พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญของแผ่นดิน โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
และสำคัญยิ่งของแผ่นดิน


" เป็นพิธีที่คณะสงฆ์ไทยโดยมติ
มหาเถรสมาคม ให้วัดไทยทั่วโลก 
จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคล 

แด่องค์เอกศาสนูปถัมภกของ
แผ่นดิน ตลอดปี 2559 "
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

ณ วัดสระเกศ ภูเขาทอง กทม. 

รัฐบาล ร่วมกับ
คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร 
และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้น
เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ พระอุโบสถ
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา
ตามมติมหาเถรสมาคม

โดยมี พระพรหมดิลก 
กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 

และพระพรหมสิทธิ 
กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พล.อ.ณพล บุญทับ 
รองสมุหราชองครักษ์ 
ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

ขอทุกท่านจงส่งใจ
ร่วมอนุโมทนา และแชร์ข่าว
สาธารณกุศลร่วมกันนะครับ
ภาพวีดีโอจาก จริยธรรมแชนเนล

โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 04.09.2016
เพราะความลับไม่มีในอากาศ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญของแผ่นดิน โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญของแผ่นดิน โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน Reviewed by สารธรรม on 02:59 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.