ยกพระธัมมชโยเป็นเจ้าอาวาส "กิตติมศักดิ์" ตั้ง "พระสมบุญ" รักษาการแทนวันที่ 8 ธ.ค.2559 นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่าตามที่พระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี จะใช้อำนาจทางการปกครองดำเนินการเรื่อง พระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น

ขณะนี้ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้ออก คำสั่งที่ 10 / 2559 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เรื่อง ยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ 


โดยเห็นว่าพระธัมมชโย อายุ 72 ปี พรรษา 48 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน เกิดอาพาธด้วยโรคเบาหวานเส้นเลือดดำใหญ่อุดตันที่ขาซ้าย และภูมิแพ้ เห็นควรได้รับปลดเปลื้องภาระเพื่อให้พักรักษาตัว


โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 39 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541 ว่าด้วยการถอดถอนและแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ออกตามความในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 โดยยกให้เป็น " เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ " ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้การยกเป็นตำแหน่งเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์นั้นจะ " ไม่ใช่พระสังฆาธิการ " เป็นเพียงพระผู้ใหญ่ภายในวัดที่ " ไม่มีอำนาจทางการปกครองวัด " ตามกฎหมายอีกต่อไป


นายพนม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ ยังได้ออก คำสั่งที่ 3/2559 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แทนพระธัมมชโย จึงแต่งตั้งให้

พระวิเทศภาวนาจารย์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อายุ 65 ปี พรรษา 32 วิทยฐานะนักธรรมเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับการยกพระธัมมชโยออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อทางวัดให้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ตามปกติ

ส่วนเรื่องของคดีความนั้น เป็นอำนาจของฝ่ายบ้านเมืองที่จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อพระธัมมชโยต่อไป สำหรับกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการในหมวด 3 การพ้นจากตำแหน่งหน้าที่พระสังฆาธิการ ข้อ 36


ระบุไว้ว่าพระสังฆาธิการ

ย่อมพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เมื่อ


(1) ถึงมรณภาพ 
(2) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 
(3) ลาออก 
(4) ย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีสำนักอยู่ 
(5) ยกเป็นกิตติมศักดิ์ 
(6) รับตำแหน่งหน้าที่เจ้าคณะหรือรองเจ้าคณะอื่น 
(7) ให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ 
(8) ถูกปลดจากตำแหน่งหน้าที่ 
(9) ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง


ทั้งนี้ " กิตติมศักดิ์ " หมายถึง ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติ เช่น ปริญญากิตติมศักดิ์ สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นต้น สำหรับตำแหน่ง "..กิตติมศักดิ์ " ของพระสังฆาธิการมีอยู่ก็ทุกระดับดังนี้ 

ระดับวัด เป็น เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์
ระดับตำบล เป็น เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
ระดับอำเภอ เป็น เจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์
ระดับจังหวัด เป็น เจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์
ระดับภาค เป็น เจ้าคณะภาคกิตติมศักดิ์


ตัวอย่างระดับสูง 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) 
วัดสุทัศนเทพวราราม 
เป็นเจ้าคณะภาคกิตติมศักดิ์


ตัวอย่างเอกสารเสนอ
ขอยกเจ้าอาวาสวัดระฆัง
โฆษิตาราม พระอารามหลวง
เป็นกิตติมศักดิ์

ตัวอย่างเอกสาร
คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
ยกพระสังฆาธิการเป็น
เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์

หนังสือคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.ratchakitcha.soc.go.th
เวปไซต์ข่าว เดลินิวส์ 
Matichon online
www.kapook.com 
และกลุ่มไลน์กองการคณะสงฆ์

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
ยกพระธัมมชโยเป็นเจ้าอาวาส "กิตติมศักดิ์" ตั้ง "พระสมบุญ" รักษาการแทน ยกพระธัมมชโยเป็นเจ้าอาวาส "กิตติมศักดิ์" ตั้ง "พระสมบุญ" รักษาการแทน Reviewed by สารธรรม on 17:53 Rating: 5

29 ความคิดเห็น:

 1. " กิตติมศักดิ์ " หมายถึง ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติ เช่น ปริญญากิตติมศักดิ์ สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นต้น สำหรับตำแหน่ง "..กิตติมศักดิ์ " ของพระสังฆาธิการมีอยู่ก็ทุกระดับ

  ตอบลบ
 2. อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 3. แปลว่ายกท่านสูงขึ้นสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 4. รู้ยัง ยกขึ้น = กิตติมศักดิ์ เข้าใจตรงกันนะ

  ตอบลบ
 5. ประวัติศาสตร์...ช่วยจำชาติไทยไว้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยให้ได้ศึกษา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยรวมเรื่องผ่านมา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยพาให้เข้าใจ
  ประวัติศาสตร์...ช่วยจำเรื่องสำคัญ
  ประวัติศาสตร์...ช่วยกันบันทึกไว้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยแม้กาลผ่านไป
  ประวัติศาสตร์...ช่วยให้เกิดปัญญา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยโลกได้เรียนรู้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยผู้ชอบแสวงหา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยสร้างแรงศรัทธา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยพา(พระ)ชนะมาร...

  ตอบลบ
 6. ถ้าชาวพุทธและคณะสงฆ์ ร่วมกันป้องกันภัยพระพุทธศาสนา โดยมาสวดมนต์ร่วมกันที่วัดพระธรรมกายให้ได้เป็นล้านคนจนเราชนะ เราจะไม่ต้องสู้ศึกอีกหลายครั้งกับคนพาล เพียงมาสวดธรรมจักรฯเพื่อแสดงพลังชาวพุทธ ของทุกวัด พุทธศาสนิกชนทุกที่ เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับการ ใส่ความพระ ป้ายความผิดและการใช้กฏหมายโดยไม่ชอบ พุทธศาสนิกมี50ล้าน มาร่วมกันแค่ล้านคนไม่มากเกินไป อย่ายอมให้คนไม่มีศีลมาทำลายพระดีๆอีกต่อไป เขาทำลายวัดนับพันวัดไปแล้ว จะมากี่ครั้งก็ต้องรวมตัวกันทุกครั้ง

  ตอบลบ
 7. ยืนยันนะคะว่าหลวงพ่อท่านอาพาธ วัดไม่ได้โกหก ส่วนใครโกหกตัวเขาย่อมรู้ดี เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ

  ตอบลบ
 8. ยืนยันนะคะว่าหลวงพ่อท่านอาพาธ วัดไม่ได้โกหก ส่วนใครโกหกตัวเขาย่อมรู้ดี เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ

  ตอบลบ
 9. กราบอนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 10. ท่านเจ้าคณะปทุมธานี แต่งตั้งให้หลวงพ่อกินตำแหน่งกิตติมศักดิ์ค่ะแสดงว่าท่านป่วยจริงค่ะ

  ตอบลบ
 11. ท่านป่วยจริงปฏิบัติภารกิจไม่ได้ ต้องพักรักษาตัว ใบแพทย์ก็มี เจ้าคณะจังหวัดปทุมแต่งท่านเป็นเจ้าอาวกกิตติมศักดิ์ ยืนยันทั้ง ทางโลก ทางธรรม วแต่ท่าน DSI ก็ยังพากันข้ามขั้นตอนมาจับได้ด้วยนะ

  ตอบลบ
 12. สื่อไทยบางสำนักป่วยมาก คำว่ายก กับคำว่าปลด คนละความหมายกันเลย

  ตอบลบ
 13. ยกขึ้น = กิตติมศักดิ์ สื่อเวลาจะเขียนข่าวก็อย่าชี้นำไปในที่ผิดสักวันกรรมจะตามสนอง

  ตอบลบ
 14. สถานการณ์ตึงเครียด ต้องดู คลิบฮา เพื่อรักษาใจให้..ใส
  MV ใครสั่งมา(จับพระ)

  รีบดูก่อนโดนลบ

  คำเตือน
  โปรดใช้วิจารณญาณในการส่งต่อ ใช้วิจารณญาณยิ่งกว่าในการรับชม
  เด็กอายุต่ำกว่า 13 ควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำ
  สตรีมีครรภ์แก่ ควรระวัง ระหว่างการรับชม

  https://youtu.be/U05sCVlMxmE

  ระวังอันตราย จากการตกเก้าอี้

  ทุกการกระทำของมนุษย์ อยู่ในสายตา มนุษย์ ผี สาง เทวดา

  ตอบลบ
 15. การสวดธรรมจักรฯในครั้งนี้เพื่อ แสดงพลังปกป้องพระศาสนา ขาวพุทธ และคณะสงฆ์ถ้าเพิกเฉยแล้ว ศาสนาพุทธจะโดยทำลายอย่างง่ายดาย การที่เราเป็นประเทศนับถือพุทธ เราต้องมาแสดงพลังกันบ้าง ถ้าทำแบบตัวไครตัวท่านจะไม่มีพลัง คนพาลเลยถือวิสาสะมาทำร้าย และทำลาย เวลาเขาทำลายเขาไม่ทำเฉพาะวัดพระธรรมกาย ตอนนี้เขาจะเล่นงานวัดใหญ่ๆก่อน มหาเถรสมาคม วัดใหญ่ในลำดับรองๆลงมา ในที่สุดจะไม่เหลือวัดและพระอีกต่อไป

  ตอบลบ
 16. เพื่อให้หลวงพ่อฯได้พักรักษาอาการอาพาธ สมควรตั้งผู้รักษาการเเทน เเละยกหลวงพ่อฯมีตำเเหน่งเป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์

  ตอบลบ
 17. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองไม่ช้าก็เร็วนะค่ะที่ทำกับพระผู้ปฎิบัติดีมาตลอดระยะเวลาที่ท่านบวชถวายชีวิตนะค่ะ

  ตอบลบ
 18. สื่อก็ลงซะ ปลด จรรยาบรรณของคนพวกนี้มันอยู่ที่ไหนหมด เห็นเป็นแบบนี้ตลอด

  ตอบลบ
 19. เรื่องทั้งหมดก็แค่ “จับสึก ปิดวัด ยึดทรัพย์ ล้มพุทธ” ก็ไม่รู้สินะ เชื่ออยู่อย่างเดียวว่า ธรรมะย่อมชนะอธรรม เพราะฉะนั้น เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา เรื่องพระศาสนา ให้เอาอุเบกขาวาง แล้วลุยยยยย (สวดธัมมจักฯ)

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.