เลขเด็ด! 684 สหกรณ์มีเฮ 157 ดีเอสไอมีกรรม : กรณีธรรมกายคดีจะพลิกหรือไม่?

เมื่อสังคมเข้าใจกระจ่างแจ้ง!หลังจาก..
ประธานสหกรณ์และ ประธานฟื้นฟูฯ

ผู้รักความถูกต้อง
ซึ่งเป็นเจ้าทุกข์ของเรื่องนี้
ได้ออกหน้า..

เพื่อมาปกป้องความเป็นธรรม!

 
ภาพ นายประกิต พิลังกาสา
ประธานกรรมการบริหาร
แผนฟื้นฟูสหกรณ์ฯ คลองจั่น

ช่วยทำให้สังคมเกิดความกระจ่างชัด
ในภาพที่คลุมเครือมาตลอดว่า
การตั้งข้อหาฟอกเงินและรับของโจร
กับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น

  1.  เป็นการสร้างเรื่องใส่ร้าย
   โดยปราศจากหลักฐาน พยาน
   และเจ้าทุกข์ที่แท้จริง


  2.  เป็นการสร้างเรื่องเท็จ
    หลอกลวงให้สังคมเข้าใจผิด

    วัดพระธรรมกาย เพื่อปูทางไปสู่
    การตั้งข้อหาฟอกเงินและรับของโจร

 3.  เป็นการจัดฉากแสดงละคร
    โดยบุคคลภายนอกสหกรณ์
    เพื่อให้เกิดความชอบธรรม

    ในการใช้อำนาจรัฐ
    สร้างกระบวนการยุติธรรมอำมหิต
    นั่นคือ จับติดคุกไปก่อน

    แล้วตัดสินทีหลัง.!

 4.  เป็นการใช้อำนาจกฎหมาย
    ปิดปากประชาชน
    ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า
    การตั้งข้อหาฟอกเงินและรับของโจร
    กับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น
    เป็นการดำเนินคดีอย่างผิดขั้นตอน

    กฎหมายคือ

     เป็นการตั้งข้อหาโดย     

1) ผู้ร้องทุกข์ขาดคุณสมบัติ
2) ไม่มีหลักฐาน
3) ตั้งข้อหาก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ
4) ตั้งข้อหาก่อนอัยการสั่งฟ้อง
5) ตั้งคดีซ้ำซ้อน โดยไม่มีหลักฐานใหม่
     และคดีเก่าก็อยู่บนศาลแล้ว
6) เป็นการชี้นำสังคมให้พิพากษา

    ก่อนศาลจะรับพิจารณาคดี


 
ภาพ นายเผด็จ มุ่งธัญญา
ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น

การกระทำอันผิดขั้นตอนนี้
เป็นหลักฐานอันชัดเจนว่า
มีการใช้จุดอ่อนของประชาชน
ที่ไม่รู้ขั้นตอนในการทำคดี
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อปกปิดการใช้อำนาจรัฐ
อย่างไม่ชอบธรรม

หากมิใช่เพราะ ประธานสหกรณ์ฯ
และ ประธานฯ ฟื้นฟูสหกรณ์
ผู้เป็นเจ้าทุกข์..!!
ยอมเสี่ยงอันตราย ออกหน้ามาปกป้อง

ผู้ถูกกล่าวหา..!!

ความเข้าใจผิดในเรื่องกฎหมาย
ที่สังคมมีต่อเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
คงไม่ได้รับการชี้แจง

อย่างกระจ่างชัดเช่นนี้..!!

และหากศิษย์วัดมีความจำเป็น
ต้องอาศัยสิทธิทางกฎหมายปกป้อง
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วยการใช้
มาตรา 157
ก็คงต้องขอความเมตตา
จากท่าน ประธานทั้งสอง
มาเป็นพยานยืนยันความบริสุทธิ์ด้วย

คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย
ยื่นหนังสือ ปปช. ร้องเรียนเหตุ 
DSI ปฏิบัติหน้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย


ผลลัพธ์ของมาตรา 157 นั้น
เบื้องต้น คือ พักราชการ
อย่างไม่มีเงินเดือนและไม่มีกำหนด
จนกว่าจะตัดสินคดีเสร็จ

เบื้องปลาย คือ ถ้าตัดสินว่าผิดจริง
นอกจากให้ออกราชการ
และยกเลิกเงินเดือนหลังเกษียณแล้ว
ยังยึดเงินเดือนย้อนหลัง!!

ในระหว่างกระทำความผิดคืนอีกด้วย          มาทบทวนกันว่า           

     ยุติธรรม-อมหิตอย่างไร?     

 การที่คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย
ตั้งกองทุนมาเยียวยาสหกรณ์ฯ
จำนวน 684 ล้านบาทนั้น!


ถือเป็นความมีน้ำใจของศิษย์วัด
เพราะช่วยแก้ปัญหาวิกฤติล้มละลาย
ของสหกรณ์ ทำให้ดำเนินธุรกรรม
และแผนฟื้นฟูของสกรณ์ไปต่อได้
ส่วนคำกล่าวหาของ..

คนที่ไม่ใช่.?

คนที่สมอ้าง.?

นพ.มโน เลาหวณิช 
และนายไพบูลย์ นิติตะวัน

 ภาพ นายธรรมนูญ อัตโชติ
วันที่ 2 เมษายน 2558

สมอ้างให้คนเข้าใจว่า..
เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์กว่า 5 หมื่นคน
ทั้งที่ตนเป็นเพียงสมาชิกประเภทสมทบ
แต่ดันทุรังไปเร่งรัดคดี กับดีเอสไอ!
ต้องถือว่าเป็นการอ้างชื่อของสหกรณ์
ให้เข้าไปพัวพันกับคดี เพื่อให้มวลชน

เข้าใจผิดว่า..


วัดพระธรรมกาย

คุณศุภชัย

และสหกรณ์ฯ


มีความสัมพันธ์กันในข้อหาฟอกเงิน
ซึ่งในความเป็นจริง


ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลย.!!!

เรื่องนี้เป็นคดีโดยตรงระหว่าง..

   สหกรณ์ กับ คุณศุภชัย    

ไม่ได้เกี่ยวกับ..
ทางวัดพระธรรมกายเลย.!!!
สหกรณ์กับวัดพระธรรมกาย

ไม่ใช่คู่กรณี..
ในคดี..ที่ DSI กำลังดำเนินการอยู่

 แล้วหลักฐานของนายธรรมนูญ
ที่คิดว่ามีน้ำหนักมากพอที่จะตั้งข้อหา
สมคบฟอกเงิน และรับของโจรได้
ถึงขนาดที่ว่า DSI นำมาใช้เป็นหลักฐาน
เพื่อเขียนสำนวนคดีขึ้นใหม่ให้เข้า
กับข้อกฎหมายที่ตั้งเอาไว้

คำถาม.?
ที่รอคำตอบ.?

นายธรรมนูญ ไร้หลักฐาน
แจ้งความเท็จ..หรือไม่?

เพราะว่า..เมื่อนายธรรมนูญ
ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่ใช่กรรมการฟื้นฟูฯ
และไม่ได้เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด

จะไปเอาหลักฐานนั้น..
ออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต!
ได้อย่างไร?

ก็ในเมื่อประธานสหกรณ์
 และประธานแผนฟื้นฟูฯ
ก็ประสานเสียงกลมเกลียวกันแล้วว่า..

ไม่พบหลักฐานว่า
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
นำเงินออกไปจากสหกรณ์.!

เพราะฉะนั้นต่อให้ DSI เข้าตรวจค้นเอง
หลักฐานการเงินดังกล่าว
ก็คงจะไม่เกินไปกว่า..
หลักฐานที่ีสหกรณ์ขอถอนฟ้อง
ไปแล้วนั่นเอง.!!


         ส่วนคำกล่าวหาที่ว่า        

   ลูกศิษย์วัดจ่ายเงินแลกคดี.?  

  ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด.!  


เพราะว่า..

เงิน 684 ล้านบาทไม่ใช่เงินของ
" วัดพระธรรมกาย"
แต่เป็นเงินที่ลูกศิษย์วัดที่นำมา
ช่วยเหลือเยียวยาสหกรณ์
เพื่อฟื้นฟูกิจการ โดยไม่มีสัญญากู้ยืม
หรือคิดดอกเบี้ย 6 % กับทางสหกรณ์
ตอนนี้ก็เป็นเงินเพียงก้อนเดียว

ที่สหกรณ์ได้รับมา

เพราะตั้งแต่..
สหกรณ์ฟ้องคดีนี้มา
ยังไม่เคยได้รับเงินคืน

มาจากการบังคับคดี
และการติดตามคดี

เลยแม้แต่บาทเดียว.!

โดยเงินกองทุนเยียวยาที่สหกรณ์
ได้รับมาจากคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย
กว่า 600 ล้านนั้น
ตอนนี้นำไปฝากไว้ในธนาคาร

เพื่อเตรียมนำออกมา
ใช้ในการจ่ายคืน
แก่สมาชิกในเดือนมิถุนายนนี้.!


 > ClicK 
รับชม การแถลงท่าทีกรณีสหกรณ์ฯ
คุณเผด็จ มุ่งธัญญา
ประธานสหกรณ์


 > ClicK 
รับชมการการแถลงท่าทีกรณีสหกรณ์ฯ
คุณประกิต พิลังกาสา
ประธานฯ แผนฟื้นฟูสหกรณ์ฯ

 > ClicK
คดีขั้นเทพ!
เจ้าทุกข์กางปีกป้อง ผู้ถูกกล่าวหา


Cr. Ptt ONLINE
ขอบคุณภาพประกอบจาก
Fb ข่าวปกป้องพระพุทธศาสนา
Fb DMC.tv-Dhamma Media Chanal    เพราะความลับไม่มีในอากาศ 
> Talk--secret.blogspot.com

-------------------------------------------เลขเด็ด! 684 สหกรณ์มีเฮ 157 ดีเอสไอมีกรรม : กรณีธรรมกาย เลขเด็ด! 684 สหกรณ์มีเฮ 157 ดีเอสไอมีกรรม : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 18:14 Rating: 5

4 ความคิดเห็น:

  1. สาธุ สาธุ สาธุ คะ

    ตอบลบ
  2. ต้องรอดูการทำงานที่เป็นธรรมของหน่วยงานรัฐ ดังคำโบราณที่ว่า ....ไม่สิ้นคนดี

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.