Post เด่นประเด็นเด็ด! โยมลุงตู่ครับ..พระขอบิณฑบาต มาตรา 7

โยมลุงตู่ครับ.! 

พระขอบิณฑบาต มาตรา 7กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตีความมาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 
 พ.ศ. 2484 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2535 ว่าด้วยอำนาจในการ
แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช 
ที่กำลังส่งแรงสะเทือนจนเกิด
การเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์
ทั้งแผ่นดินอยู่ขณะนี้ 

มีเครื่องหมายคำถามผุดขึ้นอยู่
ทุกพิกัดของวัดทั่วประเทศว่า..

ในเมื่อมีระเบียบอันเป็นจารีตประเพณี
ถือปฏิบัติสืบกันมาเป็นประวัติศาสตร์
แห่งชาติไทย เรื่องการแต่งตั้งสมเด็จ
เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของคณะสงฆ์
ผ่านมติของรัฐบาลสงฆ์หรือมหาเถรสมาคม

อีกทั้งการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
ทั้ง 19 พระองค์ ที่ผ่านมาหลายทศวรรษ
ก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยไร้ปัญหา.!

แต่ทำไมจึงมีการจงใจตีความ
กฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อให้ฆราวาส..
เสนอแต่งตั้งประมุขสงฆ์ ? 
ในยุคของรัฐบาล ที่ปกครองประเทศ
ด้วยอำนาจรัฐประหาร.?

แล้วหากวันใดวันหนึ่ง..
นายกรัฐมนตรีไทย เป็นคนที่ไม่ได้
นับถือพระพุทธศาสนา แต่มีอำนาจ
ในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
ผู้เป็นประมุขสงฆ์ อะไรจะเกิดขึ้น
กับพระพุทธศาสนาในอนาคต.?

ผู้มีใจเป็นธรรม ต่อให้พำนักอยู่ใน
บ้านป่าเมืองเถื่อนก็ย่อมรับรู้ได้ว่า..

ตลอดเวลาที่ผ่านมาพระสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
ก็ล้วนแต่แสดงจุดยืนอย่างสันติวิธีในการ
สนับสนุนสมเด็จวัดปากน้ำ เป็นพระสังฆราช.!

เห็นได้จากคณะสงฆ์ทั้ง ฝ่ายธรรมยุติ 
และมหานิกาย แสดงสังฆสามัคคีมีมติ
เป็นเอกฉันท์.!

      คำถาม ?     


ทำไมจึงให้ราคา กับอลัชชีตีนโรงตีนศาล
ที่เคยกระทั่งโกงพรรษาเพียงบางรูป.!

ทำไมให้น้ำหนัก แกงค์ปากใส่ไฟน้ำใจ
เชือดคอ ที่นับจำนวนได้ไม่ถึงหวี.!

ยกขึ้นมาเทียบเท่ากับพระทั้งสังฆมณฑล
และชาวพุทธระดับสามัญ ยันระดับ
ราชบัณฑิต อีกค่อนประเทศ.!

      คำถามสุดท้าย      

หากการดิ้นจนสุดสายป่านเพื่อเปลี่ยน
แล้วแปลงระบบบริหารปกครองสงฆ์ครั้งนี้
ประสบความสำเร็จได้จริง

ใครกัน.? ที่เป็นเสมือน "ตาอยู่".? 
ที่เสวยชิ้นปลามัน นั่งมองเถ้าถ่าน
ของการคณะสงฆ์ไทย อยู่บนเชิงตะกอน .!หากมีการตีความชัดเจนแล้ว

ว่าอำนาจอยู่ที่ใคร ? 

ในส่วนของรัฐบาลก็พร้อม

ปฏิบัติตามเช่นนั้นใช่หรือไม่ ?


"..อย่าลืมว่าวันนี้กระแสสังคมขัดแย้งกันสูง 
และพุทธศาสนิกชนก็มีหลายฝ่ายด้วยกัน.. 

..สำหรับผมเองเคารพพระสงฆ์ทุกรูป
ที่เป็นพระสงฆ์อย่างแท้จริง..????
ศาสนาพุทธผมเคารพนับถืออยู่แล้ว..

..แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาหากมีการตั้ง
สมเด็จพระสังฆราชในวันนี้แล้วเกิดปัญหา 
จะให้ผมรับผิดชอบไหวหรือ.?

กฎหมายไม่ได้เขียนว่าอย่างไรก็ต้องตั้ง 
จะผิดหรือถูกก็ต้องตั้ง ขึ้นอยู่กับการ
วินิจฉัยของผมว่าควรจะทำหรือไม่ใน
สถานการณ์เช่นนี้ .!ผมไม่ได้รังเกียจใคร ?
หรือพระสงฆ์รูปใด ?  

แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศ 
โดยเฉพาะศาสนาพุทธในประเทศไทย ..
เราเข้าข้างใครไม่ได้..แต่ในข้อเท็จจริง
จะต้องฟังหลายส่วนไปพร้อมกันเดี๋ยวก็
จะกล่าวหาว่าไปแกล้งกันอีก.."

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี (8 ก.ค.2559)
ลุงตู่ครับ.! 

ถ้าเป็นกรณีสงฆ์ธรรมยุติ 

กับสงฆ์มหานิกายแตกเป็น

สองฝ่าย ?

ตั้งประเด็นวิวาทะใส่ร้าย
มุ่งทำลายกัน อันนี้เรียกว่า.. 


"ขัดแย้ง"

แต่ถ้าพระรูปเดียว สมคบกับ
โมฆะบุรุษ 2-3 คน ใช้วาจา
จาบจ้วงพระมหาเถระชี้นำผิดๆ
มีนอกมีในกับสำนักข่าวบางแห่ง 
เพื่อปั่นกระแสล่อลวงสังคม.!! 

จุดประเด็นไม่ยอมรับคณะสงฆ์ 
ไม่ยอมรับมหาเถรสมาคม
ยืมมือสื่อฯ ด่าพระด่าวัด 
ด่าแต่ชาวพุทธด้วยกันเอง 
อันนี้เรียก.. 

"ก่อกวน"  ไม่ใช่ขัดแย้ง!
ถามลุงตู่อีกที ? 

มหาเถรสมาคมมีมติสงฆ์ 
17 เสียง เป็นเอกฉันท์เสนอนาม
ให้เจ้าประคุณสมเด็จ วัดปากน้ำ 
ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 
ซึ่งนับว่า ทั้ง 17 เสียง เป็นตัวแทน
เสียงสงฆ์ทั้งสังฆมณฑล 
พร้อมด้วยพุทธบริษัท 4

แต่คนที่เอาแต่ใจ ไม่กี่คน 
ที่เสียงดังกว่าคนอื่น ได้ออกมา
เคลื่อนไหว ต่อต้าน โจมตี ใส่ร้าย 
ตามอำเภอใจลบหลู่ พระมหาเถระ
ผู้ใหญ่ แบบนี้ไม่ได้เรียกว่า..


มีความขัดแย้งหรอก.! 

ควรจะเรียกว่า มีคนพาล 
"ก่อกวน" ซะมากกว่าซึ่งลุงตู่
มีหน้าที่ต้องจัดการตัวป่วนพวกนี้ 
เสียโดยเร็ว.!อย่าโบ้ยไปทางความขัดแย้งเลย
สรุปให้ชัดไปเลยว่ามันมีพวก
ก่อกวน ถูกไอ้โม่งเค้าหลอกใช้ 
ภายใต้เงื่อนไขบางประการ..!

--Fb Thai monk--

เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน


บทความแนะนำล่าสุด


Click > โปดรฟังซ้ำ ! 
การเสนอชื่อตั้งสังฆราช เป็นอำนาจคณะสงฆ์

ขอบคุณข้อมูลจาก 
Fb Thai monk / Matichon online
Fb โก๋หลังวัด / www.winnews.tv
บทความแนะนำกรณีธรรมกาย

กรณีธรรมกาย : คำสอนคุณครูไม่ใหญ่
(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เที่ยวไป เขียนไป
Aram Boy
เห็นมา เล่าไป
กรณีธรรมกาย : กาคาบข่าว
กรณีธรรมกาย : วัดพระธรรมกาย UNSEEN
กรณีธรรมกาย : วิชชา ธรรมกาย
กรณีธรรมกาย : White Knight
กรณีธรรมกาย #จูราสสิคสยาม
กรณีธรรมกาย : ความลับระดับ Top secret !
กรณีธรรมกาย : รวมข้อแท้จริง 
ทุกกรณีวัดพระธรรมกาย 
DHAMMAKAYA FACTSHEETS
กรณีธรรมกาย : #โรงละครสยาม
กรณีธรรมกาย : ความจริงวันนี้ วัดพระธรรมกาย 
กรณีธรรมกาย : แถลงการณ์คดีพิเศษ ! 
กรณีธรรมกาย : กรณีเกี่ยวข้องวัดพระธรรรมกาย 
กรณีธรรมกาย : Buddhism under crisis
กรณีธรรมกาย : รักพระพุทธศาสนา
กรณีธรรมกาย : รวมข้อแท้จริงทุกกรณี! 
กรณีธรรมกาย : เบื้องหลังการให้ร้ายวัดพระธรรมกาย


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com

Post เด่นประเด็นเด็ด! โยมลุงตู่ครับ..พระขอบิณฑบาต มาตรา 7 Post เด่นประเด็นเด็ด! โยมลุงตู่ครับ..พระขอบิณฑบาต มาตรา 7 Reviewed by สารธรรม on 18:35 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

  1. ช่วยแก้ไขคำว่า พระขอบิณฑบาตด้วยค่ะ
    ง เกินมา

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.