ทุบพุทธมหายาน! ตีกระทบธรรมกาย เจ้าคุณเบอร์ลินถามจะให้เขายืนตรงไหน? : กรณีธรรมกาย

ฤๅ รัฐธรรมนูญไทย
จะบั่นทอนอายุพระศาสนา


ภาคที่ 2 ตอนจบ

บทความเพื่อความมั่นคง

ของสถาบันประเทศ 

ความกังวลใจ 

ของสงฆ์ไทยทั้งแผ่นดิน

ก่อนอื่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้
ซึ่งหากไม่ทราบ ก็อาจตำหนิรัฐบาลว่า
ใจแคบที่  ประชาชนพูดเรื่องนี้ไม่ได้
ดังที่สื่อมักรายงานก็ได้

ในเบื้องต้นนี้ ผมจึงขอยกคำแนะนำ
ของผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ที่ท่านได้กรุณา
ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์
และการแชร์ ในเรื่องรัฐธรรมนูญไทย
ปัจจุบันนี้ไว้ ดังนี้..

การวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญว่า 
ไม่เป็นไปตามหลักสิทธิ และเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา ตามเหตุและผลนั้น 
สามารถทำได้ !

เพราะเป็นเรื่องความเชื่อ และความศรัทธา
แต่ที่สำคัญ คือ ข้อวิจารณ์ต่างๆ นั้น
จะต้องไม่ไปชี้นำให้รับหรือไม่รับ รธน.
เพราะจะผิด กม. ประชามติ
ที่ห้ามรณรงค์ "รับหรือไม่รับ"

ข้างต้นนี้ เป็นเกร็ดความรู้ทาง
กฎหมายที่ ประชาชนทุกท่าน
จะต้องคำนึงถึงไว้
เมื่อจะพูด จะแชร์ และแสดงความคิดเห็น
เรื่องรัฐธรรมนูญ ในปัจจุบันนี้ต้องรู้ครับ
จะได้ไม่ไปทำผิดกฎหมายเขา

เป็นพระสงฆ์ ต้องพูดเรื่องศาสนา

ถือเป็นกิจสงฆ์ 

เป็นสิทธิอันชอบธรรมขั้นพื้นฐาน

ต้องขอบอกว่า ตั้งเกิดมา 
ผมก็เพิ่งจะมาพูดเรื่อง รธน. 
ครั้งแรกนี้แหละครับ.!

เพราะที่ผ่านมา ผมเห็นว่า
"เป็นเรื่องของบ้านเมือง" 
ไม่เกี่ยวกับพระเรา แต่ครั้งนี้
คงจะต้องพูด เพราะมันเกี่ยวกับ
พระเราโดยตรง นั้นคือเกี่ยวกับ
"พระศาสนา" ซึ่งจะปล่อยละเลย
ไปเอาไว้ไม่ได้


ร่างรัฐธรรมนูญฉบันที่ประชาชนทุกภาคส่วนแสดงความเห็น
ในเชิงวิพากย์วิจารณ์มากที่สุดฉบับหนึ่ง

 เข้าเรื่อง    

วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ ของปู่มีชัย ฤชุพันธุ์
พระศาสนาหากจะให้ เจ้าคุณเบอร์ลิน
วิเคราะห์ และระคนด้วยความวิตกกังวล
ต่อรัฐธรรมนูญในหมวด "ศาสนา" 
ที่ถือเป็นสิทธิ และเสรีภาพสากล
ขั้นพื้นฐานละก็..

ผมขอเป็นตัวแทน ในการสะท้อน
ความกังวลใจ ของพระสงฆ์ทั่วแผ่นดิน
ที่ท่านฝากมา เพื่อสื่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ก็แล้วกันนะครับ.!

ความกังวลต่อ รธน. จากพระสงฆ์
ทั้งสังฆมณฑล ผ่านเจ้าคุณเบอร์ลิน
ผมขอชี้ชัดตรงๆ ไปได้เลยว่า ..

การเขียนรัฐธรรมนูญ

 ที่ว่าด้วยพุทธศาสนา ในครั้งนี้ 

ทำให้พระพุทธศาสนาในไทย

อายุสั้นลง !!

โดยเฉพาะ ฝ่ายมหายาน ของพี่น้องชาวจีน
ที่เคยอยู่แบบปกติสุขมาช้านาน
ซึ่งมาบัดนี้ กำลังเข้าลักษณะ
รัฐธรรมนูญไทยฉบับนี้
ได้กลายเป็นฆ้อนทุบ และทำลาย..

"ทุบอนัมนิกาย ทำลายจีนมหายาน 
ให้ไม่มีที่ยืนในเมืองไทย"


วัดอนัมนิกายาราม (วัดญวนสะพานขาว)

วัดเล่งเน่ยยี่ (วัดมังกรกมลาวาส เยาวราช)

ทำไม ?

อันอนัมนิกาย คือ พระสงฆ์ และวัดญวนนิกาย 
เช่น วัดญวนสะพานขาว เป็นต้น
ส่วนจีนนิกาย คือ พระสงฆ์ตามวัดจีน
ทั้งหมดในประเทศไทย มีวัดเล่งเน่ยยี่ 
หรือ วัดมังกรกมลาวาส เป็นต้น

"ทั้งหมดเรียกวัดพุทธฝ่ายมหายาน" 

ที่พระมหากษัตริย์ไทย ทรงถวาย
ความอุปถัมภ์ชัดเจนคือ
ในหลวงรัชกาลที่ ๕
เพราะทรงศรัทธาส่วนพระองค์
ไม่รู้ไปฟังใครมา จึงไม่เห็นว่า มีวัดอนัมนิกาย
กับจีนนิกายอยู่ในประเทศไทย

คำถามสั้นๆ ง่ายๆ ชัดๆ มีว่า..

รัฐธรรมนูญฉบับนึ้ 
จะเอาพระเอาเณรจีน
นิกายกับอนัมนิกาย ไปไว้ที่ไหน? 
จะให้ท่านเหล่านี้ ไปอยู่ตรงไหน?
ของ กฎหมายไทยครับ.!

รายละเอียดเปิดรัฐธรรมนูญ (รธน.)
ดูได้ทั้งๆ ที่ นับแต่มีประเทศไทยมา
ไม่ว่าจีนนิกาย และอนัมนิกาย
ก็ล้วนอยู่ภายใต้การอุปถัมภก
แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ของชาติไทย ทั้งสิ้น.!

อยากจะถามดังๆ
ไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองครับว่า..

"พวกท่าน ได้หลงลืมอะไรบาง
อย่างไปหรือเปล่าครับ.?"

ทั้งยังเป็นเรื่องสำคัญเสียด้วย
โปรดทบทวนด้วย

ตรงนี้แหละครับ ที่มันแสดง
ถึงความไม่เข้าท่า แบบส่อเจตนา
แบบที่เรียกว่า สุกเอาเผากิน
แถมยังทำการกินแบบดิบๆ
ของผู้เกี่ยวข้องเสียด้วย ใช่หรือไม่.?


อันเรื่องพระศาสนานั้น 
เป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมือง 
เป็นเรื่องที่เอาแค่ทางโลก
มาตัดสินไม่ได้.!สิ่งสำคัญนี้ !

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 

รวมทั้งบรรพบุรุษไทย

ล้วนถือกันมายาวนาน


ทำไม "พวกท่าน" จึงยังเป็นกันได้
ถึงขนาดนี้ ..แล้วเช่นนี้
ในเรื่องอย่างอื่นก็จะให้
ประชาชนเขา วางใจได้อย่างไร.?

ความกังวลของคณะสงฆ์
สิ่งนี้คือ ข้อกังวลจากใจจริง
ของเหล่าพระสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนทุกนิกาย
เป็นสิ่งที่ท่านได้ไหว้วานผ่าน
เจ้าคุณเบอร์ลิน ให้นำมาแจ้ง
ให้ฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบครับ

ขอผู้เกี่ยวข้องได้โปรดพิจารณา
ให้รอบคอบด้วยเถิด

นิกายพุทธในไทย ไร้ที่ยืนตามกฎหมายไทย
สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น..
ด้วยสาเหตุเช่นที่ว่ามานี้แล้ว
ก็เพราะรัฐธรรมมนูญฉบับนี้
เป็นเหตุให้..

พระจีนนิกาย กับพระอนัมนิกาย
จะไม่มีผลแห่งสถานะใดๆ ทั้งสิ้น 
จะเป็นเพียงพระเถื่อน นักบวชเถื่อน
ในสังคมไทย ไปหรอกหรือ ?ต่อไปในอนาคต..
แม้แค่ออกเดินบิณฑบาต 
ก็จะทำไม่ได้ ทำพิธีกงเต๊ก 
ก็จะทำไม่ได้ ..?
จะประกอบกิจศาสนาใดๆ ก็ไม่ได้ 
หรืออาจถึงขั้นรูปแบบการแต่งองค์
อย่างพระมหายาน 
ก็อาจผิดกฎหมายไปก็ได้.?


ด้วยเพราะรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ระบุว่าคุ้มครองมหายาน.!

เผลอๆ แม้แต่แม่ชีเอง ซึ่งอาการปัจจุบัน
ก็ถือว่าหนักไร้สถานะภาพอยู่แล้ว
เจอรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้าไปอีกชั้น
ต่อไปก็คงเห็นแม่ชีกันแต่ในรูปภาพเท่านั้น
และแน่นอน ก็คงไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมมนูฉบับนี้เช่นกัน

มูลเหตุรัฐธรรมนูญไทย
ผลกระทบโดยตรงกับพระศาสนา
..  ..
ฤๅถึงกาลเวลา ที่ศาสนาพุทธ 
คงจะได้ถึงกาลบรรลัย 
อาจถึงกับสูญสิ้นกันไปเลย 
ก็คราวนี้แหละมั้งครับ.!

ข้อมูล ที่จะต้องรับทราบกันไว้ในเบื้องต้น
ก็คือในปัจจุบันนี้ เถรวาทในโลก
คิดอัตราส่วน ก็มีเพียงแค่ 1 ใน 10
ของฝ่ายมหายาน เท่านั้น
ดูอย่างที่ประชุมวิสาขบูชาโลกที่ UN
ที่ผ่านมานั้นประไรครับ

จำนวนพระสงฆ์และชาวพุทธ
จาก 84 ประเทศ  ของผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นเถรวาทเพียงแค่ 6-7 ประเทศเท่านั้น
ที่เหลือเป็นฝ่ายมหายานทั้งหมดผมจึงขอถือโอกาสนี้ 

ปลุกให้พุทธศาสนิกชน 

จงได้ลุกขึ้นมา.!

แล้วลืมตาขึ้นมาดูมนุษย์โลกเขาบ้าง
ว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้ว 
มีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับ
เรื่องพระศาสนาของเราอะไรกันบ้าง?

ที่พูดมาทั้งหมดนี้ เพราะนี่คือ
ตัวตนของคนชื่อ เจ้าคุณเบอร์ลิน
ที่มีความรักชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์
ไม่แพ้ใครคนหนึ่งในแผ่นดินนี้
ทั้งยังติดนิสัยเป็นคน ชอบพูดตรงๆ
เวลาคิดจะพูดอะไร..

เมื่อมั่นใจว่า "เจตนาบริสุทธิ์" 
เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองแล้วไซร้ก็ไม่ต้องยั้ง
ไม่ต้องมัวเกรงใจอะไรกัน
ไม่เช่นนั้นจะชื่อว่า "เจตนาดีต่อกัน"
ได้อย่างไร

ทั้งหมดนี้ ที่ผมสะท้อนมาให้เห็นนี้นั้น
ผู้เกี่ยวข้อง จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจ
แต่จงจำไว้เสมอว่า สิ่งที่พวกท่าน
ทำกันอยู่ ดังที่แจงมานั้น..

มันเป็นการทำลาย พระศาสนา
ของบรรพบุรุษ ซึ่งเท่ากับทำลายชาติ
ให้ย่อยยับล่มจมไปด้วย นั้นเอง
โปรดพิจารณาเอาเถิด.!แก้รัฐธรรมนูญใหม่ 

แต่กลับกลายเป็น 

ไปทำลายรากฐานศาสนา

..คุ้มหรือไม่?

ผู้ใหญ่ที่เขาเป็นห่วงบ้านเมือง 
ห่วงพระศาสนา ได้มีคำถามมาว่า
ทำไมต้องล้างนิกายทางศาสนา
ทิ้งหมดสิ้นด้วยเล่า ? 

หรือเพียงแค่ต้องการแค่
กำจัดกรณีธรรมกาย 
แต่ถึงกับยอมแลกทุกอย่าง
กระนั้นหรือ
จงตรองให้หนัก และรอบคอบ
เถิดว่า มันคุ้มหรือไม่.?

วันนี้ ผมจะบอกให้ผู้คนในสังคม
เริ่มตั้งคำถามแล้วว่า..

เพียงแค่คิดจะกำจัดวัดธรรมกาย 
ท่านธัมมชโยเท่านั่น !
ก็ถึงกับไม่เลือกวิธีการทำลายล้าง 
ไม่ใส่ใจความสูญเสียที่จะเกิด
กับพระศาสนากันเลยหรือ?

ทำไมขบวนการนี้ จึงทำจนถึงกับขนาด
ลากยาวโยงไปถึง นำไปถึงการเขียน
รัฐธรรมนูญโดย ยอมตัดทิ้ง
อะนัมนิกายและจีนนิกาย
ไปจากสังคมไทยเลยหรือ?

คำถามนี้ ผู้คนทั่วไปอาจงง 
แต่ผมเชื่อว่า..
ผู้สมคบคิดชั่ว มันเข้าใจดีว่า 
หมายถึงอะไร?

ตรงนี้ ผมก็ต้องขอถามไปยังสังคม
วงการศาสนาว่า..

ขนาดอนัมนิกาย และจีนนิกาย
ก็ยังไม่รอดเลย.!

แล้วสันติอโศก พี่น้องอิสลาม 
และคริสต์ จะไปรอดได้อย่างไร?

ซึ่งจากนี้ไป ก็ไม่ต้องพูดถึงว่า
นิกายเหล่านี้ ยังจะมีที่ยืนในสังคม
อีกต่อไปแล้ว ใช่ไหม ?

ซึ่งนิกาย หรือหน่วยงานศาสนาทั้งหมด
ที่ผมว่ามานั้น..
ก็คงจะพลอยโดนถูกตัดทิ้งไปด้วย
เพราะถือเป็นลัทธินอกเหนือจากศาสนา
ที่รัฐธรรมมนูญฉบับนี้ต้องการเช่นกัน.!

รื่องนี้ เป็นเรื่องสิทธิ และเสรีภาพ
ทางศาสนา ไม่ใช่เรื่องการเมือง
ดังนั้น ผมจึงขอให้ทุกท่าน
ได้โปรดไปหารายละเอียดกันนะครับ
เพื่อเอาต่อยอดต่อไปเถิดนะครับ
เพราะงานนี้ ผมคิดว่าคงต้องพูดกันอีกยาว

สรุป

ก่อนจบโพสต์นี้ ผมต้องขอแจ้ง
เพื่อความเข้าใจว่า

    1.   
ที่ผมหยิบยกเรื่องรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ
ศาสนามาพูดในครั้งนี้นั้น..

1.1 
เป็นการพูดในนามตัวแทน
ของคณะสงฆ์ไทยทั้งหมด
ในฐานะที่เป็นส่วนหนี่งของสังคม
ที่จะต้องอยู่ด้วยกันต่อไปอีกนาน
และใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยกัน

1.2 
ผมมีเจตนา เพื่อต้องการแสดง
ให้ฝ่ายผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึง..
"ความปริวิตกกังวลเป็นห่วง
ต่อสถานการณ์พระศาสนาโดยรวม
จากทางฝ่ายคณะสงฆ์บ้าง"

    2.   
ที่สำคัญคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล
ต่างหวั่นเกรงว่า ..

ผู้เกี่ยวข้อง จะพากันไปหลงเชื่อ
พวกนักการศาสนาที่
"มีศีลมีธรรมอยู่แค่ที่ปาก"
หรือไปหลงเชื่อตามคำแนะนำ
ของพระบ้าๆ ที่แอบอิงศาสนา
แล้วเล่นการเมืองไปเสียสิ้น

หากเช่นนั้นจริง ก็จะคงต้องพากันลงเหว
หลงทาง หนักขึ้นไปอีก
ความวุ่นวายไม่รู้จบ ก็จะตามมา
อย่างแน่นอน
ซึ่งพวก "เพี้ยนถาวร" เหล่านี้
ว่าไปแล้ว ก็ล้วนต่างไม่เคยบริหาร
หรือเคยรับผิดชอบงานคณะสงฆ์ใดๆ
ทั้งสิ้นมาก่อนเลย..

ล้วนมาอุปโลกตนเอง เป็นผู้ชำนาญการ
จอมปลอมเท่านั้น จึงย่อมไม่ทราบ
รายละเอียดที่ลึกซึ้งในเรื่องกิจการ
คณะสงฆ์อย่างแท้จริง

    3.   
ในข้อ 1 -2 ข้างต้นนั้น ขอย้ำว่า
เป็นความกังวล ของพระสงฆ์
ทั่วสังฆมณฑล ที่ท่านแสดงออก
ด้วย "กุศลเจตนา" และได้เมตตา
ฝากผ่านมายัง เจ้าคุณเบอร์ลิน
เพื่อส่งไปถึงผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ
ห้ได้รับทราบไว้ครับ

ทั้งหลายทั้งปวง หาใช่เจตนา
เพื่อขัดขวางหรือหวังการณ์ใดๆ
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนใดๆ ทั้งสิ้นไม่.!
นอกจากจะมีความห่วงใย
สถาบันหลักของประเทศทั้ง 3 แล้ว
ก็ล้วนเป็นแต่ เพื่อรักษาสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานเท่านั้น

จึงมี "ชอบธรรม" ที่จะกล่าวถึงได้
เพราะหากมิแสดงใดๆ ออกมา
ให้ทราบกันเลย..

"มันก็จะแสดงว่า 
มีความจริงใจต่อกันได้อย่างไร"

ที่สำคัญ เกรงจะพากันก่อกรรม
ต่อแผ่นดิน ทำให้บ้านเมืองพินาศ
ย่อยยับกันไปจริงๆ ในที่สุดไปเท่านั้น


สุดท้าย

มาถึง ณ ตรงนี้ ผมเจ้าคุณเบอร์ลิน 
ก็หวังว่า ทั้งฝ่ายรัฐบาล 
และผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ก็คงจะสามารถคิดแยกแยะได้แล้วว่า ..

มีใคร ? 
มีพวกไหนกันบ้าง ? 
ที่มันได้พากันทำชั่วอะไร ?

ลงไปในแผ่นดินไทย ในทุกวันนี้
ทั้งโดยไม่มีท่าที ว่าจะหยุดหย่อน
กันสักทีอีกด้วย!

ในส่วนตัวของผมนั้น ขอยืนยันว่า
สิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดนั้น
ล้วนพูดด้วยกุศลเจตนา ..

"ด้วยรักแผ่นดินเกิด มีหัวใจที่รักชาติ 
รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์
 ที่รุนแรงไปตามอาจารย์"

จึงต้องขออภัยมาด้วย ที่หากมีคำไหน
ที่ทำให้ไม่เพราะหู หรือล่วงเกินไปผู้ใดไป
เพราะพอพูดเรื่องแบบนี้ที่ไรแล้ว
ไม่ทราบเป็นไงครับ ผมมักจะเกิดอาการ
"ลมมันออกหู" ไปทุกทีเลยครับ.!


โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 28.05.2016

ติดตามบทความ : เพื่อความมั่งคงของสถาบัน
Click > ตอนที่ 1 บุกจับพระธัมมชโย! 
ซ้อนแผนลับหมกเม็ด พรบ.สงฆ์ ม.7 หรือไม่?


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com

------------------------------------ทุบพุทธมหายาน! ตีกระทบธรรมกาย เจ้าคุณเบอร์ลินถามจะให้เขายืนตรงไหน? : กรณีธรรมกาย ทุบพุทธมหายาน! ตีกระทบธรรมกาย เจ้าคุณเบอร์ลินถามจะให้เขายืนตรงไหน? : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 02:37 Rating: 5

5 ความคิดเห็น:

 1. ประเทศกะลาแลนด์ เพราะอย่างนี้ทำให้ประเทศจะคล้ายบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้าไปทุกที หากยังไม่แยแส อย่างนี้อีกต่อไป. เราต้องช่วยกัน เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง

  ตอบลบ
 2. จะทำอะไรก็คิดไกลๆ อย่าทำให้พระพุทธศาสนาตกต่ำ

  ตอบลบ
 3. มิจฉาทิฏฐิกำลังครองประเทศ

  ตอบลบ
 4. มิจฉาทิฏฐิกำลังครองประเทศ

  ตอบลบ
 5. อย่าให้รัฐธรรมนูญ ปี 60 กดพระพุทธศาสนามหายานตกต่ำด้วยเทอญ ผมขอปกป้องศาสนาพุทธมหายานที่ผมเคารพนับถือด้วยชีวิตครับ จากเฮียเก่งครับ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.