พระธรรมทูตไทยในเยอรมัน ร่วมลงนามถวายอาลัย " พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย "

วันนี้ 14 ตุลาคม 2559

ร่วมลงนาม "เสด็จสู่สวรรคาลัย" 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ

ณ สถานเอกอัคราชทูตไทย
กรุงเบอร์ลิน  เยอรมนี                   1. 

พระธรรมทูตไทยในเยอรมัน 
จำนวน 9 รูป 

นำโดย 
พระโสภณพุทธิวิเทศ 
(เจ้าคุณเบอร์ลิน)
พระโพธิคุณวิเทศ 
(เจ้าคุณพยอม)
ดร.พระมหามนต์ชัย มันตาคโม 
และ พระรชตฯ 

นำผู้ร่วมงานลงนามเจริญ
จิตตภาวนา หน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ฯ

                   2. 

ร่วมลงนาม 
เสด็จสู่สวรรคาลัย

แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวในพระบรมโกศ

                   3. 

คณะสงฆ์ตัวแทน
พระธรรมทูตในเยอรมัน

ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
กับข้าราชการผู้ใหญ่ของ
สอท. เพื่อร่วมกันกำหนดจัด
กิจกรรมในวาระครบ 7 วัน
50 วัน และ 100 วัน

ตามคำสั่งจากรัฐบาลไทย 
และคณะสงฆ์ไทยต่อไปรายงานโดย
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 14.10.2016


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
พระธรรมทูตไทยในเยอรมัน ร่วมลงนามถวายอาลัย " พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย " พระธรรมทูตไทยในเยอรมัน ร่วมลงนามถวายอาลัย " พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย " Reviewed by สารธรรม on 02:18 Rating: 5

19 ความคิดเห็น:

 1. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 2. ใกล้จะถึงเวลาฟ้าหลังฝน
  ใกล้จะพ้นพาลภัยใส่ความให้
  ใกล้ถึงคราว่าความเป็นเช่นไร
  ใกล้คงได้พิสูจน์พูดความจริง
  ใกล้จะถึงเวลาที่ฟ้าเปิด
  ใกล้จะเกิดเปิดเผยเรื่องทุกสิ่ง
  ใกล้จะถึงเวลาพวกพาดพิง
  ใกล้จะยิ่งมั่นใจได้รู้กัน
  ใกล้จะถึงเวลาฟ้าสดใส
  ใกล้จะได้รวมใจที่สานฝัน
  ใกล้จะหมดเวลาที่ฝ่าฟัน
  ใกล้สุขสันต์ทั่วหน้าทั้งปฐพี...

  ตอบลบ
 3. กราบอนุโมทนาสาธุกับพระธรรมทูตทั้ง 9 รูปด้วยเจ้าค่ะ กราบสาธุๆๆ

  ตอบลบ
 4. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 5. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญณรงค์ โอภาสกิจ

  ตอบลบ
 6. น้อมเกล้าฯถวายอาลัย
  ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์
  เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

  ตอบลบ
 7. เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
  พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล
  ข้าพระพุทธเจ้านางสาวจินตนา บุญเลี้ยง

  ตอบลบ
 8. กราบถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย

  ตอบลบ
 9. เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
  พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

  ตอบลบ
 10. เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
  พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

  ตอบลบ
 11. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตอยู่ในดวงใจผองพสกนิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ผองพสกนิกรชาวไทยร่วมใจสวดมนต์ รักษาศีล เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

  ตอบลบ
 12. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 13. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 14. กราบพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ขออัญเชิญเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
  ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะจารึกในใจไทยชั่วกาล ตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 15. ด้วยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
  และน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
  พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 16. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 17. น้อมรำลถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ

  ตอบลบ
 18. พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ
  ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปภัมภก
  ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.