ทิ้งห่าง..ศาสนานำการเมือง ม.ลีดส์ตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ "อุปเสโณ"

ศาสนานำการเมือง 

ก้าวไกลแบบเหลือเชื่อ 


มหาวิทยาลัยลีดส์ อังกฤษ 

กับคณะสงฆ์ แห่งประเทศไทย


การเริ่มต้นแห่งสัมพันธไมตรีในปัจจุบัน สู่เป้าหมายใหญ่ในอนาคต

กิจกการพระธรรมทูตไทย
ในต่างประเทศ

โพสต์วันนี้ ผมจะมาบอกเล่าถึงความล้ำหน้ากิจการพระศาสนา ในต่างแดนซึ่งถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญยิ่ง ของวงการพระพุทธศาสนาโลกที่เรียกว่า เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชาวตะวันออกกับ ชาวตะวันตกครั้งสำคัญกันเลยทีเดียวนะครับ

เป็นการดำเนินการที่ก้าวกระโดดชนิดที่เรียกว่าแบบเหลือเชื่อที่สำคัญไม่ต้องรองบประมาณการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้นแต่กิจการงานพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร กลับก้าวหน้าเกินคาดเพราะปัญญาแหลมคมของพระสงฆ์ไทยรูปหนึ่งงานนี้ เล่นเอานักการทูตงงก็แล้วกันครับ เพราะได้นกเป็นพวงเลยสำหรับกระสุนนัดนี้เชิญชาวพุทธ และผู้สนใจมาอัพภูมิกันครับผม


เข้าสู่สาระเกร็ดประวัติ 
มหาวิทยาลัยลีดส์ อังกฤษ

มหาวิทยาลัยลีดส์ (อังกฤษ: The University of Leeds) เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของเมืองลีดส์ในแคว้นยอร์คไชร์ตะวันตกนับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร มีนักศึกษาทั้งสิ้นมากกว่า 32,000 คน ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในสิบ ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมากที่สุดมหาวิทยาลัยลีดส์ ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 โดยเป็นหนึ่งในหกมหาวิทยาลัยประจำเมืองอุตสาหกรรม

ในปี ค.ศ.2006 มหาวิทยาลัยลีดส์ได้รับใบสมัครเข้าเรียนมากที่สุดเป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัยทั้งประเทศนับว่าเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ธรรมดานะครับ

ความก้าวไกลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเหลือเชื่อโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณใดๆ จากรัฐบาล

เรื่องราวต่อไปนี้นับเป็นความก้าวหน้าของกิจการพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศในยุคปัจจุบันที่เป็นการก้าวย่างแบบคนมองการณ์ไกล และประสบผลสำเร็จแบบเหลือเชื่อ


กางเป้าหมายนโยบายเชิงลึก 

"ศาสนานำการเมือง" 

การโชว์วิสัยทัศน์ครั้งสำคัญ ของพระพรหมสิทธิมีคำกล่าวว่า..

อันวิสัยทัศน์ของผู้นำนั้นมันสามารถวัดกันได้จากผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่สักแต่พูดหรือสร้างภาพไปวัน ๆ เห็นจะจริง ก็คราวนี้แหละครับ

ชูศาสนานำการเมือง 

นำสันติสุขสู่ชาวโลก

แทบไม่น่าเชื่อว่า นี่คือผลงานชิ้นสำคัญด้านพุทธศาสนา ที่สามารถยกระดับสู่สากลของพระสงฆ์สาวกที่สังกัดคณะสงฆ์ไทยผู้มีหน้าที่กำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศยุคใหม่ที่ชื่อพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ(ธงชัยสุขณาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ภูเขาทอง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ภูเขาทองหากคน "เป็นงาน" มาพิจารณาโดยรวมแล้ว ต้องยอมรับว่า "สุดทึ่ง" เลยครับ

อันท่านเจ้าคุณพรหมสิทธินั้น พลังในใจของท่าน ก็คือเป็นผู้มีเจตนาแรงกล้าพยายามที่จะสานต่อนโยบายขององค์พระอุปัชฌาย์ นั้นก็คือเจ้าประคุสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) อดีตประคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แห่งวัดสระเกศ ที่ท่านวางแนวไว้อย่างดีแล้วให้สำเร็จให้ได้มาวันนี้นโยบายบวกวิสัยทัศน์อันแยบยลของสมเด็จเกี่ยวในอดีต กลับมาต่อยอดเอายุคนี้ได้สำเร็จอย่างลงตัวมันน่าทึ่งไหมละครับมาดูผลงานที่เป็นรูปธรรมกันเลยครับ


มีรายงานโดยละเอียดดังต่อไปนี้ครับ


มหาวิทยาลัยลีดส์ อังกฤษ รับข้อเสนอตั้งตำแหน่งอาคันตุกะ "อุปเสโณ"ถวายเกียรติเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จเกี่ยว

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 11.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรอง ของ มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักรท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ นำคณะเยือนมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ในนามคณะสงฆ์ไทยได้ทำการลงนามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยลีดส์

โดยในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลไปต่างประเทศเพื่อสานต่อนโยบายมหาเถรสมาคมโดยการตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ "อุปเสโณ" ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งเพื่อส่งเสริมงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) 

นำโดย อธิการบดี เซอร์ อลัน แลงแลนด์ และคณะได้ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาส วัดสระเกศ กทม. กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อย่างมิตรไมตรีในบรรยากาศที่อบอุ่นในโอกาสสำคัญที่ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยลีดส์อย่างเป็นทางการ ถือเป็นครั้งแรก นับแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมา

ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และทำความตกลงร่วมมือกันด้านศาสนาวัฒนธรรมภาษาระหว่างสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับมหาวิทยาลัยลีดส์แห่งสหราชอาณาจักรสาระสำคัญการเยือนครั้งนี้ 

มีการกำหนดให้มีตำแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ “อุปเสโณ” และการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “อุปเสโณ” ด้วยพร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติอีกด้วย


การที่ ท่านเจ้าคุณ พระพรหมสิทธิได้อัญเชิญฉายา "อุปเสโณ" ของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมาเป็นมงคลนามแห่งตำแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะในครั้งนี้นั้นนอกจากจะเพื่อสาธารณประโยชน์โดยทั่วไปแล้วยังจะเป็นไปเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเจ้าประคุณสมเด็จพระพฤฒาจารย์เกี่ยวที่ท่านได้ทำการบุกเบิกส่งเสริมวางนโยบายกำหนดแนวทางเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศเอาไว้ได้ต่อยอดมาถึงปัจจุบัน 

นับว่าประสบผลสำเร็จดียิ่งทุกประการล้วนเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก
มาจนถึงทุกวันนี้จากยุคสู่ยุคงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้หลวงพ่อสมเด็จเกี่ยว วัดสระเกศ เคยกล่าวไว้เป็นอมตะวาจาว่า..

เราตายได้ 

แต่พระศาสนาตายไม่ได้.!


งานสำคัญยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระศาสนาในข้างต้นนั้นว่าไปแล้วคณะสงฆ์เรา ผมว่าคงจะมามัวรีรอ หรือจะมาหวังอาศัยให้ทางสถานทูตไทยต่างๆ ในต่างประเทศ ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือรัฐบาลขยับตัวในเรื่องแบบนี้ละก็คิดว่า ก็คงจะรอถึงชาติหน้าโน้นละครับ จึงจะเป็นรูปร่างได้ 

ตรงนี้อยากจะฝากชาวพุทธคนทำงานให้สรุปในใจไว้เลย "หวังยาก" เพราะขนาด พ.ร.บ.ส่งเสริมสังเวฯ แค่จิตพื้นๆ กับเรื่องที่มีพระท่านมีความรู้รอบด้าน อุตส่าห์ร่างไปยื่นให้ และเสียสละตามไปอธิบายสรรพเสร็จก็ยังมีคนแก่ที่วัยจะเข้าโลงอยู่แล้ว มาบอกว่า "ไม่จำเป็น" 

แถมมั่วถั่วคือดันไปใช้สิทธิคนอื่นตัดสินใจแทนเขา นั่งให้สัมภาษณ์ตาลอยๆ ว่า "เรื่องเงินไม่อยู่ในอำนาจตน" 

ซะอีกมั่วไหมละลำพังแค่นี้ก็ยังไม่เข้าใจเจตนาชาวพุทธกันเลยเรื่องใหญ่ๆลึกไกลๆ ข้างต้นแบบนี้คงไม่ต้องหวังเรื่องพ.ร.บ. สังเวฯ นี้ คิดไปก็อดเช้ำใจแทนชาวพุทธไทยนะครับข่าวผลงานข้างต้นกับมหาวิทยาลัยลีดส์นั้นปรากฎว่าคณะสงฆ์ไทยได้ก้าวไกลล่วงหน้าไปหลายช่วงตัวแล้วพวกท่านว่าน่าทึ่งไหมละครับนี้แหละพระทำงานเขาคิดเขาทำกันขนาดนี้แล้วหากรัฐบาลยังคิดไม่ทันยังไม่ขยับไม่สนับสนุนอีกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว

กิจการพระศาสนาหวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ถึงตรงนี้ผมคิดว่าชาวโลกก็จะเห็นถึงการทำงานของพระธรรมทูตว่า ..

ทำงานกันอย่างต่อเนื่องแมัข่าวไม่ปรากฏตามสื่อก็ตามไม่ว่าบ้านเมืองจะอยู่ในสภาพการณ์เช่นไรด้วยยึดกุศลเจตนาเพื่อพระศาสนาเป็นที่ตั้งไม่หวังแค่สร้างข่าวไม่ได้มองปัญหาแค่แคบๆเฉพาะภายในประเทศอย่างเดียวเท่านั้น

วันนี้ชาวพุทธส่วนมากเมื่อมาเห็นข่าวแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะสว่างใจขึ้นบ้างว่าเรื่องดีๆทำให้ใจชื้นบ้างเกี่ยวกัชาวพุทธโดยรวมก็มีมากมายนะครับจะได้ไม่ตามข่าวเสพข่าวแต่ด้านลบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่ดูเหมือนมีคนพยายามจงใจเพื่อจะให้ปรากฏตามหน้าสื่อรายวันแบบมีเจตนาบิดเบือนเพียงอย่างเดียว


สรุป

ข่าวมงคล และน่าอนุโมทนาที่ผมนำมาเสนอแบบนี้ทุกท่านผู้เป็นสาธุชนที่มีจิตใจสูงๆ ก็ขอจงมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันและขอให้ช่วยแชร์กันเลยนะครับซึ่งเมื่อแชร์ออกไปท่านก็จะได้รับอานิสงส์ด้วยกันและก็ถือได้ว่าเป็นผู้ชื่อว่าเป็นศิษย์สายพระโสณะเถระ และพระอุตระเถระสมณทูตยุคพระเจ้าอโศกมหาราช ไปด้วยกันทำดีแบบนี้ไม่ต้องมารอเวลาให้ตนห่มเหลืองห่มขาวเสียก่อนหรอกนะครับเป็นกุศล้วนๆ เลยครับ


ขอปิดท้ายโพสต์นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศหากกิจการสาธารณะกุศลในครั้งนี้จะพึงมีพึงเป็นบุญกุศลสรรพใดๆ จากบทความนี้ และที่สุดคือความก้าวหน้าของกิจการเผยแพร่พระศาสนาที่คณะสงฆ์ไทยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งนี้..

มวลอาตมภาพและพสกนิกรชาวพุทธไทยทุกหมู่เหล่าขอร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา.. สาธุย้ำอีกครั้งขอเชิญสร้างบารมี โดยการแชร์ต่อเผยแพร่ออกไปให้รู้กันมากๆ นะครับงานสำคัญครั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะรายงานมาให้ทราบเป็นระยะๆ นะครับ 

สุดท้ายเจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงานก็ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธา ของ เจ้าสัววิชัย แห่งคิงเพาเวอร์ นักธุรกิจเจ้าของทีมเลสเตอร์ ลีกส์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบรรดานักธุรกิจไทยหัวใจพุทธในต่างประเทศผู้ไม่เคยลืมแผ่นดินแม่และไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรแต่จิตใจก็ยังเป็นไทย เป็นพุทธแท้อย่างมั่นคงอีกด้วย

คุณวิชัยท่านอยู่เบื้องหลัง และเป็นผู้ถวายความสะดวกทุกอย่าง ในกิจการพระศาสนาในครั้งนี้ครับขออนุโมทนาในกุศลใหญ่ที่คนทั่วไปหาโอกาสทำได้ยากครั้งนี้ด้วยนะครับ


โชคดีมีชัยทุกท่าน
Berlin,den 05.11.2016


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
ทิ้งห่าง..ศาสนานำการเมือง ม.ลีดส์ตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ "อุปเสโณ" ทิ้งห่าง..ศาสนานำการเมือง ม.ลีดส์ตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ "อุปเสโณ" Reviewed by สารธรรม on 01:52 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

  1. กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะ สาธุ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.