ย้อนคดีสหกรณ์ฯ โยงใยกรณีธรรมกายหลังจากประธานสหกรณ์และ ประธานฟื้นฟูฯ

ผู้รักความถูกต้องซึ่งเป็นเจ้าทุกข์ของเรื่องนี้ได้ออกหน้าเพื่อมาปกป้องความเป็นธรรม!

ช่วยทำให้สังคมเกิดความกระจ่างชัดในภาพที่คลุมเครือมาตลอดว่าการตั้งข้อหาฟอกเงินและรับของโจรกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น


  1.  เป็นการสร้างเรื่องใส่ร้าย โดยปราศจากหลักฐาน พยาน และเจ้าทุกข์ที่แท้จริง

  2.  เป็นการสร้างเรื่องเท็จ หลอกลวงให้สังคมเข้าใจผิดวัดพรธรรมกายเพื่อปูทางไปสู่การตั้งข้อหาฟอกเงินและรับของโจร

  3.  เป็นการจัดฉากแสดงละคร โดยบุคคลภายนอกสหกรณ์เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการใช้อำนาจรัฐ

สร้างกระบวนการยุติธรรมอำมหิตนั่นคือ จับติดคุกไปก่อนแล้วตัดสินทีหลัง.!

  4.  เป็นการใช้อำนาจกฎหมายปิดปากประชาชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า 

การตั้งข้อหาฟอกเงินและรับของโจร กับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้นเป็นการดำเนินคดีอย่างผิดขั้นตอนกฎหมายคือ


     เป็นการตั้งข้อหาโดย     

1) ผู้ร้องทุกข์ขาดคุณสมบัติ
2) ไม่มีหลักฐาน
3) ตั้งข้อหาก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ 


4) ตั้งข้อหาก่อนอัยการสั่งฟ้อง
5) ตั้งคดีซ้ำซ้อน โดยไม่มีหลักฐานใหม่ และคดีเก่าก็อยู่บนศาลแล้ว
6) เป็นการชี้นำสังคมให้พิพากษา
ก่อนศาลจะรับพิจารณาคดีนายประกิต พิลังกาสา
ประธานกรรมการบริหาร
แผนฟื้นฟูสหกรณ์ฯ คลองจั่น


นายเผด็จ มุ่งธัญญา
ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น


การกระทำอันผิดขั้นตอนนี้ เป็นหลักฐานอันชัดเจนว่ามีการใช้จุดอ่อนของประชาชนที่ไม่รู้ขั้นตอนในการทำคดีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อปกปิดการใช้อำนาจรัฐอย่างไม่ชอบธรรม

หากมิใช่เพราะประธานสหกรณ์ฯ และ ประธานฯ ฟื้นฟูสหกรณ์ผู้เป็นเจ้าทุกข์ ยอมเสี่ยงอันตรายออกหน้ามาปกป้อง ผู้ถูกกล่าวหา.!

ความเข้าใจผิดในเรื่องกฎหมาย ที่สังคมมีต่อเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คงไม่ได้รับการชี้แจงอย่างกระจ่างชัดเช่นนี้.!

และหากศิษย์วัดมีความจำเป็นต้องอาศัยสิทธิทางกฎหมายปกป้องเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วยการใช้มาตรา 157

ก็คงต้องขอความเมตตาจากท่าน ประธานทั้งสองมาเป็นพยานยืนยันความบริสุทธิ์ด้วย

 ภาพ นายธรรมนูญ อัตโชติ
วันที่ 2 เมษายน 2558

          มาทบทวนกันว่า           

     ยุติธรรม-อมหิตอย่างไร?     


การที่คณะศิษย์วัดพระธรรมกายตั้งกองทุนมาเยียวยาสหกรณ์ฯ จำนวน 684 ล้านบาทนั้น!

ถือเป็นความมีน้ำใจของศิษย์วัดเพราะช่วยแก้ปัญหาวิกฤติล้มละลายของสหกรณ์ ทำให้ดำเนินธุรกรรมและแผนฟื้นฟูของสกรณ์ไปต่อได้ส่วนคำกล่าวหาของ..
คนที่ไม่ใช่ และ คนที่สมอ้าง


สมอ้างให้คนเข้าใจว่า..เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์กว่า 5 หมื่นคนทั้งที่ตนเป็นเพียงสมาชิกประเภทสมทบแต่ดันทุรังไปเร่งรัดคดีกับ DSI

ต้องถือว่าเป็นการอ้างชื่อของสหกรณ์ให้เข้าไปพัวพันกับคดี เพื่อให้มวลชนเข้าใจผิดว่า..

วัดพระธรรมกาย คุณศุภชัย และสหกรณ์ฯ

มีความสัมพันธ์กันในข้อหาฟอกเงิน ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลย
เรื่องนี้เป็นคดีโดยตรงระหว่าง..


   สหกรณ์ กับ คุณศุภชัย    

ไม่ได้เกี่ยวกับ..ทางวัดพระธรรมกายเลยสหกรณ์กับวัดพระธรรมกายไม่ใช่คู่กรณีในคดีที่ DSI กำลังดำเนินการอยู่

แล้วหลักฐานของนายธรรมนูญที่คิดว่ามีน้ำหนักมากพอที่จะตั้งข้อหาสมคบฟอกเงิน และรับของโจรได้

ถึงขนาดที่ว่า DSI นำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อเขียนสำนวนคดีขึ้นใหม่ให้เข้ากับข้อกฎหมายที่ตั้งเอาไว้

คำถามที่รอคำตอบ.?

นายธรรมนูญ ไร้หลักฐานแจ้งความเท็จ..หรือไม่.?

เพราะว่า..เมื่อนายธรรมนูญไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่ใช่กรรมการฟื้นฟูฯและไม่ได้เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด

จะไปเอาหลักฐานนั้น..ออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไร?

ก็ในเมื่อประธานสหกรณ์และประธานแผนฟื้นฟูฯ ก็ประสานเสียงกลมเกลียวกันแล้วว่า..

ไม่พบหลักฐานว่าเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำเงินออกไปจากสหกรณ์.!

เพราะฉะนั้นต่อให้ DSI เข้าตรวจค้นเองหลักฐานการเงินดังกล่าวก็คงจะไม่เกินไปกว่า..หลักฐานที่ีสหกรณ์ขอถอนฟ้องไปแล้วนั่นเอง.!
         ส่วนคำกล่าวหาที่ว่า        

   ลูกศิษย์วัดจ่ายเงินแลกคดี.?  


  ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด.!  


เพราะว่า..

เงิน 684 ล้านบาทไม่ใช่เงินของ " วัดพระธรรมกาย" แต่เป็นเงินที่ลูกศิษย์วัดที่นำมาช่วยเหลือเยียวยาสหกรณ์เพื่อฟื้นฟูกิจการ

โดยไม่มีสัญญากู้ยืมหรือคิดดอกเบี้ย 6 % กับทางสหกรณ์ตอนนี้ก็เป็นเงินเพียงก้อนเดียวที่สหกรณ์ได้รับมา

เพราะตั้งแต่สหกรณ์ฟ้องคดีนี้มา ยังไม่เคยได้รับเงินคืนมาจากการบังคับคดี และการติดตามคดีเลยแม้แต่บาทเดียว.!

โดยเงินกองทุนเยียวยาที่สหกรณ์ได้รับมาจากคณะศิษย์วัดพระธรรมกายกว่า 600 ล้านนั้นตอนนี้นำไปฝากไว้ในธนาคาร

เพื่อเตรียมนำออกมาใช้ในการจ่ายคืนแก่สมาชิกในเดือนมิถุนายนนี้.!


 > ClicK 
รับชม การแถลงท่าทีกรณีสหกรณ์ฯคุณเผด็จ มุ่งธัญญาประธานสหกรณ์


 > ClicK 
รับชมการการแถลงท่าทีกรณีสหกรณ์ฯคุณประกิต พิลังกาสาประธานฯ แผนฟื้นฟูสหกรณ์ฯ

 > ClicK
คดีขั้นเทพ! เจ้าทุกข์กางปีกป้อง ผู้ถูกกล่าวหา


Cr. Ptt ONLINE

ขอบคุณภาพประกอบจาก
Fb ข่าวปกป้องพระพุทธศาสนา
Fb DMC.tv-Dhamma Media Chanalย้อนคดีสหกรณ์ฯ โยงใยกรณีธรรมกาย ย้อนคดีสหกรณ์ฯ โยงใยกรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 18:14 Rating: 5

4 ความคิดเห็น:

  1. สาธุ สาธุ สาธุ คะ

    ตอบลบ
  2. ต้องรอดูการทำงานที่เป็นธรรมของหน่วยงานรัฐ ดังคำโบราณที่ว่า ....ไม่สิ้นคนดี

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.