วัดประจำรัชกาลที่ ๕ เปิดประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอก วัดประจำรัชกาลที่ ๕

บริเวณวัดนี้เดิมเป็นวังของ พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทร ไพศาลโสภณ วัดราชบพิธฯ เริ่มก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ (สมัยรัชกาลที่ 5) เสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโสมนัสวรวิหารมาจำพรรษาอยู่ พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธนิรันตรายมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก บนถนนเฟื่องนคร เขตพระนคร 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒  หลังเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว ๑ ปี    

ด้วยพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่ และเป็นไปตามโบราณประเพณีนิยม ตามพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แห่งราชวงศ์จักรี เริ่มตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ที่ทรงโปรดสร้างวัดประจำรัชกาลเรื่อยมา

วัดราชบพิธฯ มีการออกแบบผสมผสาน ๒ วัดคือ วัดพระปฐมเจดีย์ กับ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๔ 

โดยภายในวัดแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
เขตพุทธาวาส 
เขตสังฆาวาส 
เขตสุสานหลวง

ตัวพระอุโบสถภายนอกสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ ประกอบด้วยลวดลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์รูปเทพประนม (มือ) ภายในเป็นสถาปัตยกรรมโกธิค พระประธาน คือ พระพุทธอังคีรส


ภายใต้พระประธานมิได้เพียงบรรจุพระสรีรังคารของ ร.๕ เพียงเท่านั้นยังบรรจุพระสรีรังคารของพระมหากษัตริย์พระองค์อื่น ๆ ด้วยทิศตะวันตกของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  ยังเป็นที่ตั้งของ  สุสานหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระมเหสี เจ้าจอมมารดาและพระราชโอรส พระราชธิดา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์


การวางตัวของพระอุโบสถกับพระวิหาร เป็นแบบวัดพระปฐมเจดีย์ คือวางแนวทิศตรงกันข้าม โดยด้านข้างจะมีทางเข้าไปในรอบๆ พระเจดีย์ ข้างในพระเจดีย์มีพระพุทธรูปปางนาคปรกอยู่ด้วย ซึ่งเล่ากันมาว่าขุดพบใต้ต้นตะเคียนริมคลองหลอด ซึ่งเชื่อกันว่าคนที่อยากมีลูกมาขอพรก็จะมีลูกสมใจ ภายในพระเจดีย์ยังมีทางขึ้นไปบนฐานเจดีย์ด้วย ในอดีตสามารถมองเห็นภูเขาทองได้ด้วย
ศิลปกรรมที่สำคัญในวัดได้แก่ บานประตู และหน้าต่างของพระอุโบสถที่มีลายไทยลงรักประดับมุก เป็นรูปดวงตราครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ สวยงามมาก    


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  จึงหมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ 

ราชบพิธ หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง 

สถิตมหาสีมาราม หมายถึง พระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่ ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นผู้พระราชทานชื่อวัดแห่งนี้ด้วยพระองค์เอง


และที่น่าสนใจอีกอย่าง คือกระเบื้องเบ็ญจรงค์ ทั้งพระอุโบสถ วิหารและเจดีย์ ระเบียงแก้ว ล้วนตกแต่งด้วย ลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งสิ้น และทุกแผ่นเขียนด้วยมือ และออกแบบรูปทรงกระเบื้องขนาดต่างๆ ลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าเจดีย์ ระเบียง พระอุโบสถ ซึ่งมีรูปทรงอ่อนช้อย แต่ทุกอย่างลงตัวขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
http://www.dhammathai.org
http://topicstock.pantip.com
Matichon online

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
วัดประจำรัชกาลที่ ๕ เปิดประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดประจำรัชกาลที่ ๕  เปิดประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม Reviewed by สารธรรม on 03:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.