วิเคราะห์คำสั่งนายก ม.44 คุ้มครองศาสนาอย่างมีนัยยะสำคัญ
วิเคราะห์คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 49/2559 

เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย

ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวในเรื่องนี้ถ้ามองดูเพียงผิวเผินก็ดูจะเป็นเรื่องที่ดีที่ฝ่ายรัฐจะเข้ามาช่วยให้กิจการภายในระหว่างศาสนาทุกศาสนามีความสัมพันธ์ในทางที่ดีขึ้น

ในอีกแง่มุมหนึ่งระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา 
คณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา พยายามผลักดันแนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดนั้น บัดนี้แนวทางทั้งหมดดังกล่าวทั้ง 4 ด้านนั้น ถูกผลักดันให้เขียนลงไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่าน ประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

ซึ่งปรากฎในมาตราที่ 67  
เป็นการย่อยการปฏิรูปทั้ง 4 ด้านของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้งหมดลงไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างกระชับที่สุดและถือว่าเป็นความสำเร็จของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและพิทักษ์พระพุทธศาสนา

ส่วนในข้อที่ 4 ในข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในเรื่องของฝ่าอาณาจักรต้องเข้ามาช่วยฝ่ายศาสนจักรนั้น มาปรากฏชัดเป็นรูปธรรม จับต้องสัมผัสได้ก็คือการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตราที่ 44 ในครั้งนี้

ต้องถามตรงๆ ว่าจะเข้ามาช่วยในการอุปถัมภ์คุ้มครอง หรือการทำความเข้าใจระหว่างศาสนา หรือว่าเจตนาของรัฐตรงกับเจตนาของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

ในการเข้ามาควบคุมกิจการภายในของศาสนา.!

โดยเฉพาะคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เช่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วม การมีมาตรการป้องกันและแก้ใข ทั้งหลายทั้งปวงนี้ดูจะสอดรับกันโดยบังเอิญเหลือเกิน รวมทั้งการให้องค์กรพุทธ โดยเฉพาะศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ต้องรายงานกิจกรรม ประวัติและความเป็นมาเพื่อส่งให้หน่วยงานของรัฐโดยด่วน

ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จและความพยายามของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการและมาตรการพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา ในการยืมมืออำนาจรัฐเข้ามาจัดการกิจการภายในของศาสนาโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่คณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหรือไม่น่าสนใจยิ่ง


สำหรับในศาสนาอื่นนั้นคงไม่มีผลกระทบใดๆ เพราะรัฐไม่สามารถเข้าไปยุ่มย่ามภายในกิจการของเขาได้เหมือนในพระพุทธศาสนา


แต่ถ้าจะมองในเจตนาที่เป็นกุศลของฝ่ายรัฐ ทำไมศาสนาอื่นๆ (ที่พวกเราในฐานะนักบวชต่างศาสนากลับไม่มีความรู้สึกว่าขณะนี้มีปัญหาอะไรมากมายด้านศาสนา ถึงขนาดจะต้องออกคำสั่งในอำนาจพิเศษมากมายเพียงนี้) เมื่อมีการเรียกร้องใด ๆ จากเพื่อนร่วมกันในอีก 4 ศาสนา ภาครัฐจะต้องสนองตอบในทันทีทันใดขนาดนั้นเชียวหรือ.!

เพราะขณะนี้สังคมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นผู้ร้อง.?
ร้องเรื่องอะไร.?
สาระสำคัญปรากฏจริงตามคำร้องหรือไม่.?

แต่ที่แน่นอนที่สุดที่ปรากฎเห็นอย่างแจ่มชัดคือ มีเหตุอะไรที่เร่งด่วนด้านศาสนา จึงต้องสั่งการให้รายงานผลในทุก 3 เดือน อะไรจะเป็นเหตุเป็นผลให้ต้องเข้มข้นถึงขนาดนั้น อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงช่วยตอบคำตอบให้กระจ่างที และขอถามต่อไปอีกว่า ..

ขณะนี้ภาครัฐมีความสงสัยหรือหวาดระแวงอะไรเป็นพิเศษในกลุ่มพี่น้องชาวพุทธหรือไม่ เพราะเวลานี้มีการสั่งการถึงขนาดว่าต้องให้องค์กรของชาวพุทธในบางองค์กรต้องรายงานอะไรต่อมิอะไรภายในองค์กรให้หน่วยงานของรัฐทราบโดยด่วน

ในเวลานี้ถ้าจะมองในอีกแง่มุมหนึ่งว่า รัฐพยายามสนองตอบในการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาในทางที่ดีขึ้น ให้ความเป็นธรรมในทุกศาสนานั้น แล้วเหตุการณ์ที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องในหลายๆ เรื่อง หลายกรณีพร้อมกันทั่วประเทศนั้นจะตอบคำถามเหล่านี้ว่าอย่างไร เช่น 

ขอให้ออกกฎหมายนมัสการสังเวชนียสถาน 4 แห่ง 
กฎหมายธนาคารพระพุทธศาสนา 
กฎหมายอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา 

เป็นต้นหรือแม้แต่..

การเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 

ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญ ก็ไม่เห็นมีท่าทีที่จะอ่อนน้อม ห่วงใย เอาใจใส่จากภาครัฐเหมือนในกรณีที่เร่งออกคำสั่งพิเศษนี้เลย ไม่เห็นเลยจริงๆ นอกจากท่าทีที่แข็งกร้าว ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ไร้ความเคารพยำเกรง อนิจจา

กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ! 
เราชาวพุทธต้องอดทน เข้มแข็งและสามัคคีกันไว้เพื่ออนาคตของพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย พวกเราต้องช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้เพื่อเป็นสมบัติสืบทอดไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปของพวกเรา
ตราบนานเท่านาน

พระเมธีธรรมาจารย์
เจ้าคุณประสาร
23 สิงหาคม 2559


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
วิเคราะห์คำสั่งนายก ม.44 คุ้มครองศาสนาอย่างมีนัยยะสำคัญ วิเคราะห์คำสั่งนายก ม.44 คุ้มครองศาสนาอย่างมีนัยยะสำคัญ Reviewed by สารธรรม on 05:33 Rating: 5

47 ความคิดเห็น:

 1. คุ้มครองศาสนาพุทธแบบมีเงื่อนงำ ขณะที่ศาสนาอื่นทำอะไรก็ได้ งงมาก

  ตอบลบ
 2. ขอให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

  ตอบลบ
 3. เราต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาสืบไป

  ตอบลบ
 4. ม.44 คุ้มครองศาสนาอย่างมีเงื่อนงำ น่าสงสัย

  ตอบลบ
 5. ที่ประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขในอดีต เพราะประชาชนทำตามคำสอนของพระพุทธศาสนา คำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ก่อให้เกิดสันติอย่างแท้จริง เพราะพระพุทธศาสนาไม่สอนให้เบียดเบียนใคร หากรัฐบาลไม่สนับสนุนก็ขออย่ามาทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษได้สละเลือดเนื้อชีวิตรักษาไว้

  ตอบลบ
 6. เห็นแจกท่ีดินให้ต่างศาสนามากมาย แต่กับศาสนาพุทธตัดงบอุดหนุนสัด ไล่พระออกจากป่า ไม่สนใจข้อเรียกร้องของคณะสงฆ์ ฯลฯ นี่คือการกระทำของรัฐ คสช.!

  ตอบลบ
 7. ดูแล้วไม่ยุติธรรมยังไงชอบกล

  ตอบลบ
 8. ธรรมสอนสั่งหยั้งใจให้เป็นสุข
  ธรรมช่วยทุกข์หมดไปใจสุขศานติ์
  ธรรมรักษาจิตใจให้เบิกบาน
  ธรรมบันดาลให้สุขตลอดไป

  ตอบลบ
 9. ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 10. ทำด้วยใจของชาวพุทธหรือเปล่าว หรือเอื้อให้ศาสนาอื่นที่โหดเหี้ยมละ

  ตอบลบ
 11. มีการแทรกแซงเข้าไปในเฟซบุ๊คหรือป่าว??? ทำไม?แชร์เฟซถูกบล็อกหลาย่ครั้งแล้ว.

  ตอบลบ
 12. พวกเราต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 13. คุ้มครองจริงหรือไม่

  ตอบลบ
 14. ขอให้ไตร่ตรองอย่างเป็นธรรม เมืองไทยมีคนพุทธที่เคยเจอแต่ความร่มเย็น พุทธไม่เคยเข่นฆ่าและเบียดเบียนใคร ใยมีมาตรฐานที่เอียงต่อศาสนาพุทธ

  ตอบลบ
 15. ขอให้ไตร่ตรองอย่างเป็นธรรม เมืองไทยมีคนพุทธที่เคยเจอแต่ความร่มเย็น พุทธไม่เคยเข่นฆ่าและเบียดเบียนใคร ใยมีมาตรฐานที่เอียงต่อศาสนาพุทธ

  ตอบลบ
 16. ขอให้ไตร่ตรองอย่างเป็นธรรม เมืองไทยมีคนพุทธที่เคยเจอแต่ความร่มเย็น พุทธไม่เคยเข่นฆ่าและเบียดเบียนใคร ใยมีมาตรฐานที่เอียงต่อศาสนาพุทธ

  ตอบลบ
 17. ชาวพุทธต้องรักกันและเป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะอยู่รอด

  ตอบลบ
 18. ไม่กล้าแหยมศาสนาอื่นใช่มั๊ย? แถมกลัวจนหัวหดใช่มั๊ย? ไม่งั้นก็มีลาภก้อนใหญ่ใช่มั๊ย? ขายชาติหรือเปล่า?

  ตอบลบ
 19. น่าเสียดายที่บ้านเมืองนี้ไม่ซาบซึ้งในคุณค่ามหาศาลของพระพุทธศาสนา มีของล้ำค่าอยู่แท้ๆ

  ตอบลบ
 20. ม.44 คุ้มครองศาสนา จริงหรือ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนา) ??? แอบแฝงอย่างมีเงื่องงำ???

  ตอบลบ
 21. .....#ตื่นเถิดชาวพุทธ...#มาร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาก่อนไม่มีพระพุทธศาสนาให้ปกป้อง

  ตอบลบ
 22. มันจะคุ้มครอง หรือมันจะมาปกครองกันแน่ ชักสงสัย?

  ตอบลบ
 23. ถ้าใช้คำนี้มาปกครองมากกว่านะคะ มี้งื่อนงำ

  ตอบลบ

 24. คนไทยโชคดีที่มีผู้นำที่มาโดยที่ปชช.ไม่ต้องเลือกตั้งให้เหนื่อย...แต่เห็นผลงานแล้วคนไทยทั้งประเทศไม่รู้จะเหนื่อยกาย,เหนื่อยใจ,แทนผู้นำเหลือเกิน!!

  ตอบลบ

 25. คนไทยโชคดีที่มีผู้นำที่มาโดยที่ปชช.ไม่ต้องเลือกตั้งให้เหนื่อย...แต่เห็นผลงานแล้วคนไทยทั้งประเทศไม่รู้จะเหนื่อยกาย,เหนื่อยใจ,แทนผู้นำเหลือเกิน!!

  ตอบลบ

 26. คนไทยโชคดีที่มีผู้นำที่มาโดยที่ปชช.ไม่ต้องเลือกตั้งให้เหนื่อย...
  แต่ผลงานที่ผ่านมาคนไทยทั้งประเทศไม่รู้จะต้องทนเหนื่อยกาย,เหนื่อยใจ อดทนต่อไปอีกนานแค่ไหน???

  ตอบลบ

 27. คนไทยโชคดีที่มีผู้นำที่มาโดยที่ปชช.ไม่ต้องเลือกตั้งให้เหนื่อย...
  แต่ผลงานที่ผ่านมาคนไทยทั้งประเทศไม่รู้จะต้องทนเหนื่อยกาย,เหนื่อยใจ อดทนต่อไปอีกนานแค่ไหน???

  ตอบลบ
 28. ยุคนี้ที่ประเทศไทย ตกต่ำสุดๆเลยทั้งเศรษกิจและจิตใจ ของพี่น้องชาวไทยพุทธ

  ตอบลบ
 29. คุ้มครอง
  หรือแทรกแซง
  คือการที่ผู้มีอำนาจยื่นมือเข้ามาโดยที่ความจริงเขาไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรง
  คุ้มครองคือยื่นมือเข้ามาอุ้มชูช่วยเหลือ
  แทรกแซงคือเข้ามาริดรอน

  ตอบลบ
 30. คุ้มครอง
  หรือแทรกแซง
  คือการที่ผู้มีอำนาจยื่นมือเข้ามาโดยที่ความจริงเขาไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรง
  คุ้มครองคือยื่นมือเข้ามาอุ้มชูช่วยเหลือ
  แทรกแซงคือเข้ามาริดรอน

  ตอบลบ
 31. ดูชอบกลกฎหมายฉบับนี้ เมื่อคิดอย่างรอบคอบเเล้วมีเลสนัย สรุปรัฐบาลก็ยังพยายามเข้ามายุ่งกับพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง

  ตอบลบ
 32. โจรก็คือโจร สัจจะย่อมไม่มีในหมู่โจร
  เราจะต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา
  อย่าให้รัฐบาลชุดนี้มาทําลายได้ด้วยกฏหมาย
  โปรดอย่ามายุ่ง รัฐก็อยู่ส่วนรัฐ คณะสงฆ์ท่าน
  อยู่ร่วมกันมาท่านปกครองกันเองมาช้านานแล้ว

  ตอบลบ
 33. อย่างนี้เรียกว่า "หวังดี ประสงค์ร้าย ลูกไม้ตื้นๆ"

  ตอบลบ
 34. นี่คือวิธีการควบคุมพระพุทธศาสนา ทั้งรายได้รายจ่าย ผลประโยชน์ที่คงต้องส่งเข้าคลังในอนาคต โดยเฉพาะวัดที่มองว่ามีคนสนับสนุนศรัทธาจำนวนมาก เจตนาไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว

  ตอบลบ
 35. นายกไทยจะได้บุญมากมายมหาศาล ถ้ามีหัวใจรักที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเต็มที่เอย.

  ตอบลบ
 36. กะไม่อยากเกิดอีกไหม ถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 37. กะไม่อยากเกิดอีกไหม ถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 38. ไม่เป็นธรรมกับพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 39. ไม่เป็นธรรมกับพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 40. รัฐบาลชุดนี้มีความเจ้าเล่ห์เชื่อถือไม่ได้ พูดอีกอย่างทำอีกอย่าง การกระทำที่ผ่านมาชีชัดว่ากำลังทำลายพระพุทธศาสนา คนแบบนี้จึงเรียกว่าชั่วโดยสันดาน
  ปล่อยไว้ก็จะทำให้บ้านเมืองเสียหาย

  ตอบลบ
 41. ถ้าหวังดีกับพุทธศาสนาจริงทำไมถึงตัดงบให้การสนับสนุนวัด แถมจะเก็บภาษีพระอีก จะมาหาว่าป้องกันการเอาผ้าเหลืองมาหากิน ไปหาทางป้องกันในหน่วยงานรัฐก่อนดีกว่านั่นน่ะภาษีประชาชนล้วนๆ

  ตอบลบ
 42. มีคนต่างศาสนาทำงานที่สำนักพุทธ หมายความว่าอย่างไร ทำได้ด้วยหรือ

  ตอบลบ
 43. ความสงบสุขของสังคมไทยมีมาแต่คำสั่งสอนในวิชาหน้าที่ ศีลธรรม
  คสช=โค่นความสุขประชาชน อย่างเลือดเย็น
  เริ่มจากการมาที่ไม่มีใครเลือกตั้ง นั่งแล้วไม่ยอมลุก
  ไปเสียทีเถอะ เอา บิ๊ก ต๊อก และอีกหลายๆ บิ๊กไปด้วย
  จะไม่มีชาวพุทธปฏิบัติคนไหนร้องไป้ตามหลังพวก คสช

  ตอบลบ
 44. บอกตรงๆ ว่าหวาดระแวงและไม่ไว้ใจรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องศาสนา เพราะสะงเกตุความเอียงแบยปากว่าตาขยิบ ที่สำคัญหน้าด้าน ไม่มียาง

  ตอบลบ
 45. บอกตรงๆ ว่าหวาดระแวงและไม่ไว้ใจรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องศาสนา เพราะสะงเกตุความเอียงแบยปากว่าตาขยิบ ที่สำคัญหน้าด้าน ไม่มียาง

  ตอบลบ
 46. ศาสนาจะยืนยงคงอยู่ในยุคนี้แน่แท้
  พระพุทธองค์ตรัสไว้ หนึ่ง ไม่มี สอง

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.