เจริญพร "บิ๊กตู่" ! พระผู้ใหญ่ถาม 3 ข้อ วอนโยมพี่อ้อช่วยส่งสาร : เจ้าคุณเบอร์ลิน

พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ 

ฝากถามนายกบิ๊กตู่ว่า ..


ท่านแน่ใจหรือว่า ? 

เกิดมาชาตินี้ ท่านจะไม่ผิด

ต่อจิตใต้สำนึกของตนเอง 

"กรณีสมเด็จช่วง"


เข้าเรื่องสาระเลยนะครับผม

อันคนเรานั้น ผิดอะไรก็ผิดไป
แต่หากผิดต่อจิตใต้สำนึกของตน
ก็นับว่า คนๆ นั้นย่อม

สูญสิ้นความเป็น "คน" ไปแล้ว.!


คำถามจาก..พระมหาเถระ

ชั้นผู้ใหญ่ ต่อนายกบิ๊กตู่

โพสต์ครั้งนี้ ผมจะขออนุญาต
เพื่อนำข้อความที่เป็นคำถาม
เรียกว่าถามแทนใจชาวพุทธ
ทั้งแผ่นดิน!

ที่พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็น
ระดับ กรรมการมาเถรสมาคม
ท่านสะท้อนผ่านมาเป็นสิ่งที่
ท่านหวังดีต่อส่วนรวม และต่อ
ทุกคน โดยท่านได้ฝากให้ผม
มานำเสนอเพื่อให้สติสังคม
ก่อนที่อะไรๆ มันจะสายเกินแก้

และที่สำคัญเพื่อให้ผม..


นำไปถามตรงๆ ต่อท่าน! 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คนเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนี้
เป็นคำถามที่ถือว่า

ถามแทนใจ ของชาวพุทธทั้ง
หมดทั่วโลก ก็ว่าได้นะครับ

ขอย้ำว่า ..


" เป็นคำถามเจาะจงเฉพาะตัว
ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
คนเดียวนะครับ คนอื่นไม่เกี่ยว "

โดยเฉพาะคนชื่อ
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา 
และอธิบดี DSI 
ยิ่งไม่เกี่ยวกับคำถามนี้ทั้งสิ้น
เพราะทั้ง 2 ท่านนี้ ผมคิดว่าผู้คน
ในสังคม เขาได้เชื่อ และสรุป
ไปนานแล้วว่า ..

" ท่านมีอคติ มีธงและไม่มี
ความเคารพนับถือใดๆ 
ต่อหลวงพ่อสมเด็จช่วง 
ไปนานแล้ว (เรื่องของมึง ) "

ดังนั้น ..

เหตุผลใดๆ กฎกติกาใดๆ 
คงยากที่จะหามาชี้แจงกับคน 
2 คนนี้แล้วละครับ !

นายกรัฐมนตรี " บิ๊กตู่ "

น่าจะถูกปกปิดข้อเท็จจริง

จากแก๊งโฉด ?

เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน
พร้อมเครือข่ายที่ได้ร่วมออกมา
ปกป้องคณะสงฆ์ และมหาเถรสมาคม
มาตลอดได้สรุปในที่ประชุมล่าสุด
เมื่อราวสองสัปดาห์ก่อนร่วมกันว่า..

" ปัญหาสงฆ์ และการที่นายก
บิ๊กตู่ ไม่นำเสนอรายชื่อสมเด็จฯ 
วัดปากน้ำขึ้นทูลเกล้าฯ สักทีนั้น
ส่วนหนึ่ง น่าจะถูกแก๊งฝ่ายคัดค้าน
ได้ครอบงำ หรืออาจถูกต่อรอง
ด้วยเงื่อนไขที่ยากปฏิเสธอะไร
สักอย่าง แบบน้ำท่วมปาก.?

พูดหรือทำอะไร ก็ไม่ได้มากนัก
ที่สำคัญอาจถูกปกปิดข้อมูล
อะไรสักอย่าง โดยแก๊งที่ออกมา
คัดค้านได้พยายามวางแผนร่วม
เพื่อไม่ให้ท่านนายกได้รู้ข้อมูล
ของปัญหาสงฆ์ ที่ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง ? "

ดังนั้นตัวท่านนายก

รัฐมนตรี จึงไม่รู้ตัวว่า..

" ตนได้ตกกระไดพลอยโจน 
ได้ร่วมทำผิดมหันต์ หรือได้ร่วมทำ
กรรมหนักที่สุด ไปกับแก๊งชั่วนี้ 
โดยไม่รู้ตัวเข้าให้แล้ว "

เพื่อให้คำถามนี้ ได้ถึงตัวนายก
 " บิ๊กตู่ " ผมก็ขอใช้ความมักคุ้น
ส่วนตัวกับ  " พี่อ้อ " คนสำนัก
เดียวกันที่ถือเป็นคนอยู่ใกล้กาย
และได้รับการไว้วางใจที่สุดจาก
ท่านนายกบิ๊กตู่นั้นว่า..

" เพื่อเป็นคุณต่อการพระศาสนา 
และส่วนตัวท่านนายกเอง 
ผมขอร้องให้พี่อ้อ โปรดช่วยนำ
คำถามสั้นๆ ไม่กี่ข้อนี้นำไปเสนอ
ตรงตัว กับท่านนายกตู่เพื่อพิจารณา 
เพื่อเอาบุญด้วยกันด้วยครับ "

เมื่อคณะสงฆ์ถามตรงๆ มาแบบนี้ 
ผมก็ขอให้ท่านนายกบิ๊กตู่ 
ตอบตรงๆ ด้วยครับ.!

หรือท่านนายก จะหาเวลาเงียบๆ
อาศัยมุมสงบๆ แล้วตั้งสติเสียก่อน
แล้วจงตอบกับตัวเองตรงๆ ก่อน
ที่จะตอบสังคม ก็ได้ครับ

ผมเจ้าคุณเบอร์ลิน ขอยืนยันว่า
งานนี้ใจผมมีกุศลเจตนาหวังดีกับ
ท่านนายก และครอบครัวล้วนๆ
นะครับ

และขอรับรองว่า ..

หากท่านเชื่อผม และทำตาม
ที่ผมว่านี้ผมมั่นใจว่าต่อให้ท่าน
นายกตายไปจากโลกนี้แล้วก็ตาม
ท่านนายกก็จะไม่ลืมบุญคุณของ
พระที่ชื่อ เจ้าคุณเบอร์ลินอย่าง
แน่นอนครับเพราะผมหวังดี
กับท่านจริงๆ


สำคัญ..

คำถามจากใจ ของคณะสงฆ์ 
โดยพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ผ่าน
เจ้าคุณเบอร์ลิน ส่งตรงไปยัง
นายกบิ๊กตู่ดังต่อไปนี้..

     คำถามข้อที่ 1     

ท่านนายกเชื่อด้วยความบริสุทธิ์
ใจจริงหรือครับว่า ..

พระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติอย่าง
หลวงพ่อสมเด็จฯช่วง วัดปากน้ำ
นี้นี่หรือที่ท่านจะมี

เจตนาต้องการที่เลี่ยงภาษี
รถโบราณ 
ด้วยผลตอบแทนเพียงแค่นี้ !

หรืองานนรกนี้ เพียงเพราะท่าน
นายกบิ๊กตู่ ท่านได้หลงเดินทางผิด
ไปเดินตามหมากเกมที่พุทธอิสระ
อาจารย์ของนายกที่มีปกติเป็นผู้
ทุศีล และคอยชงเรื่องให้ทำผิดเนื่องๆ

     คำถามข้อที่ 2     

ท่านนายก ท่านเชื่อด้วยความ
บริสุทธิ์ใจจริงหรือครับว่า ..

" ผลกรรม "
ที่เกิดจากการทำอันแสน
 " อำมหิต "

ที่ท่าน และพวกได้ร่วมกันทำกับ
พระชราผู้ทรงศีลทรงธรรมรูปหนึ่ง
ผู้ซึ่งไม่เคยคิดร้ายใคร ! 

และต่อตัวท่านนายก และครอบครัว
เลยนั้นมันจะไม่มีเผด็จผลอันเป็น
ปัจจุบันกรรมอันเจ็บปวดที่จะส่งผล
รุนแรง ทั้งต่อตัวท่านนายกเอง
และต่อบุคคลอันเป็นที่รักมีลูกเมีย
เป็นต้น

หรือมีผลทำลายต่อทรัพย์สมบัติ 
และต่อเกียรติยศแห่งชายชาติ
ทหารของท่าน.?

    คำถามข้อที่ 3    

ท่านนายกเชื่อด้วยความบริสุทธิ์
ใจหรือครับว่า ..

ชาวพุทธทั้งแผ่นดินไทยนั้น 
พวกเขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดกับการ
กระทำอันโหดร้ายแสนอำมหิต
ที่ผิดมนุษย์สามัญ ที่แก๊งชั่วจะพึง
กระทำต่อพระชราในครั้งนี้.?

ในข้อนี้ผมขอเน้นว่า..

คนทั้งแผ่นดินนะครับ 
ไม่ใช่จำนวนเล็กน้อย !


โพสต์นี้ผมมีคำถามสั้นๆ
เพียง 3 ข้อนี้เท่านั้น..

เป็นคำถาม ที่พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่
ท่านมีเมตตาสูงฝากผมมาส่งต่อ
นายกบิ๊กตู่อีกทอดหนึ่ง

ส่วนชื่อของพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่
ท่านนั้น ผมขออนุญาตไม่เปิดเผย
นะครับเอาเป็นว่า..

เป็นพระระดับกรรมการ

มหาเถรสมาคม (มส.)

ที่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ไทย
ระดับควบคุมดูแลนโยบายคณะสงฆ์
แหละครับ ไม่ใช่เด็กๆ แบบ
เจ้าคุณเบอร์ลินด้วยท่าน และคณะฯ

ต่างรู้สึกหมดความอดทน 
ประกอบด้วยความอัดอั้นตันใจ 
ในสถานการณ์คณะสงฆ์ไม่ไหว 
ที่นับวันแย่ลงทุกวัน

จึงหวังจะให้สติแก่ท่านนายก และหวัง
จะให้คำถามทั้ง 3 ข้อนี้ ถึงตัวของท่าน
นายกรัฐมนตรีโดยตรงให้ได้

เมื่อสองวันก่อน ท่านจึงฝากให้คน
มาให้ผมถึงเบอร์ลินครับ.!

(ซ้าย) พลเอก วิลาศ อรุณศรี (บิ๊กอ้อ) 
(ขวา) พระโสภณพุทธิวิเทศ (เจ้าคุณเบอร์ลิน)


ผมขอฝาก.. 

"พี่อ้อ" ด้วยนะครับ!  

เอาบุญด้วยกันครับโพสต์ครั้งนี้
ผมขออนุญาตมาแบบสั้นๆ และ
ไม่ต้องสรุปนะครับ

เพราะแจ้ง และชัดเจนในคำถาม
นั้นอยู่แล้วส่วนชาวพุทธ ผู้มีหัวใจ
รักพระศาสนา หากจะเอามาเตือนสติ
ตน ก็เชิญนะครับ ไม่ผิดกติกาใดๆ
นะครับ

" เพราะสถานการณ์
ไหลมาถึงขนาดนี้แล้วขอให้ทุกท่าน
จงถามหัวใจตนเอง ถามจิตใต้สำนึก
ตนเองกันได้แล้วครับท่านชาวพุทธ
ทั้งหลายเอ๋ยว่า..

พวกเราจะช่วยกันปกป้อง
พระศาสนากันอย่างไร ? "

ก่อนจบ ผมขอฝากคติเตือนใจ
สำหรับผู้มีอำนาจวาสนามียศ
มีตำแหน่งว่า..

"บุคคลได้อำนาจแล้ว อย่าหลงมัวเมา "

คำนี้เป็นพุทธพจน์ครับขอฝาก
เตือนสติต่อท่านนายกรัฐมนตรี
อีกครั้งว่า..อย่าลืมพระพุทธพจน์
ข้างต้นนี้อันเป็นอมตะของพระ
พุทธองค์นะครับ

เพราะผู้หลงมัวเมาในอำนาจย่อมถูก
อำนาจทำลายให้พินาศย่อยยับ
เหมือนความย่อยยับของคู่ศิษย์กับ
อาจารย์ เฉกเช่นพระเจ้าอชาตศัตรู
กับพระเทวทัตฉะนั้น

สัจจธรรมข้อว่าด้วย..

โลกธรรม 8 ประการ

นั้นย่อมแน่นอนเสมอครับ

สุดท้าย
เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีมีโอกาส
ได้อ่าน และพิจารณาคำถาม
ทั้ง 3 ข้อในข้างต้นนั้นแล้ว..

ขอนายก ก็จงอย่าได้กระหยิ่ม
ยิ้มย่องในอำนาจตนนักเลยนะครับ
พระสงฆ์ที่ท่านคลุกคลีใกล้ชิดกับ
ชาวบ้านชนบท ท่านเตือนมา
ด้วยเจตนาดีอย่าไปเชื่อแต่..

รายงานปลอมๆ .?

จากข้าราชการที่ชอบประจบ
ประแจงอยู่เลยออกไปสัมผัสของจริง
บ้างเถอะครับตอนนี้พวกเขาเหล่านั้น
ต่างพากันเดือดร้อนทุกหัวระแหง
ไปทั่วประเทศกันหมดแล้วครับ
ไม่เว้นแม้แต่..สมณชีพราหมณ์.!

สาหัสยิ่งกว่ายุคไหนๆ เสียอีก

ที่สำคัญ.. 
จากวันนี้ไปขอท่านนายกจงอย่า
ไปหลงเชื่อแก๊งชั่วๆ นั้นอีกเลยครับ

ขอจงอย่าไปหลงเดินทางผิด
อีกต่อไปเลยขออย่าซ้ำเติมทุกข์
แก่แผ่นดินอีกเลยจงพอ และสั่งยับยั้ง
แก๊งชั่วนี้ได้แล้วนะครับ!

ก่อนที่แผลแผ่นดินมันจะลึกไปกว่านี้
เพราะกรรมชั่วในคร้ังนี้นั้นมันสุดๆ
ไปแล้วนะครับอย่าให้มันหนักไปกว่านี้
เลยครับทุกวันนี้มันรอแต่วันที่จะ
ให้ผลเท่านั้น

สิ่งข้างต้นเหล่านี้ คือคำเตือนคำรำพัน
จากพระสงฆ์ทั้งในแผ่นดินไทย
และทั่วโลกที่สะท้อนผ่านผมมาครับ
การให้ผลของกรรม หาดูตัวอย่างได้
ไม่ยากครับ ในพระไตรปิฎก
หมวดพระสูตรในชาดก

มีตัวอย่างของการให้ผลของกรรม
ให้เห็นมากมาย ไปเปิดดูกันได้เผื่อ
จะใช้เตือนตนบ้างหากเปรียบความ
แผดร้อนของไฟในโลกมนุษย์กับ
ไฟในนรกแล้วไฟในนรกนับว่าร้อน
แรงกว่าหลายร้อยเท่านัก

" ไฟในโลกมนุษย์อย่างมาก ก็เพียง
ไหม้หรือร้อน ก็แค่ชาตินี้ชาติเดียว
เท่านั้น แต่ไฟที่เกิดจากกรรมหนัก
ที่ร่วมกันก่อในครั้งนี้นั้น 

ย่อมตามไหม้ไปทุกภพทุกชาติ
ผู้ก่อกรรมชั่วกับพระกับสงฆ์จึงควร
สำเนียก ละอาย เกรงกลัวต่อบาป
กันเถิด "

อย่าลืมข้อเท็จจริงอีกอย่าง
นะครับว่า..

" ท่านนายก หรือคนชั่วหากทำกรรม
ชั่วร้ายพวกท่านอาจหลีกเลี่ยง
กฎโลกได้ แต่กฎแห่งกรรมนั้นท่าน
เปรียบดังตาข่ายเหล็กที่ยุติธรรมต่อ
ทุกสรรพสัตว์ ใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งสิ้นใครก็อย่าประมาทเชียว "


ดังนั้นถึงตรงนี้ ผมและคนอื่นๆ
ว่าไปแล้วก็ล้วนเพียงได้แต่เตือน
ได้แต่บอก ต่อท่านนายกบิ๊กตู่
เท่านั้นแหละครับ

ส่วนการกระทำ และรอรับผล
จากการกระทำ มันก็อยู่ที่ตัวของ
ท่านนายกบิ๊กตู่ แล้วละครับ
แต่ในโลกนี้..

คงไม่มีใครหรอกครับ 
ที่จะโง่บัดซบ ที่จะไม่รักแม้
กระทั้งตนเอง และครอบครัวตน .!

โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 31.07.2016

ขอบคุณภาพประกอบ
Fb พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร)
ไทยรัฐออนไลน์,ผู้จัดการออนไลน์
google.com

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
เจริญพร "บิ๊กตู่" ! พระผู้ใหญ่ถาม 3 ข้อ วอนโยมพี่อ้อช่วยส่งสาร : เจ้าคุณเบอร์ลิน เจริญพร "บิ๊กตู่" ! พระผู้ใหญ่ถาม 3 ข้อ วอนโยมพี่อ้อช่วยส่งสาร : เจ้าคุณเบอร์ลิน Reviewed by สารธรรม on 02:35 Rating: 5

5 ความคิดเห็น:

 1. กลับใจยังทันค่ะ

  ตอบลบ
 2. จริงๆแล้วกรรมหลายอย่างที่ท่านทำไว้กับพระศาสนาและพระสงฆ์ มันสำเร็จไปแล้ว รอแต่ผลของกรรมที่จะตามสนองเท่านั้น

  ตอบลบ
 3. แล้วถ้ารูปอื่นๆ ไม่รับขึ้นมาล่ะครับแล้วสละสิทธิ์
  หรือ รูปอื่นๆจะวางตนกับหลวงพ่อวัดปากน้ำอย่างไรเมื่อศักดิ์และสิทธิ์ และศีล ที่บริบูรณ์ที่แท้จริงเป็นของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  ตอบลบ
 4. ชายชาติทหาร รับใช และทำนุ บำรุง แต่ ชาต ศาสน์ กษัตริย์ ไม่รับใช้ คน+พระ ชั่วๆ บางองค์เท่านั้น

  ตอบลบ
 5. โปรดไม่ทันแล้ว...ท่านเจ้าคุณ..ตอนนี้แก้ พ.ร.บ..สงฆ์และกำลังดำเนินตามธง ที่ท่านเคยกล่าวไว้...สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตน..

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.