แจงล่าสุด..การอ่านพระนามที่ถูกต้อง 3 แบบ โดยราชบัณฑิตยสภา
เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราชบัณฑิตยสภาได้ออกหนังสือชี้แจงการอ่านออกเสียง "พระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช " ตามพระสุพรรณบัฏฯ และตามการอ่านคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตแบบมีสมาสคำ ดังนี้ระหว่างนี้พบว่าพิธีกรหลายรายการเมื่อนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรหรือโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้องเป็นต้นว่า

คำว่า.. 

อายุ 

สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องใช้ "พระชนมพรรษา" ไม่ใช่  "พระชนมายุ"

คำว่า..  

ทูลเกล้าฯ ถวาย 

น้อมเกล้าฯ ถวาย  

แม้ในสคริปต์จะเขียนย่อต้องอ่านเต็มเสมอว่า 
"ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย" 
"น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย" 

คำว่า.. 

เฝ้าฯ รับเสด็จ 

แม้เขียนย่อต้องอ่านต็มว่า "เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ"

การนำ พระบรมฉายาลักษณ์ มาจัดแสดงต้องใช้คำว่า "เชิญพระบรมฉายาลักษณ์" รวมไปถึงการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาบรรเลงมาขับร้องต้องใช้คำว่า  "เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์"
พระบรมราโชวาท ใช้ลักษณนามว่า " องค์ "

อ่านรายละเอียดทั้งหมดขอบคุณข้อมูลจาก


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
แจงล่าสุด..การอ่านพระนามที่ถูกต้อง 3 แบบ โดยราชบัณฑิตยสภา แจงล่าสุด..การอ่านพระนามที่ถูกต้อง 3  แบบ โดยราชบัณฑิตยสภา Reviewed by สารธรรม on 01:24 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.