เจ้าคุณเบอร์ลินตอกกลับ.. การตั้งสังฆราชเป็นพระราชอำนาจอยู่แล้ว

เป็นการมิบังควรยิ่ง

การแต่งตั้งพระสังฆราช

เป็นพระราชอำนาจอยู่แล้วไฉน สนช. คิดแก้ พรบ.สงฆ์
หรือนี่ยืนยันข่าวลือ
มีคนคิดการณ์ใหญ่จะเป็นจริง .?

ขอเตือนว่าอย่าริคิดการณ์ใหญ่ สนช. ระวังจะเป็นการไปก้าวล่วงพระราชอำนาจเสียเอง ขอเรียกร้องยุติโดยทันทีโบราณว่า "โง่แล้วขยัน ขยันแต่บรมโง่" มันเป็นเช่นนี้นี่เองหากคิดแก้ พรบ. สงฆ์ ม. ๗ ดังข่าวที่โฆสกวิปแถลงนั้น ผมก็ต้องถามตรงๆ ว่าพวกคุณเอาอะไรมาคิด มีเจตนาอะไรซ่อนอยู่ มาแก้ทำไม แก้ไปเพื่อใคร สังฆเภทรออยู่ มันคุ้มหรือจงตอบสังคมมาก่อนเป็นปฐมนะครับ

เจ้าคุณเบอร์ลินรายงานตัว


ก่อนอื่นผมเจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน ขอลุยทำศึกเลยนะครับ อนาคตรอดชีวิตมาได้ค่อยมารายงานตัวที่หลังพวกคนพาลแบบนี้ต้องเจอผมมันไม่พอมือผมหรอกอย่าห่วง

ในเบื้องต้น ผมจะขออนุญาตเพื่ออัญเชิญพระอรรถาธิบายของ อดีตองค์ประมุขสงฆ์ ผู้เป็นยอดปราชญ์แห่งแผ่นดิน รูปหนึ่งที่ท่านได้เคยพูดเรื่องละเอียดอ่อนนี้เอาไว้ ผมจำขึ้นใจเลยละครับอันถือเป็นทรัพย์มหาศาลทางความรู้เลยครับ เป็นความสวยความหมดจดทั้งทางกายทางใจ ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงมีแต่พุทธบริษัทเท่านั้น จึงจะเข้าใจได้ในสิ่งที่ลึกซึ้งสูงส่งเช่นนี้นั้นก็คือ องค์พระประมุขสงฆ์รูปดังกล่าวพระองค์ท่านได้ทรงอธิบายเรื่อง

"พระราชอำนาจ และพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงมีพระราชประสงค์ส่วนพระองค์ที่จะน้อมถวายแด่ พระสงฆ์ในแผ่นดินของพระองค์ ซึ่งถือเป็นราชประเพณีที่สืบต่อเนื่องกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน"

โดยทรงอธิบายเอาไว้อย่างละเอียด และลึกซึ้งมากชนิดงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด บัณฑิตพึงน้อมนำมาปฏิบัติทีเดียวมีรายละเอียดังนี้

การที่พระมหากษัตริย์ไทย ทรงใช้พระราชอำนาจของพระองค์ ในฐานะพระราชาผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน โดยผ่านรัฐธรรมนูญ (การปกครองไทย) นั้น

ให้ถือว่าพระราชาพระองค์นั้นเป็นผู้ทรง ทศพิธราชธรรมโดยสมบูรณ์ เหนือกว่าพระราชาอื่นทั้งปวง แต่ที่เหนือกว่านั้นขึ้นไปอีกก็คือการที่พระราชาพระองค์นั้น ทรงถวายพระอำนาจของพระองค์เองให้แก่คณะสงฆ์เพื่อ ให้อำนาจปกครองกันเองในแผ่นดินของพระองค์นั้น

ให้ถือเป็น ๒ ประการสำคัญ ในการอรรถาธิบายต่อที่สาธารณะดังนี้โดยทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อการ เทอดพระเกียรติ และเป็นการ ฉลองพระราชศรัทธาตามพระราชประสงค์ส่วนพระองค์โดยสว่นเดียวกล่าวคือ..


  ๑. 

ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และทรงเข้าพระทัยอย่าลึกซึ้งในพระธรรมวินัย จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดา ด้วยเกรงจะเป็นการล่วงละเมิดต่อพระธรรมวินัยสงฆ์ อันอาจเป็นบาปกรรมต่อพระองค์ได้

  ๒. 

ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ คือ การถวายมหาทาน ได้แก่ การถวายในสิ่งที่คนทั่วไป ไม่สามารถถวายได้นั้น ก็คือการถวายพระราชอำนาจ และถวายฐานันดรสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ ฯลฯ


เป็นไงครับ แค่ฟังแค่นี้ก็แจ้งแล้วใช่ไหมครับว่า พระมหากษัตริย์ท่านทรงวางพระองค์เช่นใดต่อพระสงฆ์ ลึกไหมละครับมาถึงตรงนี้แล้ว

ฉะนั้นต่อจากนี้ไป พวกละอ่อนทั้งหลายที่ชอบอวดภูมิมาตั้งคำถามให้สังคมสับสนว่า ทำไมพระบวชแล้วต้องมียศมีตำแหน่ง จบสักทีนะครับอย่าโชว์โง่อีก

หรือพวกประเภทอวดรู้ว่าทำไมพระจึงอยากปกครองกันเอง ทำไมไม่สละทำตัวเหนือกฎหมายหุบปากไปเลยนะครับ รู้ไว้ซะว่ามันมีบางเรื่องที่มันละเอียดอ่อนเกินกว่าที่ปัญญาเราๆ ท่านๆ จะคิดได้นะครับ

ดังนั้นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสังคมระดับสูง จึงมีคำเตือนจากผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ทั้งสงฆ์ทั้งฆราวาสเนืองๆ ว่า...

เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งนักจะวิจารณ์ใดๆ จะต้องระวังไว้ให้ดีๆ อาจจะไปก้าวล่วงพระราชอำนาจ และถึงขั้นไปดูแคลนพระราชศรัทธาของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ได้

เนื้อความข้างต้นที่ผมได้อัญเชิญมานั้น "คนวงใน" เขาล้วนเข้าใจเขาระมัดระวังกันพิเศษ และยึดปฏิบัติเคร่งครัดยิ่งครับ ผมเองวันนี้ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า...หรือว่าเรื่องแค่นี้ บรรดาหัวหงอกหัวดำผิดธรรมชาติทั้งหลาย ที่รับผิดชอบบ้านเมืองอยู่ขณะนี้นั้นมันจะไม่รู้ หรือรู้ แต่แกล้งไม่รู้กันแน่ครับ

ถึงตรงนี้คนไทยผู้หวงแหน

และเทิดทูนสถาบันทั้งประเทศ

เขาก็อยากจะถามกลับไปยัง

สนช. ดังๆ ว่า...


หรือว่า พวกท่านกำลังคิดการณ์ใหญ่ดังข่าวลืออยู่กันจริง ๆ ครับ.?

ขอให้พวกท่านจงตอบสังคมมาก่อน ก่อนที่จะคิดยุ่งเกี่ยวกิจการสงฆ์ หากมิเช่นนั้น นรกรออยู่ไม่ไกลแน่แค่โฆสกวิป นพ. อะไรนั้นออกมาแถลงเมื่อวานนั้นก็ผิดจังๆ อาจเป็นคดีอาญาได้แล้วแหละครับ

ผิดยังไงอ่านต่อไป


อย่านะครับ.! อย่าบังอาจคิดก้าวล่วงพระราชอำนาจ และดูหมิ่นดูแคลนพระราชศรัทธาส่วนพระองค์เด็ดขาดนะครับธรณีไทยรองรับพวกคุณไม่ไหวแน่นอนหากไม่เชื่อ ระวังแผ่นดินจะพิโรธ ปชช. ทั้งแผ่นดินเขาไม่ยอมรับพวกคุณอย่างแน่นอน เพราะแผ่นดินไทยเป็นของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีเท่านั้น

ผมพูดได้แค่นี้แหละ ใครคิดอะไรเรื่องชั่วนี้ไว้ขอให้ยุติทันที

หากเตือนกันตรงๆ ขนาดนี้แล้ว ยังตาใสนั่งบื้ออยู่อีกให้ให้เลขาพวกท่านไปสืบค้น นายก ม. ๗ มาดู เพื่อเตือนสติเป็นอุทาหรณ์กันก็ได้นะครับแต่คราวนี้ หากเป็นรอบที่สองแล้วนี้ ผมว่าครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่วงแตกอย่างเดียว แต่หัวจะหลุดจากบ่าด้วยหากหาว่าผมพูดใหญ่โตเกินก็ลองดูได้

มีที่ไหนทำทีแยบยลว่าหวังดี พูดหรูว่า..


จะถวายคืนพระราชอำนาจให้ในหลวงแต่งตั้งสังฆราช แต่กลับแอบซ่อนเล่ห์ไว้คิดว่าคนอื่นโง่หรือไง.? พระราชอำนาจมันเป็นของพระองค์อยู่แล้วถวายคืนทำไม

แค่นี้ก็มองเจตนาพวกคุณออกแล้วเตือนอีกครั้ง อย่าเด็ดขาดเรื่องนี้ยุติทันทีเพราะนี่มันไฟนรกดีๆ นี้เอง


โชคดีมีชัยทุกท่านก่อนสิ้นปีเก่านะครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 28.12.2016

จากนี้ไปคงได้มีโอกาส เจอกันบ่อยขึ้นนะครับเข้าเวรแล้วครับ.!

ขอบคุณภาพประกอบจาก
www.prachatai.com

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
เจ้าคุณเบอร์ลินตอกกลับ.. การตั้งสังฆราชเป็นพระราชอำนาจอยู่แล้ว เจ้าคุณเบอร์ลินตอกกลับ.. การตั้งสังฆราชเป็นพระราชอำนาจอยู่แล้ว Reviewed by สารธรรม on 00:38 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.