คณะสงฆ์หนเหนือวิเคราะห์..วัดธรรมกายรับของโยม หรือรับของโจรพระเทพปริยัติ

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง )
1 ธันวาคม 2559การอุปถัมป์ของญาติโยมนั้นเป็นไปด้วยความสุจริต เป็นไปด้วยความศรัทธาประสาทะต่อพระรัตนตรัยเป็นประการแรกปัจจัยทั้งหลายที่ญาติโยมให้มาก็เข้าใจกัน ว่าเชื่อกันว่าได้มาด้วยความสุจริตธรรม

ไม่มีพระสงฆ์คณะไหน รูปไหน องค์ไหนจะไปถามญาติโยมว่า

ปัจจัยส่วนนี้โยมได้มาจากไหน.? 
ได้มาอย่างไร.? 
บริสุทธิ์ หรือไม่บริสุทธิ์.?

พระสงฆ์ท่านไม่กล้าถาม

..เช่นที่วัดพระธรรมกาย


ภายหลังมานี้ดูจะเป็นภัยต่อพระสงฆ์ที่ได้รับปัจจัยมาจากโยมเพราะฉะนั้นจึงเกิดมีการครหามีคดีหลายเรื่องหลายประการ ดังที่เกิดมาในปัจจุบัน อย่างเช่นที่วัดพระธรรมกายก็ดี ที่ได้ประสบในขณะนี้พระโกศัยเจติยารักษ์

รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
1 ธันวาคม 2559

จากการที่มีโยมได้มาถวายปัจจัยให้กับวัด และก็พระสงฆ์นั้นผู้รับในฐานะพระสงฆ์เป็นผู้รับ เป็นปฏิคาหกเมื่อรับแล้วก็รับด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ การที่จะมาถามว่าโยมผู้นั้นเอาของมาอย่างไร จะถามกลับไปว่า อาหารนี้

ได้มาด้วยการขโมยมาอย่างนี้หรือ.?
เป็นของโจร มาอย่างนี้หรือ.? 

ซึ่งประเด็นนี้ก็มิบังควรที่จะกลับไปถามอย่างนั้น  เพราะเบื้องต้นของการถวายทานมีอยู่แล้วว่า "ของนั้น
ต้องบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นของโจร แล้วเอามาถวายพระ"

แต่เมื่อไม่รู้ก็ถือว่าไม่ผิดตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แล้ว

การถวายปัจจัยเป็นภัยต่อคณะสงฆ์ 

โดย พระเทพปริยัติ


พระรับของโยม หรือของโจร

โดย พระโกศัยเจติยารักษ์


ขอบคุณข้อมูล และคลิปวีดีโอจาก
เบื้องลึกธรรมกาย YouTube

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
คณะสงฆ์หนเหนือวิเคราะห์..วัดธรรมกายรับของโยม หรือรับของโจร คณะสงฆ์หนเหนือวิเคราะห์..วัดธรรมกายรับของโยม หรือรับของโจร Reviewed by สารธรรม on 02:44 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.