เผยแผนล้มธรรมกาย หวั่นจตุรภาคกินรวบประเทศไทย


เป็นเวลาเกือบ 1 ปีที่..

"...พุทธะอิสระ ยังเดินหน้าไม่หยุด ที่จะให้พระธัมมชโยพ้นจากความเป็นพระให้ได้ มีการเรียกร้องกดดันให้อาญัติทรัพย์สินของวัดพระธรรมกาย รวมทั้งได้เข้าไป ยื่นหนังสือต่อเจ้าคณะภาค 1  ในฐานะพระผู้บังคับบัญชาพระธัมมชโย ให้ดำเนินการอธิกรณ์พระธัมมชโย ..."

ทั้งๆ ที่ตัวของพุทธะอิสระเองมีคดีร้ายแรงที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหลายคดี รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เป็นการอวดอุตริอยู่เหมือนกัน.?

รีบจัดการก่อนจะหมดโอกาส.?

หากวิเคราะห์แผน หรือธงในกลุ่มของคนที่จะกำจัดวัดพระธรรมกาย และพระธัมมชโย จริงหรือไม่กับแผนสมคบคิดที่ว่า ..

ถ้าล้มพระธัมมชโยได้ เท่ากับล้มอำนาจทักษิณได้ สามารถล้มสมเด็จช่วงไม่ให้เป็นสังฆราชได้ด้วยเหมือนกัน.?

ในคำสัมภาษณ์ของอดีตพระวัดพระธรรมกาย  หมอมโน ที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าวัดพระธรรมกายมีทรัพย์สินมหาศาล และหากวัดพระธรรมกายจับมือกับฝ่ายอำนาจ คุณทักษิณ แล้วพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งอีกครั้งก็จะควบคุมฝ่ายอาณาจักร ขณะที่ วัดพระธรรมกาย ก็จะคุมฝ่ายศาสนจักร

เพราะฉะนั้นถ้าหากไม่กำจัดพระธัมมชโย หรือวัดพระธรรมกายในยุคที่ทหารครองเมืองแล้วก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วนับจากนี้ไป.?


เบื้องหลังการกำจัดอิทธิพลของวัดพระธรรมกายเป็นมาอย่างไร ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่า..

สิ่งที่พวกเราชาวพุทธกังวลใจอยู่ ณ เวลานี้ เราคิดว่าเรื่องของวัดพระธรรมกายน่าจะเป็นเพียงบันไดที่จะไต่ไปสู่ภารกิจที่ใหญ่ และเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญกว่านั้น ซึ่งภารกิจที่เชื่อว่าน่าจะหมายถึง การแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ มาตรา 7 และนำไปสู่ การยุบ มส. แล้วก็ ยกเลิก พ.ร.บ.การปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตาม แจ้งวัฒนโมเดล

ซึ่งจะแต่งตั้งคฤหัสถ์ คณะหนึ่งเข้ามาปกครองคณะสงฆ์ ตรงนี้เป็นสิ่งที่พระมหาเถระ พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนได้ตระหนัก และสำเนียกในเรื่องนี้

จึงมีความมั่นใจว่าเรื่องของพระธัมมชโย หรือวัดพระธรรมกายก็ดีเป็นเพียงบันไดที่จะไต่ไปสู่เป้าหมายหลักคือตรงนั้น.!

วัดพระธรรมกาย 

พระธัมมชโยคือก้างขวางคอ.?


หากย้อนไปจะเห็นว่ามีการโจมตีหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำอย่างรุนแรง โจมตีมหาเถรสมาคมอย่างรุนแรง แต่เมื่อไม่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก็หันมามองว่า วัดพระธรรมกาย และหลวงพ่อธัมมชโย คือตัวปัญหา .!

ก็จะโยงไปถึงแนวคิดของกลุ่มเดียวกันที่มี พระหนึ่งรูป คนกลุ่มหนึ่ง แล้วก็มีสื่อ อย่างเช่น คุณเปลวสีเงิน ที่มีการวิเคราะห์ค่อนข้างรุนแรงเขาใช้คำว่า.. 
จตุรภาค คือ ธรรมกาย มหาเถรสมาคม สมเด็จวัดปากน้ำ ระบอบทักษิณ  

ถ้าหากรัฐบาลไม่เข้าไปจัดการแบบถอนรากถอนโคนจะทำให้เป็นปัญหา ถ้าเราดูฐานตรงนี้แล้วไปเชื่อมโยงกับฐานความคิดของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มันตรงกันเปะเลย.!ทำไม..กรณีธรรมกาย

มหาเถรสมาคมนิ่งเงียบ.!


ถึงขณะนี้มหาเถรสมาคม ก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีของวัดพระธรรมกายเพราะอะไร.?

จริงๆ แล้วมันผิดขั้นตอนมาตั้งแต่แรก การที่มหาเถรสมาคมไม่เข้าไปดำเนินการกับวัดพระธรรมกายเพราะมันผิดขั้นตอนมาตั้งแต่แรก 

คือว่า ดีเอสไอ รับคำร้องของผู้ร้องที่มีความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นชิงชังมีอคติต่อผู้ที่ถูกร้องคือพระธัมมชโย พอรับคำร้องแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แล้วก็เร่งรีบดำเนินการ โดยไม่ผ่านขั้นตอนตั้งแต่แรก

จริงๆ แล้วถ้าจะให้คณะสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องตามลำดับชั้นก็คือ เจ้าคณะตำบลขึ้นไป จนถึงเจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน และมหาเถรสมาคม มันต้องดำเนินการตั้งแต่แรก 


เพราะมันผิดขั้นตอน

มาตั้งแต่แรก.!

เรื่องใดก็ตามที่เป็นการ กระทำผิดของพระเป็นการส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่พึ่งเกิดขึ้นตอนนี้เท่านั้น จะเห็นว่ามีพระที่ทำผิดมากมายในแต่ละปีในแต่ละเดือน มันเป็นความผิดเฉพาะตัว

พระพุทธองค์ในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นความผิดเฉพาะบุคคล ถ้ามันไปถึงมือของอำนาจรัฐ อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลแล้ว มันต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของบ้านเมืองดำเนินการให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

เมื่อบ้านเมืองดำเนินการจนสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว ถ้าจะมาให้คณะสงฆ์ใช้พระธรรมวินัย หรือใช้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ใช้กฎมหาเถรสมาคม ท่านก็จะดำเนินการหลังคดีความทางบ้านเมืองเสร็จสิ้นแล้ว

แต่ถ้าหากว่าการให้คณะสงฆ์ตามลำดับการปกครองต้องมาให้ทำตั้งแต่แรก ต้องไม่ไปถึงทางบ้านเมือง.!


มส.ใช้มาตรฐานเดียว

กับพระทั้งประเทศไม่

เฉพาะพระธัมมชโย.!

...แต่เมื่อมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้ว ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามหลักการที่เคยเกิดขึ้นกับพระสงฆ์             องค์เจ้ารูปอื่นๆ ตลอดมาเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เฉพาะพระธัมมชโยเท่านั้น.!

แม้วัดธรรมกายจะเน้นในเรื่องของบุญก็ตาม แต่ถ้าดูแล้วที่เขาตั้งวัดมาจนบัดนี้เขาก็ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางการเมือง..

ที่ทำให้รัฐบาลใด รัฐบาลหนึ่งเกิดความวุ่นวายเดือดร้อน เหมือนบางกลุ่มบางฝ่าย ผมมองว่าเขายังคงอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาอยู่เราวิเคราะห์แบบกลางๆ แบบคนที่อยู่ภายนอก ก็เห็นว่ายังเป็นประโยชน์มากกว่าจะไม่เป็นประโยชน์


    1. 
ทำไมรัฐบาลถึงให้น้ำหนัก และมีความเชื่อมั่นกับพุทธอิสระพระเพียงรูปเดียวมากกว่าคณะสงฆ์มากกว่ามหาเถรสมาคม ซึ่งมหาเถรสมาคมเป็นพระมหาเถระระดับสมเด็จ 8 รูป และรองสมเด็จพระราชาคณะที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา จบเปรียญธรรม 9 ประโยคบวชตลอดชีวิต  

    2. 
ทำไมถึงเอาเรื่องของสมเด็จวัดปากน้ำที่จะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นข้อขัดแย้งในการคัดค้านท่าน.?

เราจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลเดียวตอนที่ กปปส. คุณสุเทพ และพุทธะอิสระ เข้าไปยึดส่วนราชการ หลวงพ่อเองท่านเคยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์บอกว่า..

คุณสุเทพให้ยุติเถอะ แล้วก็พุทธอิสระให้กลับวัดเถอะ.!ผมคิดว่านั้นคงเป็นเส้นที่ทำให้รัฐบาลนี้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ กปปส. กับ พุทธะอิสระ เชื่อว่าหลวงพ่อท่านเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลนี้ และเป็นฐานของรัฐบาลเดิม แล้วเขาก็เชื่อว่าวัดพระธรรมกาย มีความสัมพันธ์กับหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำ แล้วก็เป็นฐานการเมืองของ พรรคเพื่อไทย แล้วก็คุณทักษิณ เพราะฉะนั้นขาจึงฝังใจว่า..

ถ้าหากจะยกเลิกหลวงพ่อวัดปากน้ำ จะล้มมหาเถรสมาคม จะล้มคณะสงฆ์ได้ จะต้องล้มวัดพระธรรมกาย เพราะวัดพระธรรมกายมีผู้ศรัทธาอยู่ 4-6 ล้านคนแล้วก็ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีอิทธพล ถ้าทางด้านเศรษฐกิจก็มีฐานที่สำคัญ และการเมืองทั้ง 2 พรรค 

ถ้าทำลายฐานตรงนี้ได้พุทธะอิสระจึงจะสถาปนาแจ้งวัฒนโมเดล ถอนรากถอนโคนคณะสงฆ์ได้ ตรงนี้เป็นจุดสำคัญ.!


ขอบคุณข้อมูลบทสัมภาษณ์ 
ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ (มจร.)
รายการ Thais Voice
โดย จอม เพรชประดับ


ขอบคุณภาพประกอบจาก
Google.com
MRG online

เพราะความลับไม่มีในอากาศ

เผยแผนล้มธรรมกาย หวั่นจตุรภาคกินรวบประเทศไทย เผยแผนล้มธรรมกาย หวั่นจตุรภาคกินรวบประเทศไทย Reviewed by สารธรรม on 08:06 Rating: 5

4 ความคิดเห็น:

  1. คนพาลสันดานหยาบ จงแพ้ภัยตัวเอง

    ตอบลบ
  2. ธรรมกายแค่ก้างชิ้นใหญ่ กระดูกสันหลังพระพุทธศาสนา เรื่องจริงเป็นเรื่องศาสนาอื่นที่ครอบครองการเมืองและฐานอำนาจผู้นำ แต่ละคยที่มีบทบาทต่างกันเพื่อล้มธรรมกาย เป็นขบวนการเดียว แฝงเป็นเหลือบไรชอนไชมานาน

    ตอบลบ
  3. เห็นไอนี่เที่ยวไปด่า พระรูปนั้น,รูปนี้ ไม่มีความบริสุทธิ์ จากพฤติกรรมที่ทำมา..ถามจริงๆ ยังมีคนเห็นว่า อลัชชีกรวยป่วนเมืองตัวนี้ เป็นนักบวชในพุทธศาสนา ที่มีความคิดจะละลดกิเลส ..เหลืออยู่อีกสักกี่คนกันครับ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.