บังคลาเทศ.! วอนนายกฯ ช่วยยุติความรุนแรงกรณีพระธัมมชโยมูลนิธิ NIRVANA PEACE 
แห่งบังคลาเทศ   
ขอร้อง พล.อ.ประยุทธ์ 
นายกรัฐมนตรี
อย่าให้เกิดความรุนแรง
กรณีหลวงพ่อธัมมชโย

10 ธันวาคม 2559
เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
สำนักนายกรัฐมนตรี
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง กระผมในฐานะตัวแทนของมูลนิธิ Nirvana Peace จากประเทศบังคลาเทศ กระผมรู้จักประเทศไทยในฐานะที่เป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา และชาติไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นประเทศที่มีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างยืนยาว การดำเนินงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกของประเทศได้เป็นที่ประจักษ์และน่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก

นับเป็นที่น่าเสียดายยิ่ง ที่ได้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของวัดพระธรรมกาย รวมถึงการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพระเทพญานมหามุนีหรือหลวงพ่อธัมมชโยที่เคารพยิ่งของพวกเรา หลวงพ่อได้อุทิศตนเองเพื่องานประกาศและขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกรวมทั้งในการสรรค์สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลก

มูลนิธิธรรมกายเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมวลมนุษยชาติ มูลนิธิธรรมกายในประเทศบังคลาเทศซึ่งเป็นศูนย์สาขาของมูลนิธิธรรมกายในประเทศไทยได้มีการดำเนินงานเพื่อธำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่บังคลาเทศโดยจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ โครงการถวายพระพุทธรูป 250 องค์ โครงการฝึกอบรมอุบาสิกาแก้ว จัดงานถวายมหาสังฆทาน อีกทั้งยังได้จัดงานทอดกฐินซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา รวมถึงโครงการต่างๆอีกหลายโครงการ


กิจกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยเหลือชาวพุทธในบังกลาเทศเป็นอย่างมาก ปัจจุบันชาวพุทธในบังคลาเทศนั้นถือว่าเป็นประชากรกลุ่มน้อยเพียง 0.6 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนประชากรทั้งหมด 170 ล้านคน ทั้งที่ในอดีตบังคลาเทศเคยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา

พระเทพญานมหามุนีในขณะนี้มีอายุ 72 ปี ตามความเห็นของแพทย์หลวงพ่อมีอาการป่วยเรื้อรังด้วยโรคหลายโรคและไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้คุกคามหลวงพ่อด้วยการเตรียมใช้กองกำลังติดอาวุธเข้าไปจับท่านในเขตบุญสถาน การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับวิถีทางของพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิง

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้มีอำนาจของทางการไทยยังได้สั่งให้มีการปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ด้วย โดยอ้างว่าเนื้อหาของรายการเป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งขึ้นในสังคมไทย การกระทำเช่นนี้นับว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการได้รับข่าวสารของประชาชนอย่างชัดเจน


ดังนั้นกระผมจึงใคร่ร้องขอต่อท่านนายกรัฐมนตรีด้วยความเคารพและด้วยความอ่อนน้อม ขอท่านโปรดพิจารณากรณีของวัดพระธรรมกายด้วยความเป็นธรรมและความละมุนละม่อม เพื่อปกป้องหลวงพ่อพระเทพญานมหามุนี หรือหลวงพ่อธัมมชโยซึ่งเป็นเสมือนการปกป้องพระพุทธศาสนาในประเทศไทยด้วย กระผมขออาราธนาให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่เป็นศาสนาหลักประจําชาติไทยตราบเท่านาน

และขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยตลอดไป ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่มวลมนุษยชาติ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง
ด้วยความเคารพในพระธรรม
แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซาบุจ  บารัว
ประธาน
NIRVANA PEACE FOUNDATION

ข้อมูลอ้างอิง
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในบังคลาเทศ
Click > งานบรรพชาสามเณร 294 รูป ครั้งแรกของบังคลาเทศ

บังคลาเทศ.! วอนนายกฯ ช่วยยุติความรุนแรงกรณีพระธัมมชโย บังคลาเทศ.! วอนนายกฯ ช่วยยุติความรุนแรงกรณีพระธัมมชโย Reviewed by สารธรรม on 23:23 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.