกฏหมายจริงๆ
  ทุกอย่างก็จบ.......

  ตอบลบ
 161. การใส่ร้ายจนเกินความอดทน
  แต่บางครั้งก็ต้องต่อสู้เพื่อความถูกต้อง
  คราวนี้อย่ายอมแพ้สู้แค่สิ้นลม

  ตอบลบ
 162. น้านนะดิหลักฐานก็ชัดเนจเสียขนาดนี้dsiต่างหากที่น่าสงสัย คุณจะทำไปทำไม เจ้าทุกข์ก็ไม่มีแล้วหรือคุณจะเปงเจ้าทุกข์เสียเอง

  ตอบลบ
 163. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะ

  ตอบลบ
 164. อยากเห็นหน้าจริงๆใครกันหนอซุ่มอยู่ในเงามืดรังแกประชาชนคนดี ใส่ร้ายยัดข้อหากันแบบนี้ ชีวิตจะมีความสุขเหรอจิตขี้อิจฉา-อาฆาตแบบนี้ ปล่อยวางบ้างเถอะ จะอะไรกันนักกันหนา #ขอต่อต้านอำนาจมืด #ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 165. เมื่อความ อยุติธรรม เกิดขึ้น
  การต่อต้านย่อมตามมา
  และความอัปปรางของประเทศก็จะบังเกิด
  เพราะคุณทำให้คนไทยมีแผลในใจ

  ตอบลบ
 166. เมื่อความ อยุติธรรม เกิดขึ้น
  การต่อต้านย่อมตามมา
  และความอัปปรางของประเทศก็จะบังเกิด
  เพราะคุณทำให้คนไทยมีแผลในใจ

  ตอบลบ
 167. การ ใส่ร้าย กับ บุคคลที่ไม่มีความผิด แต่กลับโดนยัด ข้อหาความผิดให้ คณะ DSI ตรวจสอบให้ แน่ใจก่อนที่จะมา ใส่ ความผิดกับ พระ ที่ ท่านปฏิบัติตาม พระธรรมวินัย การที่ยัดความผิด ให้พระ ระวังวิบากกรรมตามนั้น ใน ชาตินี้น่ะ ถ้า เป็นไปได้ ให้ เลิก ยุ่งกับพระจะ ดีกว่า ศีลของพระ227ข้อน่ะ ....แล้วคุณ ศีลอะไร?

  ตอบลบ
 168. ขอเชิญเจ้าหน้าที่ DSI ทุกท่านตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมาถึงผู้ปฏิบัตืการและภารโรง มาร่วมงานบุญใหญ่ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมสมาธิ ในวันวิสาขบูชานี้ที่วัดพระธรรมกายหรือที่วัดใกล้บ้านท่าน

  ตอบลบ
 169. ขอเชิญเจ้าหน้าที่ DSI ทุกท่านตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมาถึงผู้ปฏิบัตืการและภารโรง มาร่วมงานบุญใหญ่ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมสมาธิ ในวันวิสาขบูชานี้ที่วัดพระธรรมกายหรือที่วัดใกล้บ้านท่าน

  ตอบลบ
 170. เจตนาของดีเอสไอไม่บริสุทธิ์ พวกเราชาวพุทธต้องออกมาปกป้องหลวงพ่อให้พ้นจากมือคนพาลเหล่านี้

  ตอบลบ
 171. เจตนาของดีเอสไอไม่บริสุทธิ์ พวกเราชาวพุทธต้องออกมาปกป้องหลวงพ่อให้พ้นจากมือคนพาลเหล่านี้

  ตอบลบ
 172. ถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ดำเนินต่อไป สู้ไม่มีถอยท้อก็ไม่เป็น แม้ไม่สู้ แม้ไม่หนี จะทำดีต่อไป ให้โลกรู้ถึงความจริงให้ได้ ว่าใครกันที่ ทำลายความยุติธรรมในแผ่นดินสยาม(เมืองพุทธ)แห่งนี้

  ตอบลบ
 173. พวกเรา เหล่าคนมีศีล จะทำความถูกต้องให้ปรากฏ ให้ชัดเจน เป็นธรรม สู้ไม่มีถอย ท้อก็ไม่เป็น จะทำดีต่อไป ให้โลกรู้ถึงความจริงให้ได้ ว่าใครกันที่ ทำลายความยุติธรรมในแผ่นดินสยาม(เมืองพุทธ)แห่งนี้

  ตอบลบ
 174. เราเหล่าคนมีศีลจะสร้างความถูกต้อง ให้ชัดเจน เป็นธรรม สู้ไม่มีถอย ท้อก็ไม่เป็น จะทำดีเพื่อพระศาสนาต่อไป ให้โลกรู้ถึงความจริงให้ได้ ว่าใครกันที่ ทำลายความยุติธรรมในแผ่นดินสยาม(เมืองพุทธ)แห่งนี้

  ตอบลบ
 175. DSI ขาดปัญญา มีความเห็นผิด วินิจฉัยผิด ทางพระพุทธศานาเรียกว่า มิจฉาทิฐิ แสดงว่าคุณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ จึงไม่รู้จักคำนี้ เอะหรือว่า..มีใครอยู่เบื้องหลังกันแน่ ??

  ตอบลบ
 176. พวกเรา เหล่าคนมีศีล จะทำความถูกต้องให้ปรากฏ ให้ชัดเจน เป็นธรรม สู้ไม่มีถอย ท้อก็ไม่เป็น จะทำดีต่อไป ให้โลกรู้ถึงความจริงให้ได้ ว่าใครกันที่ ทำลายความยุติธรรมในแผ่นดินสยาม(เมืองพุทธ)แห่งนี้

  ตอบลบ
 177. จริงอยู่ที่ทางวัด ออกมาชี้แจงได้ชัดเจนขนาดนี้ แต่ทว่าคนพาล ก็คือ คนพาล คงไม่ยอมเลิกลาไปง่าย ๆ แน่ ฉะนั้นการเตรียมพร้อมทุกอย่าง ให้ทันท่วงทีในทุกสถานการณ์จึงเป็นเรื่องน่าตระหนักกว่า เพราะจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามหวาดหวั่นและทำอันตรายได้ยากยิ่งขึ้น

  ตอบลบ
 178. ชัดเจนมีเหตุผลครับ ตามกฎหมาย DSI ไม่สามารถออกหมายจับหรือเอาผิดได้แล้วครับ เพราะองค์ประกอบไม่ครบตามกฏหมาย และคดีจบแล้ว ดังนั้นเจ้าอาวาทวัดพระธรรมกายจึงไม่จำเป็นต้องมาตาม DSI เรียก เพราะเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฏหมายครับ ดังนั้นถ้าจะเรียกจับ ขอให้กรุณาเปิดกฏหมายอ่านให้ชัดนะครับ ประมวลกฏหมายมีอ่านเยอะแยะ หรือถ้าเรียนมา ก็กลับไปเรียนใหม่นะครับ เพราะจบปริญญามาก็ ใช้ผิดๆ ไม่รู้จริง มันก็ไร้ความหมายครับ มันแสดงถึงความไร้คุณภาพเลยนะครับคุณ ขนาดเด็กยังดูออกเลย ว่าดีกับไม่ดีเป็นยังไง ผู้ใหญ่ยังดูไม่ออก ก็ลองเทียบสติปัญญาดูนะครับ

  ตอบลบ
 179. ชัดเจน ว่าวัดพระธรรมกายถูกกลั่นแกล้ง

  ตอบลบ
 180. ชัดเจน ว่าวัดพระธรรมกายถูกกลั่นแกล้ง

  ตอบลบ
 181. มีใบสั่งมาแน่นอน

  ตอบลบ
 182. เอาใจช่วยร่วมปกป้องหลวงพ่อ ร่วมปกป้องพระศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 183. เอาใจช่วยร่วมปกป้องหลวงพ่อ ร่วมปกป้องพระศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 184. ขอความเป็นธรรม และความจริงจงบังเกิดขึ้น แก่ทุกคน ดุจดังเมื่อครั้งพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จกลับจากโปรดพระมารดบนสวรรค์ ทรงเปิดโลกให้เห็นความจริง ให้เหล่าสรรพสัตว์ รักบุญกลัวบาป. และมาทำความดี ปกป้องส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป ให้ความเป็นธรรมแก่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเทอญ ขอบุญบารมีพระพุทธองค์โปรดปกป้องรักษา ดลบันดาลให้ส่งผลหลวงพ่อหายป่วยโดยเร็ววันเทอญ สาธุ

  ตอบลบ
 185. เคลียร์ที่สุดแล้ว สาธุ

  ตอบลบ
 186. ขอความเป็นธรรมทุกท่านนี่ก็แปลกนะดีเอสไอ

  ตอบลบ
 187. ใครทำกรรมอะไรไว้ก้อขอให้ได้รับกรรมที่ตนก่อในเร็ววัน โดยเฉพาะคนที่จ้องทำลายพระทำลายพระพุทธศาสนาขอให้ได้รับกรรมที่ตนก่อในเร็ววัน

  ตอบลบ
 188. ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 189. เรารักหลวงพ่อ สู้ๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 190. ชัดเจนครับ #ทีมหลวงพ่อครับ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.