ชัดไหม ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ? ราชบัณฑิตชี้กรณีธรรมกาย ไม่เข้าข่ายรับของโจร : กรณีธรรมกาย


ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ


บทสัมภาษณ์สั้นๆ จากราชบัณฑิตผู้ได้รับ
การขนานนามว่าเป็น

"บิดาสายตรรกแห่งชาติ"

ได้แสดงความคิดเห็นกรณีวัดพระธรรมกาย
ที่กำลังถูก DSI ตั้งข้อหาว่าพระธัมมชโย
รับของโจร กรณีธรรมกายนี้ถือได้ว่า
เป็นกรณีศึกษาที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะ
กลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้
การคณะสงฆ์จนนำมาสู่การล้างบาง
พระพุทธศาสนาอย่างแยบยลในยุคนี้.?

มีเสียงวิพากย์วิจารณ์เกิดขึ้นในวงกว้าง
จากกูรูหลากหลายวงการ.!

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการวิพากย์นั้น
เป็นของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสายศาสนาแล้ว เสียงนั้น..
ย่อมไม่ใช่เสียงกระซิบอย่างแน่นอน?

ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ 

ชี้กรณีวัดพระธรรมกาย!


" ธรรมกายนี่นะ ที่ถูกเพ่งเล็งมาก
เพราะว่าวัดนี้มีสาขาทั่วประเทศ
และต่างประเทศเยอะนะ!

และข้อสำคัญก็คือไม่มีที่ไหน
ทำได้เหมือนธรรมกาย !
โดยเฉพาะการสร้างนิสิตนักศึกษา
อะไรต่างๆ ..

มีระเบียบที่สุดในประเทศไทย
ไม่มีวัดไหนทำได้เหมือน.!ก็เขามาฟ้องร้อง เขาก็ว่าอย่างนี้ 

แต่คราวนี้ผู้รับ เราไม่ทราบว่า 
รับของโจรมา เพราะฉะนั้น..
ผมก็ไม่ถือว่าท่านไปรับของโจร
นอกจากเราไปรู้ว่าเขาไปลักขโมยมา
คือถ้าเรารู้ว่า..เขาไปลักขโมยมา
แล้วรับ..อันนั้นถือเป็นอาบัติ !

แต่อันนี้..ในแง่นี้ไม่เป็นครับ !
แล้วคนฐานะอย่างนี้จะไปคิด
ได้ยังไงว่าเขาไปขโมยมา
ก็ตำแหน่งเขาก็น่าเชื่อถือได้ 
ก็พระท่านจะรู้ได้ยังไง ?

ว่าไปเอาเงินของใครมา ก็พระท่านไม่รู้
นั่นมันก็ผิดเฉพาะคนที่เอามถวาย! 


แต่พระท่านไม่ผิดหรอก

จะไปต้องอาบัติยังไงล่ะ ?


ก็ผมไม่รู้.. รับด้วยจิตที่เป็นสุจริต
เป็นอจิตตกะ เรื่องวินัยของพระเป็น
สจิตตกะ หรือ อจิตตกะ 
ถ้าเรารู้ก็เป็นก็สจิตตกะ 
ถ้าเราไม่รู้ก็เป็นอจิตตกะ
เป็นอจิตตกะก็ไม่ถือว่ามีความผิดอะไร

อย่างจะเอามาถวายผมสัก 5 ล้าน
ถ้าผมถามนี่แสดงว่าผมไม่เชื่อเครดิต
หรือดูถูกดูหมิ่นด้วยซ้ำไป ?

อทินาทาน คือ ถือเอาของที่เจ้าของ
เขาไม่ได้ให้ อันนี้พระท่านถืออันที่เขาให้ 
แต่ที่เขาได้มาน่ะสุจริต หรือทุจริต 
เราไม่ทราบ เพราะฉะนั้นปัญหานี้
ผมว่ามันตกไปหมดละ !

ก็เขาบอกว่า

ไปรับของโจรใช่ไหม?


แต่ที่ท่านได้มานี่ ท่านก็ไม่คิดว่า
เป็นของโจร ใช่ไหม ? 

คราวนี้เมื่อเขาทักท้วงมาก็เพื่อที่
จะตัดปัญหาก็เอาคืนไป "

  
Click ≥ ที่ภาพเพื่อรับชมวีดีโอ


ศาสตราจารย์พิเศษ
จำนงค์ ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต สาขาตรรกศาสตร์
ประจำราชบัญฑิตยสถาน
ที่ปรึกษาอธิการบดี มจร.
อุปนายกมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่งโลก


ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
ครุฐานียบุคคลของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ท่านคือบุคคลระดับตำนาน!

อาจารย์จำนงค์เคยบวชเรียนจนจบ
เปรียญธรรม 9 ประโยค ในปี 2496
ในปีต่อมาก็สำเร็จการศึกษาปริญญา
พุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2497)
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ หรือ มจร.
จากนั้นอาจารย์ได้รับทุนมูลนิธีเอเชีย
ไปศึกษาต่อที่ Yale University

สถาบันแถวหน้าของอเมริกา
จะเป็นรองก็แต่ฮาร์วาร์ดและ
พรินซ์ตัน ท่านใช้เวลาเรียน
อยู่เพียงปีครึ่งก็คว้าปริญญา
มาได้สำเร็จถือเป็นพระสงฆ์ไทย
องค์แรกที่มาเรียนจบจากอเมริกา 
(ขณะนั้นยังไม่ได้ลาสิกขา)

จากนั้นจึงเดินทางกลับมาที่เมืองไทย
เพื่อรวมทีมบริหารยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสงฆ์ให้แข็งแกร่ง ท่านเป็นทั้ง
อาจารย์ และเป็นบุคคลสำคัญที่ได้สร้าง
คุณูปการมากมายให้กับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
ความสามารถอันเอกอุอีกด้านหนึ่ง
ของอาจารย์จำนงค์ คือด้านภาษาไทย 

จนกล่าวได้ว่าพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานที่เราท่าน
ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาภาษาไทย
มีอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ
ดูแลแก้ไขมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507

จากความรู้ความสามารถชั้นยอดของ
อาจารย์จำนงค์ได้สร้างคุณประโยชน์
ใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนา
และประเทศชาติ อย่างมากมาย
ท่านจึงได้รับการยอมรับว่า
เป็นบุคคลในตำนาน ทั้งยังได้รับการ
ยกย่องให้เป็น

"บิดาตรรกวิทยาแหงประเทศไทย"

ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการหาเหตุผล
ในแผ่นดินนี้ มีน้อยคนที่จะศึกษาสำเร็จ
และสอนคนอื่นได้


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน

ติดตามบทความพิเศษ

พร้อมภาพ และเสียง

ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ

Click > เจ้าคุณเบอร์ลินถาม ? 
ราชบัณฑิตกับอันธพาล จะเชื่อใครดีกรณีธรรมกาย


ขอคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
www.alittlebuddha.com,  Google.com

รวมบทความน่าสนใจ
เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com

ชัดไหม ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ? ราชบัณฑิตชี้กรณีธรรมกาย ไม่เข้าข่ายรับของโจร : กรณีธรรมกาย ชัดไหม ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ? ราชบัณฑิตชี้กรณีธรรมกาย ไม่เข้าข่ายรับของโจร : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 04:28 Rating: 5

67 ความคิดเห็น:

 1. ท่านราชบัณฑิตจำนงค์ อธิบายแจ่มแจ้งแล้วนะ

  ตอบลบ
 2. ท่านราชบัณฑิตจำนงค์ อธิบายแจ่มแจ้งแล้วนะ

  ตอบลบ
 3. กราบคารวะท่านศาสตราจารย์จำนงค์ ค่ะ ท่านให้มุมมองแง่คิดที่ชัดเจนเป็นกลาง สมกับเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินจริงๆ

  ตอบลบ
 4. ลั่นเลย..สาธุ เราเชื่อมั่นในกฎอโหสิกรรม และ อหิงสา เมตตาธรรมคุ้มครองโลกครับ

  ตอบลบ
 5. ท่านเป็นผู้มีปัญญามองทะลุปรุโปร่ง สมกับเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินจริงๆ

  ตอบลบ
 6. กราบขอบพระคุณท่านมากๆค่ะที่ยังมองเห็นความถูกต้อง และนำเสนอความคิด้ห็นแก่ประชาชนทั่วไปให้เข้า..ขอบพระคุณจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 7. สมเป็นราชบัณฑิตครับ

  ตอบลบ
 8. สาธุ นี้เป็นข้อมูลจากระดับนักวิชาการ ก็ชัดเจนนะคะ หลวงพ่อไม่ผิด

  ตอบลบ
 9. สาธุ นี้เป็นข้อมูลจากระดับนักวิชาการ ก็ชัดเจนนะคะ หลวงพ่อไม่ผิด

  ตอบลบ
 10. สาธุ ค่่ะ งานนี้ท่านได้ปกป้องพระพุทธศาสนาจริงๆ เลยค่ะ

  ตอบลบ
 11. สาธุ ค่่ะ งานนี้ท่านได้ปกป้องพระพุทธศาสนาจริงๆ เลยค่ะ

  ตอบลบ
 12. กราบอนุโมทนาบุญกับท่านราชบัณฑิตผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ชัดเจน กล่าวชัดแจ้ง ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นี่แหละเขาเรียกว่าบัณฑิตที่มีคุณธรรมสมกับตำแหน่งที่ได้รับ ขอให้ท่านดำรงคตำแหน่งราชบัณฑิตที่มีคุณธรรมนี้ตลอดไป

   ลบ
  2. นี่แหละเขาเรียกว่าบัณฑิตที่มีคุณธรรมสมกับตำแหน่งที่ได้รับ ขอให้ท่านดำรงคตำแหน่งราชบัณฑิตที่มีคุณธรรมนี้ตลอดไป

   ลบ
 13. กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ท่านราชบัณฑิต จำนงค์ ทองประเสริฐ ที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและยืนยันแก้ต่างให้แก่ หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 14. พระธัมมชโยไม่ผิด ไม่ต้องอาบัติ
  ศาสตราจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ
  .
  #‎ธรรมกาย ถูกเพ่งเล็งมาก เพราะไม่มีที่ไหน ทำได้ เหมือนธรรมกาย!!!
  .
  http://wp.me/p7cLjG-Jk
  พระธัมมชโย, กรณีธรรมกาย, จำนงค์ ทองประเสริฐ
  .

  ตอบลบ
 15. สมเป็นราชบัณฑิตที่มีปัญญาที่แท้จริง ชื่นชมค่ะ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณท่านด้วยครับ ท่านได้บุญมากมายมหาศาลจากการช่วยพระศาสนาในครั้งนี้ สาธุ

  ตอบลบ
 17. ความจริงประกาศชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 18. ความจริงประกาศชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 19. กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ท่านราชบัณฑิต จำนงค์ ทองประเสริฐ ที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ไม่รู้มีความรู้เพิ่มขึ้น

  ตอบลบ
 20. สาธุๆๆ ขออนุโมทนาบุญด้วย
  แจ่มแจ้ง เคลียร์คัตชัดเจน !!!

  ตอบลบ
 21. ชัดเจนเลย วัดโดนกลั่นแกล้งด้วยอำนาจมืด หวังยึดทรัพย์เงินบริจาค จากประชาชน

  ตอบลบ
 22. ชัดเจนเลย วัดโดนกลั่นแกล้งด้วยอำนาจมืด หวังยึดทรัพย์เงินบริจาค จากประชาชน

  ตอบลบ
 23. *Speedให้ทันโลก*ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสังคม ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากยุคเกษตรกรรม มาสู่ยุคอุตสาหกรรม และก้าวไปสู่ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน

  -ที่ทุกคนจะต้องก้าวให้ทันโลก จึงทำให้คนส่วนใหญ่ละเลยในเรื่องของการพัฒนาจิตใจ เพราะมัวแต่ไปพัฒนาวัตถุ ตราบใดที่ต้องวิ่งให้ทันโลก ต้องแสวงหากันร่ำไป ซึ่งการดิ้นรนขวนขวาย

  -เพื่อความอยู่รอดนั้น บางครั้งก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ที่เรียกว่า สัมมาอาชีพ ทรัพย์สินเงินทอง ยศตำแหน่งที่ได้มา จึงเป็นของร้อน ที่ทำให้ต้องประสบทุกข์อยู่ร่ำไป

  ตอบลบ
 24. ชัดยิ่งกว่าชัดแต่ผู้เป็นมิจฉาอย่าDSIจะยอมรีบหรือไม่เพราะเขามีธงชัดเจนนี่แค่เขากล่าวหายังไม่ได้สอบอย่างจริงจังเขาทำเหมือนว่าผิด100%แล้วแถมออกสือทุกวันทำตัวเป็นศาลพิพากษาว่าผิด
  อยู่ที่วันน่าเศ้รานะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะนี่

  ตอบลบ
 25. ชัดยิ่งกว่าชัดแต่ผู้เป็นมิจฉาอย่าDSIจะยอมรีบหรือไม่เพราะเขามีธงชัดเจนนี่แค่เขากล่าวหายังไม่ได้สอบอย่างจริงจังเขาทำเหมือนว่าผิด100%แล้วแถมออกสือทุกวันทำตัวเป็นศาลพิพากษาว่าผิด
  อยู่ที่วันน่าเศ้รานะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะนี่

  ตอบลบ
 26. ไม่ได้รับของโจร ก็อีธัมมี่มันเป็นโจรเองไงล่ะ ปล้นมาตั้งแต่ที่ดินสร้างวัดแล้ว พวกที่กราบไหว้อีธัมมี่ก็จะเป็นเปรตที่มาขอส่วนบุญทั้งนั้นแหละ

  ตอบลบ
 27. ไม่ได้รับของโจร ก็อีธัมมี่มันเป็นโจรเองไงล่ะ ปล้นมาตั้งแต่ที่ดินสร้างวัดแล้ว พวกที่กราบไหว้อีธัมมี่ก็จะเป็นเปรตที่มาขอส่วนบุญทั้งนั้นแหละ

  ตอบลบ
 28. สาธุ และกราบขอยพระคุณยิ่งที่ให้ความกระจ่างแจ้ง และเป็นผู้ทรงความรู้ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณด้วย้จ้าค่ะ นับถือ ท่านราชบัณฑิต จำนงค์ ทองประเสริฐ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 29. กราบอนุโมทนาบุญและขอเป็นกำลังใจให้ท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐเป็นเสียงสำคัญที่ออกมากล่าวถึงคดีของหลวงพ่อเช่นนี้ ลูกหลานได้เห็นต้นแบบที่ดีที่หยัดสู้เพื่อความถูกต้องและยุติธรรม นับถือนำ้ใจอันประเสริฐของท่านกราบอนุโมทนาคะ

  ตอบลบ
 30. ขอแสดงความขอบพระคุณ และภาคภูมิใจ จากศิษย์คนหนึ่ง ที่เคยได้รับประสิทธิประสาทวิชาการด้าน "ภาษาไทย" จากท่านศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ครับ

  ตอบลบ
 31. พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยไม่ผิด
  อย่ามาใช้อำนาจป่าเถืีอนนะ
  สร้างวัดมาก็เหนื่อย แสนสาหัด เพราะเงินไม่มี
  ได้มาก็จ่ายไป
  เพราะเราไม่มีเงินเก็บเลย
  รายจ่ายเยอะมาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อหาอยู่รูปเดียว
  ค่าใช้จ่ายในวัดเยอะ

  ตอบลบ
 32. พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยไม่ผิด
  อย่ามาใช้อำนาจป่าเถืีอนนะ
  สร้างวัดมาก็เหนื่อย แสนสาหัด เพราะเงินไม่มี
  ได้มาก็จ่ายไป
  เพราะเราไม่มีเงินเก็บเลย
  รายจ่ายเยอะมาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อหาอยู่รูปเดียว
  ค่าใช้จ่ายในวัดเยอะ

  ตอบลบ
 33. คนเขารู้กันทั้งโลก ยกเว้นคนทีมีอคติกับคนที่มีอำนาจ และบ้าอำนาจในปัจจุบัน

  ตอบลบ
 34. กราบขอบพระคุณอย่างสูงอนุโมทนาบุญกับท่านบัณทืตจำนงคัคะที่ท่านมีความเป็นธรรมคะที่ใหัความยุติธรรมกับหลวงพ่อคะท่านไดัปกปัองพระพุทธศาสนาสาธุคะ

  ตอบลบ
 35. กราบขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ
 36. กราบขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ
 37. นี่คือราชบัณฑิตของแท้ เที่ยงธรรม น่าเคารพจริงๆค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง และกราบอนุโมทนาบุญในการปกป้องพระพุทธศาสนา ค่ะ

  ตอบลบ
 38. ชัดเจนทุกอย่างอยู่ที่ดีเอสไอจะจะทำให้ถูกเป็นผิดอยู่ที่เขาล่ะ. มีอำนาจมีกฏหมายก็ขอให้มีสามัญสำนึกด้วย....ก็ไม่รู้ซินะ???

  ตอบลบ
 39. DSI.ทำทุกอย่างหั้ยถูกก็จบแล้ว

  ตอบลบ
 40. ท่านพูดได้ถูกต้องชัดเจนตามหลักเหตุและผล แต่ถ้าดีเอสไอยังจะดึงดันดำเนินคดีต่อไป จะมีแต่เสียกับเสียแน่นอน เพราะความน่าเชื่อถือจะหมดลงไปเรื่อยๆ. " หยุดให้ร้ายวัดได้แล้ว "

  ตอบลบ
 41. นี่แหละเขาเรียกว่าบัณฑิตที่มีคุณธรรมสมกับตำแหน่งที่ได้รับ ขอให้ท่านดำรงคตำแหน่งราชบัณฑิตที่มีคุณธรรมนี้ตลอดไป

  ตอบลบ
 42. นี่แหละเขาเรียกว่าบัณฑิตที่มีคุณธรรมสมกับตำแหน่งที่ได้รับ ขอให้ท่านดำรงคตำแหน่งราชบัณฑิตที่มีคุณธรรมนี้ตลอดไป

  ตอบลบ
 43. สมกับเป็นปูชนียบุคคลจริงๆคะ มองทะลุ

  ตอบลบ
 44. กราบอนุโมทนาค่ะท่าน__หลวงพ่อธัมมชโยท่านไม่ได้มีความผิดแม้แต่เพียงเล็กน้อย_ขอความเป็นธรรมค่ะ

  ตอบลบ
 45. กราบอนุโมทนาค่ะท่าน__หลวงพ่อธัมมชโยท่านไม่ได้มีความผิดแม้แต่เพียงเล็กน้อย_ขอความเป็นธรรมค่ะ

  ตอบลบ
 46. ความรู้ที่ทรงค่าท่านราชบันฑิตท่านมีเหคุผลรู้ผิดถูกเป็นหลักให้คิดขอบคุณคีรับ

  ตอบลบ
 47. ท่านสมกับเป็นราชบัณฑิตจริงๆค่ะ ความอยุติธรรมควรถูกประนาม

  ตอบลบ
 48. กราบอนูโมทนาสาธุค่ะท่าน ท่านสมกับเป็นราชบัณฑิตโดยแท้จริงค่ะ

  ตอบลบ
 49. กราบอนูโมทนาสาธุค่ะท่าน ท่านสมกับเป็นราชบัณฑิตโดยแท้จริงค่ะ

  ตอบลบ
 50. ให้ความเห็นได้หมดละขอรับ ตามตรรกะที่ว่า หากอยู่ภายใต้กฏหมายย่อมต้องพิสูจน์กันในชั้นศาล ก็เหตุใดทำให้เรื่องยุ่งยากมากความ เพียงออกมาชี้แจงแสดงด้วยตนเอง...พระอริยเจ้าจริงๆ นะท่านมิกลัวเรื่องใดๆ หรอก พากันออกมาเถอะนะ เรื่องจะได้จบๆ..

  ตอบลบ
 51. อนุโมทนาบุญสาธุค่ะ ท่านอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ท่านเป็นคนดีน้ำใจงามจริงๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ ที่ได้ออกมาชี้แจง อีกครั้งค่ะ เพื่อใครๆที่ยังไม่รู้จะได้รู้นะค่ะ

  ตอบลบ
 52. อนุโมทนาบุญสาธุค่ะ ท่านอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ท่านเป็นคนดีน้ำใจงามจริงๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ ที่ได้ออกมาชี้แจง อีกครั้งค่ะ เพื่อใครๆที่ยังไม่รู้จะได้รู้นะค่ะ

  ตอบลบ
 53. เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ถึงจะช้าไปสักนิด

  ตอบลบ
 54. ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับท่านราชบัณฑิตจำนงค์ ทองประเสริฐ ที่ได้เมตตาให้ความกระจ่างแก่สังคม เกี่ยวกับข้อกล่าวหา ที่ดีเอสไอได้ยัดเยียดให้หลวงพ่อธัมมชโย สาธุครับ

  ตอบลบ
 55. ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับท่านราชบัณฑิตจำนงค์ ทองประเสริฐ ที่ได้เมตตาให้ความกระจ่างแก่สังคม เกี่ยวกับข้อกล่าวหา ที่ดีเอสไอได้ยัดเยียดให้หลวงพ่อธัมมชโย สาธุครับ

  ตอบลบ
 56. เคยเรียนวิชาตรรกศาสตร์ ได้ A ดีใจมาก

  ตอบลบ
 57. คนเราพออายุมากไม่ว่ามีตำแหน่งมีฐานะสูงส่งยังไง มีสิทธิ์เป็นอัลไซเมอร์ได้ทั้งนั้น

  ตอบลบ
 58. อาจารย์บอกว่าพระไม่ผิด เพราะพระไม่รู้ว่าเป็นของโจร ..แต่จริงๆ แล้ว พระจะรู้หรือไม่ ผิดหรือไม่ผิด ถ้าใช้ตรรกะ (อย่างที่บอกว่าท่านเป็นบิดาตรรกะ) ก็ใช้ความคิดความเห็นของอาจารย์ มาตัดสินไม่ได้ ต้องใข้ข้อมูลหลักฐาน ข้อเท็จจริง ที่เป็นเหตุเป็นผลเท่านั้น ไม่ใช่การคิด การคาดคะเนส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.