ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานเทียนพรรษาวัดพุทธาราม นครเบอร์ลินทูลกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี 


ทรงพระราชทานเทียน
จำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ 
แก่ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

     กำหนดการ     

ฯพณฯ ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
เป็นประธานในพิธี

ในวันอาทิตย์ที่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ 
และอนุโมทนาโดยทั่วกัน

โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 01.10.2016


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานเทียนพรรษาวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานเทียนพรรษาวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน Reviewed by สารธรรม on 02:23 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.