อย่าตกใจ! เปิดหน้ากากคนขย้ำธรรมกาย

ทำไม?

ถึงมีคนจะจับสึก 

และสั่งฆ่าหลวงพ่อธัมมชโย 

จะปิดวัดพระธรรมกาย


หรือจะเป็น..

คำสั่งที่ขัดไม่ได้?


มีคนถามมาทางหลังไมค์มากมาย
ทั้งๆ ที่ได้เคยเขียนเรื่องนี้อธิบาย
หลายครั้งแล้ว

คนจำนวนมากก็ยังไม่ได้อ่าน
สาเหตุของเรื่องทั้งหมดเกิดจาก
คนหลายกลุ่มกลุ่มผู้มีอำนาจ?

   1 )  กลุ่มพวกผู้มีอำนาจหลายกลุ่ม

นี่สำคัญที่สุด ในการจะล้ม
วัดพระธรรมกาย สาเหตุเพราะ

1.1 มันเป็นเรื่องเริ่มต้นนานมาแล้ว
ตั้งแต่วัดพระธรรมกาย เริ่มดังมีคน
เข้าวัดมากผู้มีอำนาจกลุ่มนี้เริ่มกลัว
ว่าวัดนี้จะใหญ่โต มีคนขึ้นมากจะมี
อิทธิพลจนไม่สามารถควบคุมได้
คนจะรักหลวงพ่อธัมมชโยมากกว่า

1.2 มาขอให้หลวงพ่อธัมมชโย
เปลี่ยนจากการเป็นพระมหานิกาย
มาเป็นพระธรรมยุติไม่สำเร็จท่าน
ไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาด

1.3 มาไถเงินวัดพระธรรมกาย
ไม่ได้ดั่งใจปี 2542 ที่มีเรื่องดัง
ของวัดครั้งแรก ก็เพราะมาไถเงิน

ครั้งแรกขอ 500 ล้านต่อไปให้ส่ง
ให้ใช้เดือนละ 100 ล้าน "วัดปฏิเสธ"
จึงไม่พอใจมาก และมีมาขอเรื่อยๆ

1.4 ที่ดินของวัดพระธรรมกาย
ที่พิจิตรมีสายแร่ทองคำ ที่ต่อมา
จากเมืองแร่ทองคำพิจิตร ชึ่งเป็น
อุปสรรคในการขยายเหมืองแร่
อย่างมาก

ขอชื้อก็ขายไม่ได้เพราะ
เป็นที่ของวัดเป็นธรณีสงฆ์!

1.5 ต้องการจับสึก
หลวงพ่อธัมมชโย
เพื่อจะเอาไปอ้างขัดขวางไม่ให้
สมเด็จพระมหารัขมังคลาจารย์
ขึ้นเป็นสังฆราช หาว่าท่านเป็น
พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อ
ธัมมชโย

รับเงินหลวงพ่อธัมมชโยทั้งนี้
เพื่อจะเอาพระของฉันชึ่งเป็น
พระธรรมยุติ ขึ้นมาเป็นแทน 
พระมหานิกายและจะเอาไป
ล้มมหาเถรสมาคม 

โดยอ้างว่าหย่อนยานไม่สึก
หลวงพ่อธัมมชโยตามพระลิขิต
ของพระสังฆราชฯ และรับเงิน
หลวงพ่อธัมมชโยในการแต่งตั้งยศ

เพราะมีแผนจะเข้าควบคุมคณะ
สงฆ์ทั้งประเทศ โดยจะตั้งสภา
คุณธรรมขึ้นมาปกครองแทน
มหาเถรสมาคม

1.6 ต้องการสมบัติของวัด
ธรรมกาย ตาโตอยากได้มากโดย
เฉพาะพระทองคำองค์ละตัน 8 องค์
เงินทั้งหมดของวัดและที่ดินที่
ลูกศิษย์ถวายให้หลวงพ่อธัมมชโย
ชึ่งมีมหาศาล

กลุ่มต่างศาสนา?

   2 )  กลุ่มศาสนาอื่นๆ ชึ่งอยู่
เบื้องหลังเป็นคนจ่ายเงินค่า
ดำเนินการล้มวัดนี้ทั้งหมดกลุ่มนี้
รู้ว่าถ้าล้มวัดพระธรรมกายได้
การจะล้มศาสนาพุทธจากประเทศ
ไทยนั้น ก็ง่ายเหมือนปลอกกล้วย


กลุ่มนัการเมือง?

   3 )  กลุ่มนักการเมืองผสมโรง
นักการเมืองพรรคหนึ่ง เคยมาขอ
ให้วัดพระธรรมกายเป็นฐานเสียง
เพราะวัดนี้มีลูกศิษย์หลายล้านคน
ทั่วประเทศแต่ "วัดปฏิเสธ"

"ไม่เล่นการเมือง"

จึงถูกอาฆาต และพรรคนี้กลัวว่า
วัดพระธรรมกายจะไปเป็นฐานเสียง
ของพรรค ตรงกันข้ามพวกเขาจึง
ส่งคนออกมากล่าวหาใส่ร้าย
วัดพระธรรมกาย

ทุกๆ อย่างพวกเขาต้องการให้ล้ม
วัดนี้ลงปิดวัดเสียจึงออกข่าวว่าวัด
พระธรรมกายต้องการแยกตัวเอง
เป็นอิสระ 

วัดนี้ซ่องสุมกำลังคน และอาวุธไว้
ในวัดพระในวัดเป็นพระปลอมเป็น
พวกคนอีกฝ่ายปลอมตัวมาบวช
เพื่อรอทำการสารพัดที่จะใส่ร้าย
หลวงพ่อธัมมชโย และวัดพระ
ธรรมกาย

นักการเมืองบางคน ปี 2542
มาไถเงินวัดนี้ ค่าจะยุติเรื่องทั้งหมด
ที่เล่นงานหลวงพ่อธัมมชโย
ถึง 5,000 ล้านบาทแต่ "วัดปฏิเสธ"

กลุ่มสื่อมวลชน?

   4 )  กลุ่มสื่อต่างๆ ที่ไม่พอใจ
วัดพระธรรมกาย เพราะมาไถเงิน
จากวัดไม่ได้เมื่อปี 2542 มีสื่อหลาย
สื่อเดินเข้าวัดมาขอไถเงินค่าปิดปาก
ไม่ลงข่าวมากมายแต่ "วัดปฏิเสธ"
ไม่ยอมจ่าย

คราวนี้วัดจึงถูกรุมใส่ร้ายป้ายสี
จากเกือบทุกสื่อ และสื่อได้แก้แค้น

ขณะเดียวกันสื่อก็รับเงินจาก
ผู้มีอำนาจ และต่างศาสนาด้วย!
กลุ่มผู้อิจฉา?


   5 )  พระด้วยกันที่อิจฉา
วัดพระธรรมกายโดยเฉพาะพระ
ที่มีตำแหน่งใหญ่โตอิจฉาเพราะ
วัดพระธรรมกายใหญ่ และมีคน
ศรัทธามากกว่าวัดตัวเอง

และบางองค์โกรธที่ตัวเองทำ
พระขาย ขายไม่ออกเพราะคนมารุม
ทำบุญกับวัดพระธรรมกายหมด
จึงร่วมให้ร้ายวัดพระธรรมกาย
มาตลอดเวลา

ศิษย์เนรคุณ?

   6 )  ศิษย์เนรคุณ ที่วัดส่งไปเรียน
ปริญญาเอก ที่เมืองนอกถึงสอง
ประเทศ

ด้วยเงินของวัด 
และเงินของศิษย์วัดพระธรรมกาย

แต่กลับมาสนองคุณอย่างเลวทราม
เพราะโกรธที่ ขอบริหารวัดคนเดียว
ให้หลวงพ่อวางมือให้ตัวเองบริหาร
เมื่อไม่ได้จึงออกจากวัดนี้ไปเองไป
ถูกไล่ออกจากวัดอื่นๆถึง 4 วัด

แล้วสุดท้ายขอกลับมาอยู่ที่
วัดพระธรรมกายใหม่ แต่ทาง
วัดไม่รับกลับ


กลุ่มคนกินผัก?

   7 )  กลุ่มคนกินผัก โกรธเพราะ
มาขอความร่วมมือจากวัดนี้ให้ล้ม
มหาเถรสมาคม แต่วัดพระธรรม
กาย "ปฏิเสธ"  ไม่เอาด้วยความจริงที่ซ่อนไว้

คำสั่งที่ขัดไม่ได้?

นี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
การจะจับสึกหลวงพ่อธัมมชโย
และล้มวัดพระธรรมกายตาม
คำสั่งที่ขัดไม่ได้ .!

ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจ ฉันก็
เขียนตามที่รู้มา และบางอย่าง
ก็ร่วมอยูในเหตุการณ์ด้วยแต่โปรด
จำไว้ด้วยนะ คนที่มีศีลไม่ว่าศีล 5,
8, 10, 227 ข้อ เขาจะไม่โกหก

เพราะเขารู้ว่ามันบาปขนาดไหน
ผลที่จะได้รับเมื่อตายไปแล้วต้อง
ไปลงนรกขุมที่ 4 รุนแรงกว่าไป
ฆ่าคนตาย

คนหัวดำ สื่อต่างๆ นักการเมือง
คนต่างศาสนาและผู้มีอำนาจ
ไม่มีศีล ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ

รู้แต่จะเอา ๆ ทำตามใจตนเอง
ทำได้ทุกอย่าง เลวสุดๆ โกหก
ใส่ร้ายเป็นไฟ

จะเชื่อใครก็ตามใจนะ ไม่ว่ากัน
ฝูงผึ้งย่อมอยู่ในกลุ่มผึ้ง ดูดแต่
น้ำหวาน ของสะอาดหอมหวล
เป็นอาหาร

ฝูงแมลงวันย่อมอยู่ในกลุ่ม
แมลงวันเฝ้าดูดดมกินแต่
ของสกปรกกินขี้เป็นอาหาร

Cr.Siriporn Suksuthipunth

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
FB ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
เดลินิวส์ , Facebook, twitter


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
อย่าตกใจ! เปิดหน้ากากคนขย้ำธรรมกาย อย่าตกใจ! เปิดหน้ากากคนขย้ำธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 01:02 Rating: 5

14 ความคิดเห็น:

 1. ล่าสุดเมื่อ 6พ.ย.59ไดยินว่ามาขอ 200ล้านมิใช่หรือครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าหมายถึงคณะโจร เขาจะเอา 2,000ล้านครับ

   ลบ
 2. หลวงพ่อมีศํตรูรอบด้าน เข้าสุภาษิตว่า "ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอย่ากเห็นเราเด่นเกิน" เราขอยืนหยัดสู้ตาย เพื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อวัดพระธรรมกายและหมู่คณะ เพื่อพระพุทธศาสนาจะได้ยั่งยืนสืบต่อไป

  ตอบลบ
 3. พุทธศาสนาเสื่อมเพราะความโลภในทรัพย์สินทั้งของพระสงฆ์และฆารวาสถูกผิดรุ้กันอยู่ใจโกหกใครได้โกหกตัวเองไม่ได้โกหกกฎแห่งกรรมไม่ได้ ถ้าพุทธศาสนิกชนยังไม่เข้าใจเรื่อวศาสานและการปฎิบัติตนของพระสงฆ์ดีพอก้ขอให้นับถ่อยหลังรอวันพระพุทธศาสนาบ่ทสลายได้เลยหรือถ้าไม่ล้มสลายศาสนาพุทธในอนาคตก้จะไม่ใช่ศาสนาตามแบบที่พระศาสดาเราสอนมาแน่นอน

  ตอบลบ
 4. ใครอยู่เบื้องหลังหนอ เกเรจริงๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เพิ่งตายไปยังไม่ถึงปีเลย

   ลบ
 5. สังคมตั้งคำถาม ความยุติธรรมของภาครัฐอยู่ตรงไหน

  ตอบลบ
 6. คำตอบ
  1. ถ้ามีหลักฐานข้อมูลที่คิดว่าเป็นจริงมากกว่า กรุณานำมาเปิดเผยเพื่อช่วยกันทำความจริงให้ปรากฎ.. ดีไหมครับ?

   ลบ
 7. ฉันนะไม่รู้เรื่องอะไรดอกเพราะฉันทำมาหากินกับไร่กับนาแต่ที่เห็นๆเจตนาแล้วเขาหวังจะล้มล้างเส้นทางวัดธรรมกายแน่นอน (ไม่ใช่จับเฉพาะธัมชัยโยแน่)ครับนี่คือความคิดของคนแก่ๆเท่านั้นเอง

  ตอบลบ
 8. คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงว่าภัยมาถึงพระพุทธศาสนาแล้ว

  ตอบลบ
 9. ชอบอ้างกฏหมาย แต่เลือกปฏิบัติ แล้วจะยอมรับได้อย่างไร...
  เมืองใดไร้ธรรมอำไพ..เมืองนั้นวิบัติแน่นอน...

  ตอบลบ
 10. ชอบอ้างกฏหมาย แต่เลือกปฏิบัติ แล้วจะยอมรับได้อย่างไร...
  เมืองใดไร้ธรรมอำไพ..เมืองนั้นวิบัติแน่นอน...

  ตอบลบ
 11. ขอให้เขามีสัมมาทิฏฐิ คิดถูกเห็นถูกโดยเร็วเทอญ
  มิอยากให้โดนวิบากกรรมทำลายพุทธ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.