ดาราพุทธแท้..เกี่ยวกระแสธรรมกาย


เรื่องของวัดพระธรรมกายนำมาสู่การเถียงกัน เรื่องพุทธแท้ พุทธเทียม จริงๆ แล้วพุทธแท้เป็นยังไง แล้วที่ อ้างพุทธแท้..พุทธแท้ เป็นจริงๆ กี่คน หรือว่าใช้วาทะกรรมกำจัดฝ่ายที่ตัวเองเกลียดชัง.!


อย่าหลงประเด็น.!

สาระสำคัญเรื่องวัดพระธรรมกายมีอยู่นิดเดียวคือ คดีของพระธัมมชโย ซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรม มีเรื่องของดีเอสไอออกหมายเรียก พระธัมมชโยบอกว่าไปรับหมายไม่ได้ ดีเอสไอ ควรจะเอาหมายมาให้ในวัด ดีเอสไอ บอกว่าไม่เอาหมายไปให้ในวัด พระต้องไปรับหมายที่ดีเอสไอ 

ฝั่งพระกลัวการโดนจับสึกไม่ไปมอบตัว หลังจากนั้นเกิดการออกหมายจับ สาระสำคัญมีอยู่แค่นี้ ตกลงกันไม่ได้ในที่สุดเป็นออกหมายจับแล้วใช้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าปิดล้อมวัด

" เพราะฉะนั้นสาระสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่อง พุทธแท้ พุทธเทียม "ฉันพุทธแท้ เธอพุทธเทียม

สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้ เรื่องของใครเป็นพุทธแท้ ใครเป็นพุทธเทียมกลายเป็นแรงขับให้คนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงท่าทีต่อวัดพระธรรมกาย

องค์กรพุทธนอกประเทศแม้กระทั่งประพม่าออกมาแสดงความเห็นกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้คำสั่งมาตตรา 44 แน่นนอนว่ารัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ยังไม่ได้ใช้ทหารปราบปรามเข่นฆ่าพระวัดพระธรรมกาย

แต่บทเรียนที่พระพม่าเคยเห็นคือ ในเวลาที่พม่าปกครองด้วยรัฐบาลทหารมีเหตุการณ์ที่รัฐบาลทหารใชักำลังทหารบุกวัดจับพระสึก จับขังคุก เมื่อเห็นเหตุการณ์กรณีวัดพระธรรมกายจึงเกิดความวิตกังวล
ออกแถลงการณ์ว่า

สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเรื่องของความรุนแรง ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลชุดนี้ว่าให้เลิกใช้ ม.44 ขอให้เลิกใช้ความรุนแรงต่อวัดพระธรรกายอย่างสิ้นเชิง

พุทธพม่า - ลาว- เขมร

มุมมองนี้สำคัญต่อเราอย่างไร.?

ความเป็นคนพุทธไม่ว่าจะเป็นพุทธพม่า ลาว เขมร มีจิตวิญญานบางอย่างร่วมกันที่คนไทยทำทุกครั้งที่ไปวัดคือการพนมมือรับศีล 5 คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อแรก คือ ปาณาติปาตา ห้ามฆ่า แต่เนื้อหาสาระสำคัญมากกว่านั้นคือห้ามเบียดเบียน

แต่เเหตุการณ์หน้าวัดพระธรรมกาย ไม่ได้สะท้อนว่า..คนพุทธเข้าใจสิ่งนี้จริงๆ  

ตั้งตัวเองเป็น..เจ้าของพุทธแท้

ตั้งตัวเองเป็น เจ้าของพุทธแท้บอกว่าตัวเอง คือ คนที่รู้ว่าพุทธแท้คืออะไร และพุทธแบบธรรมกายผิด และฉันผู้เป็นเจ้าของพุทธแท้จะถือดาบอันศักดิ์สิทธิ์ไปกำจัดวัดพระธรรมกาย

วันนี้มีนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาหรือศาสนาเปรียบเทียบ คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ให้ความคิดห็นที่ค่อนข้างดีในเรื่องนี้เอาไว้ว่า..พุทธแท้มีแค่ในพระไตรปิฎก หลังจากนั้นเป็นการตีความสังคายนา 

คุณวิจักษข์ พานิช เป็นหนึ่งในไม่กี่คนของเมืองไทยที่เรียนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบมาบอกแบบนี้ว่า
บนความเชื่อที่อาจจะบริสุทธิ์ใจก็ได้ว่า ท่านเป็นพุทธแท้ คำถามใหญ่คือ..

หลักการต่างๆ ที่ใช้โจมตีวัดพระธรรมกาย ประยุกต์ใช้พระธรรมวินัยเพื่อจะกำจัดวัดพระธรรมกายว่า ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย คุณประยุกต์มาตรฐานเดียวกันกับวัดอื่นๆ อย่างเคร่งครัดคล้ายๆ กันหรือเปล่า.?


คำตอบคือไม่ ทำไมคุณเลือกล่าแต่วัดพระธรรมกายเพราะคุณมีอคติหมั่นไส้หรือเปล่า.! 

สิ่งที่โจมตีธรรมกายมีอยู่ 2 -3 เรื่อง คือ ธรรมกายไม่ใช่พุทธแท้ เหตุผลเพราะมีวัตรปฏิบัติที่พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนไว้อะไรบ้างที่พุทธศาสนาไม่ได้สอนไว้


พุทธแท้ในอุดมคติไทย

สำหรับคนไทยพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งปัญญา ตื่นรู้ เบิกบาน ละอัตตา สละตัวตนไม่ยึดติดกับพิธีรีตอง ไม่ยึดติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มุ่งไปสู่ปัญญา มุ่งสู่นิพพาน

ถามาว่า..

วัดพระธรรมกายมีการปลุกเสกของขลังไหม.? 
คำตอบคือ..ไม่มี

วัดพระธรรมกายมีการ ใบ้หวย ปลุกเสกทะเบียนรถไหม.?
คำตอบคือ..ไม่มี รวมถึงการทำผ้าบูชายันต์ก็ไม่มีในวัดพระธรรมกาย

ขณะที่วัดใหญ่อื่นๆ ในประเทศไทย ที่ไม่ถูกโจมตีแบบวัดพระธรรมกาย กลับมีสิ่งเหล่านี้ มีการระดมทุนจากญาติโยมในวัดเต็มไปด้วยรูปเคารพมากมายมหาศาลจนไม่รู้ว่าเป็นศาสนาอะไร.?

มีทั้งเจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อเฮ่งเจีย มีรูปปั้นรวมพระเกจิดังๆ ของไทยหลายรูป มีพระธาตุอายุเป็นแสนๆ ปีก่อนกำเนิดโลกมนุษย์

เมื่อคุณตั้งคำถามกับธรรมกาย การวิพากย์วิจารณ์นั้นวางอยู่บนอคติ หรือวางอยู่บนความเชื่อเรื่องพุทธที่แท้จริง สิ่งต่างๆ ที่วิพากย์วิจารณ์ทั้งความเวอร์วังอลังการ พิธีรีตองที่ใหญ่โตเกินความเป็นพุทธ มีในวัดอื่นๆ หรือเปล่า.?ตกลงคุณวิจารณ์ธรรมกาย

บนพื้นฐานของอะไรกันแน่.?

พระทุกรูป วัดทุกวัด ลูกศิษย์ทุกสำนัก มีควาเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีใครทำเลวแต่ทุกคนมีวัตรปฏิบัติของตัวเอง.! 

พระมหาไพวัลย์ วรวณฺโณ ได้ให้สติถึงเรื่องนี้ไว้ว่า..

..ตั้งแต่เกิดมาคุณเข้าวัดไหนที่ไม่เคยเห็นโฆษกพูดเรื่องบาปบุญคุณโทษ พูดเรื่องสวรรค์ ชวนทำบุญ แล้วก็บอกตลอดเวลาว่าขอให้คุณรวยแบบนั้นรวยแบบนี้

วัดอื่นไม่มีเหรอ.? มันเป็นความไม่ยุติธรรมกับวัดพระธรรมกาย ถ้าจะซีเรียสจริงๆ มันต้องมองภาพรวมวัดในประเทศไทยทั้งหมดเอาเข้าจริงๆ วิธีการก็ไม่ได้แตกต่างจากวัดพระธรรมกายเท่าไหร่

มีอคติ เกลียดชัง

มากว่าปกป้องพุทธแท้..

ในที่สุดความขัดแย้งในเวลานี้เป็นความขัดแย้งที่มาจากอคติ ความเกลียดชัง มิจฉทิฐิ มากกว่าจะมาจากความพยายามปกป้องพุทธแท้

ซึ่งพุทธแท้ คือความพยายามสละ อัตตา ละวางตัวตนปฏิบัติตามศีล 5 ซึ่งข้อแรกพูดถึงการไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียน

คำถามสำหรับคนบางกลุ่ม 

ณ  เวลานี้ สำหรับคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าตัวเองเป็นพุทธแท้ และกำลังสนับสนุนยุยงให้รัฐบาลใช้กำลังปราบปรามพระภิกษุสังฆ์ ญาติโยมอุบาสก อุบาสิกา บางคนคิดถึงขนาดจับพระ ยึดวัด จับสึกให้หมด.!

ท่านเป็นพุทธแท้จริงๆ หรือเปล่า.? 
เพราะศีล 5 ของพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องไม่ฆ่าและไม่เบียดเบียนกัน .!


ขอบคุณข้อมูลและภาพ
อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
รายการ OVERVIEW
VoiceTV 21

ดาราพุทธแท้..เกี่ยวกระแสธรรมกาย ดาราพุทธแท้..เกี่ยวกระแสธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 19:03 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.