ปากคาด Model..มัสยิดหลังแรกจังหวัดบึงกาฬกรณีศึกษา

 

พุทธมณฑล จ.ปัตตานี


และมัสยิดแห่งแรก จ.บึงกาฬ


กรณีการคัดค้านโครงการการสร้าง
พุทธมณฑล จ.ปัตตานี โดยหน่วยงาน
รัฐชายแดนใต้ส่งสัญญาณชะลอสร้าง
พุทธมณฑลปัตตานี เตรียมจัดรับฟัง
ความเห็นทุกฝ่ายก่อน ย้ำต้องมีคำ
อธิบายชัดเจน

พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา 
นายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องนี้ 

" ก็คงต้องชะลอการดำเนินการ
เอาไว้ก่อน เพื่อรับฟังความเห็น
ของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนา 
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักวิชาการ 
รวมทั้งประชาชนทั่วไปทั้งพุทธ
และมุสลิม "
ที่มา : http://www.now26.tv/view/67042

ในขณะที่..


การก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่ จ.บึงกาฬ 
ล้มไม่เป็นท่าหลังหน่วยงานรัฐแจง
ที่ประชุมอ้าง..

" ไม่มีอำนาจสั่งชะลอก่อสร้าง "

เหตุมัสยิดดำเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมายชาวบ้านกลุ่มคัดค้าน
ไม่พอใจโห่ร้อง วอล์กเอาต์จาก
ห้องประชุม 

ชี้สาเหตุคัดค้าน..
หวั่นเกิดมลพิษทางเสียงรวมทั้ง
ปัญหากลืนกินวัฒนธรรมและ
ชาติพันธุ์

นายมรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ 
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ 
ได้กล่าวถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ที่บัญญัติว่า..

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาและรัฐมีหน้าที่อุปถัมป์พระพุทธ
ศาสนารวมทั้งคุ้มครองศาสนาอื่นๆ ”

ส่วนการก่อสร้างศาสนสถานนั้นไม่ว่า
ศาสนาใดไม่มีข้อกำหนดในกฎหมาย
ให้ทำประชาคม และปลัดจังหวัดอ้างว่า
ไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งให้ชะลอก่อสร้าง.!


ความคืบหน้าล่าสุดนั้น..


คณะพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ จ.บึงกาฬ ได้มีมติ 5 ข้ออย่าง
ชัดเจนในการคัดค้านการก่อสร้าง

มัสยิดอัศศอบีรีน 
บ้านโนนก่อ ม.6 ต.โนนศิลา
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ดังนี้

1. ให้ผู้อาศัยในชุมชนกล่าวอ้าง
สิทธิของชุมชนเนื่องจากเป็นชุมชน
ชาวพุทธหากจะมีการก่อสร้างเกรง
จะมีผลกระทบในการอาศัยอยู่ร่วมกัน
อาจจะขัดแย้งกันได้

2.ตั้งคณะกรรมกาย 6  ฝ่ายประจำ
ทั้งหมด 8 อำเภอ /อำเภอละ 8  คน

3.ตั้งเครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนา
จังหวัดบึงกาฬ

4.ให้แต่ละอำเภอทำป้ายข้อความ
ต่อต้านการก่อสร้างมัสยิดในเขต
พื้นที่ให้มากที่สุด

5.ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
ขอให้ยุติการก่อสร้าง


จากกรณีนี้..


สิ่งที่ปรากฏตลอดมาคือมาตรฐาน
การดำเนินการเรื่องศาสนาอย่าง
ไม่เท่าเทียมกันจนเห็นเด่นชัดของ
ภาครัฐนั้นจริงหรือไม่.?

แล้วชาวพุทธทำผิดอะไร.? 
เหตุใด..ภาครัฐจึงไม่เมตตา.?


อีกหนึ่งประเด็น..

ที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้


คือภาพลักษณ์ความรุนแรงของชาว
ไทยพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หรือแม้แต่การประท้วงโรงแรมแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดภูเก็ตเพียงแค่สงสัยว่าเกี่ยว
ข้องกับปมร้องเรียนเรื่องเสียงดังขณะ
ประกอบพิธีทางศาสนา

ภาพเตือนใจข้างต้นมักจะลอยหลอน
อยู่ในสำนึกของคนพุทธในพื้นที่ภาคอีสาน
และภาคอื่นๆ ดังที่เคยเห็นข่าวต่อต้าน
การก่อสร้างฯ มาก่อนหน้านี้

จริงอยู่ว่าคำสอนในทุกๆ ศาสนามุ่งหวัง
ให้ผู้ปฏิบัติตามเป็นคนดีแต่ก็มีคำถามว่า..

คนดีตายไปแล้วกี่คน.?
ต้องให้ตายอีกเท่าไหร่ถึงจะพอ.?

และเราก็คงบอกไม่ได้ว่าการก่อสร้าง
ดังกล่าวจะกลายเป็นโมเดลรุกคืบซึ่ง
นำไปสู่ลำดับที่มากขึ้นหรือไม่.?

หรือว่ามีใครจะกล้าเอาศีรษะเป็นประกัน
เพื่อรับรองว่าเหตุการณ์รุนแรงกระทบ
กระทั่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเป็นภาพซ้ำๆ 

ถ้าไม่มี..
ก็คงห้ามความหวาดระแวงไม่ได้ว่า
นักเลงโตจะไม่มาวางกล้ามข้ามถิ่น.?สำหรับคนอีสาน 


พระพุทธศาสนาก็เหมือน
สายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต.!

" ประวัติศาสตร์ระบุชัดว่าจังหวัด
กับวัดสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กัน "

ดังนั้นคงไม่ผิดแปลกถ้าชาวบึงกาฬ
จะหวงแหนความสงบร่มเย็นยืนหยัด
รักษาวิถีพระ วิธีพุทธของบรรพบุรุษ
ชาวบึงกาฬเอาไว้ให้ถึงที่สุด

เพราะพวกเขาคือคนพื้นถิ่นส่วนใหญ่
ที่เกิดและตายบนแผ่นดินนี้มากว่า
 200 ปีแล้ว !

ชาวปากคาด บึงกาฬ ประกาศยืนหยัด
ต้านมัสยิดรักษาวีถีชีวิตดั้งเดิม
ของชุมชน และ ชาติพันธุ์  
เพื่อความสงบสุขของลูกหลาน 
เป็นแบบอย่างของการปกป้องตนเอง 
จากภัยเงียบที่รุกรานและค่อยๆ
แซกซึม กลืนกินสังคมไทย
อย่างร้ายแรงในขณะนี้


ควรเอาใจเขา..

มาใส่ใจเราจริงไหม.?
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพราะความลับไม่มีในอากาศ
ปากคาด Model..มัสยิดหลังแรกจังหวัดบึงกาฬ ปากคาด Model..มัสยิดหลังแรกจังหวัดบึงกาฬ Reviewed by สารธรรม on 18:46 Rating: 5

3 ความคิดเห็น:

  1. เศร้าใจจริง ๆ กับความอยุติธรรมที่ได้รับ 2 มาตารฐาน ชัด ๆ

    ตอบลบ
  2. น่าเสียใจจริงๆค่ะ ศาสนาพุทธที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบได้เป็นหลายร้อยปีในไทยกลับถูกเหยียบย่ำรุกรานอย่างหนัก ในขณะที่อีกศาสนาที่มีแต่ความรุนแรงเห็นแก่ตัวแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งค่าของคนกลับถูกทำให้ขยายทำให้มีที่ยืนอย่างมั่นคง นี่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการเข้ามาทำงานของรัฐบาลนี้ชัดเจนว่าไม่เอาพุทธทั้งๆที่ปากบอกเป็นคนพุทธ ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายทักษิณนะแต่ตอนเขาและคนของเขาอยู่ก็ไม่มีมัสยิดขึ้นเป็นดอกเห็ดขนาดนี้เลย อนาจแท้เมืองพุทธ คงจะไม่มีถึงลูกหลานแล้ว

    ตอบลบ
  3. น่าเสียใจจริงๆค่ะ ศาสนาพุทธที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบได้เป็นหลายร้อยปีในไทยกลับถูกเหยียบย่ำรุกรานอย่างหนัก ในขณะที่อีกศาสนาที่มีแต่ความรุนแรงเห็นแก่ตัวแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งค่าของคนกลับถูกทำให้ขยายทำให้มีที่ยืนอย่างมั่นคง นี่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการเข้ามาทำงานของรัฐบาลนี้ชัดเจนว่าไม่เอาพุทธทั้งๆที่ปากบอกเป็นคนพุทธ ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายทักษิณนะแต่ตอนเขาและคนของเขาอยู่ก็ไม่มีมัสยิดขึ้นเป็นดอกเห็ดขนาดนี้เลย อนาจแท้เมืองพุทธ คงจะไม่มีถึงลูกหลานแล้ว

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.