ฟังพระบ้าง! หลวงพ่อสอิ้งแจง เหตุสร้างพระสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก


หลังจากมีการตั้งคำถามใน
สื่อโซเชียล พร้อมทั้งขอให้
มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา
ตรวจสอบว่า.. 

การสร้างพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่อยู่ริมผาของวัดเขาทำเทียม 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นั้นน่าจะ

ต้องขุดเขา ตัดไม้ จะเป็นการ
ทำลายธรรมชาติมากเกินไป
หรือไม่ .?  

ซึ่งบ่อยครั้งที่คำร้องขอผ่านทาง
อากาศแบบนี้ มักจะมาจากคนที่
อ้างเพียงแต่ว่าเขาเป็น..

" ชาวเนตจำนวนมาก "

พร้อมกับมุกซ้ำๆ ว่ามันเป็น "สิทธิ"
แต่การจะให้สิทธิที่ว่านั้นเกิดความ
เป็นธรรมกับสังคม ทั้ง 2 ฝ่าย.!

หน่วยงานภาครัฐจึงน่าจะมีการ
ตรวจสอบกลุ่มผู้เรียกร้องดังกล่าว
ที่มักจะอ้างถึง..

" ชาวเนตจำนวนมาก "

ไปตรวจสอบกันก่อนดีจะไหม.?
ว่ามีตัวตนจริงๆ อยู่เท่าไหร่.?

เมื่อมีการรณรงค์ให้เช็คก่อนแชร์
ต่อไปควรจะต้องมีการเช็คก่อน
เชือดด้วย.!

พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก 
ขนาดหน้าตัก 65 เมตร สูง 84 เมตร พระนามว่า 
สมเด็จพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
หรือ หลวงพ่ออู่ทอง ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง 1


ธรรมชาติเคยทิ้งร้าง
เอามาสร้างพระพุทธรูป

ที่มาของสถานที่สร้างพระพุทธรูป
องค์นี้นั้นแท้จริงก็คือการรีไซเคิล 
" หน้าผาร้าง "

ที่โรงโม่หินเคยขอสัมปทาน
ระเบิดภูเขา จนหมดไปครึ่งเขา 
ภูเขาถูกระเบิดทิ้งไว้ พอใช้
ประโยชน์ไปแล้ว ก็จึงเหลือ
เป็นหน้าผา

ตั้งแต่เชิงเขาที่ถูกระเบิดไป
ยาวประมาณ 800 ม.


สร้างพระ คือสร้างสวรรค์.!

นี้น่าจะเป็นวิสัยทัศน์แบบอย่าง
ในเชิงสร้างสรรค์ที่

" ชาวเนตจำนวนมาก "

ควรศึกษาไว้เป็นแนวทางในการ
แยกแยะเมื่อได้รับข้อมูลต่างๆ

เพราะนี้คือ Think BIG .! 

ที่ไม่เพียงนำพาความรุ่งเรืองมาสู่
พุทธศาสนิก แต่จะนำมาซึ่งการ
กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมไทยโบราณที่เปี่ยม
อัตลักษณ์และไม่มีชาติใดทำได้
เหมือน..

พระธรรมพุทธิมงคล 
หลวงพ่อสอิ้ง สิรินนฺโท
ป.ธ.8 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
สุพรรณบุรี


วิสัยทัศน์มหาเถระ

ร่มโพธิ์ใหญ่แห่ง

เมืองสุพรรณ.!

ในฐานะที่ประเทศไทยเรานับถือ
พระพุทธศาสนามาพร้อมๆ กับ
ประเทศอื่น ที่ได้สลักพระพุทธรูป
ไว้ตามหน้าผาก็เป็น

" การสมควรอย่างยิ่ง "

ที่ว่าประเทศไทยเราก็น่าจะมี
พระพุทธรูปที่สลักบนหน้าผา
ไว้สักการะบูชาแล้ว ก็เป็น

" มรดกโลก "

อย่างที่ประเทศพระพุทธศาสนา
ก่อนๆ นี้เขาเคยมีกันเรียกว่า
เป็น..มดรดกโลกได้อย่างเจดีย์

บุโรพุทธโธ ของอินโดนีเซีย
ก็เป็นมรดกโลก

พระพุทธเล่อซัน ของเมืองจีน
ก็เป็นมรดกโลก

บามิยัน ของอัฟกานิสถาน
ก็เป็นมรดกโลก

แต่ทำไม..???

ประเทศ ..
ที่นับถือพระพุทธศาสนา
เราจะสร้างมรดกโลกที่เป็น

" อุเทสิกเจดีย์ "
เป็นพระพุทธรูปบ้างไม่ได้.!

เรื่องนี้แหละเป็นมูลเหตุที่ให้
อาตมาต้องคิดว่า..


ทำอย่างไร ? 

ก็คิดเอาไว้หลาย 10 ปี

เราจะสลักพระพุทธรูปด้วยหิน
ไว้ติดกับหน้าผาเหมือนกับประเทศ
ที่เขาเคยนับถือพระพุทธศาสนา
อย่างมั่นคงมาก่อน 

ก็คิดมาเป็นเวลาหลาย 10 ปีแล้ว
แต่ว่าเราหาภูเขาที่จะสลักไม่ได้
ก่อนนี้เราไม่เจอภูเขา ไปที่ไหน
แล้วเขาตัดภูเขาดูๆ แล้วก็ไม่น่า
จะสลักได้

แล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่งรถไปเรื่อยๆ
มาทางเส้นวัดเขาโนนเทียมแล้ว
โผล่ไปภูอ่างน้ำก็มาเจอ..

" หน้าผาที่เขาระเบิดไว้ก่อน 
ไอ้โรงโม่หินมาขอสัมปทาน
ระเบิดภูเขาหมดไปครึ่งเขา
ภูเขาถูกระเบิดไว้ ก็เจึงหลือ
เป็นหน้าผา ตั้งแต่เชิงเขา
ที่ถูกระเบิดไป ยาวประมาณ 
800 เมตร เป็นหน้าผาตลอดเลย.! "

ก็คิดว่าตรงนี้น่าจะ

สลักเป็นพระได้.!

ก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเดิมก็คิด
ว่าจะสลักให้ใหญ่ที่สุด หน้าผามี
 3- 4 ช่วงแต่ช่วงที่ใหญ่ที่สุดก็คือ
ด้านตะวันออกขององค์พระที่กำลัง
สลักอยู่ปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความสูงของ
หน้าผาอยู่ 155 ม. กว้าง 200 กว่า
เมตร เราก็จะ..

สลักพระพุทธรูปตรงนี้
สูงใหญ่ประมาณ 108 เมตร 
หน้าตักกว้าง 84 เมตร 

(สร้างจริงหน้าตัก 65 ม.สูง 84 ม.)

ก็คิดว่าอย่างนั้น เมื่อคิดแล้วก็
ประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 
พณฯ ท่านบรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

ซึ่งท่านเป็นคนที่จะพัฒนาเมือง
อู่ทองโบราณนี้ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วย โดยที่จะสร้าง
เมืองอู่ทองโบราณนี้ให้เป็นเมือง
ย้อนยุค.!

จะปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างเมือง
ให้ย้อนยุคไปเหมือนสมัยอู่ทอง
โบราณเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ไอ้เราก็เข้ามาในจังหวะที่
ทางราชการมีนโยบายตรงนี้ 

แล้วก็มาคิดว่า..
ถ้ามีแหล่งท่องเที่ยว พระพุทธรูป
ซึ่งเป็นมรดกโลก แล้วก็ยิ่งใหญ่
อย่างนี้ แล้วก็ไม่เคยมีในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ถ้าเราทำได้นี่ ! 

องค์นี้ก็จะเป็นองค์แรก
องค์ใหญ่ที่สุด
แล้วก็เป็นองค์แรกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้..!


รับชมวีดีโอพระแกะสลักที่หน้าผา
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจหลวงพี่ทองผู้เขียนตั้งใจจบคำบอกเล่าของ

หลวงพ่อสอิ้งไว้ที่วรรคทองเท่านี้
และปล่อยวรรคต่อไปไว้ว่างๆ

เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้พิจารณา
กันเบาๆ ..
.
.
.


ขอถามว่า..

คุณรับผิดชอบไหวหรือ?

โลกปัจจุบันนั้นการแพร่ขยาย
ความคิดเห็นส่วนตัวออกไปสู่พื้นที่
สาธารณะ ที่มักจะกล่าวอ้างว่านี่เป็น
 " สิทธิส่วนตัว " 

แต่สิทธิ์นั้น..

ก็อาจกลายเป็นโศกนาฏกรรม
ทำลายล้างศรัทธา และความดีงาม 
ในสังคมลงอย่างง่ายดาย.!

เพราะนำเสนอ ผ่านอคติอันตื้นตม
ด้วยระบบความคิดวินิจฉัยเสียศูนย์
แน่นอนว่ายังมีเจ้าของบทความและ
ข้อเขียนจำนวนไม่น้อยเลย

ที่มักจะไม่เคยรับผิดชอบต่อผู้เสพ
ข้อมูลในสื่อ Social ด้วยการ Study 
หรือศึกษาข้อมูลความจริงก่อนจะ
นำออกเผยแพร่

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะร่วมกัน
สร้างสรรค์สามัญสำนึกในฐานะ

"ชาวเนตจำนวนมาก"

ด้วยการใช้สื่อ social อย่างผู้เจริญ
รับรู้ด้วยสติ เผยแพร่ด้วยปัญญา 
บนเครือข่ายแห่งอารยธรรม.!


รียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน

ก่อนทำการก่อสร้างมีการทำหน้งสือขออนุญาตเป็นหลักฐานอย่างชัดเจน

ผลงานพระพุทธรูป

มรดกโลกที่ขณะนี้ 2 ใน 3 ประเทศ

ได้กลายเป็นอดีตเมืองพุทธขอบคุณข้อมูล และภาพ
Fb หลวงพี่ทอง
Fb โก๋หลังวัด
เวปไซต์ kapook.com

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
ฟังพระบ้าง! หลวงพ่อสอิ้งแจง เหตุสร้างพระสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ฟังพระบ้าง! หลวงพ่อสอิ้งแจง เหตุสร้างพระสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก Reviewed by สารธรรม on 02:42 Rating: 5

84 ความคิดเห็น:

 1. ขอชาวพุทธทั่วโลกจงอนุโมทนา และเป็นกำลังใจให้หลาวพ่อด้วยครับ สาธุ

  ตอบลบ
 2. ใจพระใหญ่ยิ่งเพื่อประโยชน์แก่เวไนยสัตว์ เหมาะแก่คนยุคนี้มากครับ ที่มีทั้งสนับสนุนเต็มที่ เต็มที และมีทั้งเก่งวิจารณ์โดยไม่คิดผลได้ผลเสีย ขอถามว่า..เคย..ตรวจสอบใจตัวเอง..ว่าเชื่อใจได้ ไว้ใจได้บ้างไม๊

  ตอบลบ

 3. ประเทศไทยเมืองพุทธ...มีพระพุทธรูปที่สลักบนหน้าผา...ไว้สักการะบูชาแล้ว ก็เป็น" มรดกโลก "....กราบอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอิ้งเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 4. งานยิ่งใหญ่ อันจะเป็นสมบัติของชาติและประเทศไทยต่อไป นับเป็นบุญยิ่งใหญ่ ที่ต้องมีมารมาขัดขวาง

  ตอบลบ
 5. คิดได้แค่นี้ พระยังไม่ถึงธรรม ที่เอ่ยถึงพุทธรูปก็แค่วัตถุ มันไม่ได้รักษาศัทธาของชาวพุทธไว้ได้เลย ดังนั้นไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะทำ ที่สมควรทำมากกิจของสงฆ์คือให้คนละวางกิเลส ความยิ่งใหญ่ ความเป็นที่สุด ทวัตถุ มันไม่ยั่งยืนและรักษาพุทธศาสนาได้เลยธรรมวินัย และปัญญาทางธรรม ที่รักษาพุทธ และเป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องชี้แนะ จำไว้พวกหลงวัตถุ และชื่อเสียงอย่างพระลัทธิธรรมกาย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พวกโลกสวยก็มีแค่ความคิดแบบนี้แหละใครจะทำอะไรที่พอจะมีประโยขน์ของส่วนรวมก็คิดว่าทำลายธรรมชาติป่าเขาเวลาพวกนายทุนทำลายป่าไม้เป็นพันไร่หมื่นไร่พวกอนุรักษ์ทั้งหลายไปตายห่าที่ไหนกันหมดละครับ

   ลบ
  2. พวกคนตาบอดนี่ เสือกอะไรด้วย จิตใจมันคงเป็นแค่ก้อนเนื้อไร้ความรู้สึกไปแล้วสินะ ไปหาอ่านพระไตรปิฎกบ้างคงจะได้ประโยชน์มิใช่น้อย ตาจะได้หายบอดสักที มัวแต่ไปหลงตามไอ้บีฟักโกสต์เอาเชือกผูกลากไปลากมา มันจะได้ประโยชน์อะไร เจอบัณฑิตกลับด่า เจอคนบ้ากลับยอ เฮงซวยจริงๆพวกโลกสวยบัดซบนี่.

   ลบ
 6. สร้างพระ ดีแล้วครับ

  ตอบลบ
 7. สร้างพระ ดีแล้วครับ

  ตอบลบ
 8. ใจที่เป็นบุญย่อมอนุโมทนา

  ตอบลบ
 9. สร้างมรดกชาวพุทธให้คนสนใจในธรรมะ..#เป็นมรดกที่ทรงคุณค่าดีกว่าไปสร้างสนามกอรล์ฟไร้สาระ..#..ของผู้มีอำนาจที่สร้างกันใหญ่โตหลายร้อยล้านนะ

  ตอบลบ
 10. ที่มาของสถานที่สร้างพระพุทธรูป
  องค์นี้นั้นแท้จริงก็คือการรีไซเคิล
  " หน้าผาร้าง "

  ตอบลบ
 11. ถามคนที่ค้านหน่อยเถอะ ไม่อยากให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในไทยหรืออย่างไร

  ตอบลบ
 12. กราบอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่ดีที่ทำไว้คู่โลกสาธุสาธุสาธุ

  ตอบลบ
 13. อนุโมทนาบุญกับคนดีทุกท่าน

  ตอบลบ
 14. อนุโมทนาบุญกับคนดีทุกท่าน

  ตอบลบ
 15. สถานที่ตรงนี้นะถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆแล้ว..แค่ได้ยินได้ฟังได้รับข่าวมาว่าจะมีแม้ยังไม่ได้ไปดูไปเห็นกับของตัวเองแค่นี้แค่คิดก็ปลื้มแบบสุดๆน้ำตาจะไหลแล้ว..นอกเสียจากพวกที่ไม่ใช่พุทธนะ..

  ตอบลบ
 16. ขอกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อสอิ้งค่ะ

  ตอบลบ
 17. ขอกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อสอิ้งค่ะ

  ตอบลบ
 18. มันแสดงถึงพื้นใจที่ไร้ศรัทธาของชาวพุทธเทียม เพราะเห็นการสร้างรูปเปรียบพระบรมศาสดาของตนแทนที่จะปลื้ม กลับคอยปรับจับหาความผิดพระสาวก...เหตุเพราะไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดาเพื่อปลูกฝังศรัทธาและปัญญาให้แก่ตนเลย

  ตอบลบ
 19. พระท่านสร้างพระ ให้ได้เป็นที่ให้คนมากราบไหว้ขอพร และเป็นมงคล
  อีกฝังไล่ด่าว่าจะทำไปทำไหม คุณไม่เห็นหรือเขาไล่ทุบพุทธศาสนา ทำลายแทนที่จะมาช่วยกันป้ปกป้องรับฟังขูอมูลบ้าง

  ตอบลบ
 20. พระท่านสร้างพระ ให้ได้เป็นที่ให้คนมากราบไหว้ขอพร และเป็นมงคล
  อีกฝังไล่ด่าว่าจะทำไปทำไหม คุณไม่เห็นหรือเขาไล่ทุบพุทธศาสนา ทำลายแทนที่จะมาช่วยกันป้ปกป้องรับฟังขูอมูลบ้าง

  ตอบลบ
 21. ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ

  ตอบลบ
 22. ก่อนโพสต์ถามเคยหาข้อมูลก่อนป่าวพวกชอบอ้างสิทธิ์ทั้ง หลาย

  ตอบลบ
 23. ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะ

  ตอบลบ
 24. ทำไมใจมืดบอด ไม่อนุโมทนาแล้วยังหาเรื่องใส่ร้ายอีก รู้ตัวกันไหมว่าบาปหนักมาก

  ตอบลบ
 25. ขอกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อสอิ้งเจ้าค่ะ... สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 26. ต้องกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อท่านที่สร้างขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของในประเทศไทย คนไทยภาคภูมิใจที่สุด

  ตอบลบ
 27. ท่านทำสิ่งที่ดีงามก็น่าอนุโมทนาบุญด้วย
  ต่อไปก็จะเป็นมรดกโลก

  ตอบลบ
 28. กราบอนุโมทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอิ้ง ดว้ยความเคารพอย่างสูงครับ
  ใจท่านใหญ่ทำอะไรให้ใหญ่ระดับโลก ท่านไม่ถือสาคนใจแค่บที่โจมตีใส่ความท่านดอก
  คนพวกนี้อยู่ที่ใหนก็พยายามถ่วงความเจริญของที่นั่น รวมถือประเทศที่มันอยู่ดว้ย

  ตอบลบ
 29. กราบอนุโมทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอิ้ง ดว้ยความเคารพอย่างสูงครับ
  ใจท่านใหญ่ทำอะไรให้ใหญ่ระดับโลก ท่านไม่ถือสาคนใจแค่บที่โจมตีใส่ความท่านดอก
  คนพวกนี้อยู่ที่ใหนก็พยายามถ่วงความเจริญของที่นั่น รวมถือประเทศที่มันอยู่ดว้ย

  ตอบลบ
 30. อนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อสอิ้งด้วยครับ สร้างสรรค์มรดกโลก ท่านใจสูงจึงคิดสร้างพระ คนใจบาปคิดทำลายพระ

  ตอบลบ
 31. การสร้างพระพุทธรูปเป็นการอนุรักษ์ พุทธประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ไม่ใช่ทำลายสิ่งแวดล้อม ขอเป็นกำลังใจ ขอช่วยกันสนับสนุนให้สำเร็จ. ต่อไปนี้คือมรดกทางภูมิปัญญาของชาวพุทธ ที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 32. สาธุค่ะ ชาวโลกจะได้รับรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ชาวต่างชาติจะได้มาเที่ยวชม เศรษฐกิจก็เจริญรุ่งเรืองค่ะ

  ตอบลบ
 33. สนับสนุนให้มีการแกะสลักพระพุทธรูปที่หน้าผานี้ค่ะ อยากเห็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเมืองไทยค่ะ

  ตอบลบ
 34. ประเทศไทยคือศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก สมควรทำอย่างยิ่งครับ ควรทำหลายๆที่และสูงที่สุดในโลกไปเรื่อยๆด้วยครับ ชาวโลกสร้างของที่สุดในโลกมากมายแต่ไม่มีสิ่งใดทำใจให้สูงเลย แต่พระพุทธเจ้าจะทำให้คนมาศึกษาคำสอนเพื่อพ้นทุกข์ สาธุๆครับ

  ตอบลบ
 35. กราบขออภัยขอแก้นิดนะคะ *ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราคนไทยชาวพุทธมากๆ

  ตอบลบ
 36. พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ท่านไม่เคยไปทำลายทำร้ายใคร ไม่เคยก่อสงครามกลางเมือง เป็นศาสนาที่สันติที่แท้จริง และประเทศไทยก็สงบและเป็นบึกแผ่นมานาน จนมีคนที่ทำลายพระศาสนาเพื่อทำให้บ้านเมืองแตกแยก ทำลายครวามมั่นคง ทำไมไม่มีใครปรามคนกลุ่มนี้บ้าง

  ตอบลบ
 37. สาธุค่ะ ชาวโลกจะได้รับรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ชาวต่างชาติจะได้มาเที่ยวชม เศรษฐกิจก็เจริญรุ่งเรืองค่ะ

  ตอบลบ
 38. เยี่ยมเลยครับ ด้วยเป็นผลงานสำคัญ อันทำให้ได้เชิดชูพุทธศาสนาตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 39. เมืองไทยเมืองพุทธ ไปไหนมาไหน มาพระพุทธรูปให้แวะกราบไหว้ เป็นสิริมงคลนะดีแล้วค่ะ ดีกว่าไปไหนมาไหนมีแต่บ่อนกาสิโน สร้างซะใหญ่โตโอฬาร ไม่เห็นใครที่ไหนคิดจะประท้วงกันเลย

  ตอบลบ
 40. ฟังพระบ้าง I B fuckghost

  ตอบลบ
 41. ชว่งนี้พระทำอะไรก็ผิดหมดค่ะหยุดใส่ร้ายป้ายสีไห้พระดีๆเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 42. สาธุ หลวงพ่อสอิ้ง ท่านใจใหญ่จะสร้างองค์พระสลักที่หน้าผา ให้เป็นมรดกโลก

  ตอบลบ
 43. ประโยชน์เกิดขึ้นมากมาก มีค่าทางด้านจิตใจ วอนทุกฝ่ายช่วยปกป้ององค์พระสลักที่หน้าผาด้วยครับ

  ตอบลบ
 44. พระพุทธรูปมีคุณค่ากว่าเหมืองหินร้างเก่าเก่าค่ะ

  ตอบลบ
 45. ขอให้ดูที่เจตนารมย์ว่าท่านสร้างเพื่ออะไร ใครได้ประโยชน์ โปรดอย่าค้านอย่างไร้เหตุผล จงตั้งสติพิจารณาเหตุ-ผล ว่าควรไม่ควรแค่ไหน

  ตอบลบ
 46. ก่อนจะกล่าวหา ศึกษากันก่อนบ้างไหม คิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาว่ามีมากเพียงใดในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ อย่าเพียงแต่ฟังเขามาแล้วก็จัดการโดยไม่ไตร่ตรอง

  ตอบลบ
 47. ขอให้ดูที่เจตนารมย์ว่าท่านสร้างเพื่ออะไร ใครได้ประโยชน์ โปรดอย่าค้านอย่างไร้เหตุผล จงตั้งสติพิจารณาเหตุ-ผล ว่าควรไม่ควรแค่ไหน

  ตอบลบ
 48. ไทยเป็นเมืองพุทธ เหมาะสมดีครับ

  สาธุ

  ตอบลบ
 49. พระพุทธเจ้า....ชนะมาร

  ตอบลบ
 50. อนุโมทนากับหลวงพ่อสอิ้งค่ะ

  ตอบลบ
 51. ....มันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินประเทศไทยอยู่แล้ว... มันถูกสร้างไว้เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของคนไทย และต่างชาติ มันไม่เพียงแต่เป็นมรดกโลก... แต่รูปสลักของพระพุทธเจ้า จะเป็นที่ท่องเที่ยวของชาวไทย และชาวต่างชาติร่วมกัน...จำไว้!!!!

  ตอบลบ
 52. กราบถวายกำลังใจหลวงพ่อสะอิ้งด้วยนะครับ..
  ท่านไม่ได้ทำเพื่อตนเอง..แต่ท่านทำเพื่อพระศาสนาครับ..สาธุครับ

  ตอบลบ
 53. กราบถวายกำลังใจหลวงพ่อสะอิ้งด้วยนะครับ..
  ท่านไม่ได้ทำเพื่อตนเอง..แต่ท่านทำเพื่อพระศาสนาครับ..สาธุครับ

  ตอบลบ
 54. คนดี(ต่างจากสัตว์)ชอบแก้ไข คนอะไรชอบแก้ตัว คนชั่วชอบใส่ร้าย คนชอบง่ายชอบทิ้ง คนจริงๆ ชอบทำ(ธรรมะ)คนสุดแสนระกำชอบติ ติแม่งอยู่นั่นแหละ (โดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ถูกต้องสะก่อน)ระกำจริงๆ เวน หลวงพ่อดำเนินการถูกต้องแล้วครับ เป็นไปเพื่อพระศาสนา สาธุ

  ตอบลบ
 55. สาธุเจ้าค่ะ ความดี คนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก

  ตอบลบ
 56. สาธุเจ้าค่ะ ความดี คนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก

  ตอบลบ
 57. ขออนุโมทนาบุญครับ

  ตอบลบ
 58. สร้างพระองค์ใหญ่ขนาดนี้ ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะ ต้องบอกบุญ ต้องมีบุญบารมีถึงจะทำได้ ทำไมต้องหาเรื่องกับท่านอีกนะ บาปกรรมจริงๆ

  ตอบลบ
 59. แม้จะผิดหรือถูก เราชาวพุทธสมควรอนุโมทนายินดี ที่จะมีเรื่องดีดีเกิดในบ้านเมือง ยิ่งครั้งนี้มีเอกสารถูกต้องก็ยิ่งต้องเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่

  ตอบลบ
 60. แม้จะผิดหรือถูก เราชาวพุทธสมควรอนุโมทนายินดี ที่จะมีเรื่องดีดีเกิดในบ้านเมือง ยิ่งครั้งนี้มีเอกสารถูกต้องก็ยิ่งต้องเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่

  ตอบลบ
 61. การสร้างพระพุทธรูป เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่
  แต่คนใจบอดก็มองไม่เห็น

  ตอบลบ
 62. ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ แต่กลับมองว่าเป็นเรื่องไม่ดี เดี๋ยวนี้เค้าเป็นอะไรกัน

  ตอบลบ
 63. ขอกราบถวายกำลังใจแด่หลวงพ่อสอิ้งและคณะทำงานสร้างพระพุทธรูปค่ะ

  ตอบลบ
 64. ประเทศไทยเมืองพุทธ..มีพระพุทธรูปที่สลักบนหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก..ไว้สักการะบูชาแล้ว ก็เป็น" มรดกโลก "...สาธุ

  ตอบลบ
 65. กราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อสอิ้ง เจ้าค่ะ ที่ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักพระพุทธศาสนา อนุรักษ์มรดกโลกและประกาศให้โลกและเยาวชนรุ่นหลังๆจะได้รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เมืองอู่ทอง ต่อๆไป ค่ะ

  ตอบลบ
 66. กราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อสอิ้ง เจ้าค่ะ ที่ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักพระพุทธศาสนา อนุรักษ์มรดกโลกและประกาศให้โลกและเยาวชนรุ่นหลังๆจะได้รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เมืองอู่ทอง ต่อๆไป ค่ะ

  ตอบลบ
 67. กราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อสอิ้ง เจ้าค่ะ ที่ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักพระพุทธศาสนา อนุรักษ์มรดกโลกและประกาศให้โลกและเยาวชนรุ่นหลังๆจะได้รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เมืองอู่ทอง ต่อๆไป ค่ะ

  ตอบลบ
 68. กราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อสอิ้ง เจ้าค่ะ ที่ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักพระพุทธศาสนา อนุรักษ์มรดกโลกและประกาศให้โลกและเยาวชนรุ่นหลังๆจะได้รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เมืองอู่ทอง ต่อๆไป ค่ะ

  ตอบลบ
 69. อนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้สร้าง

  ตอบลบ
 70. กราบถวายกำลังใจเจ้าคุณสอิ้งเจ้าค่ะ ให้ชนะหมู่มาร

  ตอบลบ
 71. กราบถวายกำลังใจเจ้าคุณสอิ้งเจ้าค่ะ ให้ชนะหมู่มาร

  ตอบลบ
 72. คนทำความดี สร้างบุญ พระจะสอนว่า ห้ามขัดขวาง เพราะมันจะส่งผลให้ทำอะไรไม่ได้ดี ชีวิตมีแต่ตกต่ำเอย.

  ตอบลบ
 73. กราบอนุโมทนาบุญ กับ
  ผู้มีบุญทุกท่านด้วยครับ
  สาธุ

  ตอบลบ
 74. เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้เเก่ท้องถิ่นเป็นผลดีต่อประเทศ กลับเป็นว่า พระพุพธรูปใหญ่ที่สุดในโลกนี้ ทำลายธรรมชาติ ถามว่าเอาส่วนไหนมาคิด ถึงวิปริตได้ขนาดนี้

  ตอบลบ
 75. ขัดขวางการทำดรของผู้อื่น ชีวิตไม่เจริญ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.