ตีแผ่หมายจับพระธัมมชโย! สายกฎหมายเคาะขั้นตอนผิดปกติจริงหรือ? : กรณีธรรมกาย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์


ถ้าหากนักกฎหมายในประเทศนี้

เรียนตำรากฎหมายเล่มเดียวกัน

ขั้นตอนการดำเนินคดีในประเทศนี้

ก็ควรจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน!


ถ้าหากความเห็นของท่านรองอธิบดีอัยการ
ใช้เป็นมาตรฐานของประเทศนี้ได้
ถ้างั้นศิษย์วัดก็สงสัยขั้นตอน
ทำงานที่ผ่านมา ของดีเอสไอว่า..
การตั้งข้อหา ?
การออกหมายเรียก ?
การออกหมายจับ ?
...
มันถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ ?
มันมีความโปร่งใสหรือไม่ ?
มันได้มาตรฐานหรือไม่ ?

เช่น การตั้งคดีใหม่ซ้ำซ้อน
กับคดีที่อยู่บนศาล
การตั้งข้อหาใหม่โดยไม่แสดงหลักฐานใหม่
การลัดขั้นตอนออกหมายจับ
โดยไม่พิสูจน์ความจริง เป็นต้น

ภาพการสัมภาษณ์คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
รองอธิบดีอัยการ สำนักคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด
รับฟังเสียงสัมภาษณ์รองอัยการ Click > ข่าวด่วนไทยรัฐทีวี

    ประเด็นที่ว่า..  

   การแจ้งข้อกล่าวหา   

   จะต้องแจ้งที่ไหน?     


"..จริงๆ  แล้ว ในการที่จะดำเนินการ
แจ้งข้อกล่าวหา เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ม. 134 

..ในเรื่องของการสอบสวน 
จะไปแจ้งข้อกล่าวหาที่ไหนก็ได้ 
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่ทำการ
ของพนักงานสอบสวนหรอก 
ถ้าของธัมมชโยจะไปแจ้งที่วัดก็แจ้งได้ 
แจ้งที่วัดเสร็จแล้วจะควบคุมตัว
หรือไม่ควบคุมตัวก็ต้องดู 

เพราะกฎหมาย
ให้อำนาจพนักงานสอบสวนอยู่แล้ว 
ถ้าไม่ควบคุมตัวก็ให้ประกันตัวไป 
ซึ่งเรื่องนี้มันไม่มีอะไรผิดปกติเลย
ถ้าจะไปแจ้งที่วัดน่ะนะ แต่ว่าผมดูว่า
มันเป็นการเล่นเกมส์กันไปทั้ง 2 ฝ่าย

ดูสิ.! ทำไมไปแจ้งที่คลองหลวงได้
แต่ไปแจ้งที่วัดไม่ได้..
ตั้งข้อสังเกตไหม? 
ทำไมต้องมาแจ้งที่ดีเอสไอ..ครั้งแรก 
แล้วทำไมตอนนี้..ไปที่คลองหลวง 
แจ้งที่คลองหลวงได้ ก็แจ้งที่วัดได้
ก็เหมือนกันแหละครับ

..แล้วก็ดำเนินการคดีไปตามปกติ 
แต่ว่าทุกวันนี้ในการดำเนินคดี
รู้สึกมันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไป 
มันไม่ค่อยเป็นไปตามหลัก 
เกรงคนโน้นเกรงคนนี้.! 

ก็เข้าไปพบ แล้วไปแจ้งข้อกล่าวหา 
ธัมมชโยจะให้การอย่างไร ?
จะให้การ..เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือจะให้การทันทีก็เป็นสิทธิของเขา
ก็เท่านั้นเองครับ ไม่มีอะไรผิดปกติเลย.!
จริงมันสบายๆ 

แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า..
มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนี้
ที่การใช้กฎหมายค่อนข้าง
จะมีปัญหามากขึ้นทุกวันครับ

..ไปแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำ
ก็ยังมีเลยนอนป่วยในเรือนจำ 
ในโรงพยาบาลเราก็ไปแจ้ง 
ไม่ใช่มันแจ้งไม่ได้ มันแจ้งได้..

ถ้าจะดำเนินคดีกันตามปกติ
ก็เข้าไปแจ้งข้อกล่าวแค่นี้
มันแหมือนตั้งแง่กันนิดหน่อยนะครับ 
ถ้าจะไปแจ้งข้อหากันตั้งแต่วันโน้น
ก่อนจะออกหมายจับ
มันก็จบไปตั้งนานแล้ว 
คดีมันก็จะดำเนินไป.."

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
รองอธิบดีอัยการ สำนักคดีอาญา
สำนักงานอัยการสูงสุด
26 พ.ค. 2559 
ขอบคุณข้อมูลจาก  > ข่าวด่วน ไทยรัฐทีวี เวลา 14.00 น. (นาทีที่ 50.45)


    แนะดำเนินคดีธัมมชโย    

   ไม่สอบแจ้งข้อหาฟ้องไม่ได้ !   

โดยล่าสุด นายชูชาติ ศรีแสง 
อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา 
ได้โพสต์เฟซบุ๊กชื่อ "Chuchart Srisaeng" 
แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว 
โดยระบุว่า 
"..กรณีของพระธัมมชโย 
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 
ที่พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ยังไม่อาจจับกุมตัวตามหมายจับได้ 
ปรากฎข่าวในสื่อมวลชนในทำนองว่า 

อาจมีการฟ้องพระธัมมชโยต่อศาล 
โดยที่ไม่ได้ตัวพระธัมมชโยไปส่งศาล 
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของศาล
ที่จะพิจารณาขอเรียนว่า.. 

ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 120 บัญญัติว่า ..


ห้ามมิให้พนักงานอัยการ

ยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล 
โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้น

ก่อนการที่พนักงานสอบสวน
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหา 
และยังไม่ได้สอบปากคำตัวผู้ถูกกล่าวหา 

เมื่อยังไม่ได้..มีการสอบสวน

ผู้ถูกกล่าวหารายนี้ 
พนักงานอัยการก็ต้องห้าม

มิให้ฟ้อง..ผู้ถูกกล่าวหารายนี้ต่อศาล
ตามมาตรา 120

เมื่อพนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง
ผู้ถูกกล่าวหารายนี้ต่อศาล 
ถ้าพนักงานอัยการฟ้องคดีไป 
ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง.!

นอกจากนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้
เป็นบรรทัดฐานตลอดมาว่า 
เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาล
ต้องนำตัวจำเลยที่ถูกฟ้อง มาส่งศาล
พร้อมกับการยื่นฟ้องด้วย 
ถ้าไม่มีตัวจำเลยมาส่งศาลขณะยื่นฟ้อง 
ศาลรับฟ้องไม่ได้ 

ต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 
ดังนั้นถ้ายังจับตัวพระธัมมชโยไม่ได้ 
พนักงานอัยการย่อมไม่อาจฟ้อง
พระธัมมชโยต่อศาลได้.."
ขอบคุณข้อมูล เดลินิวส์


เพราะขั้นตอนกฎหมายที่ 
" ไม่บิดเบี้ยว "
เท่านั้น..ถึงจะรักษาระบบกฎหมาย
ของประเทศนี้ให้มีมาตรฐานเดียวกันได้
มิฉะนั้น ความพากเพียรพยายามของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ในการตั้งระบบกฎหมายของประเทศนี้
ที่ผ่านมากว่า 120 ปี 

ก็จะกลายเป็นความสูญเปล่า
เพราะการใช้กฎหมายอย่างไม่ถูกต้อง 
ไม่เป็นธรรม จะทำให้กฎหมายกลายเป็น
เพียงแผ่นกระดาษที่ขาดความเคารพ
เชื่อถือจากประชาชน

Cr. Ptt ONLINE


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com


---------------------------------------

ตีแผ่หมายจับพระธัมมชโย! สายกฎหมายเคาะขั้นตอนผิดปกติจริงหรือ? : กรณีธรรมกาย ตีแผ่หมายจับพระธัมมชโย! สายกฎหมายเคาะขั้นตอนผิดปกติจริงหรือ? : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 03:00 Rating: 5

2 ความคิดเห็น:

  1. ฉันรู้สึกงง ไม่โปร่งใส เรื่องราวกล่าวหา วกไปวกมา. เฮ้อ.....ไปหลับตาภาวนาสัมมาอรหัง อธิษฐานจิต แผ่เมตตาดีกว่า

    ตอบลบ
  2. ติดตามข่าวทางทีวี มีข้อกล่าวหาเรื่องสหกรณ์คลองจั่น แต่ก็มีข่าวสหกรณ์คลองจั่นยกฟ้องคดีอาญาแต่DSI มาเกี่ยวอะไรใน,สนะอะไร ก็งง
    บ้านเมืองนี้นับวันยิ่งแปลกๆ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.