โล่ห์มนุษย์ไม่ต้อง แค่พระธัมมชโยมอบตัวเรื่องก็จบ.?

มอบตัวสิ..เรื่องจะได้จบ.!เรามั่นใจในความบริสุทธิ์
ของหลวงพ่อแต่..ไม่มั่นใจ
ในกระบวนการยุติธรรม

ความจริงวันนี้ 30 พ.ย. 2559 หลวงธัมมชโย ท่านอาพาธท่านไม่มีความผิด ปี 2558 ท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วทั้งให้ความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่พบและให้ข้อมูลไปหมดแล้ว


ดูแลพระภิกษุป่วย

ไม่ใช่บังคับขู่เข็ญ


1.) พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

“ โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย ”
"ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิด ..การดูแล และอุปัฏฐากพระภิกษุไข้ (เจ็บไข้ได้ป่วย) อานิสงส์เท่ากับได้อุปัฏฐากเราตถาคต"  

ท่านสอนให้ดูแลภิกษุป่วย ไม่ใช่จับภิกษุป่วยไปบังคับขู่เข็ญ

พระธัมมชโย

ยังเป็นเจ้าอาวาส


2.) ข่าวระบุตำแหน่งหลวงพ่อธัมมชโย ว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสซึ่งไม่ใช่ ความจริงคือหลวงพ่อธัมมชโยยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ เพียงแต่ช่วงที่อาพาธ จึงมอบหมายให้รูปอื่นดูแล แทน

คุ้มครองสิทธิ์ตาม

หลักสิทธิมนุษยชน


3.) สิทธิของผู้ป่วย ย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการแพทย์โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาบังคับ ข่มเหงจิตใจได้

ตับแตก วงจรปิดเสีย รับเงินใต้โต๊ะ ให้การเท็จ ไฟเขียววีซ่านักพูดสังคมแตก

โยกย้ายแต่งตั้งผิดปกติ.?


4.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีเคส “ ตับแตก – การตายของผู้ต้องหาในคุกของตนเอง และตอบสังคมไม่ได้ ”, “เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไปรับเงินจากสหกรณ์ 40 ล้าน”, “ให้การเท็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีกล้องวงจรปิด”, “รับรองให้วีซ่าแก่ผู้ที่พูดให้สังคมแตกแยก” , “ดูเหมือนอาจถูกครอบงำจากผู้ที่มีอำนาจโดยมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ผิดปกติ ” ทำให้ไม่อาจไว้วางใจว่า.. 

หลวงพ่อธัมมชโย จะได้รับความเป็นธรรม เพราะหน่วยงานนั้น ล้มเหลวทางความน่าเชื่อถือไปแล้ว

กระบวนการยุติธรรม

ไม่ได้เริ่มต้นที่ศาล

แต่เริ่มที่ พนง.สอบสวน


5.) "กระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะในศาลแต่เริ่มต้นตั้งแต่พนักงานสอบสวน" แล้วซึ่งหลวงพ่อธัมมชโยและวัดพระธรรมกายได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่เริ่มต้นชั้นพนักงานสอบสวนแล้วและ ให้ความร่วมมือโดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา


หลวงพ่อให้พบและ
ความร่วมมือมาตลอด 2 ปี


6.) ด้านข้อมูล หลวงพ่อธัมมชโย ให้ความร่วมมือ ให้พบให้ข้อมูลกรณีสหกรณ์คลองจั่นจนครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ DSI ทั้งคณะมาพบท่านด้วยตัวเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

ทำไมไม่ติดตามเงิน
สหกรณ์ที่หายไปอีก 92%


7.) ด้านเงินบริจาคที่หลวงพ่อกับวัดได้รับคาดว่าประมาณ 8% ของทั้งหมดซึ่งลูกศิษย์ตั้งกองทุนเยียวยาและทะยอยมอบให้เกือบครบจำนวนแล้ว 

อีก 92% ที่เหลือทำไมไม่ไปตามหาว่าอยู่ที่ไหน? ทำไมมาจงใจไล่บี้เล่นข่าวแต่กับวัดพระธรรมกายเรารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม

สวดมนต์ 4 เดือน

จึงไม่ใช่โล่มนุษย์


8.) โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเริ่มมาตั้งแต่วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา วันที่ 19 ก.ค. 2559 อย่ามาใส่ร้ายว่าเป็นเรื่องโล่มนุษย์หรือกำแพงมนุษย์เพราะสวดมาได้ 9,000,000 กว่าจบแล้ว

ไม่ทราบที่มาของเงิน
บริจาค และตั้งกองทุน
เยียวยาสมาชิกสหกรณ์


9.) เคสที่ 1 หมายสหกรณ์ 27/2559  พ.ศ. 2558 พบ DSI ให้ข้อมูลที่ต้องการไปหมดแล้ว ส่วนเงินที่รับบริจาคนั้นหลวงพ่อไม่ทราบที่มา อีกทั้งคณะศิษย์ได้ตั้งกองทุนเยียวยาช่วยเหลือสหกรณ์ไปแล้วหลวงพ่อท่านอาพาธจริงๆ จึงไปให้การไม่ได้

10.) เคสที่ 2 World Peace เขาใหญ่  ท่านเป็นประธาน มูลนิธิตะวันธรรมซึ่งเจ้าของที่ดิน และมีผู้ดูแลรายละเอียดแทนอยู่แล้วที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง เพียงแต่การก่อสร้างบางส่วนอยู่ในที่นิคมซึ่งเป็นของประชาชนที่นั้นที่อนุญาต มูลนิธิคุณยายอาจารย์ฯ ใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารได้อาคารที่สร้างเป็นอาคารที่ใช้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อการค้าหากำไรแต่อย่างใด 

ที่สำคัญ คือคนแปรภาพถ่ายทางอากาศ (ที่มาประกอบการกล่าวหาที่ WPนั้น) ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะทำความผิดร้ายแรงจากการทำข้อมูลเท็จแปรภาพถ่ายผิดจากความจริงเอาที่ป่าไม้ไปให้เอกชนโดยมิชอบทำให้รัฐเสียหาย


สวนป่าหิมวันต์

อยู่นอกเขตป่าสงวน


11.) เคสที่ 3 สวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ ยืนยันว่าไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแน่นอน และคดีไม่ได้เกี่ยวกับวัดและหลวงพ่อ เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลภูเรือ เป็นความผิดเกี่ยวกับการแปรรูปไม้  คดีถึงศาลแล้วถูกปรับและศาลสั่งรอลงอาญา

ถ้าไม่ผิดทำไม.?

ไม่ไปมอบตัวสู้กันชั้นศาล


12.) คำถามที่ว่า ไม่ผิด ทำไมไม่ไปมอบตัว เพื่อสู้กันในชั้นศาลคือท่านไม่มีความผิดไม่จำเป็นต้องไป และที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาตลอด ทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นแต่ก็ยังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยการให้ข้อมูลตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาศาล

ยกฟ้องแต่วันนี้ท่านคือ

พระชราอาพาธหนัก


13.) ที่ผ่านมาเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ที่ท่านถูกกล่าวหาแม้ว่าท่านไม่ผิดท่านได้ไปศาลทุกนัดให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

สำหรับในคราวนี้แม้ว่าท่านจะไม่ผิดแต่ท่านอายุ 72 ปีแล้วการที่จะให้ท่านเดินทางไปให้ถ้อยคำด้วยสภาพร่างกายไม่พร้อมเดินทางย่อมเป็นการฝืนสังขาร ทั้งที่ทางวัดก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่าง

ทางออกเรื่องนี้


14.) ทางออกในเรื่องนี้ คือ ยกเลิกหมายจับ และให้เจ้าหน้าที่เข้ามาอย่างมิตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการ

เท่านั้นก็ จบ !

Cr. Psanitwong Wuttiwongso


เอกสารสิทธิ์ นส.3ก เลขที่ 726
ออกให้โดยสำนักงานที่ดินอย่างถูกต้อง
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2541


เอกสารถือครองที่ดินเขาใหญ่
Word peace valley

ขอบคุณข้อมูลจาก
Fb กรณีธรรมกาย

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
โล่ห์มนุษย์ไม่ต้อง แค่พระธัมมชโยมอบตัวเรื่องก็จบ.? โล่ห์มนุษย์ไม่ต้อง แค่พระธัมมชโยมอบตัวเรื่องก็จบ.? Reviewed by สารธรรม on 01:36 Rating: 5

35 ความคิดเห็น:

 1. หากการรับบริจาคเป็นการรับของโจร
  แล่วทางวัดนำปัจจัยไปสร้างศาสนสถานอันเป็นสมบัติพระศาสนาเป็นการฟอกเงินแล้วอย่างนี้พระและวัดในพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร? หรือแท้จริงแล้วผู้มีอำนาจยุคนี้ต้องการให้ศาสนาพุทธหมดไปจากแผ่นดินไทยจริงๆ?

  ตอบลบ
 2. หากการรับบริจาคเป็นการรับของโจร
  แล่วทางวัดนำปัจจัยไปสร้างศาสนสถานอันเป็นสมบัติพระศาสนาเป็นการฟอกเงินแล้วอย่างนี้พระและวัดในพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร? หรือแท้จริงแล้วผู้มีอำนาจยุคนี้ต้องการให้ศาสนาพุทธหมดไปจากแผ่นดินไทยจริงๆ?

  ตอบลบ
 3. จะพูดอย่างไรก็ได้ ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอก มันไม่น่าไว้ใจตั้งแต่คดีที่เอามาถวายแล้ว ลูกศิษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะไว้ใจกระบวนการได้ ชี้แจงแล้วหลวงพ่อไม่ได้ผิดสักนิด รอเวลาที่ความจริงแท้ปรากฏ ค่อยยกฟ้อง

  ตอบลบ
 4. *ใครหรือสื่อไหน?*ที่ช่วยสนับสนุน ปกป้องพระผู้บริสุทธิ์ วัด และพระพุทธศาสนา ไม่ว่าร้าย ไม่โจมตี ไม่บิดเบือนข่าว เขา&สื่อนั้น จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ไม่มีใครใส่ร้ายป้ายสี มีแต่คนยกย่องสรรเสริญไปทุกชาติ

  -แต่ใครหรือสื่อไหน?ที่ว่าร้ายพระ วัด โจมตีพระพุทธศาสนา เขา&สื่อนั้น จะพบแต่ความตกต่ำ ทำดีไม่ขึ้น ถูกคนขัดขวาง&ใส่ร้ายป้ายสี อยู่ไม่เป็นสุข ทุกข์ทรมานไปทุกชาติเอย.

  ตอบลบ
 5. ไม่จำเป็นต้องใช่โล่มนุษย์ เพราะทุกคนมาสมัครใจ

  ตอบลบ
 6. ความยุติธรรมยังมีอยู่หรือไม่หนอ

  ตอบลบ
 7. ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 8. ไม่ใช่โล่มนุษย์ค่ะ เรามาทำบุญตามปกติ ตามที่ครูบาอาจารย์สอน ทำมาเนิ่นนานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 9. โปรดอย่าดูหมิ่นคนที่มาสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมที่วัดพระธะรมกาย ว่าเป็นโล่ห์มนุษย์ เรามาด้วยใจรักพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย เรามาเพื่อสร้างบุญบารมีแก่ตนเองและหมู่ญาติ ด้วยความเคารพรักเทิดทูนบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับล้านพระองค์ ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ เรายินดีทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะนานเพียงใด

  ตอบลบ
 10. ไม่มีโล่ห์มนุษย์..เห็นแต่กำแพงมนต์ กำแพงแห่งบุญ

  ตอบลบ
 11. ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม ...อย่าต้องสูญเสียพระดี ๆ อีกเลย ผู้รักษากฏหมาย ควรทำตามกฏหมายอย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ลำเอียง มิฉะนั้น ประชาชนจะพึ่งใครได้ค่ะ

  ตอบลบ
 12. หูตาสว่างได้นะชาวพุทธว่าพระในไทยที่ดีๆเก่งในด้านการเผยแผ่ถูกทำลายลงอย่างไม่เป็นธรรม

  ตอบลบ
 13. เรามั่นใจในความบริสุทธิ์
  ของหลวงพ่อแต่..ไม่มั่นใจ
  ในกระบวนการยุติธรรม

  ตอบลบ
 14. หากรับบริจาคเป็นระบของโจร
  ไปจับพระ3หมื่นวัดด้วยไหม

  ตอบลบ
 15. เพราะมันมีธงมันถึงมีปัญหาอยากรู้นักว่า Who are you?

  ตอบลบ
 16. เพราะมันมีธงมันถึงมีปัญหาอยากรู้นักว่า Who are you?

  ตอบลบ
 17. ยกเลิกหมายจับดีกว่ามั้ย

  ตอบลบ
 18. ยกเลิกหมายจับเรื่องก็จบเหมือนกันนะ

  ตอบลบ
 19. จบได้แน่แค่ยกเลิกความไม่เป็นธรรมทั้งปวง และอีกอย่างนะการตอบแทนผู้ที่มีพระคุณมากมายต่อชีวิต เขาไม่นับเป็นโล่นะ เข้าใจตรงกันนะ

  ตอบลบ
 20. คนที่ไม่รู้กฏหมายยังรู้ว่าไม่ผิด เพราะมีหลักฐานชัดเจน แต่กลับมีการออกหมายจับ แสดงให้เห็นความไม่ชอบด้วยกฏหมาย การกระทำที่ทุจริต พระทำให้สังคมยึดถือคุณธรรมความดี แต่ต้องการทำลายความดีเพื่อที่ว่าทำเลวแล้วจะได้ไม่มีใครว่า

  ตอบลบ
 21. ก็ ถอดฟ้อง เรื่องที่โกหกปั้นน้ำเป็นตัว ซิจ๊ะพ่อคู้ณ
  เรื่องมันก็จะได้จบๆ

  1ในล้านโล่ห์มนุษย์ ( I ไม่กลัว you )

  ตอบลบ
 22. ใส่ร้ายพระบาปกรรม

  ตอบลบ
 23. หยุดใช้อำนาจรังแกพระผู้บริสุทธิ์ได้แล้วครับ

  ตอบลบ
 24. ไม่ผิด ไม่ต้องมอบตัว ลูกศิษย์ไม่ใช่โล่ห์มนุษย์มารักษาวัด มาถวายกำลังใจหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 25. ไม่ผิด ไม่ต้องมอบตัว ลูกศิษย์ไม่ใช่โล่ห์มนุษย์มารักษาวัด มาถวายกำลังใจหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 26. หยุดรังแกพระได้แล้ว

  ตอบลบ
 27. วิธีการใช้กฎหมายต่างหากที่มันแปลกๆ แปลเจตนาได้ว่าตั้งใจจับพระสึก คนที่รู้ทันก็คงไม่ยอม แต่สู้ด้วยสันติ อหิงสา ทำได้แค่ลุกฮือมาสวดมนต์กัน

  ตอบลบ
 28. เราชาวไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราคนวัดรักศาสน์ยิ่งสิ่งไหน
  เราพี่น้องร่วมร้องเพลงชาติไทย
  เราจะไม่ยอมให้ใครย่ำยี
  เราคนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราถือสัตย์เพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรี
  เราจะร่วมต่อสู้เป็นชาติพลี
  เราจะมีตำนานขานยาวไกล
  เราคนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราบัญญัติลูกหลานทำดีได้
  เราจะร่วมช่วยกันเพื่อชาติไทย
  เราหวังไว้ชาติไทยต้องเจริญ...

  ตอบลบ
 29. เราแค่ต้องการมาสวดมนต์ที่วัดเท่านั้น หาได้มาเป็นโล่

  ตอบลบ
 30. ทางDSIเองก็รู้อยู่เต็มอกว่า ที่ไปที่มาของคดีเหล่านี้ของหลวงพ่อมันเริ่มต้นจากไหนและมาจากใคร และก็รู้ดีว่า หลวงพ่อไม่ได้ทำผิด อยากให้คดีหลวงพ่อจบก็ง่ายนิดเดียวค่ะ คือ ถอนฟ้องซะ

  ตอบลบ
 31. ฟอกเงินคืออะไรครับ แล้วเงินที่ดีเอสไอได้จากขายที่สหกรณ์จาเรียกว่าอารัยครับ

  ตอบลบ
 32. ประเทศนี้เจ็บมากี่ครั้งแล้ว
  ทำพระผู้ผ่องแผ้วหมดราศรี
  ใส่ความร้ายข้อกล่าวหายัดคดี
  จับพระสึกตัดสินคดีแล้วปล่อยไป
  ประเทศนี้ต้องเจ็บอืีกกี่ครั้ง
  ขอวอนท่านปัญญาชนคนทั้งหลาย
  อย่าทำลายพระแท้ด้วยน้ำลาย
  จะเป็นภัยนำฉิบหายมาสู่ตน

  ตอบลบ
 33. เมืองไทย พระดัง โดนหมด ไม่มีเว้น ไม่รู้ทำไมสิ... อิอิ

  ตอบลบ
 34. คนดีชอบแก้ไข
  คน ... ชอบแก้ตัว
  ขนาดคนธรรมดายังฟังไม่ขึ้น ดูยังไงก็ แถ..
  ถ้าเอาไปยื่นศาล ท่านคงโยนลงตะกร้า
  มิน่า ถึงไม่อยากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

  ตอบลบ
 35. นายก, รมต.ยุติธรรม หรือ DSI จะช่วยประกันว่าหลวงพ่อว่าท่านจะได้รับความยุติธรรม, ได้รับการประกันตัว, ไม่ถูกจับสึก, ไม่ตับแตก หรือติดเชื้อในกระเลือดเฉียบพลัน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์หลวงพ่อต่างเป็นห่วงกังวลมาก

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.