พุทธศาสนา ทรงอิทธิพลไกลเกินคาด โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน


พุทธศาสนา
ทรงอิทธิพลต่อชาวโลก
และกว้างใหญ่ไพศาล
เกินคาดคิด!ทุกวันนี้ คำถามทุกสารทิศ
ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามีข้อเดียวคือ..

พุทธศาสนาในประเทศไทย 

วันนี้มันเกิดอะไรขึ้น 


ทำไม?

จึงยังไม่ตั้งประมุขสงฆ์

ของไทยสักที.! 

ทำไมผู้นำไทย..
จึงไม่แสดงความจริงใจในการ
แก้ปัญหาเหล่านี้เลย ? 

ยังขัดแย้งกันไม่พออีกหรือ?

คำข้างต้นนั้นเป็นคำพูดคำถาม 
ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ศาสนาของจีน 

ซึ่งมีทั้งฝ่ายฆราวาสและพระสงฆ์
ผู้ใหญ่ระดับรองประมุขสงฆ์ของจีน 
ที่มักหยิบมาถามบ่อยๆ

ซึ่งเราก็คงไปโกรธหรือตำหนิ
เขาว่าไม่รักษามารยาทก็คง
ไม่ได้เพราะข่าวคราวปัญหา
ความขัดแย้งบ้านเราพวกนี้
มันไหลถึงกันไปทั่วโลก!

เป็นคำถามที่ผม และทีมงานมักจะ
ถูกตั้งคำถามในเกือบจะทุกครั้ง 
ทั้งแบบทางการ และส่วนตัวมา
นานกว่า 1 ปีแล้ว ครั้งนี้ก็เช่นกัน.!


ผมอยากจะบอกว่า..

หากเราได้มีโอกาสเดินทาง
ออกไปยืนอยู่ นอกประเทศไทย 
แล้วยืนหันหน้ากลับมายังทิศทาง
ที่ๆ ประเทศไทยตั้งอยู่แล้วตั้งสติ
ใหัเป็นกลางๆ

เมื่อนั้นเราจะมองเห็นเมืองไทย
ในอีกหลายๆ ด้าน และจะเห็น
ตามสภาพความเป็นจริงในหลายๆ 
เรื่องด้วยไม่เชื่อก็ไปทำดูเห็นแล้ว
ก็อดจะหดหู่ใจไม่ได้

แน่นอนเรื่องความเจริญ
ทางด้านวัตถุ คุณภาพชีวิต 
และการเคารพกฎกติกา 

ประเทศไทยเราย่อมห่าง
เขาแน่น่าจะเกิน 100 ปี 
เสียด้วยในบางเรื่อง

แต่ที่ประเทศไทยเรามีเหนือกว่า
ทุกประเทศในโลก และเป็นสิ่งที่
พวกเราน่าจะภาคภูมิใจ และจะ
ต้องรักษาเทิดไว้ด้วยชีวิตก็คือ


เรามีพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจำชาติ

และมีสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ

ในประวัติศาสตร์ก็ชี้ชัดว่า ..

"เป็นประเทศที่พระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์จนถึงปัจจุบัน 
ทรงนับถือพระพุทธศาสนา "

นอกจากนั้น พระพุทธศาสนา 
ถือเป็นมรดกโลกร่วมกันของมวล
มนุษยชาติ และถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจ และเป็นเสมือนเข็มทิศชี้นำ
ทางชีวิต ที่ทรงคุณค่าที่เกินกว่า
มนุษย์จะสรรหาสิ่งอื่นบนโลกมา
เทียบได้

ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ ผมต้องการ 
อยากบอกว่า..

ไม่ว่าใครก็ตาม หรือกลุ่มไหนๆ 
ก็ตามที่มีอำนาจชี้นำสังคมใน
ประเทศไทยขณะนี้ 

ท่านเล่นเกมอื่นอะไรก็เล่นไป 
มันเรื่องของท่านแต่ที่คิดจะเอา
ศาสนามาเป็นเกม มาเล่น
การเมือง ถืออคติตนเป็นที่ตั้ง 

สะใจสมใจเลือกถือศรัทธา
ส่วนตัว จนไปทำลายคณะสงฆ์
จนแตกแยกนิกายเพิ่มเพียงแค่
สมใจ และรักษาอำนาจตนนั้น 


ขอโปรดยุติความคิด
เหล่านี้โดยทันที .!

เพราะนอกจากเป็น "กรรมหนักแล้ว"
ประเทศไทยเรานั้น ในขณะนี้กำลัง
ถูกชาวพุทธทั่วโลกเขากำลังจับตา
ดูอยู่ชาวโลกเขาจ้องมองการกระทำ 
ของพวกท่านอยู่นะครับ

อันความเสียหายด้านเกียรติยศ 
และศักดิ์ศรีของประเทศนั้นมันเกิน
กว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะรับไหว
นะครับ จงพากันตรองหนักๆ

ครับโพสต์ครั้งนี้

ผมเจ้าคุณเบอร์ลิน 

และทีมงาน 

ขอรายงานตัวด้วยการนำไป
รับทราบ และอนุโมทนากับ
กิจกรรมของสำนักงานกำกับ
ดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 
ที่ครั้งนี้มีขึ้นที่ประเทศจีนกันครับ


วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 

พระพรมสิทธิเข้าพบ ฯพณฯเจียเจี่ยหยง
รมต.กระทรวงศาสนา 
เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน
ณ กรุงปักกิ่งพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ 
กรรมการมหาเถรสมาคม 
ประธานสำนักงานกำกับดูแล
พระธรรมทูตไปต่างประเทศ 
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

เดินทางเจริญศาสนสัมพันธ์ 
ได้เข้าพบ 

ฯพณฯ เจียงเจี่ยนหยง 
(Jiang Jianyong) 
รัฐมนตรีกระทรวงการศาสนา 

เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ 
และวัฒนธรรมไทย-จีน 
ณ สำนักงานกระทรวงการศาสนา
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


อันจีนนั้น พุทธศาสนาเผยแพร่
เข้าไปราว พ.ศ. 300 ยุคพระเจ้า
อโศกมหาราชโน้น ก็ด้วยผลงาน
ของพระธรรมทูตยุคโน้นนะแหละ
ครับ การเชื่อมศาสนสัมพันธ์
ระหว่างคณะสงฆ์ไทย และจีน
ในครั้งนี้นำโดย

พระพรหมสิทธิ 
วัดสระเกศ ภูเขาทอง

ซึ่งท่านไปในนามตัวแทนของ
คณะสงฆ์จากประเทศไทย
ส่วนทางฝ่ายจีนนั้นก็มี

ท่านอาจารย์ยิ่นซุ่น 
แห่งวัดหงษ์ฝ่าซื่อ เมืองเสินเจิ้น 
รองประมุขสงฆ์จีน เป็นฝ่ายประสาน

สงฆ์ไทย - จีน 

เชื่อมสัมพันธ์เชิงรุก

อย่างต่อเนื่อง


      กิจกรรมที่ 1      

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559

พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ 
( ธงชัย สุขญาโณ )
กรรมการมหาเถรสมาคม 
ประธานสำนักงานกำกับดูแล
พระธรรมทูตไปต่างประเทศ 
และเจ้าอาวาสวัดสระเกศราช
-วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

ได้เดินทางไปเจริญศาสนสัมพันธ์ 
ยังประเทศจีนโดยได้ไปเป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ ในการวางศิลาฤกษ์เพื่อ
สร้างวิทยาลัยสงฆ์จีน และหอพัก
รับรองพระสงฆ์ นักศึกษา 
และคณาจารย์

ณ วัดสือเอิน เขาต้าหงซัน 
มณฑลหูเป่ย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในกาลนี้มีผู้แทนรัฐบาลส่วนกลาง
จากนครปักกิ่ง ฝ่ายการศาสนาพุทธ
สมาคม มณฑลหูเป่ยร่วมงานโครง
การนี้ทางรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุน
งานพระพุทธศาสนา 

สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ ไม่เพียงเท่านี้ 
ยังสร้างถนนเส้นทางการคมนาคม 
ให้ครบพร้อมสมบูรณ์

เนื่องเพราะรัฐบาลปักกิ่งพิจารณา
เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นได้สร้าง
ความสุขสงบแก่สังคมและประเทศ
ชาติอย่างมาก

ภายในพิธีเป็นบรรยากาศเป็นไป
อย่างอบอุ่น ด้วยบรรยากาศเชื่อม
มิตภาพทางจิตใจ เกินคำบรรยาย 
โดยไร้กำแพงต่างๆ มาขวางกั้น
ในงานครั้งนึ้ มีพุทธศาสนิกชน
ชาติต่างๆ มาร่วมงานกันเป็น
จำนวนมาก


       กิจกรมที่ 2       

8 ก.ย. 2559 (ในวันเดียวกัน)

พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ 
กรรมการมหาเถรสมาคม 
ประธานสำนักงานกำกับดูแล
พระธรรมทูตไปต่างประเทศ 
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวร
มหาวิหาร กรุงเทพ

ได้เดินทางเจริญศาสนสัมพันธ์ 
โดยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในการฉลองเปิดวัดการบรรจุ
พระธาตุ และเปิดพิพิธภัณฑ์
บูรพาจารย์ของ

พระธรรมาจารย์ใหญ่เปิ่นฮ้วน
ณ วัดสือเอิน เขาต้าหงซัน 
มณฑลหูเป่ย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดภูเขาสูงสุด 
แห่งเทือกเขาหงซัน ที่มีธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์เดิมวัดเก่าแก่แห่งนี้ที่
ได้รับการบูรณะ และสร้างขึ้นใหม่ 

โดยรัฐบาลจีน ..

ได้ถวายการอุปถัมภ์สนับสนุน
งบประมาณทั้งหมด เพื่อให้วัด
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ทั้งท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

จะเห็นได้ว่า..


พระพุทธศาสนา

นอกจากได้รับความ

คุ้มครองและดูแลจาก

รัฐบาลจีนแล้ว.!

ประชาชน และบรรดาสื่อมวลชน
ระดับประเทศ ได้เห็นความสำคัญ 
ได้มาขอสัมภาษณ์เผยแพร่ข่าวสาร
ไปทั่วประเทศจีน อย่างกว้างขวาง 

เจาะลึกเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
ในระหว่างการเดินทางในครั้งนี้
ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลจีนได้เห็นความ
สำคัญ 

และต่างทราบดีว่าพระพุทธ
ศาสนา คือศาสนาที่เป็นไปเพื่อ
สร้างความสงบร่มเย็นในสังคม


สื่อมวลชนระดับประเทศขอสัมภาษณ์
เพื่อนำเสนอข่าวออกไปทั่วประเทศ


สุดท้ายขอจบโพสต์นี้ที่ว่า..

ถึงวันนี้ พวกเราคนไทย 
จงตั้งสติกันไดัแล้วนะครับ
เพราะโอกาสประเทศไทย
เราเหลือน้อยทุกวันแล้ว

รอบๆ บ้านเราไปไกล
หมดแล้วภาพ "โอบามา"
อเมริกา ไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน
เรารอบๆ หมดทุกแห่ง..

ยกเว้นไทยเรา มันเพราะอะไร?

เท่านี้ยังคิดไม่ออกกันอีกหรือ?
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา
ของสหรัฐฯ เดินทางไปเยี่ยมชมวัดเชียงทอง
ในเมืองหลวงพระบาง ( 7 ก.ย. 2559)

ซ้ำวันนี้..

องค์พระประมุขแผ่นดินก็ยัง
ทรงพระประชวรอีกคนไทยทุกคน 
จึงสมควรมาร่วมใจสามัคคีกันได้
แล้ว จงตัดทิ้งความขัดแย้งออกไป

จงมาร่วมกันทำดีทุกอย่างที่ทำได้
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน
ดีกว่าที่ผ่านมาเราเสียเวลากันมาก
เกินแล้วประเทศเสียโอกาสไปมาก
แล้วครับพอกันที.!

จงมาเปิดใจ..
และมาอนุโมทนาบุญ
ในครั้งนี้ร่วมกันนะครับ

แล้วอย่าลืม.. 
จงช่วยกันแชร์โพสต์
กิจกรรมดีๆ สาธารณกุศล
ครั้งนี้ต่อๆ กันด้วยนะครับ.!

โชคดีมีชัยทุกท่าน
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 08.09.2016เพราะความลับไม่มีในอากาศ

พุทธศาสนา ทรงอิทธิพลไกลเกินคาด โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน พุทธศาสนา ทรงอิทธิพลไกลเกินคาด โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน Reviewed by สารธรรม on 02:00 Rating: 5

44 ความคิดเห็น:

 1. ช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏ

  ตอบลบ
 2. ช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏ

  ตอบลบ
 3. ประวัติศาสตร์...ช่วยโลกให้เรียนรู้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยครูผู้รักษา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยเสริมแรงศรัทธา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยพา(พระ)ชนะมาร...

  ตอบลบ
 4. ปลื้มค่ะปลื้ม ผู้นำต่างชาติเขายังยกย่องชื่นชมเห็นอานิสงส์ของพระพุทธศาสนา ผู้นำไทยไปหลบอยู่ที่ไหนจึงไม่คิดจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้

  ตอบลบ
 5. มันมาไกลแล้วเลิกคิดทำลายพุทธเหนื่อยเปล่า

  ตอบลบ
 6. ทุกชาติทุกภาษา กำลังหันมาทำนุบำรุงและฟื้นฟูพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจัง แต่อนิจจามีประทศหนึ่งกำลังเดินสวนทางกับทุกชาติทุกภาษาในโลก ด้วยการจับพระ ทำลายวัดและทำลายพระพุทธศาสนาให้หมดไป ...RIP กะลาแลนด์...

  ตอบลบ
 7. ให้พระท่านนำทาง สร้างศีลธรรมให้ประเทศร่มเย็น ให้เป็นแบบอย่างของชาวโลก แม้ความเจริญสู้เขาไม่ได้แตเราก็มีความสุข และสงบทั้งภายนอกและภายใน

  ตอบลบ
 8. พุทธบริษัทต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 9. ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาอยู่ยืนยาวคู่ไทยตลอดไปแล้วส่งต่อให้ลูกหลานรับช่วงสืบไปสาธุ

  ตอบลบ
 10. ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาอยู่ยืนยาวคู่ไทยตลอดไปแล้วส่งต่อให้ลูกหลานรับช่วงสืบไปสาธุ

  ตอบลบ
 11. ความภาคภูมิใจ ความเป็นเอกลักษณ์ไทยๆกับพระพุทธศาสนา ความยิ่งใหญ่ เป็นมรดกโลกมรดกธรรมมาร่วม2500กว่าปี แต่แปลก..ทำไมผู้นำคนปัจจุบันกับไม่เล่งเห็นคุณค่าความสำคัญที่จะยกยอพระพุทธศาสนา และถึงเวลาอันควรควรนำเสนอชื่อแต่งตั้งพระสังฆราช เพื่อความเป็นศิริมงคลของแผ่นดินไทย

  ตอบลบ
 12. เห็นแล้วแลื้มและดีใจค่ะ
  ที่จีนเห็นความสำคัญพระพุทธศาสนาไทยเรา

  ตอบลบ
 13. ปลื้มมากค่ะ ที่เกิดเป็นชาวพุทธ

  ตอบลบ
 14. อยู่ที่ผู้มีอำนาจจะพิจารณาถึงทุกสิ่งที่ตัดสินใจกระทำลงไป ว่าควรหรือไม่ ในระยะสั้นและระยะยาว

  ตอบลบ
 15. ผู้นำไทยไม่มีความพอใจในความเป็นไทย เขาคงอยากเป็นอย่างอื่นมากกว่า

  ตอบลบ
 16. ผู้นำไทยไม่มีความพอใจในความเป็นไทย เขาคงอยากเป็นอย่างอื่นมากกว่า

  ตอบลบ
 17. ผู้นำที่ไม่่ศรัทธาในพระศาสนาและระบอบประชาธิปไตย..ย่อมไม่สนใจ..และไม่ยอมรับรู้รับฟัง..เสียงของประชาชนครับ...

  ตอบลบ
 18. น่านับถือรัฐบาลประเทศจีนที่มีวิสัยทัศน์และเห็นความสำคัญ และเข้าใจพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริงเป็นคำสอนที่ให้สังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ต่างจากผู้นำประเทศกะลาแลนด์ ที่มีใจฝักใผ่ศาสนาความรุนแรง

  ตอบลบ
 19. อยากให้นักการเมืองรักพระพุทธศาสนามากกว่านี้ สังคมจะได้สงบสุขมากขึ้นครับ

  ตอบลบ
 20. หลายชาติหลายประเทศเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนแน่สงสารประเทศไทย รัฐบาลมัวทำอะไรอยู่ หรืออยากเปลี่ยนไทยเป็นอิสลาม

  ตอบลบ
 21. พุทธบริษัทต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาอยู่ยืนยาวคู่ไทยตลอดไปแล้วส่งต่อให้ลูกหลานรับช่วงสืบไปสาธุ

  ตอบลบ
 22. พุทธศาสนาคือศาสนาแห่งสันติภาพ

  ตอบลบ
 23. ปลื้มใจค่ะอนุโมทนาบุญสาธุค่ะที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 24. ทุกวันนี้ถ้าติดตามข่าวจะเห็นว่าศาสนาพุทธแผ่ขยายกว้างไกลออกไปทั่วโลกแล้ว หันกลับมาดูบ้านเมืองเราเกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธศาสนาของเรา เศร้าใจแท้

  ตอบลบ
 25. ปลื้มใจที่ศาสนาพุทธไปทั่วโลก เห็นมีแต่ประเทศไทย ที่รังแกพระศาสนา และพระสงฆ์ อีกหน่อย เวรกรรมคงตามทัน อายประเทศชาติบ้านเมืองอื่น ที่เขาทํานุบํารุง พระศาสนา

  ตอบลบ
 26. กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน เจ้าค่ะ ท่ช่วยนำภาพต่างประเทศมาสะท้อนให้คนไทยได้ฟัง ประเทศเราสูญเสียโอกาส สร้างชื่อเสียงด้านความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ไปอย่างน่าเสียดาย คุณ'โอบามา'คงไม่ได้มาบ่อยๆ ..

  ตอบลบ
 27. ไทยจะไม่ยอมให้ใครครอง คนพาลสูญสิ้น พุทธศาสน์ขยายทั่วแผ่นดิน

  ตอบลบ
 28. กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

  ตอบลบ
 29. กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

  ตอบลบ
 30. พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 31. ขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองทั่วทั่งโลกด้วยเทอญรวมทั้งให้เปลี่ยนความคิดผู้นำบางประเทศ ให้เปลี่ยนมาสนับสนุนพระพุทธศาสนามากกว่าที่จะคิดทำลาย

  ตอบลบ
 32. ดีใจภูมิใจปลื้มใจที่เกิดมาเป็นคนพุทธค่ะ

  ตอบลบ
 33. เห็นภาพเเล้วปลื้มครับ ประเทศที่นับถือพุทธ มีเเต่จะส่งเสริม ให้งานพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เเต่ประเทศไทยเมืองพุทธ กลับถูย่ำยีโดยคนของรัฐบาล ทำไมจึงเป็นเช่นนี้

  ตอบลบ
 34. "ใครเชื่อเหตุผล คนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรม"
  "พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งปัญญา และเป็นวิทยาศาสตร์" พระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสัจธรรม ประกอบด้วยเหตุและผล เป็นอกาลิโก แบะทนทานต่อการพิสูจน์มามากกว่า 2,600 ปีแล้ว
  ดังนั้น เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติแล้ว ก็จะพบสัจธรรม คือ "ความจริง" ด้วยตัวเอง ฯ

  ตอบลบ
 35. ความรู้ที่แท้จริงของชาวโลก

  ตอบลบ
 36. ศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะมีพระที่ทรงคุณธรรมนำศาสนาให้เจริยรุ่งเรืองและแผ่ขยายไปนานาประเทศก็การที่ศาสนาจะไปไกลถึงต่างแดนได้จะต้องมีผู้นำที่ดีจริง พระดีก้มีคนต่างประเทศนับถือถ้าไม่ดีจริงต่างประเทศเขาไม่เชื่อหรอก

  ตอบลบ
 37. ศาสนาพุทธดีที่สุดและสามารถพิสูจน์ได้

  ตอบลบ
 38. โชคดีมีบุญที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเอย.

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.