ฝรั่งมาทำอะไร ? เมื่อพุทธไทยไล่ทุบวัดประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ชื่อนี้ยังคงรั้งที่ 1 อีกครั้งในการจัดอันดับ " World Happiness 2015 " โดยเครือข่ายในสังกัดองค์การสหประชาชาติ 

สำหรับการจัดอันดับประเทศที่มีผู้คน
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดในโลกนั้น
มีข้อมูลที่เป็นตัวแปรสำคัญเพื่อนำมา
ร่วมพิจารณาอีกหลายมิติ เช่นเศรษฐกิจ
ที่มั่นคง ดัชนีคอร์รัปชัน  การมีรัฐบาล
ที่ซื่อสัตย์ตรวจสอบได้ และเสรีภาพ
ทางสังคม

ปัจจัยเหล่านี้ที่แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพที่ดีของประชาชนควบคู่
ไปกับความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ 

ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงการถูกจัดอันดับ
ให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขที่สุด
10 อันดับแรกของโลกในปี 2014

ด้วยภาพลักษณ์ที่วางตัวเป็นกลาง
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทุกรูปแบบ
ทั้งในและนอกประเทศด้วยคะแนน
ต่ำที่สุด


จากข้อมูลข้างต้น

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงน่าจะเป็น
เมืองในฝัน หรือประเทศในอุดมคติ
ของคนครึ่งค่อนโลก เพราะนอกจาก
ภูมิประเทศที่สวยสดงดงามแล้วยัง
พ่วงด้วยความสุขพื้นฐานที่วัดระดับ
ได้ด้วยหลักการอันน่าเชื่อถือในทาง
กายภาพ

ในขณะเดียวกันการเติมเต็ม " ความสุขทางจิตใจ " ก็เป็นสิ่งที่คนสวิสก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น


ชาวสวิสกลุ่มนี้กำลังดื่มด่ำกับวิตามิน
ชั้นเลิศอันเป็นผลพวงจากการฝึก
" สมาธิ "
มรดกธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงค้นพบ และได้รับการสืบทอดมา
เป็นเวลายาวนานกว่า 2500 ปี
วัดไทยแห่งนี้  จึงเป็นโรงเรียนสอนวิธีการทำสมาธิที่ชาวท้องถิ่นเลือกเดินเข้ามาศึกษาศาสตร์นี้อย่างจริงจัง


" ผมรู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มีโอกาส
เรียนสมาธิที่วัดได้พบเจอครูอาจารย์
และคนไทยที่ดี และน่ารัก 

ผมก็ยังอยากเรียนรู้เกี่ยวกับสมาธิ

ให้มากๆ เพื่อนำไปสอนลูกศิษย์
ของผมต่อ "

คุณ Bob Schneider ผู้ก่อตั้ง
บริษัท iek (Institut fur emotionale 
Kompetenz AG) มีสาขาตั้งอยู่ที่
กรุง Bern เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และที่เมืองใหญ่
อย่าง Zurich บริษัทนี้ทำงานเกี่ยวกับ
Human Resources Management

คุณ Bob เล่าว่า..

" เรารับสอน และอบรมระดับผู้บริหาร
คือการเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำ 
และการเป็นนักบริหารธุรกิจ

ทำให้เราต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของความเครียด และการกำจัด
ความเครียด (Stress and Burn-out) 

ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในชีวิตการ
ทำงานของเรา มันเป็นความบังเอิญ
ที่ผมได้อ่านเจอจากหนังสือพิมพ์
ว่ามีการสอนสมาธิที่วัด "หลังจากที่ทางวัดตอบตกลงเปิดการ
สอนสมาธิให้กับ Bob และสมาชิก
ในบริษัทตอนแรกเริ่มคุณ Bob ลอง
นิมนต์พระอาจารย์ไปสอนสมาธิที่
บริษัทของเขาในช่วงเย็น

ซึ่งครั้งนั้นมีเพื่อนพ้องในแวดวง
ของเขาสนใจมานั่งสมาธิราวๆ 
40 คน แล้วก็จัดมาอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นจึงเพิ่มระดับความเข้มข้น
มาที่การจัดคอร์ส Meditation retreats
ที่วัดไทยแบบ 3 วัน 2 คืน ซึ่งคุณ Bob
บอกว่ากิจกรรมนี้กลายเป็นธรรมเนียม
ของบริษัทไปแล้ว

โดยเขาตั้งใจจะจัดปีละหนึ่งครั้ง
เริ่มต้นจากสมาชิก 7 คนในบริษัท
ของเขาก่อน

" ผมอยากเรียนรู้การฝึกสมาธิ
ด้วยตัวเองว่าเป็นอย่างไร ?

ตอนนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่า
การนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่แก้ปัญหา 
คลายความตึงเครียดที่ดีมากๆ 

ผมอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งเพื่อนำมา
ใช้กับตัวเอง และนำไปสอนให้กับ
ผู้ที่มาอบรมกับผม 

เราได้เริ่มต้นวางแผน
การเผยแผ่ความรู้อันนี้ "


เมื่อ 3 ปีก่อน..

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

ได้ปักหมุดเล็กๆ ลงบนแผนที่
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ผลจากการทุ่มเททำงานอย่างหนัก
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับ
ชาวท้องถิ่นอันเป็นเป้าหมายของ
วัดไทยในต่างประเทศ 

ทำให้วันนี้..

หมุดเล็กๆ ค่อยๆ หยั่งลึก
เป็นเสาเข็มอันมั่นคง 

มีชาวสวิสรู้จักมักคุ้น จนถึงขั้นให้
ความไว้วางใจแวะเวียนมาเยี่ยมเยือน
มานั่งสมาธิ และเป็นอาสาสมัครช่วย
งานบุญที่วัดมากขึ้น! 

เราจึงได้เห็น..

" มิตรภาพต่างชนชาติ "
ที่ประสานจุดร่วมแนบสนิท
ด้วยศาสตร์แห่งพุทธะ 

การสื่อสารผ่านความนิ่งเงียบ
ด้วยภาษาสากลคือ  "สมาธิ "

และการที่ชาวท้องถิ่นเข้ามาศึกษา
สมาธิที่วัดนั้นยังถือได้ว่าวัดพระธรรม
กายสวิตเซอร์แลนด์ได้รักษาคำมั่น 
" สัญญาใจ " 

ที่เคยให้ไว้กับเจ้าของอาคารก่อนที่
จะยอมตกลงขายอาคารหลังนี้ให้กับ
คนไทยในราคาที่ " ถูกกว่าคู่แข่ง" 
ที่เป็น " คนชาติเดียวกัน " 

ในห้วงเวลานั้นว่า.. 

" หากเราได้สถานที่แห่งนี้มาเป็น
วัดจริงๆ แผ่นดินตรงนี้ อาคารหลังนี้ 
จะกลายเป็นโรงเรียนสอนสมาธิ
ของทุกคน 

เมื่อใดก็ตามที่ชาวสวิสอยาก
เข้ามาศึกษาสมาธิ ประตูวัด
ก็เปิดรอต้อนรับทุกคนอยู่เสมอ "


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
ได้ส่งคืนรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับ
ชาวสวิสในฐานะ " ผู้พักพิง "

ได้ตอบแทนพระคุณพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าในฐานะของ
"พุทธบริษัท"

หากภาพเหล่านี้เป็นกระจกเงา เราจะได้เห็นภาพสะท้อนความภาคภูมิใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์ด้วย " การลงมือทำ " ไม่ใช่เพียงแค่ " คำพูดหล่อๆ ลอยๆ  "

เมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุขที่กำลังเบ่งบาน
ในซีกโลกตะวันตกขณะนี้คงพอจะ
" ดึงสติคนไทย" ให้หันกลับมามอง
เห็นความโชคดีที่ไทยยังเป็นเมืองพุทธ

ลองกระโดดข้าม..
กองลวดหนามหีบเพลง 
แล้วปล่อยวางอัตตา อนัตตาลงบ้าง !

เราจะพบว่า ..โลกใบใหญ่
ในมุมกว้าง ตอนนี้มันหมุนห่าง
จากจุดที่เรายืนไปไกลแค่ไหน?


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน

Thank U Special 
คุณลุงสมศักดิ์ จิรา หนุ่มน้อยไฟแรง
ทั้งที่อายุอานามนั้นเลยหลัก 7 แล้ว
รับบุญผู้ประสานงานโครงการ และให้
เสียงภาคภาษาเยอรมัน อีกทั้งยังช่วย
ประสานเรื่องการขอสัมภาษณ์และ
แปล Email เป็นไทยให้เสร็จสรรพ

ขอขอบคุณภาพจาก
พระครูภาวนาวิริยกิจ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
สวิตเซอร์แลนด์
Fb Dhammakaya swiss
Fb Somsak Jira


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
ฝรั่งมาทำอะไร ? เมื่อพุทธไทยไล่ทุบวัด ฝรั่งมาทำอะไร ? เมื่อพุทธไทยไล่ทุบวัด Reviewed by สารธรรม on 23:47 Rating: 5

51 ความคิดเห็น:

 1. น่าประทับใจ คำเขียนที่ลงตัวสื่อสารชัดเจน และเห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในารทำงานของวัด และความตั้งใจของคนสวิต

  ตอบลบ
 2. ฝรั่งเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแต่คนในเมืองพุทธเองกลับไม่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรน่าประทับใจมากกับชาวสวิสฯกลุ่มนี้

  ตอบลบ
 3. เป็นบรรยากาศที่สดชื่น เมื่อทุกคนได้มาปฏิบัติธรรม ทำความดีร่วมกันค่ะ

  ตอบลบ
 4. พระพุทธศาสนากำลังเจริญทางทิศตะวันตก

  ตอบลบ
 5. หวังว่าคนไทยบางคนคงไม่ "ใกล้เกลือกินแกลบ" นะคะ

  ตอบลบ
 6. ฝรั่งเขาศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆ
  เขาให้ความเคารพพระสงฆ์มากๆ
  ไม่เหมือนบ้านเมืองนี้ไล่พระ ยึดวัด ใส่ร้ายพระ

  ตอบลบ
 7. คนต่างชาติเขามีความตั้งใจทำจริง ศึกษาสิ่งที่ไม่รู้ ไม่เหมือนพี่ไทย ไม่ปฏิบัติแล้วยังวิจารย์อย่างเดียว

  ตอบลบ
 8. คนต่างชาติเขามีความตั้งใจทำจริง ศึกษาสิ่งที่ไม่รู้ ไม่เหมือนพี่ไทย ไม่ปฏิบัติแล้วยังวิจารย์อย่างเดียว

  ตอบลบ
 9. ไทยคงเจริญกว้านี้ หากลดความอิจฉาแล้วแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ทำความดีบ้าง

  ตอบลบ
 10. พระพุทธศาสนามีค่ามากต้องรักษาไว้

  ตอบลบ
 11. ดินแดนภายนอกให้ได้แค่ความสงบสุขทางกาย แต่ถ้าต้องการความสงบสุขทางใจก็ต้องเข้าสู่ดินแดนภายใน ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้

  ตอบลบ
 12. อย่าเป็นคนไกล้เกลือกินด่างกันเลยนะดูอย่าชาวต่างชาติเขายังฝึกสมาธิกันเลยแล้วเราชาวพุทธ
  ได้ทำแล้วยังทำเป็นใหมถ้าอยากฝึกเรียนเชิญที่วัดพระธรรมกายในวันอาทิตย์ให้นั่งสมาธิทั้งรอบสายและรอบบ่ายโดยมีเสียงคุณครูไม่ใหญ่สอน สนใจเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ

  ตอบลบ
 13. อย่าเป็นคนไกล้เกลือกินด่างกันเลยนะดูอย่าชาวต่างชาติเขายังฝึกสมาธิกันเลยแล้วเราชาวพุทธ
  ได้ทำแล้วยังทำเป็นใหมถ้าอยากฝึกเรียนเชิญที่วัดพระธรรมกายในวันอาทิตย์ให้นั่งสมาธิทั้งรอบสายและรอบบ่ายโดยมีเสียงคุณครูไม่ใหญ่สอน สนใจเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ

  ตอบลบ
 14. สาธุ เราต้องรักษาพระศาสนาในฐานะต้นกำเนิดของพุทธศาสนาไว้ให้ชาวต่างชาติมาเรียนรุ้

  ตอบลบ
 15. อนุโมทนาบุญสาธุสาธุ

  ตอบลบ
 16. ฝรั่งเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแต่คนในเมืองพุทธเองกลับไม่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรน่าประทับใจมากกับชาวสวิสฯกลุ่มนี้สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 17. กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าอาวาสค่ะ สร้างวัดเพื่อชาวสวิส ทุกถ้อยคำอ่านแล้วเห็นเป็นภาพ สัมผัสได้ถึงความสุขก็อยากมอบให้ทุกคนผ่านตัวอักษร

  ตอบลบ
 18. กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าอาวาสค่ะ สร้างวัดเพื่อชาวสวิส ทุกถ้อยคำอ่านแล้วเห็นเป็นภาพ สัมผัสได้ถึงความสุขก็อยากมอบให้ทุกคนผ่านตัวอักษร

  ตอบลบ
 19. ชัยชนะพระธรรมนำดวงจิต
  ชัยชนะพิชิตจิตผ่องใส
  ชัยชนะหมู่มารทุกชาติไป
  ชัยชนะให้พระชนะมาร...

  ตอบลบ
 20. ..ประเทศที่อำนาจไม่ชอบธรรมปกครองประเทศอยู่ และคนในประเทศดูทีวีช่องเดียวกันแบบโดนบังคับทั้งประเทศ.... การหลอกลวงที่ไร้มาตราฐาน และการรังแกคนที่อ่อนแอกว่า... ฯลฯ

  ...เรื่องเหล่านี้โลกรู้ และเพ่งเล็งอยู่ ...

  ...ชาวต่างชาติเห็นคุณค่าของสมาธิ และพระพุทธศาสนา... แต่คนไทย... นอกจากไม่รู้ และยังร่วมทำลายสิ่งนั้น..โดยไม่รู้ตัว!!!!

  ตอบลบ
 21. ฝรั่งเขาแสวงหา แต่คนไทยบางพวกไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 22. ฝรั่งเขาแสวงหา แต่คนไทยบางพวกไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 23. ศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งสันติ ศาสนาแห่งปัญญา เมื่อใครก็ตามเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสกับสมาธิกับคำสอนที่เป็นสากลโดยไม่มีอคติ ไม่ว่าเขาจะเป็นเชื้อชาติใด นับถือความเชื่อใด ก็จะสัมผัสได้ถึงความจริงแท้ของคำสอนในพระพุทธศาสนาและเปิดใจยอมรับได้

  ตอบลบ
 24. คนมีบุญมากเท่านั่น ที่จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งความสุขที่แท้จริง

  ตอบลบ
 25. คนมีบุญมากเท่านั่น ที่จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งความสุขที่แท้จริง

  ตอบลบ
 26. ความจริงและความประทับใจจากอีกซีกโลก สามารถเติมเต็มความสุขแก่ผู้อยู่ห่างไกล เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

  ตอบลบ
 27. ฝรั่งเขาค้นหาความสุขจากพระพุทธศาสนา...แต่คนไทยบางกลุ่มกลับมุ่งทำลาย...

  ตอบลบ
 28. ฝรั่งเขาค้นหาความสุขจากพระพุทธศาสนา...แต่คนไทยบางกลุ่มกลับมุ่งทำลาย...

  ตอบลบ
 29. ฝรั่งกลางรู้คุณค่า และโหยหาความสุขภายใน แต่คนไทยเหมือนทัพพีที่ไม่รู้รสน้ำแกง

  ตอบลบ
 30. ทำไมถึงกล้าทำลายสิ่งที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ

  ตอบลบ
 31. ความสุข ความสว่าง ความสงบ เกิดขึ้นแล้วในสวิสเซอร์ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 32. ความสุข ความสว่าง ความสงบ เกิดขึ้นแล้วในสวิสเซอร์ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 33. สาธุ สุดยอดมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 34. สาธุ สุดยอดมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 35. คนทั้งโลกล้วนแสวงหา สันติภาพ
  แต่คนไทยบางส่วน คิดว่าสันติภาพ ได้มาเพราะ Power

  ตอบลบ
 36. ผู้มีปัญญา ย่อมแสวงหาสาระประโยชน์อันสูงสุดของชีวิต คือ "ความสุขที่แท้จริง"
  ชาวฝรั่ง หรือชาวตะวันตก ส่วนใหญ่จะมีความเจริญพร้อมทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี และมีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ดูเหมือนจะมีความสุขมาก แต่ในความเป็นจริงจากส่วนลึกของจิตใจนั้น ยังมีสิ่งหนึ่งที่กำลังแสวงหาอยู่? และเมื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนา ได้มาฝึกสมาธิแล้ว ก็พบว่า นี่คือ "ที่สุดของการแสวงหา" ด้วยคำสอนที่เป็นเหตุและผล และเป็นสัจธรรมฯ

  ตอบลบ
 37. นี่คือ ผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของวัดพระธรรมกายที่น่าปลื้มปิติใจยิ่ง สมดังปณิธานของหลวงปู่ที่ตั้งไว้ว่า ต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาชาธรรมกายไปทั่วโลก วันนี้เข่าเรียนรู้จากเรา แต่วันนึงข้างหน้า ลูกหลานเราอาจต้องเรียนรู้พระพุทธศาสนาจากพวกเขา ถ้าเรายังไม่เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาเช่นทุกวันนี้ กราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเผยแผ่ยในครั้งนี้เป็นอย่างสูง กราบสาธุๆๆ

  ตอบลบ
 38. ชาวต่างชาติให้ความสนใจ พระพุทธศาสนากันมากขึ้น เพราะเห็นคุณค่าโดยเฉพาะการทำสมาธิ เเต่คนไทยบางกลุ่มกลับคิดทำลายพระพุทธศาสนา เหมือนไม่เห็นคุณค่า ช่างน่าสงสารประเทศน้ีจริงๆ

  ตอบลบ
 39. ฝรั่งอยากได้บุญค่ะ

  ตอบลบ
 40. ไทยพุทธเป็นลิงได้แก้วหรือยิ่งกว่า

  ตอบลบ
 41. คนไทยมีเพชรอันล้ำค่าคือพระพุทธศาสนาอยู่ในมือแต่ไม่รู้คุณค่า คนต่างชาติเขากลับเห็นคุณค่านั้น

  ตอบลบ
 42. พระพุทธศาสนาคือของดีเเท้จริง สมาธิคือของสากล
  เเต่ทำไมไทยเราไม่เห็นค่า

  ตอบลบ
 43. คนที่นั้นเค้ารักพระพุทธศาสนาดีจังเลย

  ตอบลบ
 44. กราบอนุโมทนาบุญคะสาธุคะ

  ตอบลบ
 45. กราบอนุโมธนาบุญค่ะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.