เจ้าคุณเบอร์ลินถาม ? ราชบัณฑิตกับอันธพาล จะเชื่อใครดีกรณีวัดพระธรรมกาย

 

ศาสตราจารย์พิเศษ

จำนงค์ ทองประเสริฐ

กับแกงค์ป่วนศาสนา


สังคมพุทธเชื่อใครดี ?

กรณีวัดพระธรรมกาย


    อมตะวาจาสอนผู้นำ   

" ถ้าท่านฆ่าข้า 
อย่างมากก็มีหลุมศพ
เพิ่มอีกหลุมหนึ่ง
แต่หากท่านไว้ชีวิตข้า
ข้ายินดีจะบุกน้ำลุยไฟ
ทุบหินป่นศิลา ตะลุย
สิบทิศพิชิตดินแดนจงรัก
ภักดีปกป้องคุ้มครอง
ท่านข่านตลอดไป "

คำกล่าวข้างต้นนั้นเป็นของ " เจเป "
ฉายาเทพแห่งธนู ผู้เป็นอาจารย์
ของก๊วยเจ๋งที่ได้กล่าวกับเจงกีสข่าน 
จักรพรรดินักรบชาวมงโกลผู้เป็นเจ้า
แห่งทุ่งหญ้าได้กล่าวไว้ 

ก่อนที่จะมาอยู่เป็นขุนพลคู่กายของ
ท่านข่าน ที่ภายหลังนำทัพบุกตะลุย
ถึงเปอร์เซีย คือยุโรปในปัจจุบันนี้
ที่ผมยกมาข้างต้นนั้นถือเป็น

"อมตะวาจา" 

ในการแก้ปัญหาแบบคนมองการณ์ไกล 
ของคนมีสติปัญญา อันเป็นคุณสมบัติ
สำคัญในเบื้องต้น ของคนผู้จะเป็น
ผู้นำที่ดี และฉลาด ที่สามารถนำพา
ให้สังคมก้าวหน้าได้

อันจะเป็นคุณต่อการบริหารบ้านเมือง 
และคุณต่อพระศาสนาผมเจตนายกมา
เพื่อเตือนสติผู้รับผิดชอบ

"กรณีวัดพระธรรมกาย"

ในการคิดให้รอบด้านคิดถึงการคุ้ม
หรือไม่คุ้ม กับการตัดสินเพียงแค่
เสี้ยววินาทีระหว่าง "เจริญ" กับ "เสื่อม" 
เพราะเรื่องศรัทธาจะเอาแต่คิดเฉพาะ
ด้านหลักนิติศาสตร์แบบโลกๆ 
ไม่ได้เด็ดขาด (ย้ำ)!

ซึ่งเรื่องอมตวาจานี้ มีปรากฎอยู่ในเรื่อง 
"มังกรหยก" ที่ "กิมย้ง" เขียนจาก
เรื่องจริง ผูกโยงกับเรื่องของเจงกีสข่าน
จักรพรรดินักรบแห่งแผ่นดินมองโกล
เมื่อ 789 ปีก่อน โดยผมจะขออนุญาต
นำไปเป็นบทสรุปในตอนท้ายโพสต์นี้ว่า..

การแก้ปัญหาแบบไทยๆ 
กับท่านธัมมชโยนั้น มันคุ้มแล้วหรือ ?


     เริ่มเรื่อง    

2-3 วันที่ผ่านมาผมได้รับคลิปวีดีโอ 
ส่งมาจากไทย เป็นเรื่องที่เข้าใจว่า
ศิษย์วัดพระธรรมกาย ไปขอสัมภาษณ์
ขอความเห็นเรื่องวัดพระธรรมกายจาก
ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ 
ปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาเปรียบเทียบชื่อดังในยุคปัจจุบัน

ชื่อนี้ในวงการศาสนา ไม่มีใครไม่รู้จัก 
ซึ่งถือเป็นเพชรเม็ดงามเป็นปูชนียบุคคล
จำนวนไม่กี่คน ที่สึกออกจากพระแล้ว 
ไปรับราชการ สร้างผลงานแก่ชาติ
บ้านเมืองมากมายเรียกว่า 

"เป็นผลผลิตชั้นดีจากพระศาสนา 
ที่ออกไปช่วยชาติบ้านเมือง"

พระยาศรีสุนทรโวหาร (ซ้าย)
ศ.(พิเศษ) เสถียร พันธรังสี (ขวา)

สุชีพ ปุญญานุภาพ (ซ้าย)
อ.วศิน อินทสระ (ขวา)


ถือว่าท่านเป็นบุคคล

ระนาบเดียวกับ 

พระประสิทธิสุตคุณ

เปรียญ 7 ประโยค (ฉะเชิงเทรา) 
หรือชื่อบรรดาศักดิ์หลังสึก
ออกไปรับราชการที่ 

พระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น้อย อาจารยางกูร) 
ผู้ได้ฉายาว่า "ศาลฎีกาภาษาไทย" 
ผู้แต่งมูลบทบรรพกิจ 

ศ.(พิเศษ) เสถียร พันธรังสี 

สุชีพ ปุญญานุภาพ 

วศิน อินทสระ 

เป็นต้น..ที่ผมเอ่ยมานี้ทุกท่านล้วนเป็น
นักปราชญ์ ที่เป็นปูชนียบุคคลสำคัญ
ของไทยทั้งสิ้นผมเชื่อว่า..

    วงการศาสนา    

ร่วมสมัยไม่มีใครไม่รู้จักไม่มีใคร
ไม่ยอมรับ ทั้งความรอบรู้
การปฏิบัติวางตนในฐานะ
ครูบาอาจารย์ของคนทั้งแผ่นดิน
ที่สำคัญทั้งสองท่านคือ

พระยาศรีสุนทรโวหาร 
และ ศ.(พิเศษ) จำนงค์ 

ต่างชื่อว่าเป็นศรีสง่าแห่งสำนักฯ
วัดสระเกศด้วย เพราะทั้งสองท่าน
ต่างก็เป็นศิษย์วัดภูเขาทอง เหมือนกัน


ส่วนตัวผม เจ้าคุณเบอร์ลินนั้น
มีวาสนาเข้าเป็นลูกศิษย์เฉพาะ
ศ.(พิเศษ) เสถียร พันธรังสี 
ที่ท่านสอนปรัชญากรีกโบราณ 
และศาสนาเปรียบเทียบแก่ผม 

ส่วนอาจารย์ ศ.(พิเศษ) จำนงค์ 
ท่านสอนวิชาตรรกศาสตร์และ 
Metaphysics แก่ผมๆ จะคุ้นเคยกับ 
อาจารย์จำนงค์มากกว่าเพราะ
เจอกันบ่อยๆ ที่วัดสระเกศ

ปราชญ์ปูชนียบุคคล

ผู้เป็นศรีแห่งแผ่นดิน

ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ 
เป็นคน อ. เสาไห้ จ.สระบุรี
ป.ธ. 9 สำนักวัดสระเกศ ภูเขาทอง
พธ.บ. รุ่นแรก มจร.
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเยล 
สหรัฐอเมริกา โดยทุนมูลนิธิเอเซีย

อดีตพระราชาคณะชั้นสามัญที่
พระกวีวรญาณ เป็นพระราชาคณะ
ก่อนสมเด็จเกี่ยว วัดสระเกศ
ต่อมาได้สึกไปรับราชการที่
ราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ปี 2508
จนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นถึง 
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 
ก่อนเกษียณฯ

นี่คือ อ. จำนงค์ คนที่มาบอก
สังคมไทยให้ฉลาด รู้จักแยกแยะ
เสียทีอย่างดังๆ ว่า.. 

ท่านธัมมชโยไม่ผิด 
ไม่ต้องอาบัติเพราะเป็นอจิตตกะ.!Click > ที่ภาพด้านบนเพื่อชมวีดีโอ 
บทสัมภาษณ์
อ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ


อ.จำนงค์ พูดถึงปัญหาธรรมกาย
สังคมจะเชื่อใครดี ?

คนระดับครูบาอาจารย์ผู้เป็น
ปูชนียบุคคล ของคนทั้งประเทศ 
เช่นท่าน อ.จำนงค์ ทองประเสริฐ
นั้นท่านพูดอะไรออกมาแต่ละเรื่อง
ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอน

เรื่องวัดพระธรรมกาย 
และท่านธัมมชโย 
ท่าน อ.จำนงค์ พูดตรงๆ สั้นๆ 
แต่หนักแน่นในหลักการว่า..


"ธรรมกายที่ถูกเพ่งเล็งมาก 
 เพราะไม่มีใครทำได้
เหมือนธรรมกาย และดึงคน
เข้าวัดได้มากสอนให้คน
มีศีลมีธรรม เป็นระเบียบ "

" ..กรณีรับเงินบริจาค 
พระธัมมชโยไม่ผิด ไม่ต้องอาบัติ 
เพราะไม่รู้ที่มาของเงินที่คน
เอามาบริจาคเป็น อจิตตกะ 
คือไม่มีเจตนา ไม่ได้ตั้งใจ 
ที่จะล่วงละเมิด .."

สจิตตกะ อจิตตกะ !

สองคำนี้ ที่ออกมาจากปาก
ราชบัณฑิตจำนงค์ ทองประเสริฐ
ผมขอถามพุทธอิสระ และกลุ่มคน
ที่อวดภูมิแถรายวัน แล้วออกมา
กล่าวหาท่านธัมมชโยว่า "ผิด" นั้น

พวกคุณจะเอาอะไรมาแย้ง 
จะเอาเครดิต ของตนตรงส่วนไหน 
ออกมาตอบโต้ กับคนระดับ 
ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ 
ราชบัณฑิตได้ครับช่วยตอบสังคมที.!

เพราะเมื่อตั้งธงว่า "ผิด" 
แล้วจากนั้นสารพัด
ข้อกล่าวหาปลีกย่อยก็ประเคน
กระน่ำไล่ตามมาสู่วัดพระธรรมกาย
จนปนเปไปหมดจนสังคมติดตาม
ข่าว แทบไม่ทัน..

เพราะเริ่มต้นผิดตั้งแต่คบคนผิดแท้ๆ
ขอถามอีกครั้ง กับผู้ปฎิบัติทุกระดับว่า.. 

คุ้มหรือครับ ที่เรื่องนี้ จะต้องแลก
ไปกับวงการยุติธรรมของประเทศ
ทั้งหมดที่ทำให้ขบวนการยุติธรรม
พังไปหมด คิดดีกันแล้วหรือครับ 

สั่งตรวจแม้กระทั้ง ที่ดินกลางทุ่ง
ที่อยุธยา ว่ามีการบุกรุกป่าสงวน
หรือไม่.?

จนพระพยอมเอาไปประจานว่า 
"ปัญญาอ่อน" 
ขายหน้าไปทั่วโปรดตรองๆ นะครับ.!

มาถึงตรงนี้ ..
ทำให้ผมนึกถึงและบังเกิดความเข้าใจ
ในคำกล่าว ของหลวงพ่อสมเด็จช่วง 
แห่งวัดปากน้ำ เมื่อครั้งที่ท่านถูกคนพาล 
ป้ายเท็จกล่าวหาเรื่องคดีรถโบราณ
ขึ้นมาครับในครั้งนั้นหลวงพ่อสมเด็จช่วง 
ท่านกล่าวว่า..

"เรื่องนี้ ปลงอาบัติก็ตกไปแล้ว"

อธิบายได้ว่า..
ก็เพราะหลวงพ่อสมเด็จช่วง 
ท่านมั่นใจในธรรมของท่านว่า

เป็น อจิตตกะ คือไม่มีเจตนา
ในการล่วงละเมิด ยังไงก็ไม่ผิด 
แม้ผิดก็เป็นเรื่องอาบัติเล็กน้อย
เท่านั้น ! 

" ปลงอาบัติ อาบัติก็ตกไป "

ผมขอถามไปยัง ท่านอธิบดี DSI 
ยันไปถึงท่าน พล.อ.ไพบูลย์ 
คนเป็น รมว.ยุติธรรม คนที่คิดว่า 
ตนเองรู้เรื่องพระดี มุพยายามทำ
แต่เรื่องพระมาตลอดว่า..

"ท่านเคยได้ยินคำว่า อจิตตกะ 
สจิตตกะ มาบ้างไหมครับ.?"

ผมจะบอกให้ครับว่า..

" คำสองคำนี้ ต่อให้ร้อยพันหมื่น
กฎหมายที่ปุถุชนบัญญัติขึ้น 
ก็ไม่มีทางเทียบได้หรอกครับ
เพราะนี่เป็นพุทธบัญญัติ "

ท่านเข้าใจไหมครับ.?

ส่วนโพธิสัตว์อ้อน้อยจอมขี้โมโหที่แม้
แต่เด็กทนายตัวเล็กๆ คนเดียวไปนั่ง
คุกเข่าพนมมือต่อหน้า ยังแสดงอารมณ์
โมโหปล่อยให้ความโกรธ ครอบงำ
จนรักษาสภาพพระไม่อยู่.!

อาการยังกับจะกินเลือดกินเนื้อเขานั้น 
รวมทั้งสมุนบริวารเดินสายสอนพระนั้น 
ผมไม่คิดจะถามอะไรแล้วละครับ 
บอกตรงๆ ว่า..

"เกินเยียวยาไปนานแล้ว"


ดังนั้น ผมก็จะขอสรุปสั้นๆ เรื่องนี้ว่า..

ระหว่างการพูดออกมาอย่างชัดเจน
แบบสั้นๆ ไม่ต้องตีความถึงขนาดนี้ 
ของคนระดับ อ.จำนงค์ ทองประเสริฐ 
าชบัณฑิต อดีตเลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสถานนั้น


เมื่อมาเทียบกับแกงค์ป่วนสังคม !

ที่มีทั้งพระทั้งคน ที่สุกๆ ดิบๆ 

คุ้มดีคุ้มร้าย ที่แม้ตนเองก็ไม่รู้เรื่อง
พระธรรมวินัยใดๆ เลย แต่กลับ
นั่งหลับหูหลับตาพูดส่งเดชไปลอก
พระธรรมวินัยมาทั้งดุ้น

แล้วออกท่ายกมาอ้างแถกแถ
ได้ทุกวันชนิด มีแต่ตีความ
เข้าข้างตนเองตลอด ทั้งยกมา
อธิบายก็แบบงูๆ ปลาๆ ชาวบ้าน
ฟังทีไร ? งงทุกทีไปเปิดอ่านเองก็ได้

ซ้ำยังแถมมักอุปโลกตนว่ารอบรู้
เคร่งครัดกว่าผู้อื่น กล่าวหาคนอื่นว่า 
อาบัติบ้าง อลัชชีบ้าง สารพัด
จนถึงขั้นหลงตนมาทำการปรับ
อาบัติพระสงฆ์รายวัน

สร้างความสับสนให้ผู้คนในสังคม
ไปทั่วซ้ำร้ายบางคนมีประวัติอิงแอบ
อำนาจ และเล่นการเมืองมาตลอด 
จะจารนัยพฤติกรรมทุกหน่อ
ก็มีแต่บาดแผลไปทั้งตัวทั้งคดีโลก
คดีธรรมนับไม่ถ้วนนั้น

ถึงวันนี้เจ้าคุณเบอร์ลินอยากจะขอ

ถามดังๆ กับสังคมไทยอีกสักครั้ง?

ก็ถามเริ่มต้นตั้งแต่ชาวบ้านยันไปถึง
คนเป็นนายกรัฐมนตรี ของแผ่นดิน
ที่มีคนนับถือพระพุทธศาสนามาก
ที่สุดในในโลกนะแหละว่า..

ในวันนี้.. 
ได้มีผู้เป็นปราชย์แห่งยุค
ได้ออกมาชี้ชัดแจ้งขนาดนี้แล้ว

พวกท่านยังจะไปหลงเชื่อคนที่มัน
แอบอ้างเพี้ยนๆ กันอยู่อีกหรือครับ ?

ผมพูดตรงๆ ขนาดนี้แล้ว 
ก็ให้ไปตกลงในใจกันเอาเองก็แล้วกัน
นะครับว่า ..

จะกำหนดทิศทางไปกันยังไงดี.?
ในเบื้องต้นก็อยากแนะนำว่า..

ถ้าพวกท่านหวังดีต่อบ้านเมืองจริง 
รักสถาบันจริงและรักความเจริญ
ในชีวิตของตนแบบผู้มีปัญญาจริง
ก็ขอให้พากันเชื่อ "บัณฑิตแท้" 
กันเถอะนะครับอย่าลงไปกว่านี้
อีกเลยนะครับ

แต่ถ้ามีคนออกมาชี้ชัดๆ ขนาดนี้แล้ว
พวกท่านยังอยากจะนำพาสังคม
พาชีวิตตนให้เป็นไปในทางตรงกันข้าม
ดิ่งลงต่ำสู่ความเสื่อมอยู่อีกละก็

ก็จงเชื่อ "บัณฑิตเก๊" ไปเช่นเดิม
ก็แล้วกันเลือกเอาตามสบายเถอะครับ !


     สรุป    

ขอย้อนเอาบทความข้างต้น
มาสรุปว่า..

ต่อให้วันหนึ่งหากสามารถ
ดำเนินการ กับท่านธัมมชโย
ได้ตามข้อกฎหมายที่อ้าง 
และเพียรทำอยู่นั้น.?

เจ้าคุณเบอร์ลิน ขอถามสั้นๆ 
ในรอบสัปดาห์ว่า..มันคุ้มกันแล้วหรือ?

พุทธศาสนิกชน ทุกเพศทุกวัยตั้งใจ
เดินทางมาสั่งสมบุญที่ วัดพระธรรมกาย

   1. 
กับการแลก กับความเสียหายของ
บ้านเมือง เสียหายต่อชีวิตจิตใจ 
ของคนในชาติ ที่อยู่ร่วมสังคม 
จำนวนมากมายขนาดนี้


   2. 
กับการแลกกับพระศาสนา 
สถาบันสงฆ์โยงไปถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
จนเกิดความเสียหายมากมาย
ที่จะตามมาขนาดไหน 
คิดกันบ้างไหมครับ?


   3. 
กับการแลกกับ พระสงฆ์ 
และชาวพุทธที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
และโดยอ้อมว่าจะได้รับผล
กระทบเช่นไร?


   4. 
กับการแลก กับการผลักดัน
ให้ผู้คนจำนวนล้านๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ของกลุ่มศิษย์
วัดพระธรรมกาย 

ให้ไปอยู่ฝ่ายตรงข้าม 
ไม่ใช่ตรงข้ามรัฐบาลอย่างเดียว 
แต่ตรงข้ามกับสถาบัน
หลักทั้ง3 ของชาติในอนาคตอีกด้วย.! 

     สรุปสุดท้ายสั้นๆ   


ทั้ง 4 ข้อนี้..เพื่อแลกกับการจัดการ
กับท่านธัมมชโย ที่เป็นเพียง
พระรูปเดียว ..

ย้ำว่าเพียงรูปเดียวในประเทศ
กว่า 3 แสนรูป รูปเดียว ที่เพิ่มจำนวน
ในบรรดาคนที่ทำผิดขึ้นอีกเพียงหนึ่ง
เท่านั้นในแผ่นดินนี้ 

ดังสมมติ..แต่ทำไมถึงกับต้อง
เอาไปแลกกับสิ่งที่มูลค่ามหาศาล 
ระบบสำคัญของประเทศ
แบบไร้ปัญญา ที่มองด้านไหน
ก็สุดโง่คือมันไม่คุ้มโดย
ประการทั้งปวง เช่นนี้ด้วยละครับ.!

แต่ตรงข้าม..
ถ้าหากผู้ปฎิบัติทุกระดับที่รับผิดชอบ
สามารถทำได้เช่น เจงกีสข่านที่ได้
ไว้ชีวิต เจเป เทพธนูเอาไว้ 

จากนั้นได้ร่วมกันนำพากองทัพ
นำพาประเทศเจริญก้าวหน้า 
หรือแผ่ขยายแผ่นดินกว้างไกล..

ไกลถึงเปอร์เซียแล้วไซร้
ไหนเลยเลือก 
ไหนเลยไม่เลือก 
ย่อมแจ้งแก่ใจแล้ว ไฉนลังเล
เสียเวลาด้วยเล่าท่านนายกบิ๊กตู่

หรือว่า ขนาดเจ้าคุณเบอร์ลิน 
ลงทุน..ยกระดับ 
อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ 
มาอ้างขนาดนี้ก็แล้ว
ทั้งยก เจเป มาอ้างยืนยันถึงขนาดนี้ 
ก็แล้ว..?

ท่านนายกบิ๊กตู่ ผู้มีอำนาจเต็ม
เหนือหน่วยงานรัฐทั้งปวง!

ก็ยังจะเลือกที่โง่เง่า ไร้สติปัญญา 
หลงตนเอง หลงไปเชื่อฟัง 
"บัณฑิตเก๊" อยู่อีกจนคิดอะไร
ไม่ออกเลยสักนิดอีกละก็..

หากเช่นนั้น..
ก็อย่าไปคิดยกระดับไปเทียบ 
เตมูจิน เจงกีสข่าน จักรพรรดิ์นักรบ
เลยครับ.!

เอาแค่ลำพังเทียบระดับ 
"เอี้ยคัง" คนที่ทำทุกอย่าง
เพื่ออำนาจ และยศโดยไม่คำนึง
ศีลธรรมใดๆ ก็ให้ได้เถอะครับ.!

โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den
03.07.2016

บทความล่าสุดเจ้าคุณเบอร์ลิน
Clickกรณีธรรกาย! หากประมาทอาจเป็นนาลันทา 2

ขอบคุณภาพประกอบ

Fb ชมรมศิษย์ที่รักและศรัทธา 
ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
Fb ภาพดีๆ 072 & ชาอุ่นTeam ,Google.com

บทความแนะนำกรณีธรรมกาย

กรณีธรรมกาย : คำสอนคุณครูไม่ใหญ่
(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เที่ยวไป เขียนไป
Aram Boy
เห็นมา เล่าไป
กรณีธรรมกาย : กาคาบข่าว
กรณีธรรมกาย : วัดพระธรรมกาย UNSEEN
กรณีธรรมกาย : วิชชา ธรรมกาย
กรณีธรรมกาย : White Knight
กรณีธรรมกาย #จูราสสิคสยาม
กรณีธรรมกาย : ความลับระดับ Top secret !
กรณีธรรมกาย : รวมข้อแท้จริง 
ทุกกรณีวัดพระธรรมกาย 
DHAMMAKAYA FACTSHEETS
กรณีธรรมกาย : #โรงละครสยาม
กรณีธรรมกาย : ความจริงวันนี้ วัดพระธรรมกาย 
กรณีธรรมกาย : แถลงการณ์คดีพิเศษ ! 
กรณีธรรมกาย : กรณีเกี่ยวข้องวัดพระธรรรมกาย 
กรณีธรรมกาย : Buddhism under crisis
กรณีธรรมกาย : รักพระพุทธศาสนา
กรณีธรรมกาย : รวมข้อแท้จริงทุกกรณี! 
กรณีธรรมกาย : เบื้องหลังการให้ร้ายวัดพระธรรมกาย


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
เจ้าคุณเบอร์ลินถาม ? ราชบัณฑิตกับอันธพาล จะเชื่อใครดีกรณีวัดพระธรรมกาย เจ้าคุณเบอร์ลินถาม ? ราชบัณฑิตกับอันธพาล จะเชื่อใครดีกรณีวัดพระธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 04:30 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

  1. ยามนี้ต้องรวมใจชาวพุทธแท้จากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาและเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มจากท่านผู้รู้อย่างจริงกันค่ะเราจะได้ช่วยกันอย่างถูกต้องด้วยกันทุกฝ่ายกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ🌍

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.