เบอร์ลินจัดยิ่งใหญ่.! พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และเอกอัครราชทูตร่วมบำเพ็ญกุศล


ผ่านมา 50 วันแล้วแต่พสกนิกรชาวไทย และชาวเยอรมันในกรุงเบอร์ลินยังคงเศร้าโศก และสุดแสนอาลัยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


5 ธันวาคม 2559


ที่ ร.ร. Maritim Hotel,Berlin Germany
05.12.2016 am. 18.00 Uhr.

เย็นวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวไทยในสหพันธเยอรมนีจำนวนมากได้พร้อมใจร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระโสภณพุทธิวิเทศ 
(เจ้าคุณเบอร์ลิน) 
วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน

ประธานฝ่ายฆราวาส

ฯพณฯ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน


มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับพระธรรมทูตไทยในสหพันธ์ฯ ได้จัด

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 

(ครบรอบ 50 วัน) 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่โรงแรม Maritim ProArte Berlin มีลำดับดังนี้


พิธีเริ่มด้วยการกล่าวอาเศียรวาทถวายอาลัย โดย นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต จากนั้นได้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


ต่อด้วยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ต่อด้วยพิธีสงฆ์ โดยครั้งนี้ มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งสิ้นจำนวน 10 รูป ได้ร่วมสวดบท "อาทิตตปริยายสูตร" เนื่องในปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


ท่านเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และผู้แทนประชาชนไทยที่เคยได้รัพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้แทนชาวไทยทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สดับปกรณ์ /อนุโมทนา และเอกอัครราชทูตพร้อมข้าราชการผู้ใหญ่ สอท. กรวดน้ำ /รับพร /เสร็จพิธีทางศาสนาหลังจากนั้นได้มีการฉายวิดีทัศน์ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ 


และภาพกิจกรรมสรุปท้ายท่านเอกอัครราชทูตได้ขึ้นกล่าวถวายอาลัยบนเวที และเชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ปิดท้ายอนึ่งบริเวณห้องโถงด้านหน้าของห้องจัดงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ และน้อง ๆ นักศึกษาไทย ในเยอรมัน ผู้มีจิตงามตั้งกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมใจจัดโต๊ะหมู่เพื่อน้อมถวายราชสักการะแด่


"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร"

รวมทั้งจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลอีกด้วย


ขอถวายความอาลัยยิ่ง 
และขอถวายพระพร
แด่ในหลวง รัชกาลที่ 10


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
เบอร์ลินจัดยิ่งใหญ่.! พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และเอกอัครราชทูตร่วมบำเพ็ญกุศล เบอร์ลินจัดยิ่งใหญ่.! พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และเอกอัครราชทูตร่วมบำเพ็ญกุศล Reviewed by สารธรรม on 21:57 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.