เขย่าวงการแพทย์ ! หมอตกเป็นผู้ต้องสงสัย ถูกสั่งให้เป็นจำเลยสังคม : กรณีธรรมกาย

หลังจากปล่อยมุกซ้ำขำไม่ออก

บอกเลยว่า..นี่คือตลกร้าย!

กับมาตรฐานใหม่ของดีเอสไอ
ที่อาจไม่ใช่..มาตรฐานเดียวกัน
กับแพทยสภา ในกรณีที่ว่า..
มีการออกใบรับรองแพทย์
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของ รอง ผอ.โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ที่ออกใบรับรองแพทย์ให้พระธัมมชโย

จึงมีการตั้งข้อสงสัยอย่างหนักว่า..?
นี้เป็นดิ้นรนเพื่อหาช่องทาง กลบกระแส
โต้กลับ ไม่รับเผือกร้อน..
กรณีเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบหรือไม่?

อีกทั้งดีเอสไอกำลังใช้กระบวนการ
สร้างข่าวชี้นำสังคม..! 

ในเรื่องการปลอมเอกสารใบรับรองแพทย์
แล้วล่าสุดยังลวงสังคมว่า พระธัมมชโย
กำลังจะหลบหนีไปต่างประเทศ
ทั้งหมดนี้ ..
ก็เพื่อสร้างความชอบธรรม
ในการออกหมายจับ
แบบข้ามขั้นตอนการไต่สวน
โดยมีเป้าประสงค์ปูทางไปสู่
การใช้มาตรการรุนแรงในที่สุด หรือไม่?   หมอกำลังตกเป็นเหยื่อ ใช่หรือไม่?    

มีการประโคมข่าวว่าผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 
ออกหนังสือชี้แจง ต่อกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 

กรณีที่ รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
ออกใบรับรองอาการป่วยให้กับ
พระธัมมชโย  ว่าเอกสารรับรองนั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากพระธัมมชโย ไม่เคยมีประวัติ
การรักษาที่โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
มาก่อน! แต่สุดท้ายได้รับคำตอบว่า..

ออกใบรับรองแพทย์      

ที่โรงพยาบาล หรือคลีนิกก็ได้ ! 

ขอให้ตรวจร่างกายก่อน..  

ชัดไหมครับ?

นายกแพทยสภา
นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา บอกว่ากรณี
ที่โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี
ได้ออกใบรับรองแพทย์ให้พระธัมมชโย
แต่โรงพยาบาลโดย ผอ.โรงพยาบาล
ได้ออกมาบอกว่า..

ใบรับรองแพทย์ !
ไม่ได้ออกในนามโรงพยาบาลแต่ออก
โดยแพทย์ที่เป็นการกระทำส่วนตัว
ถือว่าเป็นเอกสารที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายตามระเบียบของแพทย์.?

แพทย์มีสิทธิ์ออกใบรับรองแพทย์ได้
หากมีใบประกอบโรคศิลปะ แต่ต้องยืนยันว่า
แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายจริง!

    นายกแพทยสภากล่าว..   

"กรณีนี้ต้องดูว่ามีการตรวจร่างกายก่อน
ออกใบรับรองแพทย์หรือไม่ และการตรวจ
ไม่จำเป็นต้องตรวจที่โรงพยาบาล
แต่อาจจะเป็นคลินิกก็ได้

เหมือนการขอใบรับรองแพทย์
เพื่อสมัครงาน..
ก็สามารถขอกับแพทย์ที่คลินิกได้เลย 

ซึ่งกรณีการออกใบรับรองแพทย์ให้แก่
พระธัมมชโย  ยังไม่มีข้อมูลหรือ
การส่งเรื่องมาที่แพทยสภา ซึ่งต้องรอดูก่อนว่า
จะส่งเรื่องมาหรือไม่ และข้อมูลเป็นอย่างไร
จึงยังให้ความชัดเจนไม่ได้ "
อ้างอิง : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378502394/

   ทบทวนความหลัง   

   วันที่มาเห็นกับตา   

     บอกกับสังคมว่า    

     "ท่านป่วยจริง"     
     ในเวลา..ต่อมา       


 

หมอ..ทำหน้าที่ของหมอ  

กลับถูกเรียกตรวจสอบ!    

ในขณะที่ .?. ไม่ใช่หมอ 

          ไม่ใช่หมอ?          


ตัดสินว่าป่วย หรือ ไม่ป่วย
จากการตรวจสอบเวชระเบียน
ดูจากภาพ ที่โพสต์ผ่านทาง
App line

     ยุติธรรม หรืออมหิต     

   โปรดใช้วิจารณญาณ   


(ขวา) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
เดินทางจากโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งใน จ. ราชบุรี
มาตรวจอาการหลวงพ่อธัมมชโย
ที่วัดพระธรรมกาย จึงมีใบรับรองแพทย์ออกมา
หลวงพ่อธัมมชโย ไม่ได้เดินทางไปนอกวัด

   ข้อบังคับแพทยสภา                

   ว่าด้วยการรักษาจริยธรรม   

   แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๙  

    ( ๑๑ หมวด ๖๒ ข้อ)     

ข้อ ๑๓
(หมวดที่ ๓ การโฆษณาประกอบวิชาชีพเวชกรรม)

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทําการเผยแพร่
หรือตอบปัญหาทางสื่อมวลชน
ถ้าแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สามารถแจ้งสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้
แต่ต้องไม่เป็นการสื่อไปในทํานองโฆษณา
โอ้อวดเกินความเป็นจริง หลอกลวง
หรือทําให้ผู้ป่วยหลงเชื่อมาใช้บริการ
และในการแจ้งสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ต้องไม่ปรากฏหมายเลขโทรศัพท์ส่วน
ตัวในที่เดียวกัน

ข้อ ๒๕
(หมวด ๔ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม)

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เจตนา
ทุจริตในการออกใบรับรองแพทย์

ข้อ ๒๘
(หมวด ๔ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม)

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ปฏิเสธ
การช่วยเหลือผู้ที่อยู้ในระยะอันตราย
จากการเจ็บป็วยเมื่อได้รับคําขอร้อง
และตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้
เว้นแต่ผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน
อันจําเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต
โดยต้องให้คําแนะนําที่เหมาะสม

ข้อ ๓๐
(หมวดที่ ๕ การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ)

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่อง
ให้เกียรติเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน

ข้อ ๓๑
(หมวดที่ ๕ การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ)

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ทับถม
ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน

ข้อ ๓๙
(หมวด ๗ การปฏิบัติเกี่ยวกับสถานพยาบาล)

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด
ไปทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในสถานพยาบาล มีสิทธิที่จะประกาศ
หรือยินยอมให้มีการประกาศชื่อของตน
ณ สถานพยาบาลนั้น

เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นเวลาแน่นอน
หรือปฏิบัติงานเป็นประจําเท่านั้น
โดยต้องมีข้อความ ระบุวันเวลาที่ไปปฏิบัติงาน
ประกอบชื่อของตนไว้ในประกาศนั้น
ให้ชัดเจนด้วย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
 > http://www.tmc.or.th/news_file/tmc-rule-2549.pdfข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
ที่บัญญัติไว้..
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น
คงพอชี้หนทางสว่างให้กับ
ใครบางคน..?
ที่กำลังใช้อำนาจบาตรใหญ่
ล่วงล้ำก้ำเกินต่อฝ่ายศาสนาจักร 
อย่างไร้ความเคารพยำเกรง
แม้กระนั้น ก็ยังไม่สาแก่ใจ !!

ยังรุกไล่ไปถึงวงการแพทย์
อันทรงเกียรติคุณ ความดีงาม
ก็วงการแพทย์ไม่ใช่หรือ?
ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เยียวยา
ทุกข์ร้อนทางกาย ให้มนุษย์ทุกผู้คน !
แม้เขาผู้นั้น จะเป็นศัตรูหรือเป็นมิตร
ก็รักษาด้วยจิตเมตตา
และจรรยาบรรณแพทย์

ในบางอาชีพอาจไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
โดยมีจรรยาบรรณ มากำกับ
แต่โปรดรับรู้ไว้เถิดว่า..

มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แยกมนุษย์ทั้งมวล
ออกหมู่สัตว์ดิรัจฉาน
ก็คือศีลธรรม และมนุษยธรรม
ที่มีอยู่ในหัวใจ !

อ่านต่อตอนที่ 2 > Click
รู้จริงปะ! เรื่องใบรับรองแพทย์มาฟังจากหมอกรณีพระธัมมชโยเรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Website ข้อมูลจากกลุ่ม line

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>talk--secret.Blogspot.com

------------------------------------

เขย่าวงการแพทย์ ! หมอตกเป็นผู้ต้องสงสัย ถูกสั่งให้เป็นจำเลยสังคม : กรณีธรรมกาย เขย่าวงการแพทย์ ! หมอตกเป็นผู้ต้องสงสัย ถูกสั่งให้เป็นจำเลยสังคม : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 02:25 Rating: 5

9 ความคิดเห็น:

 1. DSI they have error in their thinking process.
  มันเป็นความผิดพลาดของกระบวนการทางความคิดของดีเอสไอ

  ตอบลบ
 2. DSI they have error in their thinking process.
  มันเป็นความผิดพลาดของกระบวนการทางความคิดของดีเอสไอ

  ตอบลบ
 3. อย่างนี้ มีประเด็นต้องตรวจสอบจรรยาบรรณ ผอ.โรงพยาบาลด้วย ในฐานะที่ออกมาแถลงว่าใบรับรองแพทย์ที่ออกมาไม่ถูกกฎหมาย น่าส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณาตรวจสอบ

  ตอบลบ
 4. อย่างนี้ มีประเด็นต้องตรวจสอบจรรยาบรรณ ผอ.โรงพยาบาลด้วย ในฐานะที่ออกมาแถลงว่าใบรับรองแพทย์ที่ออกมาไม่ถูกกฎหมาย น่าส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณาตรวจสอบ

  ตอบลบ
 5. เป็นการที่ชี้แจ้งที่ชัดเจนมาก

  ตอบลบ
 6. ข่าวจาก Spring news ทีวี ช่วง 2 ทุ่มวันนี้(21-5-59) ได้สัมภาษณ์คุณหมอสมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ชัดเจนมาก ทุกประเด็น ในการออกใบรับรองแพทย์ สามารถออกได้โดยผู้ป่วยไม่ต้องไปที่ รพ. และท่านเห็นด้วยกับการที่หมอไปหาผู้ป่วยเอง มีประเด็นเดียวที่สำคัญคือ ออกให้ตามความเป็นจริงที่ตรวจ และไม่ต้องแจ้งให้ รพ. รับทราบ เพราะในวันนึงๆ รพ.ต้องออกใบรับรองเป็น 1,000 ใบ

  ตอบลบ
 7. ข่าวจาก Spring news ทีวี ช่วง 2 ทุ่มวันนี้(21-5-59) ได้สัมภาษณ์คุณหมอสมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ชัดเจนมาก ทุกประเด็น ในการออกใบรับรองแพทย์ สามารถออกได้โดยผู้ป่วยไม่ต้องไปที่ รพ. และท่านเห็นด้วยกับการที่หมอไปหาผู้ป่วยเอง มีประเด็นเดียวที่สำคัญคือ ออกให้ตามความเป็นจริงที่ตรวจ และไม่ต้องแจ้งให้ รพ. รับทราบ เพราะในวันนึงๆ รพ.ต้องออกใบรับรองเป็น 1,000 ใบ

  ตอบลบ
 8. ชัดเจนมาก........
  ใบรับรองแพทย์สามารถออกได้ แต่ต้องมีการตรวจอาการจริง โดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปถูกต้องเท่านั้น
  Dsi อย่าแกล้งโง่ได้ไหม ?

  ตอบลบ
 9. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.