จัดบวชเนปาลี ปิดถนนแห่นาครอบเมืองมรดกโลก

01:10
ชาวเนปาลจัดบวชแดนประสูติครั้งประวัติศาสตร์ ปิดถนนเมืองมรดกโลกแห่นาค ธรรมทายาทอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองปาฏัน กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล ...Read More
จัดบวชเนปาลี ปิดถนนแห่นาครอบเมืองมรดกโลก จัดบวชเนปาลี ปิดถนนแห่นาครอบเมืองมรดกโลก Reviewed by สารธรรม on 01:10 Rating: 5

ผลบุญจากการถวายประทีปโคมไฟในสมัยพุทธกาล

01:55
ผลแห่งการถวายประทีปของพระปัญจทีปกเถระ การสั่งสมบุญในรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่ในอุปนิสัยของนักสร้างบารมีทั้งหลาย ซึ่งต้องอาศัยบุญเป็น...Read More
ผลบุญจากการถวายประทีปโคมไฟในสมัยพุทธกาล ผลบุญจากการถวายประทีปโคมไฟในสมัยพุทธกาล Reviewed by สารธรรม on 01:55 Rating: 5

ผลแห่งการถวายชีวิตเป็นประทีปของพระมังคละพุทธเจ้า

18:59
ผลแห่งการถวายชีวิตเป็นประทีปของพระมังคละพุทธเจ้า ชื่อว่ารัศมีแห่งพระสรีระของพระพุทธเจ้านั้นย่อมปรากฏแก่ชนทั้งหลายเป็นคุณลักษณะพิเศษที่...Read More
ผลแห่งการถวายชีวิตเป็นประทีปของพระมังคละพุทธเจ้า ผลแห่งการถวายชีวิตเป็นประทีปของพระมังคละพุทธเจ้า Reviewed by สารธรรม on 18:59 Rating: 5

ในร้ายมีดี

01:05
อย่าเพิ่งตกใจหากมีเรื่องร้ายๆ ผ่านเข้ามาในชีวิต เพราะเรื่องที่ว่าร้ายนั้นอาจมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่ก็เป็นได้สำคัญที่ว่า... ใจเราเย็นพอที่มอง...Read More
ในร้ายมีดี ในร้ายมีดี Reviewed by สารธรรม on 01:05 Rating: 5

อานุภาพธรรมะ

19:57
จะต้องใช้กำลังใจสักเท่าไร...คนที่เคยผิดพลาดจึงสามารถเรียนรู้ได้ จะต้องเรียนรู้อีกนานเท่าใด...กว่าที่ใครสักคนจะรู้ผิดชอบชั่วดี สิ่งใดหน...Read More
อานุภาพธรรมะ อานุภาพธรรมะ Reviewed by สารธรรม on 19:57 Rating: 5

ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ ตอน พุทธคารวตา

07:49
ความเคารพ ความเคารพ หมายถึง ความดีที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจทำให้ไม่คิดจับผิด คิดแต่จะค้นหาคุณความดี ตระหนักในคุณความดีของบุคคล สิ่งของ หรื...Read More
ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ ตอน พุทธคารวตา ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ ตอน พุทธคารวตา Reviewed by สารธรรม on 07:49 Rating: 5

เสียงสะท้อน

18:00
เสียงสะท้อน ท่ามกลางขุนเขาที่สลับซับซ้อน เสียงสะท้อนได้เกิดขึ้นอย่างน่าพิศวง เสียงสะท้อนเหล่านั้นกำลังจะบอกอะไรกับเรา ลองฟังดูสิ.! &...Read More
เสียงสะท้อน เสียงสะท้อน Reviewed by สารธรรม on 18:00 Rating: 5

สวรรค์บนดิน

18:10
สวรรค์บนดิน เราอาจเป็นคนหนึ่งที่กำลังเบื่อหน่ายกับโลกที่วุ่นวายใบนี้ หรืออาจเป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะปลอบใจตัวเองว่าทนเอาหน่อยเถอะนะ แล้ว...Read More
สวรรค์บนดิน สวรรค์บนดิน Reviewed by สารธรรม on 18:10 Rating: 5

ครูคือใคร

00:21
คนไทยมีนิสัยประจำชาติอยู่อย่างหนึ่งคือ "การรู้คุณคน " เมื่อรู้ว่าใครมีบุญคุณแก่ตนก็จะแสดงความเคารพ ยกย่อง อ่อนน้อมถ่อมตนด้วย ...Read More
ครูคือใคร ครูคือใคร Reviewed by สารธรรม on 00:21 Rating: 5

ในร้ายมีดี

22:59
ในร้ายมีดี อย่างพึ่งตกใจหากมีเรื่องร้ายๆ ผ่านเข้ามาในชีวิต เพราะเรื่องร้ายๆ นั้นอาจมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่ก็ได้ สำคัญว่าใจเราเย็นพอที่จะมอง...Read More
ในร้ายมีดี ในร้ายมีดี Reviewed by สารธรรม on 22:59 Rating: 5

ชื่นใจในไมตรี

19:21
ชื่นใจในไมตรี โลกใบนี้คือบ้านหลังใหญ่ที่รวมทุกๆ ชีวิต ได้ด้วยกัน ถ้าเราอยู่กันอย่างห่างเหินไร้ไมตรีบ้านของเราก็คงมีแต่คนแปลกหน้า แต่ถ้าเ...Read More
ชื่นใจในไมตรี ชื่นใจในไมตรี Reviewed by สารธรรม on 19:21 Rating: 5

ชีวิตคือการเดินทาง

23:39
ชีวิตคือการเดินทาง นักเดินทางท่องเที่ยวไปสู่โลกกว้าง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ มาบอกเล่าสู่ผู้คน เรื่องราวของนักเดินทางบ้างก็สนุกสนานบ...Read More
ชีวิตคือการเดินทาง ชีวิตคือการเดินทาง Reviewed by สารธรรม on 23:39 Rating: 5

จริงใจ สบายจริง

00:52
ความจริงใจมีอานุภาพยิ่งใหญ่ดัง...มนต์วิเศษ แม้โลกนี้คือละครโรงใหญ่ที่เต็มไปด้วยบทบาทการแสดง แต่ใช่ว่าคนเราจะเสแสร้งต่อกัน ถึงโลกจะเต็ม...Read More
จริงใจ สบายจริง จริงใจ สบายจริง Reviewed by สารธรรม on 00:52 Rating: 5

ความเพียรชนะตลอดกาล

18:30
ความเพียรชนะตลอดกาล คนธรรมดาๆ ที่ไม่มีความพิเศษอะไร อาจจะเป็นเจ้าของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้หากมี... ความเพียร ไม่คำว่าเป็นไปไม่...Read More
ความเพียรชนะตลอดกาล ความเพียรชนะตลอดกาล Reviewed by สารธรรม on 18:30 Rating: 5

ภาพในใจ

02:42
ใจดวงเดียวของเราแม้จะมีพื้นที่มากมายเพียงพอให้เราบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้ได้ แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะเลือกสรรบันทึกแต่ภาพที่ดีงามไว้ใน...Read More
ภาพในใจ ภาพในใจ Reviewed by สารธรรม on 02:42 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.