ฮือฮาปีนี้ ! สาวซิวบาลีประโยค ๙ หนึ่งเดียวของประเทศ : กรณีธรรมกาย

หนึ่งเดียวของประเทศ

บ.ศ. ๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ในปีนี้..เธอเป็นฝ่ายฆราวาส

เพียงคนเดียวที่สอบผ่าน !


อุบาสิกาสิรินุช บุสโร 

(บ.ศ.๙, บธ.บ.) 

ผู้สอบผ่านบาลีศึกษาชั้นสูงสุด

หรือบาลีศึกษาชั้นประโยค ๙

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

หลังจากอุบาสิกาสิรินุช หรืออิ๋ม
สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว
เธอก็ตั้งเข็มทิศชีวิตมุ่งตรงมาเป็น
เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย

ด้วยเหตุผลที่ว่า..
อยากทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อ
ช่วยงานพระพุทธศาสนาให้เต็มตัว

จนถึงวันนี้..
เข็มชีวิตของเธอก็ยังไม่เปลี่ยนทิศ


ปีนี้เปรียญธรรมประโยค ๙ 

มีผู้สอบกี่รูป กี่คน ?

เกือบๆ  400 รูปคะ ในส่วนฝ่ายฆราวาส
ที่เข้าสอบมีแม่ชีจากวัดชนะสงคราม 2 รูป
แล้วก็อุบาสิกาจากวัดพระธรรมกาย 1 คน


เป็นฆราวาส..

ทำไมสนใจเรียนบาลีซึ่งเป็น

การศึกษาของพระสงฆ์ ?

ชอบที่จะเรียนคะ เพราะรู้สึกได้รีแลกซ์
จากงานประจำ ได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

น้องอิ๋ม เล่ายิ้มๆ ขณะที่เราสนทนากัน
ในอิริยาบถสุดชิว เธอบอกว่าอีกจุดหนึ่ง
ที่เป็นแรงบันดาลใจอันดับแรกๆ ก็คือ
โอวาทหลวงปู่วัดปากน้ำบทหนึ่งที่ว่า

“ การศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิต
ของผู้ศึกษาให้สูงกว่าเดิม
คนมีการศึกษาจะได้อะไร
ก็ประณีตกว่าคนอื่นคนมีวิชา
เท่ากับได้สมบัติจักรพรรดิ
กินใช้ไม่หมด ”

อืม..เราก็อยากได้อย่างนี้บ้างคะ !


ช่วยเล่าบรรยากาศ

ในห้องเรียนให้ฟังบ้างสิคะ ?

ตอนแรกไม่รู้หรอกว่าบาลีเป็นยังไง..

คิดแต่ว่า..
ถ้าเรามาทำงานพระศาสนา
บาลีจำเป็นต้องใช้ ! 

ในห้องเรียนที่มีแต่พระเต็มห้องพวกเรา
ที่เป็นอุบาสิกาไม่กี่คน ก็จะไปนั่งอยู่ด้าน
หลังห้องคะ ซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เมตตา
ท่านจะไม่ค่อยถามอุบาสิกาเท่าไหร่

ท่านจะถามพระ ถามสามเณรมากกว่า
เรานั่งเรียนไปในใจคิดว่า..

“ เราโชคดีจังเลย ที่มีโอกาสได้มาเรียน
ในสิ่งที่คนทั่วไปเขามาได้ยาก ”

ตอนแรกรู้สึกโชคดีก่อน 
แต่พอเรียนอย่างจริงจังเข้า 
รู้สึกว่าธรรมที่ท่านสอน
อย่างนิทานชาดกถึงแม้จะ
ดูเป็นนิทาน แต่เรานำมาใช้
ในชีวิตจริงได้ เรียนแล้ว
เอามาสอนตัวเราก่อนเลยคะ


คนที่เรียนบาลีได้รับ

ประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

โดยหลักๆ นะคะ ภาษาบาลีเป็น
คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทุกอย่างที่พระองค์ทรงสอนก็บันทึก
ไว้ด้วยภาษาบาลี

หากเราศึกษาหลักภาษาบาลีได้
ก็จะทำให้เราสามารถไปศึกษา
คัมภีร์เล่มอื่นๆ ในพระพุทธศาสนา
ได้ง่ายขึ้น

ที่สำคัญความรู้ภาษาบาลีจะทำให้
เรามีหลักในการแปลพระไตรปิฎก
ได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน ! 
ช่วงการเรียนระดับไหน

ที่ถือว่าเข้มที่สุด?

หนูว่าประโยค ๑-๒ ยากสุดคะ !
เพราะเป็นช่วงที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ
ภาษาบาลีเลย..ต้องเริ่มใหม่หมด
แต่จริงๆ แล้วทุกประโยคก็มีความยาก
พอๆ กันคะ เพราะจะมีวิชาใหม่ให้เรา
ต้องเรียนทุกประโยคเลย

หลายท่านที่จบ บ.ศ.๙

บอกว่าการเรียนบาลียากกว่า

ตอนเรียนที่มหาวิทยาลัย ?

การที่เรียนมหาวิทยาลัยเราก็คุ้นกับ
ภาษาไทยอยู่แล้ว เราพูดเราเรียน
มาตั้งแต่เกิดแล้ว โดยปกติอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยท่านจะแนะนำ
ติวข้อสอบ เราก็กลับมาทบทวนจดจำ
ความรู้ที่อาจารย์สอนถึงเวลาก็ไปสอบ

แต่การเรียนบาลียากกว่านั้นเพราะ
เราไม่คุ้นภาษา ที่ต้องท่องจำ
และทำความเข้าใจควบคู่กันเพื่อ
นำมาตีความ แปล และเรียบเรียง
แล้วมาเขียนเป็นภาษาบาลีให้ถูกต้อง
ทุกตัวอักษรการเรียนบาลีจึงต้องใช้
ความทุ่มเทเอาใจใส่มากกว่าคะ

ส่วนการตรวจข้อสอบก็ไม่เหมือนกัน
ตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยจะตรวจว่า
ข้อนี้ผิด ข้อนี้ถูก

" ในขณะที่..
ภาษาบาลีคุณต้องถูกเท่านั้น 
ต้องตรงกับหนังสือทุกคำเปะๆ 
ถ้าผิดก็โดนหักคะแนน 
แล้วยังกำหนดด้วยว่า..

ชั้นประโยคนี้
โดนหักคะแนนได้แค่นี้นะ
ถ้าผิดเกินกว่านี้สอบตก
สถานเดียวแล้วปีหน้า
มาสอบใหม่นะ "

ถึงเป็นความยากว่าต้องจำๆ ทุกตัว
แล้วก็ต้องทำความเข้าใจหลักการ
ว่าทำไมต้องเขียนอย่างนี้

ด้วยมาตรฐานการเรียนการสอนสุด
เข้มข้นขั้นทวดของเทพขนาดนี้
ทำให้เราสงสัยว่าการวัดคุณภาพ
ของผู้ที่เรียนจบ ป.ธ. ๙ ก็คือ..

สามารถอ่าน และเข้าใจ

พระไตรปิฎกทุกตัวอักษร

เลยใช่ไหม ?

ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคะ
อย่างเรียนชั้นประโยค ๙
มีเนื้อหาในตำราให้ท่องจำ
อยู่สักพันกว่าหน้า 

แต่ในพระไตรปิฎกมีเนื้อหาเยอะ
กว่านั้นมาก ซึ่งในหนังสือเรียน
ดึงออกมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเวลา
ไปค้นคว้าเราก็ต้องมีตัวช่วย เช่น
คู่มือศัพท์

ความรู้ที่เรามีอยู่จึงเป็นเหมือน
การไขกุญแจ เพื่อปลดล็อค
แล้วเปิดประตูไปสู่โลกกว้าง

ความจริงแล้วการเรียนบาลีศึกษา
สำหรับฆราวาสไม่ใช่เรื่องใหม่
เพราะมีการเรียนการสอนมานาน
กว่าครึ่งศตวรรษแล้ว

เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖
โดยใช้หลักสูตรและข้อสอบ
เดียวกันกับหลักสูตรเปรียญธรรม
ของคณะสงฆ์โดยให้เรียกว่า
"บาลีศึกษา" 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ๕๓ ปี
มีแม่ชี อุบาสก อุบาสิกา
ยอดรวมของผู้สอบผ่าน บ.ศ. ๙ 
มีเพียง ๓๓ คนเท่านั้น !

ล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบ
ให้โอนย้ายการเรียนการสอนหลักสูตร
บาลีศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ
มาสู่สนามหลวง

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดสอบเปรียญธรรมอยู่แต่เดิม

ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงเป็นปีแรกที่มีการจัดสอบบาลีศึกษา
ของกองบาลีสนามหลวงเพียงแห่งเดียว

และผู้สอบได้ บ.ศ.๙ 
ในสนามหลวงเป็นท่านแรก
คือ อุบาสิกาสิรินุช บุสโร


เรามาถึงจุดๆ นี้ได้น่าจะ

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหม ?

กว่าเราจะมาถึงวันนี้เราก็ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตในเรื่องการเรียน
มาพอสมควรเรียนอยู่ ๑๓ ปี ๙ ประโยค

ซึ่งไม่ง่ายเลยสำหรับเราเพราะว่า
บางปีเราต้องรับบุญขององค์กร

แต่การที่จะสอบได้ถึงประโยค ๙
เอาจริงๆ เราก็ไม่กล้าคิด..

เราไม่รู้มันจะมาถึงไหม ? 
ไม่รู้เลยว่าชีวิตเราอยู่จนถึงสอบได้
จนครบทุกประโยคหรือเปล่า ?


เทคนิคการเรียน 

การท่องจำ?

ก็ใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ เลยคะ
ตั้งใจเรียนในห้องแล้วมาหัดพูด
หัดแปลแล้วก็อ่านเยอะๆ
ซ้อมเขียนเยอะๆ เอาข้อสอบเก่า
มาฝึกทำ!

วันไหนที่รู้สึกเหนื่อย หรือล้ากับ
การอ่านบาลีที่เยอะมากๆหนูจะ
กลับไปทบทวนโอวาท
หลวงพ่อธัมมชโยที่ท่านเคย
กล่าวไว้ว่า

“ ผู้มีบุญเท่านั้น ได้เรียน
ใช่หมดโลก หรือเซียนศึกได้
ล้ำค่ากว่าวิเชียร หมื่นธาตุ
เพียรเถอะเรียนไว้ไซร้ สุดท้ายอรหันต์ ”

ต้องอ่านต้องท่องมากแค่ไหน

ถึงรู้ว่าแค่นี้พอแล้ว ?

แต่ละคนจะไม่เท่ากันคะ
ซึ่งเราจะรู้ระดับของตัวเราคือ
พอเอาข้อสอบเก่ามาดูแล้วเรา
คุ้นว่า อ๋อ.. อันนี้ตอบแบบนี้ๆ
ก็จะพอแค่นี้สำหรับเรา

แต่มีพระภิกษุบางรูปนะคะ
ท่านท่องจนขึ้นใจไวยากรณ์
จำได้เปะมากท่านรู้เลย
ว่าอยู่หน้านี้ท่องแบบนี้ๆ

เพราะภูมิของประโยค ๙
คือคุณต้องเขียนบาลีให้ถูกต้อง 
ตกแม้แต่จุดเดียวก็ไม่ได้ 

ถ้าภูมิคุณยังไม่ถึงก็อย่าพึ่ง
ไปต่อกลับไปเรียนใหม่
ให้แม่นก่อน เมื่อไปเป็นครูสอน 
จะได้สอนคนอื่นได้ถูกต้อง !

ฉะนั้นคนที่เรียนจบ ป.ธ. ๙ ได้
นอกจากความจำดีแล้ว ยังต้องมี
ความเพียรขั้นอุกฤษฏ์

รู้จักจัดสรรเวลาในชีวิตซึ่งทุกขั้นตอน
มาจากความรับผิดชอบละเอียดลออ
ในตัวเองทุกรูปทุกคนจึงถือได้ว่า
เป็นคนคุณภาพของพระศาสนา
พระภิกษุสามเณรที่เรียนจนจบ ป.ธ. ๙
ได้นั้น..

" แสดงว่าท่านมีศักยภาพอย่าง
เหลือเฟือ ถ้าท่านอยู่พระศาสนา
ก็จะรุ่งเรืองเพราะความรู้ความสามารถ
ของท่านพัฒนาต่อยอดได้อีกมากมาย "


เวลาชีวิตช่วงไหนที่คิดว่า

ต้องขีดไฮไลท์เอาไว้เลย ?

ประสบการณ์ที่โดนใจ ก็มีบางปีคะที่เรา
ต้องรับบุญองค์กร ตลอดเวลาแต่ก็ยัง
ไปสอบ..

แล้วปีนั้นเราก็ผ่าน จำได้ว่าปีที่
สอบประโยค ๖ ช่วงนั้นยังรับบุญ
ดูแลภัตตาหาร พระภิกษุสามาเณร
แต่ปลื้มๆ ตลอดที่ได้รับบุญ

ตอนไปสอบก็ทบทวนบุญนี้ละคะ
แล้วเวลาอ่านก็จำได้ง่ายด้วยรู้สึกว่า
การทำอะไรเนื่องด้วยพระภิกษุสามเณร
นี่เราได้รับบุญใหญ่ นึกถึงบุญได้ง่าย
รู้สึกว่าอะไรที่เราทุ่มเทไป แล้วเราปลื้ม
เยอะๆ เราก็จะได้อะไรง่ายๆ

อย่างอ่านหนังสือนี่ พออ่านแล้ว
จำได้เลย ไม่ต้องทบทวนอีก
มันวื้ด..เข้าไปในใจเลย
แม้จะอ่านน้อยแต่ปีนั้นก็ทำได้ๆ
คะแนนดีด้วยเพราะเราปลื้มในบุญ
ที่เรารับอยู่

บุญไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่อง

การจดจำตำรับตำราได้ ?

" หนูเชื่อมั่นเรื่องบุญนะคะ ! "

เรียนบาลีมาได้จนจบนี่
เพราะบุญเลยละ อีกอย่างหนึ่ง
ที่เป็นบุญใหญ่ของตัวเอง.. ก็คือ

" การนั่งสมาธิ "

เมื่อไหร่ที่ได้นั่งได้หลับตา
อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
แม้นั่งแล้วหลับ มีฟุ้งซ่านบ้าง
แต่ให้นั่งอย่างสม่ำเสมอเวลา
มาอ่านหนังสือเราไม่ได้รู้สึกเลย
ว่าเรากำลังจำอยู่นะ

แต่พอไปเจอข้อสอบ อุ้ย..
ตรงนี้ที่เราอ่านมานี่มันใช่อันนี้
เขียนได้เลยคะ ความจำมันอยู่
ในใจแล้วมือพาเขียนคำตอบ
ออกมาอัตโนมัติแล้วถูกต้องด้วย

แล้วในปีที่สอบไม่ผ่าน

กลับมาเช็คตัวเองยังไง ?

ปีที่สอบไม่ผ่านจะกลับมาถาม
ตัวเองว่าอ่านเยอะไหม?

พอกลับมาทบทวนจริงๆ ก็รู้ว่า
เรายังอ่านไม่เยอะ..

" พออ่านไม่เยอะ !
ไอ้จุดที่เป็นข้อสอบคือจุดที่เรา
มองผ่านไป แสดงว่าเราต้องอ่าน
ให้เยอะขึ้น ทั้งอ่านด้วย เขียนด้วย
ท่องด้วย ทำให้มากขึ้นอีก "

แม้เราจะมีเหตุผลว่าเราเรียนด้วย
รับบุญด้วยแต่เราต้องแบ่งเวลา
ให้เป็น "แล้วก็จะมีเวลา"

อีกสิ่งหนึ่ง..
ที่วัดของเราได้เปรียบคือมีหลัก
ในการนั่งสมาธิ อย่างปีนี้ที่สอบผ่าน
หนูเชื่อว่าสมาธิเป็นสุดยอดเคล็ดวิชา
เราจะไม่ลนลาน ใจจะนิ่งโดยเฉพาะ
ตอนก่อนสอบ !

แม่ชีที่สอบด้วยกัน
ท่านบอก.. เดี๋ยวฉันต้องไปนั่ง
เข้ากรรมฐานเหมือนเธอแล้ววันประกาศผลสอบ

เห็นว่าไม่อยู่ลุ้นผลสอบเลย ?

วันประกาศผลสอบหนูเข้าไป
นั่งสมาธิที่วิหารหลวงปู่ฯ
(มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี)
ไม่กล้าฟังคะ ขอไปทำใจก่อน
ถ้าผลออกมายังไง ก็ยังทำใจได้
ถ้าสอบตกอีกก็จะกลับไปท่อง
คราวนี้..จะท่องทีละหน้าเลย
แต่พอรู้ว่าสอบผ่านก็สบายใจ

" แล้วที่หนูรู้สึกดีมากๆ ตรงที่
ในวันที่วัดพระธรรมกายโดนโจมตี
ยังมีข่าวของหนู ให้ทุกคนดีใจ 
ขอบคุณนะคะ ที่เรื่องของหนู
ทำให้ทุกคนปลื้ม "อยากบอกอะไร 

กับคนที่อยู่เบื้องหลัง

ความสำเร็จครั้งนี้ของเรา?

ตั้งแต่เริ่มเรียนปีแรกเลยนึกถึง
บุญคุณของทุกคนที่เกื้อกูลใน
การเรียนตั้งแต่พระอาจารย์รวมทั้ง
รุ่นพี่ที่สอนเราตั้งแต่ประโยค ๑-๒

คุณพ่อคุณแม่ แล้วก็เพื่อนๆ พี่ๆ
ในอาศรมอุบาสิกาที่เป็นกำลังใจ
คอยช่วยเหลือทุกอย่าง

" กว่าจะเรียนจบมาได้ เราล้วนแต่
มีเบื้องหลัง ของความสำเร็จทั้งนั้น "

กำลังใจสำคัญที่สุดก็คือ..

พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว 

จริงๆ หนูก็เป็นคนธรรมดาไม่ใช่
คนเรียนเก่ง แต่หนูได้รับโอกาส
จากวัดพระธรรมกาย

จำได้ว่า..ตอนสอบผ่านประโยค ๖
หลวงพ่อธัมมชโยท่านให้โอวาทว่า

" เรียนให้จบประโยค ๙ นะ "  

ก็คิดว่าสักวันคงไปถึง.. 
แต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหน ?

มีสิ่งหนึ่งที่หนูเห็นมาตลอดคือ

" ต้นแบบ "

หลวงพ่อท่านเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่
ไม่เคยมีสิ่งใด มาสั่นคลอน
เป้าหมายของท่านได้ 

" ทำให้เรา..อยากเป็น
อย่างนั้นบ้างคือ..อย่ายอมแพ้
ถ้ายังไปไม่ถึงเป้าหมาย

ไม่ได้ไม่มี  ไม่มีไม่ได้ 
ไม่ได้ต้องได้ และต้องได้ให้ดีที่สุด ! "

ลูกขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้ง ๒ รูป

หนูดีใจที่นำความภูมิใจมาสู่
หมู่คณะคะ !ทราบมาว่าอิ๋มก็ได้ทำหน้าที่

เป็นโยมอาจารย์ด้วยใช่ไหม ?

ประมาณ ๓ ปีแล้วที่ได้รับบุญ
ถวายความรู้สามเณรที่เรียนบาลี
ชั้นประโยค ๑-๒  และประโยค ๔ 

รู้สึกเป็นบุญของเรา ทั้งได้สั่งสม
ปัญญาบารมี ทั้งได้นำความรู้ที่
ได้รับมาจากพระอาจารย์มา
ถ่ายทอดต่อไป ไม่ให้ภาษาบาลี
สูญหายไป เพราะสามเณรทุกรูป
ท่านเป็นอายุพระศาสนา


เป็นครูความรู้สึกต่างจาก

เป็นนักเรียนยังไงบ้าง ?

ดีใจมากๆ เวลาที่สามเณรสามารถ

เขียนปัญหาได้ (ทำข้อสอบ)
แล้วสอบผ่านสนามหลวง

โดยเฉพาะนักเรียนที่เราต้อง
เอาใจใส่เป็นพิเศษ พอประกาศ
ผลสอบแต่ละครั้งครูลุ้นผลสอบ
ของนักเรียน มากกว่าตอนที่ครู
สอบเองคะ !


สมัครเรียนบาลีศึกษา ?

การเรียนบาลี หรือการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ท่านที่สนใจสมัครเรียนได้ที่
โรงเรียนปริยัติธรรมอาคาร 4
โทร. 02-831-1000 ต่อ 2222
ส่วนบาลีสาธิตสมัครได้ที่เสาโอ 27
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


เรียบเรียงโดย สารธรรม
ขอบคุณภาพประกอบ ข่าวสดออนไลน์
Fb ภาพดีๆ 072 &ชาอุ่น Team


ลูกรู้ไหม ? กว่าที่ใครจะได้ชัยชนะ 
กว่าที่ใครจะได้รับการชูมือได้รับการปรบมือ 
ชื่นชมรอบสนาม เขาต้องฝึกซ้อม
ทุกโมงยาม ภายใต้ฟ้าสีครามตลอดเวลา
...
ผลสอบผ่านได้รับการชูมือ !


บทความแนะนำกรณีธรรมกาย


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
ฮือฮาปีนี้ ! สาวซิวบาลีประโยค ๙ หนึ่งเดียวของประเทศ : กรณีธรรมกาย ฮือฮาปีนี้ ! สาวซิวบาลีประโยค ๙ หนึ่งเดียวของประเทศ : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 23:53 Rating: 5

112 ความคิดเห็น:

 1. ปลื้มด้วยคนนะ
  อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 2. พี่อิ๋มสุดยอด ดีใจด้วยคร้าฟฟฟฟฟฟฟ!!!!

  ตอบลบ
 3. ปลื้มกับพี่อิ๋มด้วยคนค่ะ

  ตอบลบ
 4. ขอแสดงความนินดีด้วยครับ

  ตอบลบ
 5. สุดยอดคน อนุโมทนาบุญ สาธุ

  ตอบลบ
 6. " แล้วที่หนูรู้สึกดีมากๆ ตรงที่
  ในวันที่วัดพระธรรมกายโดนโจมตี
  ยังมีข่าวของหนู ให้ทุกคนดีใจ
  ขอบคุณนะคะ ที่เรื่องของหนู
  ทำให้ทุกคนปลื้ม "

  ประโยคเหล่านี้ ทำให้เราปลื้มมากๆ คนอื่นๆ รู้สึกอย่างเรามั้ย อยากให้คนว่าร้ายวัด รู้ว่า เราไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป เหมือนที่หลวงพ่อสอนค่ะ

  ตอบลบ
 7. "เลอค่าน่าชื่นชม"เอย.

  ตอบลบ
 8. อนุโมทนาด้วยนะคะน้องสิรินุช ที่สุดเลยค่ะ
  เก่งจริงนะตัวแค่นี่ กดไลค์รัวๆๆๆลยค่ะ

  ตอบลบ
 9. อนุโมทนาด้วยนะคะน้องสิรินุช ที่สุดเลยค่ะ
  เก่งจริงนะตัวแค่นี่ กดไลค์รัวๆๆๆลยค่ะ

  ตอบลบ
 10. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ น่าปลื้มใจจังค่ะ

  ตอบลบ
 11. ยินดีด้วยนะคะ...เก่งจัง อนุโมทนาบุญด้วยคะ

  ตอบลบ
 12. สาธุค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ นู๋อิ๋ม

  ตอบลบ
 13. สาธุๆๆๆ ครับ สุดยอดเลย ขอมีส่วนบุญที่โยมได้ตั้งใจเรียนพระบาลี และธรรมะของพระพุทธเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงปัญญายิ่งๆ เหมือนโยม แตกฉานในภาษาของเทวดา ภาษาของธรรมะ ไปทุกชาิตเทอญ

  ตอบลบ
 14. อ่านแล้วปลื้มจังค่ะ

  ตอบลบ
 15. อ่านแล้วปลื้มจังค่ะ

  ตอบลบ
 16. อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ
  สุดยอดมหาอุบาสิกา
  เก่งและดี ขยันเอาบุญทุกๆบุญค่ะ

  ตอบลบ
 17. เห็นพี่อ่านหนังสือดึกๆทุกวัน หลังจากรับงานบุญเสร็จ
  มันทำให้เรารู้เลยว่า 24 ชั่วโมงของพี่อิ๋ม มีคุณค่ามาก เหมือนที่หลวงพ่อท่านเคยพูด้ลยค่ะว่า
  " กว่าที่ใครจะได้รับการปรบมือ ชื่นชม คนๆนั้นต้องฝึกฝนตนเองทุกเวลา ภายใต้ฟ้าสีครามตลอดเวลา"

  ยกนิ้วโป้ง ให้ พี่เจ๋งมากเลยเด้อ ... สุโก้ย

  ตอบลบ
 18. สาธุด้วยความปลื้มปีติ

  ตอบลบ
 19. สุดยอดภาษาของภาษา คือภาษาบาลีค่ะ กราบอนุโมทนาบุญที่ได้ช่วยกันดำรงค์คงอยุ่ของพระพุทธศาสนาด้วยการหมั่นศึกษาตั้งใจเล่าเรียนจบสำเร็จบาลีศึกษาประโยค๙ค่ะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 20. ต้นแบบของผู้มีความเพียร และเป็นผู้มีปัญญา ทำให้วงการบาลี เป็นแรงบันดาลใจแก่รุ่นต่อๆไป คำสอนของพระพุทธเจ้าจักไม่เลือนหายไป

  ตอบลบ
 21. ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ปลื้มจริงๆกับชิวิตเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าของน้องอิ๋ม อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 22. What an awesome and inspiring achievement Upasika Sirinuch! Sadhu! Sadhu! Sadhu!

  ตอบลบ
 23. หน้าที่อื่นก็มียังแบ่งเวลาได้ ไม่ใช้ง่ายเลยแต่ทำได้ต้องตั้งใจมุ่งมั่นมาก ยินดีด้วย สาธุ

  ตอบลบ
 24. อนุโมทนาบุญด้วยค่า

  ตอบลบ
 25. ใช้เวลาได้คุ้มค่าและมีความสุขมากค่ะ ยินดีด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 26. เก่งมากๆ เลยครับ

  ตอบลบ
 27. สาาธุๆๆ รางวัลแห่งความเพียร ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขออนุโมทนาบุญกับความสำเร็จด้วยนะ

  ตอบลบ
 28. เก่งมากๆๆอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 29. สุดยอด อนุโมทนา

  สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 30. มาร่วมแสดงมุทิตตาจิตกับหญิงเก่งคนนี้ ด้วยกันนะคะ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานีค่ะ

  ตอบลบ
 31. เป็นต้นแบบของนักศึกษาทีดีมากๆ ยินดีด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 32. เป็นต้นแบบของนักศึกษาทีดีมากๆ ยินดีด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 33. ขออนุโมทนาสาธุ และแสดงมุทิตาจิตด้วยความนับถือค่ะ

  ตอบลบ
 34. สุดยอดเลยค่ะอนุโมทนาบุญสาธุๆๆ

  ตอบลบ
 35. สาธุ สุดยอดมากๆครับ

  ตอบลบ
 36. เก่งจริงๆ ปลื้มใจด้วยคนนะคะ อยากทำได้บ้างจัง

  ตอบลบ
 37. อนุโมทนาสาธุๆครับ

  ตอบลบ
 38. อนุโมทนาบุญด้วยครับสุดยอดเลย

  ตอบลบ
 39. วัดพระธรรมกายมีคนเก่งและดี อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 40. เก่งจริงๆเลยที่มีความเพียรเป็นเลิศ ก็ขออนุโมทนาบุญกับน้องด้วย

  ตอบลบ
 41. วัดพระธรรมกายสร้างคนเก่งและดีเสมอ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ยอดเยี่ยมมาก ดีใจค่ะที่ได้นักปราชญ์ทางพุทธเพิ่มมาอีก 1 ท่าน

  ตอบลบ
 42. ปลื้มมากๆค่ะคุณอิ๋ม หัวใจยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาเพื่อพระพุทธศาสนาที่รักยิ่ง

  ตอบลบ
 43. ขออนุโมทนาด้วย...ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร พูดคำว่าสุดยอดที่สุดของบาลี

  ตอบลบ
 44. เก่งและดีจริงๆ ขอชื่นชมสุดยอดอุบาสิกาผู้ทรงจำคำสอนขององค์พระศาสดา ทั้งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ให้ขยายสืบไป

  ตอบลบ
 45. ขอปลื้มด้วยคนค่ะ.

  ตอบลบ
 46. สมดังพุทธคาถาที่ว่า "บุรุษนั่น เป็นบัณฑิตในที่ทุกสถาน ก็หาไม่,
  แม้สตรี ผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ ก็เป็นบัณฑิตได้
  ในที่นั้น ๆ." (ขุ.ธ.อ.41/439)
  ดังนั้น ผู้หญิงก็เรียนพระบาลีเรียนพระอภิธรรมกันได้นะ สาธุ

  ตอบลบ
 47. อนุโมทนากับผู้ที่สอบผ่านครับ ชื่นชมในปัญญาบารมีจริงๆๆ สุดยอดหญิงจริงๆๆ สาธุ

  ตอบลบ
 48. ขออนุโมทนากับน้องด้วยนะคะ อ่านแล้วรู้สึกปลื้มค่ะ

  ตอบลบ
 49. ขออนุโมทนากับน้องด้วยนะคะ อ่านแล้วรู้สึกปลื้มค่ะ

  ตอบลบ
 50. วัดนี้มีแต่บุคลากรคุณภาพ พระพุทธศาสนาจะได้พึ่ง

  ตอบลบ
 51. สาธุกับกับอุบาสิกาคนเก่งครับ

  ตอบลบ
 52. สุดยอดแห่งการศึกษา
  อนุโมทนาบุญค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 53. ปลื้มใจจังเลยค้ะ เห็นไหมวัดพระธรรมกายสร้างแต่คนดีมีบุญ

  ตอบลบ
 54. เก่งครับ ขอบคุณครับที่เป็นหนึ่งใน ผู้สืบทอดภาษาบาลีครับ

  ตอบลบ
 55. สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยคะ การเรียนจปธ.9 มิเพียงพิสูจน์ว่าเก่งบาลี แต่พิสูจน์ได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคนมีความเพียร เอาจริง และมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายโดยไม่ยอมแพ้ คุณคือ คนจริง

  ตอบลบ
 56. สุดยอด อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุ

  ตอบลบ
 57. อนุโมทนาบุญ สาธุ ๆๆ ปลื้มใจด้วยกับความเพียรพยายาม

  ตอบลบ
 58. ขอชื่นชมและอนุโมทนาสาธุการด้วยครับ สาธุ

  ตอบลบ
 59. ขอชื่นชมและอนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 60. สุดยอดค่ะ อนุโมทนานะคะ

  ตอบลบ
 61. ภูมิใจ ปลื้มใจ ดีใจ รักพี่อิ๋มค่ะ ขอชื่นชมพี่อิ๋มสุดยอดหญิงเก่งเลยค่ะ พี่คือต้นแบบที่งดงาม สง่างามที่สุด สาาาาธุๆๆอนุโมทนาบุญทุกๆบุญกับพี่นะคะ

  ตอบลบ
 62. ภูมิใจ ปลื้มใจ ดีใจ รักพี่อิ๋มค่ะ ขอชื่นชมพี่อิ๋มสุดยอดหญิงเก่งเลยค่ะ พี่คือต้นแบบที่งดงาม สง่างามที่สุด สาาาาธุๆๆอนุโมทนาบุญทุกๆบุญกับพี่นะคะ

  ตอบลบ
 63. ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

  ตอบลบ
 64. ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
  เก่งมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 65. ชื่นชม และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 66. ปลื้มใจด้วยจริงๆค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 67. ขอแสดงความยินดีด้วยคะ
  อ่านแล้วปลื้มๆในการสร้างบรรมี
  จนกระทั่งสามารถชิงเอาชัยชนะมาได้
  สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 68. สุดยอดดดด
  สาธุ สาธุ สาธุ
  กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 69. ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สุดยอดคะ..เยี่ยมยอดคะ..เป็นปลื้มใจด้วยสุดๆคะ...อนุโมทนาสาธุๆๆ...

  ตอบลบ
 70. ยอดเยี่ยม เก่งมาก ขอชื่นชมค่ะ

  ตอบลบ
 71. เยี่ยมมากค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 72. เยี่ยมมากค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 73. อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ สุดยอดมากเลยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 74. สุดยอดมากครับ ปลื้มเลย สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 75. เป็นเรื่องจริงๆ ที่ผู้เรื่องภาษาบาลีจะเข้าใจ ประทับใจ และจะสู้ต่อไป ให้ถึงเส้นชัยดังเช่นมหาอุบาสิกาท่านนี้ สาธุ ขอให้เจริญในธรรมเป็นนิตย์เทอญ

  ตอบลบ
 76. สุดยอด อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 77. สุดยอด อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 78. อนุโมทนาและยินดีด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 79. สุดยอดเลย สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 80. สุดยอดเลย สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 81. สุดยอดอุบาสืกาเลยคะ ทั้งรับบุญในองค์กรแล้วยังเรียนจบประโยค ๙ ขอชูนิ้วโป้งให้เลยคะ

  ตอบลบ
 82. ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 83. อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 84. อนุโมทนาบุญค่ะ สุดยอดเลย

  ตอบลบ
 85. เก่งจริงๆๆเลยค่ะ ปลื้มใจมากที่สอบประโยค 9 ได้เพราะยากมาก
  สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 86. 🐣🐣พี่อิ๋มสอบได้สมความพากเพียร
  พยายามที่ได้ทุ่มเทมา🐣🐣

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.