คณะศิษย์จะทำอะไร..ถ้า DSI บุกธรรมกาย


คณะศิษย์รู้สึกอย่างไร ? 

ถ้า DSI จะมาวัด..

รู้สึกเสียใจ และไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในเรื่องนี้ เพราะว่า
หลวงพ่อบริสุทธิ์ให้ความร่วม
มือมาโดยตลอด

การเตรียมตัวของวัด 

และคณะศิษย์ฯจะทำ

อย่างไร?

จะต้อนรับ DSI อย่างไรก็ยัง
ไม่ได้วางแผน ถ้าคณะศิษย์ฯ
ตกใจก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิ
สวดธัมมจักกฯ แล้วก็ยิ่งทำ
บุญกุศลเพราะเรายึดมั่นในบุญ

เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพุทธ
สถานเป็นสถานที่ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่สำคัญวัดพระธรรมกายไม่มี
การท้าทายรัฐ และขอวอนว่า
สื่อมวลชนอย่าลงข่าวให้วัด
กับรัฐเป็นคู่ขัดแย้งกัน

เพราะในความเป็นจริงแล้ว
วัดก็ให้ความร่วมมือมาตลอด
เราถือสันติวิธี

บางเรื่องยังให้ข่าวไม่ได้
เพราะอยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาของฝ่ายกฎหมาย
จึงยังชี้แจงไม่ได้ก็ขออภัย
ทุกท่านด้วย !

แล้วท่านนายกเองท่านก็บอกว่า
วอนทุกฝ่ายอย่าให้เกิดความ
ขัดแย้งแตกแยกกัน เวลานี้เป็น
เวลาที่เหมาะสมในการปรับเข้า
หากันเพื่อถวายความอาลัย

สาระสำคัญของเรื่องนี้ที่
มีหมายจับพูดไปก็แสลงใจ 
รู้สึกสะเทือนใจ จึงขอใช้
คำว่า " เทียบเชิญแทน "


   เทียบเชิญที่ 1  

เคส 27/2559 ตั้งแต่ พ.ศ.2558
ซึ่ง DSI มาพบหลวงพ่อด้วยด้วย
ตัวเอง แล้วหลวงพ่อก็ให้ข้อมูล
ไปหมดแล้วมาถามกี่รอบท่านก็
ให้ได้แค่นี้เพราะมีลูกๆ ดูรายละ
เอียดให้หมดเลย

แล้วเงินที่รับมาก็ไม่ทราบที่มาด้วย
แล้วเมื่อมีปัญหาขึ้นมาคณะศิษย์
ก็เยียวยาตลอดทะยอะเป็นงวดไป
จนเกือบครบแล้ว ทำให้สหกรณ์
ดำเนินงานได้เพราะลูกศิษย์ไป
เยียวยา

แล้วที่มีเทียบเชิญมาหมอบอกว่า
ไม่ควรออกไปให้การในช่วงนี้เพราะ
ท่านก็ยังอาพาธอยู่

เจ้าหน้าที่ๆ ทำเรื่องนี้วัตถุประสงค์
เพราะอะไร "ถ้าต้องการได้ข้อมูล"
ก็ได้ข้อมูลไปแล้ว
มาตามเรื่องเงิน "ได้เงินไปแล้ว"

ควรจะจบได้ไหม? 

เอ้อ.. ควรจะจบได้แล้วนะ
แล้วยิ่งในช่วงนี้ต้องการความสงบ
ความสมัคคีของคนในชาติมา
ทำอะไรตอนนี้ แปลกมากๆ 

มีใครกดปุ่มอะไรหรือเปล่า? 
มีมือที่มองไม่เห็นมาผลักดัน
กดดันอะไรหรือเปล่า ?   กรณีเทียบเชิญที่ 2  

เคส World peace ท่านเป็นประธาน
มูลนิธิตะวันธรรมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
แล้วก็มีผู้ดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องที่ดินแทนอยู่แล้วเรียบร้อย

ส่วนอาคารที่ถูกกล่าวหา
ว่าสร้างล้ำที่ตรงนั้นตรงนี้

ที่ถูกกล่าวหาน่ะผู้สร้างคือประธาน
มูลนิธิคุณยายอาจารย์ซึ่งประธาน
มูลนิธิก็อีกท่านหนึ่ง

หลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิ
ตะวันธรรม ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
เท่านั้น ส่วนอาคารที่มีปัญหาเป็น
ของมูลนิธิคุณยายอาจารย์ฯ ฉะนั้น
เคสนี้ท่านจึงไม่เกี่ยวข้องเลย

เราก็ชี้แจง และให้ข้อมูล
อย่างนี้ไปหมดแล้ว ทุกครั้ง !   เทียบเชิญที่ 3  

เคสที่ดิน สีคิ้ว ภูเรือ ท่านก็โอน
ให้วัดพระธรรมกายนานแล้วๆ
ก็ยืนยันว่าที่ตรงนั้น

ไม่ใช่พื้นที่ๆ อยู่ในเขตป่าสงวน
ไม่ได้บุกรุกป่าสงวนอยู่ในเขตที่
มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจน!

ฉะนั้นทั้งเทียบเชิญที่ 1,2,3 
ท่านไม่ผิด คนมักจะบอกว่า..

ไม่ผิดแล้ว

ทำไมไม่ไปมอบตัว?


ก็ไม่ผิดไง..
เลยไม่จำเป็นต้องไป 

แต่ที่ผ่านมาเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมตลอด คือเจ้าหน้าที่มา
ก็ต้อนรับ ถามข้อมูลอะไรก็บอก
อยากดูเช็คฉบับไหนก็ให้ดูอยาก
ดูเอกสารที่ดินตัวไหนก็ให้ดู

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ขัดขืน
อะไร แล้วอีกหลายรูป อีกหลาย
ท่านที่ดูแลเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ
พร้อมที่จะไปยืนยันให้ข้อมูลตลอด

ฉะนั้น..

ไม่ต้องมาบุกจับนะ !

ท่านอาพาธ อายุ 72 ปีแล้ว
ทำยังไงลูกศิษย์จะไม่ตกใจ 
ทำยังไงเรื่องจะไม่บานปลาย
รุนแรง ง่ายนิดเดียว 


ยกเลิกหมายจับ..ทุกฉบับเลย !

เพราะไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ
ยกเลิกหมายจับทุกฉบับแล้วเดิน
มาปรับความเข้าใจกันในวัดดีไหม
เตรียมข้อมูลไว้หมดแล้วจะสอบ
ถามอะไรก็ถามได้เลย อย่างนี้
จบไหม?

ง่ายนิดเดียว ยกเลิกหมายจับ
เพราะหลวงพ่อท่านไม่ผิดอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาท่านก็ให้ความร่วมมือมา
โดยตลอด


เพราะฉะนั้น

วันจันทร์นี้ไม่ต้องเสียเวลา

ประชุมไปยกเลิกหมายจับซะ
แล้วก็ จะเป็นท่านอธิบดีก็ได้
หรือท่านรอง หรือจะเป็นท่าน
ใดที่ดูแลเรื่องนี้ เข้ามาคุยติดต่อ
พระอาจารย์สนิทวงศ์ หรือทาง
ฝ่ายนิติการก็ได้

Cr. พระสนิทวงศ์ วุฒิวังโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกาย
จากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
วันที่ 26 พ.ย. 2559


หนังสือรับรอง

การทำประโยชน์ที่ดิน  อ.ภูเรือ

ลงวันที่ 19 มี.ค. 2541เอกสารถือครองที่ดินเขาใหญ่ 

(World Peace valley)


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
FB Psanitwong , ไทยร้ฐออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ, ไทยพีบีเอส, DMC.tv

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
คณะศิษย์จะทำอะไร..ถ้า DSI บุกธรรมกาย คณะศิษย์จะทำอะไร..ถ้า DSI บุกธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 02:13 Rating: 5

31 ความคิดเห็น:

 1. กราบเรียนฝ่ายกฏหมายว่า. ทีมงานได้นำข้อมูลแท้จริง ขอความเป็นธรรมต่อศาล(ผู้ออกหมายจับ2ฉบับหลัง) แล้วหรือยังครับ. เพราะเมื่อเราขอถอนหมายจับ โดยนำหลักฐานโต้แย้ง หลักฐานเดิม ที่ออกหมายจับได้นะครับ. ผมงง กับข้อมูลที่อ่านครับ ทำไมเราถอนหมายจับไม่ได้ครับ. หรือมีธงตั้งไว้เเล้วครับ งงงงงงงงงง......😀😀😀

  ตอบลบ
 2. พ่อใคร ใครก็รัก อาจารย์ใคร ใครก็เคารพ ก็ต้องชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมกันบ้าง จะให้นั่งเงียบเรียบร้อย ไม่โต้ตอบ ทำตาปริบๆฟังเขาว่าข้างเดียว นั่นมันคนปัญญาอ่อนแล้วค่ะ หรือถ้าคุณเป็นเรา คุณจะเงียบ 555

  ตอบลบ
 3. กล้าพูดนะ ว่าให้ความร่วมมือ
  ให้ความร่วมมือโดย
  1.ไม่ไปให้ปากคำ/ไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหา/ไม่ไปมอบตัว
  2.ไม่ให้นักข่าวเข้าถ่ายภาพธัมมชโย โดยให้ดูแต่ CCTV
  3.ปฎิเสธการเข้าตรวจจากแพทยสภา (ทั้งที่เป็นคนร้องขอเอง)
  4.ติดรั้วลวดหนามรอบธรรมกาย
  5.นำรถมากีดขวางประตูเข้าธรรมกาย
  6.นำคนมานั่งขวางถนน

  ถ้าแบบนี้เรียกให้ความร่วมมือ
  โลกนี้คงไม่มีคำว่าขัดขืนแล้วครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไปมีหวังตับแตกตาย ไม่ก็ติดเชื้อในกระแลเลือด คุณไม่รู้หรอนี่มันประเทศอะไร 5555

   ลบ
  2. ตรรกวิปริต อ้างอย่างหน้าด้าน ๆ คนที่ DSI จับตายทุกคนไหม ฝรั่งมาเที่ยวไทย บางคนดนรถชนตาย บางคนถูกปล้นจี้ สมควรให้เขาหยุดมาเมืองไทยเลยไหม หยุดข้ออ้างเพื่อปกปิดตวามผิดตัวเองเสียที ฟังไม่ขึ้น ถ้าผู้ต้องหาทุกคนอ้างแบบนี้ได้ บ้านเมืองจะอยู่ได้ไง เป็นบุคคลสาธารณะ เป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณ เป็นผู้ทรงศีล ควรทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ใช่ทำตนเหนือกฏหมาย เป็นอภิสิทธิ์ชน ชาวโลกเขาติเตียน

   ลบ
 4. เห็นด้วยกับการยกเลิกหมายจับซะ คนไม่ผิด ชี้แจงให้ดูเป็นล้านรอบแล้ว DSI ไม่ยอมรับฟัง จนคนเค้ารู้หมดแล้วว่าวัดโดนกลั่นแกล้ง ฉันขอยืนหยัดต่อต้านความไม่เป็นธรรมขับไล่หน่วยงานที่มีคดีความติดตััวคือ DSI ฆ่าคนตาย ยักยอกฟอกเงินซะเอง ตัดสินคดีความเอนไปตามความต้องการของตัวเอง ออกใบรับรองขอวีซาให้แก่นักพูดเพื่อความแตกแยกของแผ่นดิน ขอต่อต้านให้ถึงที่สุด ให้ยุบหน่วยงานนี้ และดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดภายในหน่วยงาน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. DSI ไม่ใช่ผู้ตัดสินคดี คุณต้องไปแสดงความบริสุทธิ์กับศาล ไม่ต้องมาแก้ต่างในสื่อ ศาลเขารู้หลักฐานไหน ใช้ได้ ไม่ได้ ควรฟังอันไหน คนบริสุทธิ์เขาไม่กลัวศาล อยากให้ขึ้นศาลเพื่อรับรองความบริสุทธิ์ให้กับตนเองด้วยซ้ำ เสียดายมากตอนคดียักยอกทรัพย์เมื่อปี 49 ถ้าอัยการไม่ถอนฟัองโดยไม่ทราบสาเหตุ และศาลตัดสินว่าธัมมชโยไม่ผิด มันจะมีศักดิ์ศรีมาก เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน ดีกว่าให้เกิดความกังขา คาราคาซังจนถึงปัจจุบัน โอกาสมาแล้วรออะไรอยู่ ดูอย่างหลวงปู่พุทธะฯ แจ้งความตัวเอง จะได้ให้มืออาชีพมาสอบ แมนกว่ากันเยอะเลย

   ลบ
 5. หลวงพ่อไม่มีความผิดค่ะคนพาลมันใส่ร้าย

  ตอบลบ
 6. http://backtozerogoal.blogspot.jp/2016/05/blog-post.html?m=1

  ตอบลบ
 7. ทุกสถานที่มีเอกสิทธิ์
  ครอบครองถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

  ตอบลบ
 8. รับไม่ได้กับการมีกฏหมายที่เอามาทำร้ายพระดีๆ ทำตามธงก็ควรมีเหตุผล และรู้ถึงความรับผิดชอบชั่วดีด้วย

  ตอบลบ
 9. คณะที่ทำ ก็รู้รู้อยู่ว่าพระไม่ผิดอะไร อยากจะบอกว่าเปิดโอกาสให้พระบำเพ็ญสมณะธรรมเถอะ "หยุด" แล้วก็ไปขอขมาท่าน หนักจะได้เป็นเบา เรียนมาด้วยความปรารถนาดีต่อทุกท่านค่ะ

  ตอบลบ
 10. ป่วยจริง ไปไม่ได้จริง พอทางวัดไปอัญเชิญให้มาพบหลวงพ่อ มาไม่ได้ พามาจับมาได้แฮะ

  ตอบลบ
 11. DSI พาไปแป๊ปเดียว ตายหมด สยองสุดๆๆ 1.หมอหยอง 2.พ.ต.ต.ปรากรม 3.ธวัชชัย ข้าราชการที่ดิน ถุงเท้าผูกคอกับบานพับ ไม่มีการตีแผ่ให้หายเงื่อนงำ (เฉพาะรายที่3 ญาติเกาะติดตั้งแต่ส.ค.59 จึงจะพอเห็นอะไรได้บ้าง เช่น 28ต.ค.59 ตำรวจทุ่งสองห้อง ส่งสำนวนชันสูตรศพ ธวัชชัย เผยข้อสรุป "มีผู้ทำให้ตาย" http://www.thairath.co.th/content/767391)

  ตอบลบ
 12. คุณDSiกรุณารักษากฎหมาย เพราะเอกสารทางวัดมีชัดเจนหลวงพ่อไม่มีความผิด แล้วจะมาจับยกทหารตำรวจมาเป็น100ขมขู่วัดทำไม กรุณาอย่าใช้กฎหมู่ด้วยจุดประสงค์อื่น

  ตอบลบ
 13. ท่านนายกบอกให้ทำตามกฏหมายแล้วนี้มันใช้หรือ

  ตอบลบ
 14. อยากบอกกล่าวด้วยความปรารถนาดีว่า..DSI อย่าฝืนทำในสิ่งที่ฝืนความถูกต้องและสร้างความหม่นหมองแก่ชีวิตเลย

  ตอบลบ
 15. หลวงพ่อไม่เกี่ยวแล้วเอามาโยงทำไมที่ดินภูเรือ

  ตอบลบ
 16. หยุดการกระทำที่ทำให้คุณต้องรับบาปกรรมเถิดค่ะ ก่อนจะสายเกินไป

  ตอบลบ
 17. น่าเศร้าสลดใจเหลือเกิน ที่ประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก แต่ทางการกลับกระทำกับพระผู้บริสุทธิ์แบบนี้ ยกกำลังตำรวจทหาร หลายกองร้อยมาบุกล้อมจับพระอาพาธ ผู้ชราซึ่งไม่มีความผิดอะไรเลย ผู้ใหญ่ในบ้สนเมือง คิดอะไรอยู่ หรือต้องการให้แผ่นดินนี้ลุกเป็นไฟ และไม่สามารถยืนอยู่บนสังคมโลกได้อีกต่อไป

  ตอบลบ
 18. น่าเศร้าสลดใจเหลือเกิน ที่ประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก แต่ทางการกลับกระทำกับพระผู้บริสุทธิ์แบบนี้ ยกกำลังตำรวจทหาร หลายกองร้อยมาบุกล้อมจับพระอาพาธ ผู้ชราซึ่งไม่มีความผิดอะไรเลย ผู้ใหญ่ในบ้สนเมือง คิดอะไรอยู่ หรือต้องการให้แผ่นดินนี้ลุกเป็นไฟ และไม่สามารถยืนอยู่บนสังคมโลกได้อีกต่อไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น่ายินดีที่เจ้าหน้าที่ทำตามกฏหมาย ไม่ละเว้น ไม่มีอภิสิทธิ์ชน กระบวนการมี ตำรวจ อัยการ ศาล ชัดเจน ไม่สบสน คนที่สับสนคือพวกคุณนั่นแหละ ผิดไม่ผิด คนอื่นไม่มีสิทธิ์ตัดสิน ศาลจะบอกเอง ถ้าคุณไม่เข้าสู่กระบวนการ ประชาชนมีสิทธิ์คิดว่าผิดจริง ผู้ร้ายชอบดีคดีคนดีไม่หนีศาล เป็นจริงเสมอ

   ลบ
 19. ทำไมต้องรังแกกลุ่มคนที่ตั้งใจเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ทำไมต้องรังแกพระที่อุทิศชีวิตเพื่อบวชและเผยแผ่พระพุทธศาสนามาทั้งชีวิต ไม่เข้าใจว่าคนมีอำนาจเขาคิดอะไรกันอยู่

  ตอบลบ
 20. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อค่ะพวกคุณระวังจะหนี้วิบากกรรมไม่พ้นนะค่ะ

  ตอบลบ
 21. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อค่ะ

  ตอบลบ
 22. อย่ามัวงงกันรีบมาสวดธรรมจักรฯป้องกันวัดพระธรรมกายและพระศาสนาไปในตัว เขาไม่ได้เล่นงานเฉพาะวัดพระธรรมกาย เขาจะทำลายวัดใหญ่และเสาหลักอย่างมหาเถระสมาคม แล้วจะทำลายพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มาสวดป้องกันตอนนี้จะไม่มีเจดีย์หรือบุญสถานหลายที่ถูกทำลายแน่นอน เขาทำลายวัดมาพันวัดแล้ว คิดว่าวัดพระธรรมกายเขาจะเอาไว้หรือ

  ตอบลบ
 23. ชาติของเราชาติไทยใครก็รู้
  ชาติเคยสู้ผ่านศึกเหตุชั่วร้าย
  ชาตินักรบต่อสู้จนชีพวาย
  ชาติอยู่ได้แม้ตายก็ยอมพลี
  ชาติไทยเราถึงคราวน่าใจหาย
  ชาติมิวายสลายแน่ในครานี้
  ชาติเคยรบปกป้องเอาชีพพลี
  ชาติวันนี้ราชจักรีได้จากไป
  ชาติเคยอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง
  ชาติปกครองประชาให้สดใส
  ชาติจะอยู่คู่โลกไปยาวไกล
  ชาติวิไลผองไทยคงเบิกบาน
  ชาติวันนี้ผองเราต้องร่วมช่วย
  ชาติไม่ม้วยร่วมด้วยช่วยกันสาน
  ชาติจะสุขร่มเย็นตลอดกาล
  ชาติคือบ้านวิมานสำราญใจ...

  ตอบลบ
 24. คนผิดตามจับให้ติดแบบนี้ทุกคดีประเทศคงเจริญ แต่นี่คนไม่ผิดจะทำให้ผิดทุกวิถีทาง จะหาความเจริญจากไหน
  ความยุติธรรมมีบ้างมั้ยคะ

  ตอบลบ
 25. ก็เข้าใจนะว่าพี่ๆ บิ๊คๆ โดนบีนจนหน้าเขียว แต่นี่ก็ใกล้วันมหามงคลของชาวไทย ที่จะมีการสถานปนาในหลวงองค์ใหม่ ตอนนี้ ต่างคนต่าง “กวาดบ้านตัวเองดีไหม” อย่าไปรบกวนคนอื่น ให้เสียบรรยากาศเลย เคลียร์ตัวเองให้ได้ ทนๆ หน่อย จะได้เป็นมงคลประเทศต่อไป อย่าเที่ยวเอาขี้ตัวเองไปป้ายคนอื่นเลย เหม็นกันไปหมดแล้ว

  ตอบลบ
 26. รัฐบาลควรทำบรรยากาศประเทศให้สงบเรียบร้อย ไม่ใช่ปล่อยให้นายตำรวจใหญ่สั่งเคลื่อนกองกำลังหลายคันรถ เตรียมมาปิดล้อม บุกวัดพระธรรมกาย จะก่อความวุ่นวายไล่จับกุมประชาชนนับหมื่นคนที่กำลังสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างสงบเรียบร้อยอยู่ในเวลานี้ ... อย่าให้ชาวโลกติฉินนินทาได้ว่า ข้าราชการไทยไม่เป็นต้นแบบของความจงรักภักดี มันจะเสียหายต่อความสง่างามของรัฐบาลไทย และความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไปมอบตัวเสีย จะได้ไม่ต้องบุก เป็นพุทธ ต้องรู้กฏอิทัปปัจจยตา รัฐบาลมีหน้าที่จัดการคนทำผิดกฏหมาย ไม่มีข้อยกเว้น นั่นคือความสง่างาม ชาวโลกเขาจะยกย่อง

   ลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.