เตรียมงานสุดพลัง..กฐินสามัคคี "หลังคาแห่งทวีปยุโรป"


หลังจากวันออกพรรษา 
16 ตุลาคม 2559 ผ่านมา
ได้หนึ่งสัปดาห์แล้ว 

วัดวาอารามกว่า 3 หมื่นวัด
ทั่วประเทศไทยรวมถึงวัดไทย
นอกราชอาณาจักรก็กำลังร่วม
สืบสานบุญประเพณีที่สำคัญ
ของชาวพุทธนั่นก็คือ

"การทำบุญทอดกฐินสามัคคี"

การทอดกฐิน

เป็นประเพณีที่สำคัญ

ของพุทธศาสนิกชน

ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน
กว่า 2500 ปี อานิสงส์ผลบุญที่
เกิดขึ้นจากบุญนี้ไม่ธรรมดา
เหมือนการทำบุญปกติทั่วไป
เพราะบุญทอดกฐินเป็นกาลทาน
จำกัดด้วยเวลา

ต้องทอดกฐินภายในเวลา1เดือน
หลังจากวันออกพรรษาส่วนผ้ากฐิน
ที่นำมาถวายแด่คณะสงฆ์นั้นก็ต้อง
ถวายเป็นสังฆทานไม่เจาะจงว่า
จะถวายแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

ซึ่งโดยทั่วไปผ้ากฐินที่นำมาถวาย
มักจะนิยมใช้ผ้าสังฆาฏิ หรือผ้าผืน
ใดผืนหนึ่งในไตรจีวรก็ได้

ตลอดเวลา 1 ปีแต่ละวัดจะรับกฐิน
ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นโดยวัดนั้นๆ
จะต้องมีพระภิกษุจำพรรษาครบ 5 รูป

ฉะนั้นพระภิกษุที่ได้รับฉันทานุมัติ
จากคณะสงฆ์ให้เป็นผู้รับผ้ากฐินใน
ปีนั้นก็จะต้องอยู่จำพรรษาภายในวัด
ครบถ้วนไตรมาส (3 เดือน )
หลังจากพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว
ท่านก็จะกรานกฐินให้เสร็จภายใน
วันนั้น

นี้คือพุทธบัญญัติของที่ชาวพุทธ
ที่ดำเนินสืบเนื่องอย่างเคร่งครัด
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

บูชาพระพุทธเจ้า

ต้องประณีตทั้งผลงาน

และหัวใจ

เมื่อการทอดกฐินหนึ่งปีมีได้
เพียงครั้งเดียว จะทำอย่างไร
ให้งานบุญทอดกฐินนอกจาก
จะเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวพุทธให้แล้ว

ยังสามารถยกจิตใจของเจ้าภาพ
ผู้มีบุญที่มาร่วมงานทุกคนเกิดความ
ปลื้มปีติทุกครั้งที่ระลึกถึงบุญทอดกฐิน
สมความทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ
กำลังปัจจัยนำมาร่วมทำบุญเรียกได้ว่า
สร้างปรากฏการณ์แห่ง

"ความปลื้ม..แบบลืมไม่ลง
คงไม่ลืม..ปลื้มทุกชาติๆ"

การลงแรง ร่วมมือ

ก่อร่างสร้างงานที่ดีที่สุด

คือ การตอบ "โจทย์" ดังกล่าว
ในการจัดงานบุญทอดกฐินของ

"วัดพระธรรมกาย
สวิตเซอร์แลนด์"

ยิ่งเมื่อใกล้ถึงวันทอดกฐินซึ่งปีนี้
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
เราก็จะได้เห็นภาพการรวมตัวกัน
ของญาติโยมทุกเพศ ทุกวัยอย่าง
อุ่นหนาฝาคั่ง เพื่อมาช่วยรังสรรค์
ตระเตรียมงานทั้งด้านสถานที่
พิธีกรรม อาหาร ฯลฯ

เพราะทุกคนต่างก็ตระหนักรู้ว่า
พวกเขาคือเจ้าของงานเจ้าของวัด
พลังสติปัญญา พลังความอดทน 
ที่มีอยู่ในตน

จึงถูกผลักดันออกมาสู่ภาคปฏิบัติ
อย่างเต็มที่ในหน้าที่ๆ แต่ละคน
ได้รับมอบหมายเราจึงได้เห็นภาพ
การต่อจิ๊กซอที่เริ่มเข้าใกล้ความ
สมบูรณ์แบบมากที่สุดก่อนจะถึง
เวลาแห่งความจริงที่ทุกคนกำลัง
รอคอย

คงยากที่จะปฏิเสธว่าเมื่อได้เห็น
ความประณีตสวยงามจากภาพ
การเตรียมงานทอดกฐินของ
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
แล้วพูดได้คำเดียวว่า..

สุดยอดงานกฐิน

สร้างความสามัคคี

อย่างแท้จริงๆ

Click > ภาคความสำเร็จ กฐินสามัคคีที่งดงามระดับสากล


เพราะความลับไม่มีในอากาศ 

>Talk--secret.blogspot.com

เตรียมงานสุดพลัง..กฐินสามัคคี "หลังคาแห่งทวีปยุโรป" เตรียมงานสุดพลัง..กฐินสามัคคี  "หลังคาแห่งทวีปยุโรป" Reviewed by สารธรรม on 03:38 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

  1. กราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะจัดงานได้อลังการมากเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.