วัดทั่วโลกลั่นฆ้องกลองระฆัง ถวายเหนือหัวพระองค์ใหม่

วันมหาปิติของแผ่นดิน


" 1 ธันวา เจ้าคุณเบอร์ลิน 
และทีมงานปกป้องพระ
พุทธศาสนา ขอร่วมบันทึก
เป็นประวัติศาสตร์ชนชาติ
ไทย ในปีพุทธศักราช  2559
ร่วมกับพี่น้องคนไทยทุกคนครับ "
ลั่นฆ้องกลองระฆัง

เตรียมขึ้นแผ่นดินใหม่

พสกนิกรชาวไทย ทั้งสมณะ
ชีพราหมณ์ทั่วโลกเตรียมขึ้น
แผ่นดินใหม่ น้อมเหนือเกล้า 
เหนือกระหม่อมรับ

องค์เหนือหัวพระองค์ใหม่
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีวัดไทยทั่วโลก เตรียมลั่นฆ้อง
กลองระฆังถวายสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว 

1 ธันวาคมนี้ มส.เห็นชอบให้
วัดทั่วโลกเตรียมพร้อมลั่นฆ้อง
กลองระฆัง 

เจริญชัยมงคลคาถาตามโบราณ
ราชพระเพณีในวันพฤหัสบดีที่  
1 ธันวาคมนี้ 

(เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี จากการถ่ายทอด
ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะ
กิจแห่งประเทศไทย )

เพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้
เกิดความเป็นสิริมงคลต่อ
ประเทศชาติพร้อมเห็นชอบ
ให้พระสงฆ์ใช้คำถวายอติเรก 
คำถวายพระพรลา

คำถวายพระพรเทศนา
สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ใหม่ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

Clik > ที่ภาพเพื่อรับชมวีดีโอ 


อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/539845

ขอจงทรงพระเจริญ 
ขอถวายพร
เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน
Berlin,den 
30.11.2016

ขอบคุณภาพจาก
Fb Psanitwong wuttiwangso
Fb โก๋หลังวัด

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
วัดทั่วโลกลั่นฆ้องกลองระฆัง ถวายเหนือหัวพระองค์ใหม่ วัดทั่วโลกลั่นฆ้องกลองระฆัง ถวายเหนือหัวพระองค์ใหม่ Reviewed by สารธรรม on 03:39 Rating: 5

2 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.