กรณีธรรกาย ! หากประมาทอาจเป็นนาลันทา 2 : เจ้าคุณเบอร์ลิน

อดีตเลขาธิการวุฒิสภา 

ยกกรณีวัดธรรมกายเทียบ

" นาลันทา" 

หากชาวพุทธไทยยังประมาท
      เกริ่นเรื่อง       

กรณีท่านธัมมชโย
แห่งสำนักวัดพระธรรมกาย

ที่ขณะนี้ ได้เกิดข้อขัดแย้งทางสังคม
ที่อาจเรียกได้ว่า ฝังลึกลงไปในหัวใจ
ชาวพุทธทั้งโลก และจะถูกจดบันทึก
เป็นประวัติศาสตร์ทางศาสนาโลก
ไปแล้ว

ถึงปัจจุบัน ก็ได้ถูกลากยาวไปสู่การ
แก้ไขปัญหาด้วยการ เน้นแต่กฎหมาย
เพียงด้านเดียว ..

"โดยมีความพยายามที่จะแก้ปัญหา 
ด้วยการตัดออกจากหลักธรรมาภิบาล 
ที่รัฐชูเป็นนโยบายแบบงูๆ ปลาๆ ออกไป "

เป็นการดำเนินการ ของรัฐบาลทหาร
ที่มาจากการปฎิวัติ ของนายกรัฐมนตรี
ที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นี้คือสภาพการณ์ที่ผู้คนทั่วไป
ได้ทราบได้เห็น ข้อว่าระหว่างผิดไม่ผิด

ของท่านธัมมชโย แห่งวัดพระธรรมกาย
ในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นในขณะที่
บ้านเมือง "อยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ" นั้น
เหตุการณ์ข้อขัดแย้งดังกล่าวนี้ถึงวันนี้
ทำท่าจะไม่ใช่มีวงจำกัดอยู่แค่วัด
พระธรรมกาย เฉพาะในประเทศไทย
เสียแล้วละครับ.!

แต่ทำท่าจะขยายไปสู่วงการ
พระพุทธศาสนาทั่วโลกไม่เว้น
แม้กระทั่งเกี่ยวข้องไปยังศาสนาอื่นๆ 
ในโลกอีกด้วย


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
เป็นอีกหนึ่งวัดสาขาฯ ของวัดพระธรรมกาย
ที่มีอยู่ทุกทวีปทั่วโลก

ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้กับชาวท้องถิ่น พร้อมกับการ
สร้างศาสนทายาทในระดับสากล

วัดพระธรรมกาย " วัดนำร่อง "

มาตรฐานสากล !

เนื่องเพราะแค่เหตุผลในข้อเท็จจริงที่ว่า
วัดพระธรรมกาย ที่สังกัดคณะสงฆ์ไทย
ฝ่ายเถรวาทในไทยนั้น ไม่ใช่เป็นเพียง
แค่วัดธรรมดาๆ เล็กๆ ดังเช่นทั่วๆ ไปแต่..

     1. 
เป็นวัดที่ได้ชื่อว่า มีขนาดใหญ่โต 
และมีพระสงฆ์ และบุคคลากร
ทางศาสนาที่มากที่สุดในโลก
ในปัจจุบัน


     2. 
เป็นวัดที่มีระดับเทียบเท่าสถาบัน
ที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก 
โดยเทียบได้ทั้งด้านนโยบาย 
ถาวรวัตถุ ที่ตั้ง การบริหารจัดการ 
ที่เป็นถือว่าเป็น "วัดนำร่อง" 

ที่นำเอาระบบการบริหารจัดการ
แบบสากล สมัยใหม่ และนำด้าน
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เกื้อหนุน
กิจการพระศาสนาอย่างเต็มรูปแบบ
ที่หากเอามาตรฐานสากลมาจัดอันดับ 

"ก็น่าจะระดับเดียวกับ องค์กรหรือ
มหาวิทยาลัย อันดับต้นๆ ของโลก
ในยุคปัจจุบัน"

    3. 
เป็นวัดที่..หากนำเอาผลงาน
ที่เป็นรูปธรรม ที่ปรากฎชัดเจน
มาจัดอันดับ เช่น 

จำนวนผู้คนที่ศรัทธาทั้งฝ่าย
บรรพชิต และคฤหัสถ์ 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ทั่วโลก ที่น่าจะราว 5-10 ล้านคน 
รวมทั้งมีจำนวนวัดที่เป็นสาขา
อีกมีจำนวนกว่า 1000 แห่ง  
เฉพาะสาขาในต่างประเทศมีกว่า
 200 แห่ง คุมไปเกือบทุกประเทศ
ทั่วโลก ซึ่งแน่นอนศาสนิกชน 
ศิษยานุศิษย์ ก็ย่อมมีหลากหลาย
เชื้อชาติ และภาษา

ผมยกเพียงแค่ทั้ง 3 ข้อนี้ 
และใช้ตรรกะง่ายๆ เท่านี้ 
ของวัดพระธรรมกายมากล่าวถึง 
ก็ย่อมแจ้งชัดว่า ..

"นี่เป็นสมบัติทางจิตใจร่วม
ของ มวลมนุษยชาติทั้งโลก
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น"

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ที่จัดอบรม
ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างศาสนทายาท
แก้ปัญหาวัดร้างในประเทศไทย

นักปราชญ์ ราชบัณฑิต
ของแผ่นดิน..ให้สติสังคม!

ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยหากจะมี
คนที่ผ่านร้อนหนาวมามากที่เรียกว่า

ระดับนักปราชญ์ ราชบัณฑิต 
ของแผ่นดินทั้งหลายต่างออกมา
ทักท้วง ให้สติแก่สังคม.!

ที่ในช่วงเวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์
ที่ผ่านมาเท่านั้นในสังคมชาวพุทธไทย
ก็ได้เห็นการปรากฏตัวตน และเสนอ
แนวคิด ที่อยู่ในระดับรู้สึกที่อดจะ ..

"เป็นห่วง กังวล และสำนึก
ในพระคุณของพระศาสนา "

เป็นกุศลเจตนา ของบุคคลใน
แวดวงศาสนาจำนวนมากทั้ง
ฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์
ซึ่งที่ได้รับยกย่องให้เป็น
ปูชนียบุคคลด้านศาสนาใน
แผ่นดิน อันดับต้นๆ ของไทย

ร่วมสมัยอยู่ด้วยอีกถึง 2 ท่านด้วยกัน
โดยที่ท่านได้ออกมาพูดพร้อมๆ กัน
โดยไม่ได้นัดหมายใดๆ เลยนั้นก็คือ..

ศาสตราจารย์พิเศษ 
จำนงค์ ทองประเสริฐ 
ป.ธ.9, MA. มหาวิทยาลัยเยล USA.  
ราชบัณฑิต และอดีตเลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสถาน

อาจารย์ ดร.จำนงค์ สวมประคำ
ป.ธ.4 อดีตเลขาธิการรัฐสภา แห่งรัฐสภาไทย

ซึ่งทั้งสองท่านนี้ล้วนเป็นศิษย์
แห่งสำนักภูเขาทอง.!

อย่าลืมนะครับ การที่คนระดับนี้
ถึงกับต้องแสดงตัวอย่างเปิดเผย
พากันออกมาชี้ถูกผิดให้แก่สังคม

โดยไม่ได้มีผลประโยขน์ใดๆ 
ด้วยกุศลเจตนา และด้วยความ
หวังดีต่อชาติบ้านเมืองจริงๆ นั้น

ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่เรื่อง
ทำนองนี้จะเกิดขึ้นได้ 
นานๆ จึงจะเกิดขึ้นสักที
ดังนั้น ผู้แสวงหาสัจจธรรม 
และมงคลในขีวิต!

และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ข้อขัดแย้งทุกระดับ จึงไม่ควร
ที่จะมองข้ามไปได้ซึ่งแน่นอน
ย่อมแตกต่างกับพวกบรรดา
นักปราชญ์จอมลวงโลกที่เห่าหอน
แต่เรื่องไร้สาระไปวันๆ ชนิดฟ้า
กับเหวอย่างแน่นอน

ผมจึงอยากจะนำมาเพื่อกระตุกสติ
ให้แก่สังคมไทย อยากแนะนำ
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
แบบสั้น ๆ ว่า..

" ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสงฆ์ 
แก้ปัญหาวัดพระธรรมกายทุกระดับ
ขอทุกท่าน จงโปรดตรึกตรอง
ให้ละเอียดด้วยเถิด "

อย่าถือว่ามีอำนาจ

มีกฎหมาย มีหมายศาล

ในมืออย่างเดียว..

แล้วจะจัดการได้เรียบร้อย
ได้เหมือนคดีทางโลกทั่วๆ ไป
เรื่องนี้ มันไม่ใช่ใช้ตรรกะคิด
เพียงแค่ว่าผิดกฎหมายหรือ
ถูกกฎหมายเท่านั้น.!

แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อ 
เรื่องของจิตใจมนุษย์มันเป็น
เรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งนัก

ขอพวกท่าน จงยับยั้งช่างใจดี ๆ
และจงคิดให้รอบคอบจงคิดให้หนัก
นะครับเพราะเรื่องแบบนี้

" มันใหญ่เกินกว่าใคร ๆ 
ทุกคนที่ยังล้วนเป็นแค่
ปุถุชนคนธรรมดาเท่านั้น
จะรับผิดชอบได้ "

ซึ่งนอกจากเป็นเรื่องของกรรมวิบากแล้ว
ประวัติศาสตร์วงการศาสนาโลก
ก็จะจดจารึกเหตุการณ์เหล่านี้ ไว้อีกด้วย
ผมก็คงพูดเตือนได้ เพียงแค่นี้แหละครับ.!

ขอให้ใช้ "กุศลจิต" คิดนะครับ
จงอย่าใช้ "อกุศลจิต" มาคิด!


ศ.(พิเศษ) จำนงค์  ทองประเสริฐ (ซ้าย)
อาจารย์ ดร.จำนงค์  สวมประคำ (ขวา)

      เข้าเรื่อง       

ในโพสต์ครั้งล่าสุดนั้นผมได้เสนอ
เกี่ยวกับ ศาสตราจารย์พิเศษ 
จำนงค์ ทองประเสริฐ 
ราชบัณฑิต อดีตเลขาธิการ 
ราชบัณฑิตยสถานไปแล้ว

ในครั้งนี้ จึงขอเสนอปูชนียบุคคล
ของสังคมอีกท่านหนึ่ง คือท่าน
อาจารย์ ดร.จำนงค์ สวมประคำ 
อดีตเลขาธิการรัฐสภา

นาลันทา 2 กำลังจะเกิดขึ้น

ที่ประเทศไทย หากชาวพุทธ

ยังตั้งอยู่ในความประมาท.!


เมื่อเช้านี้ ผมได้รับข้อมูลที่ถูกส่งมา
จากเมืองไทย เป็นบทความเรื่องราวที่

อาจารย์ ดร.จำนงค์ สวมประคำ 
อดีตเลขาธิการวุฒิสภา
ซึ่งท่านเป็นอดีตมหาคนวัดแท้ๆ
รุ่นพ่อเก่าท่านพูดไว้

บทความนี้..
เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้ไปบรรยาย
เรื่องเกี่ยวกับภัยพระพุทธศาสนา
ให้แก่พระสังฆาธิการในภาคอีสานฟัง
เมื่อเร็วๆ นี้ โดยในบางช่วงของ
การบรรยายนั้นท่านก็ได้ยก

" กรณีวัดพระธรรมกาย " 

ขึ้นมาเปรียบเทียบกับการล่ม
สลายของ มหาวิทยาลัยนาลันทา
ในประเทศอินเดีย เพื่อเตือนสติ
แก่ชาวพุทธไทยทั่วไปด้วย

สำหรับ อ. ดร. จำนงค์ สวมประคำ 
นั้นด้วยวุฒิ ด้วยวัยวุฒิด้วยการ
ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนาน
ท่านจึงรู้เห็นความเป็นเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางโลก และทางธรรมมามาก

โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาที่ท่านได้สะสม
ชนิดที่เรียกว่า "ตกผลึก" แบบคน
รู้แจ้งนั้นผู้แสวงหาความจริง และสาระ
แก่นสาร ของพระพุทธศาสนา
และแสวงหาแนวทางอุดมมงคลชีวิต
ของตน ย่อมไม่สมควรมองผ่านไปเฉยๆ
โดยประการทั้งปวง

มิเช่นนั้นท่านจะพลาดโอกาสครับ
เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมและทีมงานได้ร่วมกัน
พิจารณาแล้วเห็นว่าการบรรยายในครั้งนี้
มีสาระประโยชน์ต่อสังคมชาวพุทธ และน่า
จะเหมาะสมกับเหตุการณ์ ปัญหาความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน

จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ และเพื่อ
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา จึงขออนุญาต
เจ้าของบทความ ที่จะขอยกบทความ
ทั้งหมด นำมาเผยแพร่ตรงนี้ไปเลย
ดังนี้ครับ...บทความ..

ที่ยกมาท่านจะทนได้หรือ.? 

หากพระพุทธศาสนาล่มสลาย

ในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่


โดยอาจารย์ ดร.จำนงค์ สวมประคำ
ความคิดเห็นบางส่วนโดย
"ท่านจำนงค์ สรวมประคำ"
ได้บรรยายในที่ประชุมของ
พระสังฆาธิการ ภาค 10
ที่ จ.อุบลราชธานี เกี่ยวกับ
สถานการณ์พระพุทธศาสนา
ท่านได้กล่าวไว้ว่า..

" ขณะนี้เป็นสถานการณ์สงคราม
ทำลายล้างพุทธศาสนา
ในประเทศไทย จึงต้องทำลายล้าง
วัดพระธรรมกายให้ได้เพราะเป็น
ปราการณ์ที่เข้มแข็งที่สุดของ
พระพุทธศาสนา " 

ท่านยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า 
มันเป็นสงคราม เขาจะไม่ปรานีใดๆ 
กับหลวงพ่อทั้งสิ้น ให้สู้ด้วยวิธี
มาร่วมกันนั่งสมาธิ ที่วัดพร้อมกัน
จำนวนมากๆ อย่างนี้ดีที่สุดแล้วเรามาดูตัวอย่าง ในอดีต

ที่ผ่านมากันนะครับ..

       นาลันทา       

เป็นสิ่งที่แสดงความเจริญ
รุ่งเรื่องของพระพุทธศาสนา

ในสมัยก่อน.. มหาวิทยาลัยนาลันทา
มีพระภิกษุมาศึกษาเล่าเรียนมากกว่า
10,000 รูป มีพระอาจารย์ 1,500 รูป
พระมหากษัตริย์ให้การสนับสนุน
เป็นอย่างดีในทุกๆ ด้าน

พระไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัย ๔
ประชาชนเข้าวัดทำบุญเป็นจำนวนมาก
ต่อมาภายหลัง กองทัพมุสลิม
จำนวน 200 คน ได้ยกทัพมาบุกรุกราน
ขี่ม้าถือดาบไล่ฟันพระอย่างโหดเหี้ยม

กองทัพมุสลิมใช้เวลาถึง 7 วัน 7 คืน 
จนม้ากลายเป็นสีเลือด เหมือนเลือด
ท่วมตัวม้า ไล่เผาคัมภีร์ ใช้เวลาเผา
ถึง 3 เดือน กว่าจะหมด 

ในขณะที่พระก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเลย
นับจากนั้น เมื่อนาลันทาถูกเผาทำลาย
ย่อยยับ ศาสนาพุทธก็ได้มลายหายไป
จากผืนแผ่นดินอินเดีย ที่ซึ่งให้กำเนิด
ศาสนานี้แก่ชาวโลก

และไม่เคยกลับมา
รุ่งเรืองได้อีกตราบจนปัจจุบัน.!

ถ้าหากเราชาวพุทธฯ ยังคงนิ่งดูดาย
ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
เมืองไทยเมืองพุทธก็คงจะได้ใช้คำว่า
เมืองไทยอดีตเมืองพุทธฯ แน่นอนครับ
แล้วพวกเราชาวพุทธฯ

ท่านจะทนได้หรือ...? 
หากพระพุทธศาสนาล่มสลาย
ในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่.!

จบบทความที่ยกมาเพียงเท่านี้ครับ.!

นายจำนงค์ สวมประคำ
อดีตเลขาธิการวุฒิสภา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาประยุกต์ 
(ม.ธรรมศาสตร์) 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
(ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37
หลักสูตรการบริหารพัสดุ รุ่นที่ 37 (กระทรวงการคลัง)
อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

      สรุป       

ก็คงไม่ต้องสรุปอะไรแล้วครับ
เพราะชัดเจนอยู่ในเนื้อหาข้างต้น
อยู่แล้วเพียงแต่อยากจะเตือนสติ
ชาวพุทธทุกท่าน ต่ออีกสักนิดว่า ..

     1. 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
สงฆ์ และปัญหาวัดพระธรรมกาย 
ทุกเรื่อง ทุกภาคส่วน 
ทั้งการพยายามแก้ กม.สงฆ์ ม.7 
ของกฤษฎึกาด้วยว่า..

หากท่านหวังดีต่อพระศาสนา 
และบ้านเมืองจริง

" พวกท่านจะต้อง..
ฟังคำนักปราชญ์ ผู้เป็นปูชนียบุคคล
ของแผ่นดิน ที่ท่านออกมาพูดด้วย
หวังดีถึง 2 ท่านเหล่านี้ด้วย

แล้วจงนำไปใช้สติปัญญา พิจารณา

ให้รอบด้านเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง 
ตรงจุด ไม่บานปลายที่อาจจะส่ง
ความเสียหายตามมา อย่างมหาศาล 
ทั้งต่อสังคม และชาติบ้านเมือง 
อย่างเกินคาดได้ "

     2. 
สำหรับผู้ที่หวงแหน
พระพุทธศาสนา ที่รู้คุณค่า
ของพระศาสนา ที่ถือว่าเป็น
มรดกอันล้ำค่าที่สุด 
ที่บรรพบุรุษไทย ได้เลือกสรร 
และรักษาไว้ แล้วส่งต่อจาก
รุ่นสู่รุ่น ถึงปัจจุบันนี้แล้ว

เมื่อท่านได้มาฟังตรงนี้แล้ว
จงร่วมกันนำไปเผยแพร่ต่อไป
ให้มากที่สุด และ..

จงตื่นตัว ฉุกคิดได้แล้วว่า
ภัยพระศาสนามาถึงแล้ว
ให้อยู่กับความเป็นจริง
อย่าประมาทอย่ามัวโลกสวย
ที่คิดแค่ว่า ..

" เดี๋ยวผลกรรมมันก็สนอง
คนชั่วเองนั้น ซึ่งหากพากันคิด
เช่นนี้แล้ว ระวังเหตุการณ์ 

นาลันทา 2 


ก็คงเห็นในไม่ช้านี้ เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยเราอย่างแน่นอน "


     3. 
ส่วนพวกแก๊งค์เด็กๆ เมื่อวานซืน
ที่ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมรู้เรื่อง
พุทธศาสนาแบบผิวเผิน หรือพวก
บวชๆ สึกๆ 

ที่ขอบอวดอ้างตนว่า..
รอบรู้พระธรรมวินัย พูดและแสดง
ออกมาเหมือนคนบ้าคนเพี้ยน

ทำพองตัวอวดภูมิความรู้แล้ว
ออกมาโต้แย้งคนระดับราชบัณฑิต 
ชนิดแบบข้างๆ คูๆ อยู่นั้น

คนพวกมืดบอดเหล่านี้ ผมคิดว่า
ก็คงจะต้องปล่อยให้พวกมัน ..

" จงไปนอนกอดมิจฉาทิฎฐิ 
กอดอวิชขาตกตายตามกัน
ไปเถอะครับ "

ให้มันตายไปพร้อมๆ กับพวกลูกศิษย์
โง่ๆ ที่ไม่ยอมเปิดปัญญารับฟังใครใดๆ
เลยนั้น ก็ให้มันตายรวมไปเป็นผี
เป็นวิญญาญเร่ร่อน สิงสถิตย์
อยู่ในสำนักเน่าๆ ตรงนั้นต่อไปเถอะครับ
เพราะดูแล้ว คงโปรดอะไรไม่ขึ้นแล้วละ
คนจำพวกนี้

พลเอก ประยุทธ์  จันโอชา
นายกรัฐมนตรี (ขวา)
พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา 
รมว.กระทรวงยุติธรรม (ซ้าย)

สุดท้าย ผมขอจบโพสต์นี้
ด้วยขอฝากคติข้อคิดสไตล์
เจ้าคุณเบอร์ลิน แบบง่ายๆ

ที่จะขอมอบให้แก่ผู้นำที่ยังเขลา
หลงในอำนาจตน และผู้ที่คิดจะเป็น
ยอดผู้นำคน ที่จะให้ผู้คนทั่วแผ่น
ได้สรรเสริญว่า..

" อันการเป็นผู้นำ ผู้ปกครองคน
ที่ดีนั้นจะต้องมีครบทั้ง พระเดช 
และพระคุณ ส่วนการจะเลื่อนชั้น
เป็นผู้นำ เหนือผู้นำนั้น

พระคุณจะต้องนำหน้า 

ใช้พระเดช (อำนาจ) ตามหลัง
หากผิดตรงข้ามจากนี้แล้วไซร้
ก็คงเป็นได้ก็แค่ หัวหน้าซ่องโจร
ชั้นต่ำเท่านั้น แล้วจงนับเวลา
ถอยหลัง สู่ความฉิบหายได้เลย "

    ด้วยกุศลเจตนา   

หากท่านนายกบิ๊กตู่ 
หรือผู้ที่กำลังเสวยอำนาจ..

ที่คิดแต่จะใช้อำนาจที่สมมติ
ที่มีอยู่ในแผ่นกระดาษ กับพระกับเจ้า
ตะพึดตะพืออยู่ในตอนนี้นั้น
หากหวังความเจริญ เลี่ยงความเสื่อม
จะมาอ่านแล้วนำไปพิจารณา
ปฎิบัติ ก็ไม่ห้ามไม่สงวน
ลิขสิทธิ์ใดๆ นะครับ.!

โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 05.07.2016


ขอบคุณภาพประกอบ
Google.com / Fb ภาพดีๆ 072 & ชาอุ่นTeam 

บทความแนะนำกรณีธรรมกาย

กรณีธรรมกาย : คำสอนคุณครูไม่ใหญ่
(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เที่ยวไป เขียนไป
Aram Boy
เห็นมา เล่าไป
กรณีธรรมกาย : กาคาบข่าว
กรณีธรรมกาย : วัดพระธรรมกาย UNSEEN
กรณีธรรมกาย : วิชชา ธรรมกาย
กรณีธรรมกาย : White Knight
กรณีธรรมกาย #จูราสสิคสยาม
กรณีธรรมกาย : ความลับระดับ Top secret !
กรณีธรรมกาย : รวมข้อแท้จริง 
ทุกกรณีวัดพระธรรมกาย 
DHAMMAKAYA FACTSHEETS
กรณีธรรมกาย : #โรงละครสยาม
กรณีธรรมกาย : ความจริงวันนี้ วัดพระธรรมกาย 
กรณีธรรมกาย : แถลงการณ์คดีพิเศษ ! 
กรณีธรรมกาย : กรณีเกี่ยวข้องวัดพระธรรรมกาย 
กรณีธรรมกาย : Buddhism under crisis
กรณีธรรมกาย : รักพระพุทธศาสนา
กรณีธรรมกาย : รวมข้อแท้จริงทุกกรณี! 
กรณีธรรมกาย : เบื้องหลังการให้ร้ายวัดพระธรรมกาย

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
กรณีธรรกาย ! หากประมาทอาจเป็นนาลันทา 2 : เจ้าคุณเบอร์ลิน กรณีธรรกาย ! หากประมาทอาจเป็นนาลันทา 2 : เจ้าคุณเบอร์ลิน Reviewed by สารธรรม on 02:50 Rating: 5

12 ความคิดเห็น:

 1. กราบอนุโมทนาบุญ กับท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 2. เชื่อราชบัณฑิตแน่นอนที่สุดค่ะ..อนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 3. ความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาของไทย
  ขึ้นกับน้ำมือของผู้มีอำนาจในยุคนี้แล้วล่ะครับ
  หวังว่านายกรัฐมนตรีคงมีใจเป็นชาวพุทธมากพอ
  ที่จะเข้ามายับยั้งวิกฤตในครั้งนี้

  ตอบลบ
 4. ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าเบอลินครับ

  ตอบลบ
 5. กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเบอร์ลินและท่านอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยความเคารพยิ่ง

  ตอบลบ
 6. กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเบอร์ลินและท่านอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยความเคารพยิ่ง

  ตอบลบ
 7. กราบอนุโมทนากับท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 8. ขอปกป้องพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด

  ตอบลบ
 9. ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาในมั่นคง คงอยู่ตลอดไปไม่ให้ถูกทำลายเหมือนนาลันทาเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมา...ร่วมสนับสนุนให้พระพุทธเป็นศาสนาปนะจำชาติ...กราบอนุโมทนาท่านเจ้าคุณเจ้าคะ

  ตอบลบ
 10. กราบอนุโมทนาบุญ.เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 11. กราบอนุโมทนาบุญ.เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 12. ยังไงศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อม ครับต้องอยู่ไปให้ถึง 5,000 ปีครับปัญหาทุกปัญหาต้องมีทางออกครับ พระธรรมวินัยนั้นยังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบทอดกันไปแต่ละรุ่น แต่ละรุ่น รับช่วง ต่อๆ กันไปจนถึง ห้าพันปีครับ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.