เราค้าน..สิ่งที่เห็นว่ามันเป็นภัย โดย พระเทพวิสุทธิกวี
" เรามีแผนอย่างเดียวจะพิทักษ์
ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
อะไรที่เกิดขึ้นถ้าเป็น ..


"ภัย "

เราก็ต้องไปต้านสิ่งนั้นแหละ 
สิ่งที่ดีเราก็ออกไปสนับสนุนได้ "

"ค้าน" นั้นเห็นว่าสิ่งที่มัน
เป็นภัย เราถึง "ค้าน" 


ถ้าเขาทำดีแล้วเราก็อนุโมทนาสาธุ
ไม่ใช่ค้านตะพึดตะพือ ค้านลูกเดียว

คนเขามองเห็นเฉพาะภัยภายในที่ว่า
พระภิกษุแต่งตัวเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วบ้าง
พระไปทำเครื่องราง ของขลังบ้าง
พระไปเที่ยวพาผู้หญิงพาญาติโยม
ไปเช่ารีสอร์ทไปดูดวงชะตาราศรี
ดูเลขดูยันต์กันในที่นั้นบ้าง

จริงๆ ภัยที่เกิดขึ้นกับพระพุทธ
ศาสนานี่ไม่ใช่เพียงแค่อันนั้น
จุดเดียว 

ภัยเกิดขึ้นกับพระบรมศาสดา
ของเราแล้วก็มีภัยเกิดกับ
" ศาสนาธรรม "
ก็มีคนปลอมแปลงมาทำให้ผิด
เพี้ยนทำให้ปฏิรูปขึ้นมาแต่ก็ยังมี
ญาติมีโยมไปสนับสนุนส่งเสริม
กันอยู่แล้วก็มี

ผู้มีอิทธิพลด้วย มีพาวเวอร์
อย่างน้อย Money Power 
(อิทธิพลทางการเงิน)
มันก็ทำให้พระสงฆ์แก้ยาก.!

" ทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นคนจะมอง
ไปที่มหาเถรสมาคมว่าทำอะไร
กันอยู่แล้วก็ไปกล่าวปะรับผวาท
บอกว่าพระมหาเถรสมาคม
เฉื่่อยชาแก่แล้วทำอะไรไม่ได้ "

ทำไมต้องยกเรื่องไปให้ท่านล่ะ
เราในฐานะเป็นชาวพุทธนั่งทำอะไร
อยู่ละทำไมไม่ช่วยกัน..

พ่อจะเข้าหีบ
อยู่แล้วยังจะใช้ให้พ่อทำงาน.!

พระเทพวิสุทธิกวี
เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรยุต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวารวิหาร
ประศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย


เราทำไมไม่ช่วยพ่อ.?

อาตมานึกตรงนี้ว่า

อ้อ เราต้องช่วยกัน.!

ขนาดที่เชียงใหม่เห็นไหม
ว่าทำไม..

เขาจะไปสร้างนิคม
อุตสาหกรรมฮาลาลที่เชียงใหม่

พอดีผมก็มีเครือข่ายก็คุยกันอยู่
ว่าไม่ควรจะให้สร้างนะวัฒนธรรม
เชียงใหม่มันดีอยู่แล้ว ถ้าจะสร้าง
นิคมอุตสากรรมทำไมไม่ไปสร้าง
ชายทะเลที่มันไม่ต้องขนสินค้า
กลับมาส่งออกอีก

เชียงใหม่มีมุสลิมกี่คน.?

แต่เขาคิดอย่างนั้นเพื่อจะ
ขยายอาณาจักรอาณาเขตเขา
ไปอยู่ตรงเชียงใหม่.!

สร้างแรกๆ เขาอาจจะเอาคนชาว
พุทธในเชียงใหม่นั่นแหละเข้ามา
ในโรงงานพอเสร็จแล้วเขาบอกว่า
ทำกับเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้วัฒนธรรม
ฮาลาลเขา

ต้องเอาคนจากที่ไหนก็ได้มาเป็น
พนักงานเขาแล้วก็มาอยู่กันเต็มแล้ว
ก็ค่อยๆ แต่งงานกับชาวเชียงใหม่
แล้วในที่สุดก็จะยึดเชียงใหม่ไป
เป็นของเขา..???

ชาวเชียงใหม่รวมตัวคัดค้าน
การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
พระเทพวิสุทธิกวี  
บทบาทหน้าที่ของศูนย์พิทักษ์
พระพุทธศาสนาแห่ง


ติดตามบทความแนะนำ
Click> ปากคาด Model มัสยิดหลังแรกที่จังหวัดบึงกาฬ

ขอบคุณข้อมูลจาก
FB ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
เราค้าน..สิ่งที่เห็นว่ามันเป็นภัย โดย พระเทพวิสุทธิกวี เราค้าน..สิ่งที่เห็นว่ามันเป็นภัย โดย พระเทพวิสุทธิกวี Reviewed by สารธรรม on 04:19 Rating: 5

37 ความคิดเห็น:

 1. น่าแปลกใจจังพุทธเราขออะไรเเทบไม่ได้เลยทั้งที่เรามีมากกว่าหลายเท่า มันเกิดอะไรขึ้นเราเสียกรุงอีกแล้วหรือตั้งแต่เมื่อไรกัน

  ตอบลบ
 2. น่าแปลกใจจังพุทธเราขออะไรเเทบไม่ได้เลยทั้งที่เรามีมากกว่าหลายเท่า มันเกิดอะไรขึ้นเราเสียกรุงอีกแล้วหรือตั้งแต่เมื่อไรกัน

  ตอบลบ
 3. เขายึดอำนาจได้แล้ว คราวนี้จะแพร่จะจายประชากร

  ตอบลบ
 4. น่าแปลกจังพุทธเราขออะไรแทบไม่ได้เลยทั้งที่เรามีมากกว่าหลายเท่า

  ตอบลบ
 5. อนุโมทนาทุกท่านที่ตั้งใจรักษาพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 6. #ปกป้องพระศาสนา

  ตอบลบ
 7. #ปกป้องพระศาสนา

  ตอบลบ
 8. ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาครับ

  ตอบลบ
 9. เราต้องปกป้องศาสนาพุทธๆๆๆ

  ตอบลบ
 10. ต้องเสียไปอีกเท่าไร อยากจะถามคนที่เค้าคิดเบียดเบียนและคนที่ต่อว่าพระสงฆ์

  ตอบลบ
 11. ธรรมสอนสั่งหยั้งใจให้เป็นสุข
  ธรรมช่วยทุกข์หมดไปใจสุขศานติ์
  ธรรมรักษาจิตใจให้เบิกบาน
  ธรรมบันดาลให้สุขตลอดไป
  ชัยชนะพระธรรมนำชีวิต
  ชัยชนะทำจิตให้ผ่องใส
  ชัยชนะหมู่มารทุกชาติไป
  ชัยชนะให้พระชนะมาร...

  ตอบลบ
 12. สาธุเจ้าค่ะ เราจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 13. ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 14. ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 15. ทำไม พื้นแผ่นดินประชากรส่วนใหญ่ไทยเรานับถือพระพุทธศาสนา ทำไมไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องความเป็นธรรมมีอิสรภาพ ในการปกป้อง รักและหวงแหน เราไม่ต้องการ พวกคิดริดรอนสิทธิ์ และพยายามทำลายพระพุทธศาสนาตัดงบประมาณทุกอย่าง แม้กระทั่งตักบาตร หาว่าเป็นภัยต่อประเทศ การพูดแบบนี้ พระพุทธศาสนามีภัยอันใหญ่หลวง ทำอย่างไรเราถึงจะช่วยกันรักษา ของดีดี คำสอนของพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดแล้ว

  ตอบลบ
 16. เราต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 17. นิคม ฮาราลนั้น ให้ไปทำนิคมที่ 4 จังหวัดภาคใต้ จะเหมาะ ทุกประ.การเป็นการ แก้ปัญหา เศรษฐกิจสังคมได้ด้วย ครับ

  ตอบลบ
 18. ขอน้อมกราบแด่พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี ด้วยความเคารพอย่างสูง
  ชัดเจนและแจ่มแจ้ง ว่าสิ่งที่ "ค้าน" เพราะว่ามันเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่ก็เห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างนี้ ดังนั้น ชาวพุทธต้องตื่นตัว รู้เท่าทันสถานการณ์ และร่วมใจสามัคคีกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุดฯ

  ตอบลบ
 19. แปลกไหม เหตุใดรัฐบาล คสช.จึงอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือชาวมุมุสลิมเพียงหยิบมือ แต่กับชาวพุทธกลับเบียดเบียนรังแก หากอยากให้เมืองไทยร่มเย็นและสงบสุข จงช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปเถิด

  ตอบลบ
 20. ถึงเวลาที่ชาวพุทธจะต้องตื่น เห็นภัยพระพุทธศาสนาและออกมาปกป้อง ไม่อย่างนั้นชาติไทยเราจะถูกกลืนชาติในที่สุด

  ตอบลบ
 21. อนุโมทนาบุญสาธุสาธุ

  ตอบลบ
 22. กราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะหยุดสองมาตราฐานกับชาวพุทธได้แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 23. กราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะหยุดสองมาตราฐานกับชาวพุทธได้แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 24. ดีใจมากมายที่เห็นชาวพุทธทั้งพระสงฆ์และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธออกมาแสดงความรักความห่วงใยสวมหัวใจเพชรปกป้องพระพุทธศาสนาโดยไม่หวั่นเกรงภัย ขอสนับสนุนให้ปกป้องพระพุทธศาสนาอันเป็นที่รักของเราให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปดังตัวอย่างของท่านพระเทพวิสุทธิกวีและชาวอำเภอดอยหล่อแห่งจังหวัดเชียงใหม่

  ตอบลบ
 25. ขอบพระคุณเจ้าค่ะที่ปกป้องพระพุทธศาสนาของเรา สนับสนุนและเห็นด้วยทุกประการ ชาวพุทธต้องช่วยกันปกป้องพระพุทฌศาสนา

  ตอบลบ
 26. ...มุสลิมหวังจะยึดประเทศนี้ผ่านทางรัฐบาลนี้!!!

  ..รัฐบาลนี้ตั้งในหนุนมุสลิม อิสลาม อย่างโจ่งแจ้ง และกดศาสนาพุทธให้ต่ำลง!!!

  ...รัฐบาลทหาร เปิดฉากให้ทหารรังแกปะชาชน พระ เณร วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม และยึดที่ ฯลฯ

  ...ชั่วไปไม๊?!!!

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ชั่วมากๆๆ. สุดบรรยาย

   ลบ
  2. ชั่วมากๆๆ. สุดบรรยาย

   ลบ
 27. ได้ ได้ด้วยกัน, ไม่ได้ ไม่ได้ด้วยกัน กราบขอความเป็นธรรมแก่ชาวพุทธ

  ตอบลบ
 28. สมควรตัดไฟเเต่ต้นลม ขอเป็นกำลังใจให้คณะสงฆ์ เเละพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สาธุๆๆครับ

  ตอบลบ
 29. ชาวพุทธ ศาสนาพุทธ ไม่มีค่าเหมือนคนศาสนาอื่นคนพุทธตายโดยการถูกฆ่าหรืออะไรก็ตาม ค่าทำศพได้ไม่กี่หมื่น แต่ถ้าเป็นศาสนาอื่นเขาตายด้วยอะไรก็ตามได้ค่าทำศพเป็นแสนๆหรือจะมีใครเถียง ถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างขนาดนี้ ก็เพราะว่ามีคนที่เป็นใหญ่ในบ้านเมืองเขาไม่ได้เป็นคนไทยเขาเป็นคนศาสนาอื่น เลยเข้าข้างพวกเขาไงละ

  ตอบลบ
 30. ไทยพุทธในทะเบียน เป็นลิงได้แก้วเหลือเกิน ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา

  ตอบลบ
 31. ไทยพุทธในทะเบียน เป็นลิงได้แก้วเหลือเกิน ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา

  ตอบลบ
 32. บุญคือพลังงานทึ่เราชาวโลกต้องการ

  ตอบลบ
 33. การเอาศาสนาบังหน้าของบางศาสนา แล้วเข้ามายึดประเทศไทยโดยอ้างคำสอนที่ไม่จริง เขายึดทำลายและสุดท้ายเอาสงครามมาให้ถิ่นนั้นๆรบกันจนบ้านเมืองป่นปี้ ให้ดูในตะวันออกกลาง มีไม่กี่ประเทศที่รวยและประเทศรวยเพราะไปหลอกให้ประเทศอื่นแถบนั้นรบกัน แล้วตัวเองก็สูบน้ำมัน เอาสัมประทาน ตั่งโรงทานแบบร้านเซเว่น แต่ทำบาปแต่ละวันมากว่าที่ทำบุญเพราะยังรบกันอยู่

  ตอบลบ
 34. กราบถวายกำลังใจเจ้าค่ะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.