2 นิกายรวมเป็น 1 หมัดเด็ดเจ้าคุณเบอร์ลิน! สู้ศึกศาสนา : กรณีธรรมกาย

ผู้ใหญ่ท่านขอมา ให้ลดดีกรีโพสต์  

เจ้าคุณเบอร์ลิน เปิดเผยความในใจ


ภาพ "เบี้ยแก้ " เป็นเครื่องรางที่มีคุณสมบัติป้องกัน และแก้ไข
สิ่งชั่วร้ายเสนียดจัญไร
คุณไสย คุณผี ยาเบื่อ ยาเมาทั้งหลาย
จดหมายจากพระผู้ใหญ่

แต่งานความมั่นคงของ

พระพุทธศาสนา และประเทศชาติ

ะต้องเหนือกว่าสิ่งอื่นใด

โพสต์นี้ผมขออนุญาตนำเสนอ
2 ตอนใหญ่ๆ นะครับ!
เพราะมึเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอนาคต
และแนวทางในการโพสต์ของผมเองด้วย


ตอนที่ 1 เรื่องจดหมายจากผู้ใหญ่ส่งถึงผม
ตอนที่ 2 สาระสำคัญ


      ตอนที่ 1           

เรื่องจดหมายจากผู้ใหญ่ส่งถึงผม
วันนี้ผม เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน

ขออนุญาตนำความในใจ
มาเปิดเผยสักโพสต์นะครับ
และตอนท้ายโพสต์ ขอบอกว่า
"ยังเข้มข้นตามสไตล์เจ้าคุณเบอร์ลิน
เช่นเดิมครับผม " ดังนี้..

ประโยคที่ 1

" เราทุกคนมีหน้าที่ป้องภัยพระศาสนา
 หากพระศาสนามีภัย เราจะนอนหลับ
เต็มตื่นได้อย่างไร
  "


ประโยคที่ 2

"..อย่าเห็นแก่ได้การณ์ใดๆ
 ให้ยกพระศาสนาเป็นเบื้องหน้า
 ถึงแม้ตัวเราเองจะได้ แต่หากวัดไม่ได้
 พระศาสนา ไม่ได้ อย่าได้เอาโดยเด็ดขาด!

แม้ตัวเองไม่ได้ แต่วัดได้ พระศาสนาได้ให้เอา
ตัวเองได้ วัดได้ พระศาสนาได้ ให้เอา.."


ข้อความสำคัญสุดใน 2 ประโยค
ที่ผมขอยกมาประกาศแจ้งให้ทราบ
ในเบื้องต้นของโพสต์นี้นั้น

เป็นคำสอน คำพูด ของหลวงพ่อ
เจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยว

แห่งวัดสระเกศ ภูเขาทอง
อดีตประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว)
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ที่ท่านได้ทั้งสอน และทั้งสั่ง อย่างแน่วแน่
มุ่งมั่นให้ศิษย์สำนักภูเขาทองทุกคน
สำนึกในใจว่า..

" หากกตัญญูต่อครูบาจารย์
ไม่ชื่อว่าเป็นศิษย์เนรคุณ
 ก็จงให้ยึด และปฎิบัติเคร่งครัด
 ห้สุดความสามารถ
 แม้จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ตาม "


ที่ผมยกมาอ้างนี้
ก็เพื่อที่จะประกาศให้ท่านทั้งหลาย
ผู้ติดตามอ่านโพสต์ จากเพจเจ้าคุณเบอร์ลิน
ได้โปรดทราบทั่วกันว่า..

ข้อความสำคัญยิ่งใน 2 ประโยคข้างต้นนั้น
เป็นอุดมการณ์อันสูงสุด
และเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ของเจ้าคุณเบอร์ลิน
ที่จะขอยึดถืออย่างมั่นคงตลอดไป
จนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับผม


นี่คือตัวตนแท้ ๆ ของผมครับ
ซึ่งคิดว่าต่อให้ฟ้าถล่มดินทลาย
ก็ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์
ของผมนี้ได้.!


เรื่องที่จะแจ้งมาเพื่อทราบ
คือผมจะขอแจ้งให้แฟนเพจทราบว่า..
เมื่อต้นเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมานี้
ผมได้รับจดหมายสำคัญจากเมืองไทย
หนึ่งฉบับครับแจ้งมาถึงว่า..

"ให้ระมัดระวังการเสนอความคิดเห็น
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพระศาสนา
และประเทศชาติ "


(ตามรายละเอียดสำเนาจดหมาย
ที่ผมได้แนบมาด้วยแล้วนี้ )


ตรงนี้.. ผมขอแจ้งให้แฟนเพจได้ทราบว่า
นี่เป็นการดำเนินการตามพิธีทางการทูตนั่นคือ
คณะสงฆ์ จะต้องยึดหลักการ และยึดสถาบัน
คือพระพุทธศาสนา และประเทศชาติโดยรวม
เอาไว้ก่อนเป็นเบื้องต้น
เรื่องส่วนตัว เอาไว้ทีหลัง!

ซึ่งผมก็ต้องถือว่า นับเป็นความเมตตา
และเป็นเกียรติต่อตัวผม

คือเจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงานอย่างสูงยิ่ง
ที่ผู้ใหญ่ได้เตือนสติ และให้ความสำคัญ
ต่อการนำเสนอบทความแก่สังคม

ที่ผ่านมา นับได้ก็น่าจะราว 5-6 เดือนมาแล้ว

จะขอบอกว่าผมเอง และทีมงาน
ก็พร้อมที่จะน้อมนำไปปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดต่อไป
ว่าก็ว่าเถอะครับ โดยที่ผมเองไม่เคยคิดว่า
โพสต์ของผมจะสลักสำคัญอะไรมากมาย
ต่อพระศาสนาและประเทศชาตินัก
จนถึงกับต้องมีผู้ใหญ่ส่งหนังสือมาให้สติ.!
ตัวตนเจ้าคุณเบอร์ลิน
ผมมีความเป็นอิสระทางความคิดตั้งแต่เด็ก
เรื่องการแสดงความคิดเห็นที่ผม
ได้นำมาเสนอทางเพจ ที่ผ่านมานั้น
ตัวผมเองนั้น มองยังไง ผมก็ยังไม่เห็นจุดไหน?
ที่จะเป็นผลกระทบต่อพระศาสนา
และประเทศชาติได้ เลยครับ.!

หากจะมีจนถึงขั้น "ผวา"
ผมคิดว่าก็จะมีแต่พวกผี พวกเปรต
เหลือบพระศาสนาเท่านั้นแหละครับ.!

ส่วนฝ่ายดีนั้น..
นอกจากจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ แล้ว
ซ้ำยังจะเป็นผลดีต่อคณะสงฆ์โดยรวมเสียอีก
ดังนั้นตัวผม จึงยังมองไม่เห็นมุมไหนเลยครับ
ที่จะเป็นผลกระทบด้านลบต่อส่วนใดๆ ของสังคม

มันกระทบตรงนี้ต่างหาก!
แต่ถ้าบอกว่า มีผลกระทบระหว่าง
สงฆ์ธรรมยุต กับ สงฆ์มหานิกาย ละก็..
อันนี้ผมคงไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ หรอกครับ
แต่ข้อเท็จจริง..เรื่องเหล่านี้ ถึงอย่างไรก็ต้องมีอยู่แล้ว
แม้ผมไม่นำมาพูดก็ตาม แต่เห็นว่า..ทั้งหลายทั้งปวง
ที่นำเสนอมาตลอดนั้นขอยืนยันได้ว่า ..

 "ล้วนเป็นผลดี
ต่อคณะสงฆ์โดยรวมทั้งสิ้น และเป็นผลดี
มากกว่าผลเสียต่อสังคมอีกด้วย "

วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน เยอรมนี

ส่วนตัวผม และทีมงาน จึงได้ยึดเอา
ในส่วนที่เป็นผลดีเท่านั้นครับ.!

อันที่จริงผมเองก็ยึด และถือตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่แล้ว ในเรื่องที่ว่า..

" อสาเร สารมติโน สาเร จ อสารทสฺสิโน
 เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ ฯลฯ "


นั้นคือ.!

" ผู้ใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่า เป็นสาระ
  และเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่า ไม่เป็นสาระ

  เขาผู้นั้น มีความเห็นผิดประจำใจ
  ย่อมไม่อาจพบสาระได้

 ส่วนผู้ใด..
 เห็นสิ่งอันเป็นสาระว่า เป็นสาระ
 สิ่งอันไม่เป็นสาระว่า ไม่เป็นสาระ


 เขาผู้นั้น..
 มีความเห็นถูกประจำใจ
 ย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระได้ "


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว)
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จเกี่ยว แห่งวัดสระเกศ
อาจารย์ผมท่านได้สอนไว้ว่า..

ถ้าเรื่องงานไม่มี คำว่า "เกรงใจ"
ท่านว่า.. เพราะถ้ายังมัวแต่จะเกรงใจกันอยู่
ไม่รู้จักว่ากล่าวกัน
หาหลักยึดอะไรไม่ได้เสียแล้ว
ผมว่า พระศาสนา และคณะสงฆ์
ก็คงมีแต่จะถูกคนชั่ว ร่วมกัน
กระทำย่ำยีอย่างเช่นทุกวันนี้
ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วละครับ.!

ลองนำไปพิจารณาดู 
แยกนิกายเบ็ดเสร็จไปเลยเป็นไง??

ข้อเสนอสั้น ๆ ง่าย ๆ
ตามสไตล์เจ้าคุณเบอร์ลิน ที่ผมคิดว่า
มันอาจเหมือนเส้นผมบังภูเขาก็ได้นะครับ
สำหรับไอ้ปัญหาสงฆ์ที่ขัดแย้ง
ที่แช่ในสังคมอยู่ทุกวันนี้
ก็เมื่อปัญหามันมากนัก
จะมาคิดมากทำไมมีละครับ นั้นคือ..

    ข้อเสนอที่ 1     
    เสนอแยกสังฆราชรูปละนิกาย   
สมมติหากให้เจ้าคุณเบอร์ลิน
เสนอแก้ปัญหานะครับ
แยกนิกายกันให้เบ็ดเสร็จเลยดีไหมครับ.?
คือไม่ต้องขึ้นตรงต่อกัน

"ธรรมยุต กับ มหานิกาย"
แยก "พระสังฆราช " กันไปเลย
นิกายละองค์นิกายละรูปกันไปเลย

ผมว่าแบบนี้ กลับน่าจะเป็นผลดี
ก็ได้นะครับเบื้องต้นก็จะได้ไม่ต้องตั้งแง่
ตั้งงอนซึ่งกันและกัน.!


ไม่ต้องมีเสียงครหา นานกว่าศตวรรษว่า..

"พระมหานิกายไม่ใช่พระของฉัน
เป็นพระสังฆราชไม่ได้ "


มีพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุตองค์หนึ่ง
พระสังฆราชฝ่ายมหานิกายองค์หนึ่ง
แยกต่างคนต่างทำงาน
ถ้าเป็นอย่างยังงี้ได้จริง ๆ
ก็คงไม่ต้องมีปัญหาใดๆ ดังที่เป็นอยู่
เป็นมากว่า 2 ศตวรรษแล้ว
มันก่อเกิดปัญหาบานปลาย
จนแทบจะพาให้พระศาสนาล้มหายไป
จากประเทศไทยอยู่แล้ว
เพราะเรื่องยึดถือนิกายนี้แหละ

     ข้อเสนอที่ 2    

    เสนอรวมสองนิกาย    

ให้เหลือเพียงนิกายเดียว
หากข้อเสนอที่ 1 ไม่ผ่าน
มีอีกข้อหนึ่ง ที่ผมขอเสนอก็คือ
เมื่อ 2 นิกายมากเรื่องมากนัก
ก็ยุบธรรมยุต กับ มหานิกาย
รวมเป็นหนึ่งเดียว เหลือนิกายเดียวไปเลย.!
หากเป็นอย่างนี้ ผมรับรอง
ปัญหาธรรมยุต-มหานิกาย
ที่หมักหมมมานาน จะหมดไปทันที

ที่สำคัญ จะได้ไม่ต้องมา

"มีพระของเขา พระของเรา
พระของฉัน หรือพระของใคร "อีกด้วย..อย่าทำเป็นเล่นนะครับ!
สำหรับข้อเสนอข้างต้น 2 ข้อ
ของผมนั้น เพราะนี่กลางๆ และชัดๆ ที่สุด
วันใดหากกระแสสังคมเห็นว่า

รัฐบาล หรือคณะสงฆ์ ทำไม?
อันนี้ ก็ไม่เอา อันนั้นก็ไม่เอา
แต่ปัญหาสงฆ์ก็แก้ไม่สะเด็ดน้ำสักที
ปล่อยให้แก๊งค์ชั่วเดินสาย
สร้างปัญหาไปทั่วอยู่ได้..
เมื่อนั้นสังคมอาจ จะเสื่อมศรัทธาหนักขึ้น
ทั้งต่อรัฐบาล และคณะสงฆ์เอง
และอาจไหลยาวเดินไปเข้าร่อง

"บาทา ม. 44"
ถูกสั่งยุบ มส. สะสาง พ.ร.บ. สงฆ์
บัญญัติฉบับใหม่ขึ้นมา
ก็เสร็จ ร.ร.บิ๊กตู่ เร็วเกินคาดไปก็ได้ !


ที่สำคัญ..
บรรดาพวกเอาแต่นอนมุดหัวแต่ในกุฎิ
งานนี้อาจเสร็จบรรดา 5 เสือธรรมยุต
ที่เคยไปแอบ..สาธุ
กันลั่นห้องประชุมลับกันมาแล้ว
เร็วเกินคาดก็ได้ !


ผมว่าหากเป็นดังว่าจริงๆ ขัดแย้ง
ที่ดูเหมือนกัดกันไม่จบสักทีละก็คงได้
"ยุ่งตายห่า" กันแน่
(เอาความลับเรื่อง 5 เสือธรรมยุต
สาธุลั่น มาเผยจนได้เรา)


ถึงตอนนั้น..
ใครก็จะมาหาว่าเจ้าคุณเบอร์ลิน
ไม่เตือนไม่ได้นะครับ
เพราะว่าไปแล้ว เบอร์ลินนั้น
อยู่ไกลค่อนทวีป คงไม่มีส่วนได้เสีย
อะไรด้วยหรอก
ผมเป็นห่วงก็แต่พระศาสนา
และบ้านเมืองเท่านั้นแหละครับ.!

แต่เอาเถอะครับ!
ในเมื่อเป็นมุมมองของผู้ใหญ่
ที่ท่านเป็นกังวล ท่านนึกถึงบรรยากาศ
ความสามัคคีของคณะสงฆ์เป็นหลัก
ด้วยความเคารพต่อผู้ใหญ่ ที่ท่านเมตตา
ถึงกลับมีหนังสือมาด้วยตนเองนั้น.
ผู้น้อยอย่างผม เจ้าคุณเบอร์ลิน
ก็ต้องถือเอาปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดซีครับเพราะ..

" บ้านมีกฎบ้าน เมืองมีกฎเมือง
ผู้น้อยต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่
สูงสุด คือเรื่องอาวุโส / ภันเต
ตามหลักพระธรรมวินัย "


    แต่ขอบอกก่อนว่า ..   

ผมก็ต้องขออนุญาต ในการสงวนสิทธิ์
แห่งการปกป้องพระศาสนาในฐานะ
พระสงฆ์รูปหนึ่ง ครับ!!
ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่โดยตรง
ที่ใครๆ จะมาห้ามใครไม่ได้ด้วยนะครับ
สมดังเช่น เนื้อความใน 2 ประโยค
ที่ผมได้ยกไว้ในข้างต้นโพสต์
นะแหละครับ

ที่จริงตั้งแต่ต้นปีมา มีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือ
หลายท่านส่งข่าวมากันมาก
ถึงเรื่องที่ผมแสดงความคิดเห็น
ซึ่งบางเรื่องไม่สามารถพูดได้ทั่วไป

จึงมีทั้งให้กำลังใจ ทั้งเสนอแนะ
ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
ทั้งห้ามปราม ที่สุดทั้งเป็นห่วง
ในเรื่องความปลอดภัยแก่ผมด้วย
ซึ่งทุกท่านล้วนเจตนาดีกับผมทั้งสิ้น!แต่ผม..เจ้าคุณเบอร์ลิน
มันมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองนัก
ทั้งได้มีจิตใจมั่นคง ชอบทำอะไรทำจริง
ที่สำคัญผมยึดพระศาสนาเป็นเบื้องหน้า
และมั่นใจในกุศลเจตนาตนเองเป็นที่ตั้ง.!

ดังนั้นที่ผ่านมา จึงสามารถทำงาน
ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาอย่างยิ่ง
ผลงานที่เห็นก็คือ ทำให้แก๊งค์ชั่ว
ได้ล้มระเนระนาด ทั้งธง 4-5 ธงใหญ่
ที่ฝ่ายชั่วตั้งไว้ ที่กะเล่นงาน มส. /คณะสงฆ์
ก็ถูกผมกระชากตกเวที ตีตกไปหมดสิ้น..

สภาพพวกชั่วเป็นอย่างไรในทุกวันนี้
คงไม่ต้องสาธยายให้เมื่อยปากหรอกว่า..

"ใครก็ไม่รู้ที่ครั้งก่อน
 จากผู้ทรงเกียรติ
 ก็กลายเป็นเด็กเกเรรายวัน
 จากพญาราชสีห์ที่อวดอ้าง
 หากินอย่างภาคภูมิใจ
 ก็เป็นได้แค่ "หลวงปู่เลี้ยงแกะไปวันๆ "


บางคนเคยเป็นถึงผู้ทรงเกียรติ แห่งสภาไทย
ทุกวันนี้ก็เป็นแค่ นักเลงกระจอกข้างถนน
เป็นขยะสังคมที่เน่าเหม็น
ไปกันหมดทั้งเมืองแล้ว"
ผมขอจบเรื่องจดหมายเตือน
จากผู้ใหญ่ไว้เพียงเท่านี้นะครับ

      ตอนที่ 2     

สาระสำคัญ
ยืนยันว่า การณ์ใดที่เกิดขึ้น
ยังไงพระศาสนาต้องมาก่อนทุกเรื่อง
ที่จริง.. ข้อมูลเชิงลึกทั้งหลายทั้งปวง
ที่ผมได้นำเสนอไปแล้วอย่างต่อเนื่องนั้น
แค่หลับตาก็นึกออกแล้วว่า..

"เรื่องสำคัญๆ เช่นนี้ ถามว่าคนนอก
อย่างพวกเราท่าน ใครไหนเลย
จะไปทราบได้ง่ายๆ "


ทุกอย่างก็ล้วนถูกส่งมาจากคนภายใน
วัดบวรทั้งนั้นแหละครับ!
ไม่งั้น ผมว่าต่อให้เทวดา
ก็คงจะไม่สามารถไปล่วงรู้เรื่องลึกๆ
ได้ขนาดนี้หรอกครับ


ทั้งยังมีข้อมูลบางส่วน ที่คนใกล้ชิดวัดบวร
ส่งมาให้ผม ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นการกระทำ
ที่ไม่ถูกต้อง สุดทนต่อไปแล้ว เช่น
ช่วงที่มีการซ่อมวัดบวรนั้น
พระเก่าโบราณที่เจดีย์
และโบราณวัตถุสำคัญๆ ที่เรียกว่า
สมบัติชาติ อันเป็นของวัดบวร

ที่ชื่อว่าเป็นวัดหลวงสำคัญ
ของประเทศนั้น ก็ได้ถูกมือดี
เคลื่อนย้ายถ่ายเทหายไปไหนก็ไม่รู้ได้ ?เรื่องนี้..
พระวัดบวรที่ท่านพอจะเข้าใจเรื่องราวดี
ก็ทำได้แต่เพียง นอนนั่งอมทุกข์
อนาจใจต่อการที่ตนเอง ไม่สามารถ
รักษาสมบัติของสงฆ์ได้
ครั้นจะพูดก็ไม่กล้าพูด เกรงภัยสู่ตน
และกลัวจะเสียภาพลักษณ์ธรรมยุต
จะเสียหายขยายกว้างออกไปเกินขอบสุดแก้
ท่านจึงไม่กล้าพูด เลือกเงียบมาตลอดตามวิสัย
เห็นเหมาะเวลา จึงส่งข้อมูลมาให้
ผมถึงเบอร์ลิน

ส่วนตัวผมเองเห็นว่า ในบางเรื่อง
มันเป็นเรื่องภายใน เป็นเรื่องที่วัดบวร
จะต้องแก้ไขกันเอง
ผมจึงเลือก ที่จะไม่นำออกสู่สาธารณะ
ที่ว่ามานี้มีข้อเท็จจริง จะเป็นประการใด
ก็ไปถามกันเอาเองแล้วกัน.!
ถึงเวลาเหมาะจะเปิดเเผย
ส่วนเรื่องพระศาสนา ผมยังมีข้อมูลสำคัญๆ
อีกมากมายที่ผมได้รับมานั้น
บางเรื่อง แม้เป็นเรื่องสำคัญ
ผมเห็นว่า เมื่อยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องนำมาพูด
มาขยาย อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในช่วงนี้นั้น
ผมจึงขอเว้นไปก่อน..
ซึ่งก็ไม่แน่ หาก "พวกมัน"
ยังไม่ยอมหยุดชั่วกันละก็
ชื่อ "เจ้าคุณเบอร์ลิน" ก็จะกลับมาตะลุย
กับพวกคุณ.! ลือลั่นยุทธจักรอีกแน่

      บอกย้ำอีกว่า..     

ผมเจ้าคุณเบอร์ลินนั้น
มันมีเลือดในการรักพระศาสนา
ที่ถ่ายเทจากของอาจารย์มามาก
มันสูบฉีด ไหลเวียนอยู่ในกาย
มีความเข้มข้น และรุนแรง ไม่ยอมเหือดแห้งสักที
จิตใจผม จึงได้ลงรากลึก ยึดมั่นแนวความคิดไว้
ตามที่ครูบาอาจารย์สอนผมเสมอว่า..

"เราทุกคนมีหน้าที่ป้องภัยพระศาสนา
 หากพระศาสนามีภัย
 เราจะนอนหลับเต็มตื่นได้อย่างไร "


ณ วันนี้ ผมจึงอาสาทำหน้าที่
เดินไปเคาะประตูบ้าน ปลุกชาวพุทธ
เคาะประตูกุฏิ ปลุกพระหนุ่มเณรน้อย
ให้ตื่นขึ้นมา รับรู้ว่า..

บัดนี้ มันมีพวกกลุ่มคนชั่ว
ได้มากระทำย่ำยีต่อคณะสงฆ์
กระทำย่ำยีต่อพระศาสนา พวกท่าน ..

อย่ามัวนอนคุมโปงจำวัดอยู่เลย
 ฟจะลุกไหม้กุฏิอยู่แล้ว


สมเด็จเกี่ยว วัดสระเกศ

ท่านสอนผมเสมอว่า..อย่าเห็นแก่ได้ การณ์ใดๆ
ให้ยกพระศาสนาเป็นเบื้องหน้า
ถึงแม้ตัวเราเองจะได้ แต่หากวัดไม่ได้
พระศาสนา ไม่ได้
อย่าได้เอาโดยเด็ดขาด

แม้ตัวเราเองไม่ได้ แต่วัดได้
พระศาสนาได้ ให้เอา
ตัวเราเองได้ วัดได้

พระศาสนาได้ ให้เอา!

ความรัก ความหวงแหนในพระศาสนา
ที่อาจารย์สอนสั่งมานั้น
มันย้ำเตือนในจิตสำนึกผมอยู่เสมอว่า..

จะเกิดตายกี่ภพชาติ ก็จะรับใช้
พระบรมศาสดานี่คือจิตวิญญาณ
ของผม ที่ชื่อ "เจ้าคุณเบอร์ลิน" ครับ

วัดบวร และเหล่าศิษย์ ต้องแก้ปัญหากันเอง
พูดมาถึงบรรทัดนี้ อยากจะบอกว่า..
อันที่จริงว่าไปแล้ว ปัญหาหมักหมม
วงการสงฆ์เหล่านี้มันเริ่มต้น และเกิดที่
ภายในกำแพงวัดบวรนะแหละครับ
ไม่ใช่ที่อื่นใดเลย
ดังนั้น.. วัดบวร และเหล่าศิษย์นะแหละ
ควรจะเป็นผู้แก้ไขเอง ตามหลักที่ว่า
"ปัญหาเกิดที่ไหนก็ให้แก้ที่นั้น"

แต่ที่ผ่านมาวัดบวร กลับนิ่งเฉย
ทั้งยังปล่อยให้พระ (ผี) บ้าๆ คนหนึ่ง
มาแอบอ้าง มาสร้างความเสียหาย
ให้คณะสงฆ์ ให้พระศาสนา
โดยรวมอย่างมากมาย.!
ซึ่งตรงนี้ สังคมทั่วไปต่างก็เกิดความสงสัย
พากันตั้งคำถามว่า ..

"ทำไม? วัดบวร
ไม่ออกมาจัดการใดๆ เลย
มีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่า"


ผมอยากจะบอกด้วยกุศลเจตนาว่า ..
"งานเพื่อความกระจ่างต่อสังคม
ทนจะต้องรีบสะสางความแคลงสงสัย
ของสังคมขณะนี้นะครับ"
โดยวัดบวรนั้น ควรพิจารณา
และจะต้องส่งลูกศิษย์ไวยาวัจกรวัด
ไปแจ้งความเอาผิดกับพุทธอิสระ
และพวกทันที.!

ในความผิดฐานมีเจตนากุ..เรื่องราวต่างๆ
แล้วทำให้เกิดการเสื่อมเสีย ต่อพระเกียรติ
ของสมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งล้วนมีแต่เรื่องใหญ่ๆ สำคัญๆ ทั้งสิ้น เช่น

สมเด็จพระพุฒาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


เกี่ยวกับเงินอุดหนุนศาสนกิจของ
สมเด็จพระสังฆราช ทั้งๆ ที่มีเอกสารราชการ
ทุกอย่าง แจ้งชัดว่าเงินพระสังฆราชนั้น
เขาตีเช็คถวายแด่พระองค์ท่านมา

จนถึงสิ้นพระชนม์

      ขั้นต่อมา      
  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้มีหนังสือกราบเรียนนายก
ให้นำความกราบบังคมทูล

และมีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่า ..

ได้นำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบแล้ว
(ตรงนี้ขอความกรุณาทุกท่าน
โปรดอ่านย้ำ และโปรดจำประโยค

นี่ไว้นะครับ)
จากนั้น.. สำนักกรมบัญชีกลาง
ก็ได้มีหนังสือไปปรึกษาระหว่างหน่วยงาน
กับสำนักพุทธ หรือ พศ. กันเรียบร้อยแล้ว


แล้วมันจะเพี้ยนอะไรกันนักหนาละครับ
มันวิปริตเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติ
บ้านเมืองนี้ครับ.?
เพราะมาวันหนึ่ง กลับมีพระบ้าๆ
และกลุ่มคนบางกลุ่ม พยายามแถกแถ
ลวงโลก กระหล่อน ทำตัว
"เป็นหลวงปู่ผู้เฒ่าทารกเลี้ยงแกะ"

ที่มีเจตนาชั่วลุกขึ้นมาสร้างเรื่องเท็จ
ทำให้ผู้คนได้เห็นผิด ไปจากข้อเท็จจริง
พยายาเบี่ยงเบน เลี่ยงบาลี
สารพัดที่มันทำ ดังที่เห็นกันทุกวันนี้

แก้ง่ายนิดเดียวครับ
ตรงนี้ เจ้าคุณเบอร์ลิน จึงขอเสนอว่า..
ทางแก้ไขง่ายนิดเดียวครับ ที่วัดบวร
จะสามารถปลดเปลื้องข้อกังขา
ให้ออกจากคณะสงฆ์ และสังคมได้ทั้งหมดได้
(ย้ำว่า ..คณะสงฆ์ และสังคม)
หากศิษย์วัดบวร ที่ยังรัก และเคารพ
ในพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช
ในฐานะที่พระองค์ ทรงเป็นสมเด็จ
พระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์ไทย
มีทางเดียว คือ จะต้องช่วยกันลากไส้
"คนๆ นี้" ออกมาประจานให้ได้ว่า..

" เจตนาชั่ว ที่พวกมัน เพียรพยายาม
ทำสารพัดนั้นว่า จริงๆ แล้ว ในใจนั้น
พวกมันต้องการอะไรกันแน่"


มันบังอาจแอบอ้างเอาสมเด็จพระสังฆราช
ของคณะสงฆ์ไทย ไปเป็นโล่กำบัง
ในการเคลื่อนไหว แบบสุดกังขา
กระทำสิ่งชั่วร้ายให้พระศาสนา
ให้คณะสงฆ์ ได้อย่างไร?
มันสร้างเรื่องหลอกลวงสังคม
ที่พิสูจน์ไม่ได้ในทุกวันว่า ..

"สมเด็จพระสังฆราช วัดบวร
เสด็จไปบอกให้มัน มาก่อกรรมทำชั่ว
กับคณะสงฆ์ ถึงที่วัดอ้อน้อย "


ดูคนพันธุุ์ชั่ว!
มันอ้างสมเด็จพระสังฆราชแบบด้านๆ ซิครับ
ไอ้คนนี้ มันชั่วได้ใจจริงๆ
แบบสุดเกินบรรยายเลยครับ

เพราะสมเด็จพระสังฆราช วัดบวร
แห่งคณะสงฆ์ไทยนั้น
พระองค์ท่านทรงได้ชื่อว่า..

"ทรงมีศีลาจารวัตรงดงาม
เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะ
และความเลื่อมใส ไปทั่วสังฆมณฑล "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19

พระองค์นี้นะหรือครับ!
จะเสด็จออกจากวัดบวร
ไปบอกให้ไอ้คนชั่ว พระบ้าๆ แบบมัน
ให้ทำชั่วสุดๆ ถึงวัดมันได้
เรื่องปั้นน้ำแบบนี้ ผมว่าก็คงมีแต่เด็กๆ
หรือคนปัญญาอ่อนเท่านั่นแหละครับ
จึงไปเชื่อมัน.!


ไอ้นี่.. มันลามปาม ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงขนาดนี้
พวกเราก็ยังปล่อยให้มันทำอยู่ได้
ยังไงตั้งนานครับ.?

แล้วอย่างนี้ ผมขอตั้งคำถาม
ในนามสังคมพุทธศานิกชน
ผู้ห่วงใยพระศาสนาว่า..

บรรดาศิษย์วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
พระอารามหลวงเอกอุ
แห่งตำนานคณะสงฆ์ไทย ทั้งหมดนั่น

ยังปล่อยให้มันทำลายเกียรติภูมิ
ของสมเด็จพระสังฆราช
แห่งคณะสงฆ์ไทย ได้อย่างไรครับ ?


ขอถาม.. มันเหลืออด !!

เพราะว่าไปแล้ว ไอ้เรื่องลึกๆ
มันถูกผิดยังไง?


ใครๆ ก็รู้อยู่แก่ใจกันทั้งนั้น
ว่าอะไรเป็นอะไร !


แต่ด้วยรักษามารยาท ของบรรยากาศ
ระหว่างช่องว่าง.. ของธรรมยุต
กับมหานิกาย มุ่งเพื่อความสงบสุข
เป็นอันหนึ่งอันเดียวแห่งสังฆมณฑล
ต่างฝ่าย จึงเลือกที่จะไม่พูดกันถึง
ในเรื่องเหล่านี้..

ดังนั้น.. จึงเป็นเหตุให้คนไร้ยางอาย
คนเก้อยาก อย่างพุทธอิสระ
"ได้หยิบช่องชั่ว"
นี้มาสร้างความฉิบหายให้คณะสงฆ์
อย่างไม่เกรงกลัวบาปกรรมใดๆ
อาศัยเป็นช่อง นั่งพูดเอาๆ ทุกวัน
จนคนในสังคมเกือบจะเห็นสิ่งชั่วร้าย
กลับกลายเป็นความถูกต้อง
ดีงามไปกันอยู่แล้ว..

ทั้งยังพากันมองเห็นสังฆทานโสโครก
ต่ำทรามเป็นสิ่งประเสริฐ นำไปสู่ภูมิ
พระโพธิสัตว์ไปแล้ว.!ดูเอาเถอะครับ..
มันมีอีกไหม? มีมนุษย์มนาที่ไหน
ที่เขาจะมีความคิดที่แสนชั่วช้า
ต่ำทรามได้แปลกพิสดารได้ขนาดนี้
ผมว่า คงจะมีเฉพาะมนุษย์หัวโล้น
ที่ห่มเหลืองอย่างพญาราชสีห์อ้อน้อย

นี้เท่านั้นแหละครับ
ผมเขียนไปก็ระอาไปครับ
เจอคนบ้าคนชั่วแบบนี้
ไม่รู้มันมุดมาจากนรกขุมไหน.?
แต่ทำไมพวกเราจึงพากันเฉย ยังปล่อยกันมาตลอด

ทำไมครับ?
เคยถามตัวเองบ้างไหม?

ถึงกับบางคน บางพวก บางคณะ
พากันหัวเราะ เย้ยหยัน ชอบอกชอบใจ
ไปกับการกระทำอันต่ำนี้ไปโน่น
ข้อผิดพลาดในการมองโลกแต่แง่ดีเกินไป
นี่คือ ข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวง
ของการถือมารยาทแห่งธรรมยุต-มหานิกาย
จนเป็นสาเหตุให้ก้าวข้าม..

"ความถูกผิด เหมาะสม และชอบธรรม
ทั้งเรื่องพระลิขิต เรื่องเงินอุดหนุนศาสนกิจ
พระสังฆราชฯ นั้นก็ด้วย "


กรณีเงินอุดหนุนศาสนกิจพระสังฆราชนั้น
ทั้งๆ ที่วัดบวรเอง ก็รู้อยู่ว่า เอกสารทุกอย่าง
เกี่ยวกับเรื่องเงินพระสังฆราชนั้น เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระบบราชการบ้านเมืองทุกอย่าง.!


แต่ทำไม?

ยังปล่อยให้ "พุทธอิสระ และพวก"
นำไปแอบอ้าง เอาไปกระทำย่ำยี
ต่างๆ นานา นำความเสื่อมเสีย
พระเกียรติของพระองค์ท่าน
ทุกเมื่อเชื่อวัน สุดคณานับ
เรื่องนี้ ผมจะขอตั้งคำถามแทนสังคมไทยว่า..

"การที่วัดบวร ได้เพิกเฉย
ต่อการกระทำความชั่ว
ของพุทธิสระ และพรรคพวก ทั้งๆ ที่รู้ว่า
เอาสมเด็จพระสังฆราชไปแอบอ้างบังหน้า
ทำสิ่งชั่วร้ายสารพัดนั้น "


พฤติกรรมวางเฉยเช่นนี้ของวัดบวร
จะมิเป็นการทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกไปว่า
รู้เห็นเป็นใจกับพุทธอิสระ หรอกหรือ?
นี่เป็นคำถาม?

จากชาวพุทธทั่วโลกก็ว่าได้ครับ

แก้ไขง่ายๆ ด้วยการเข้าแจ้งความ ตร.
ดังนั้น วิธีแก้ข้อกังขาของสังคมแบบง่ายๆ
ผมขออนุญาตแนะนำให้วัดบวร
ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพุทธอิสระ และพวก

ในความผิด !

"ฐานแอบอ้างเอาพระสังฆราช
ไปทำให้วัดบวรได้รับความเสียหาย "


ในฐานะวัดบวรเป็นผู้เสียหายโดยตรง
เรื่องนี้อย่ามองข้ามนะครับ ขอบอก
ขอเตือนว่า ..

วัดบวรต้องพิจารณา และดำเนินการทันที
นะครับมิเช่นนั้น ในเบื้องต้น ไอ้ความชั่ว
เสมือนตราบาปนี้จะต้องถูกจารึก

ให้อยู่คู่กับวัดบวร ไปตราบชั่วอายุกาล
พระพุทธศาสนาเลยทีเดียว
ทั้งวงการศาสนาทั่วโลก ก็คงจะต้องกล่าวถึง
อยู่เนืองๆ ตลอดไปแน่นอน


      สรุป     

วันนี้ เจ้าคุณเบอร์ลิน จะขอยึดถือ
ตามหนังสือที่ผู้ใหญ่ท่านแจ้งมานะครับ
แต่ผมก็ยังไม่รับปากว่า..
ผมยึดตามหนังสืออยู่นี้
จะนานกี่ชั่วโมง กี่วันเดือนปี

อันนี้ผม in Germany it's Freedom ครับ
เพราะว่าไปแล้ว มันอยู่ที่สถานการณ์ครับ
คือถ้าเชื้อชั่วกำเริบเมื่อไรอีกละก็
"สนุก" อีกแน่ครับ


แต่ผมก็อดเป็นห่วง อนาคตวัดบวร
วัดที่ทรงเกียรติ ทรงคุณ มีชื่อเสียงสูงส่งไม่ได้ว่า ..

"จะถูกคนชั่ว นำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ทำลายกันทางคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ร่ำไป "


ขอจบสั้นๆ ที่ต่างฝ่ายต่างรู้กันภายในว่า
เรื่องที่หลวงพ่อ "ขอ" ผมมานั้น
ผม และทีมงาน ได้จัดถวายให้แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ถึงคราวที่ผม และทีมงาน
จะขอหลวงพ่อไปบ้าง นั้นคือ ..

"ผมขอกราบงามๆ
 ขอให้หยุดนะครับ
 ขอให้หลวงพ่อ และคณะ
 จงหยุดทำร้ายคณะสงฆ์เสียที
 หยุดทำลายพระศาสนาเสียเถอะนะครับ
 เอาบุญดีกว่าครับ "


ต้อง "ให้" ผมตามที่ "ขอ" ไปนะครับ
ไม่เช่นนั้น "โลกแตกแน่"
นี่..ไม่ขู่ "แต่กูเองจริง ครับหลวงพ่อ"

โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 10.05.2016


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
--------------------------------------2 นิกายรวมเป็น 1 หมัดเด็ดเจ้าคุณเบอร์ลิน! สู้ศึกศาสนา : กรณีธรรมกาย 2 นิกายรวมเป็น 1 หมัดเด็ดเจ้าคุณเบอร์ลิน! สู้ศึกศาสนา : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 06:00 Rating: 5

83 ความคิดเห็น:

 1. มาถึงวันนี้การวางเฉยเพื่ออ้างว่ารักษาเกียรติกัน คงใช้ไม่ได้แล้ว..มัวแต่รักษาเกียรติปล่อยให้หนอนชอนไชจนศาสนาพุทธล่มจมงั้นหรือ?..

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สาธุ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ👍

   ลบ
  2. สาธุ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ👍

   ลบ
  3. ทำไม่ไม่เลือกสิ่งที่ดีต่อพระพุทธศาสนาทั้งๆที่เป็นสวนรวม อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเลยค่ะ
   กราบถวายกำลังใจเจ้าคุณเบอร์ลิน ขอให้คนชั่วแพ้ภัยตัวเองโดยเร็วเป็นอัศจรรย์ ขอให่ความดีชนะความชั่วร้ายของคนที่กำลังบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาเร็วเกินควรเกินคาดเทอด

   ลบ
  4. เป็นfcด้วยคนค่ะ

   ลบ
  5. เป็นfcด้วยคนค่ะ

   ลบ
 2. ไปด้วยๆช่วยกันเป็นกำลังใจแต่ถ้าต้องกำลังกายบอกได้พร้อมลุยเคียงข้างท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน

  ตอบลบ
 3. ขอกราบงามๆครับท่านเจ้าคุณฯ

  ตอบลบ
 4. กราบแทบเท้าถวายกำลังใจและกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเจ้าคุณเบอร์ลินที่มีต่อพวกเราชาวพุทธค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 5. กราบแทบเท้าถวายกำลังใจและกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเจ้าคุณเบอร์ลินที่มีต่อพวกเราชาวพุทธค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 6. "พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว"คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทคือคณะสงฆ์ไทยยุคต้นรัตนโกสินทร์

  ตอบลบ
 7. ช้าไม่ได้แล้ว!!!!! บ้านเมืองจะล่มจม พุทธศาสนาจะย่อยยับ ลุยด้วยคน!!!!

  ตอบลบ
 8. ช้าไม่ได้แล้ว!!!!! บ้านเมืองจะล่มจม พุทธศาสนาจะย่อยยับ ลุยด้วยคน!!!!

  ตอบลบ
 9. จดหมายนี้น่าจะถึงวัดอ้อน้อยมากกว่านะครับ

  ตอบลบ
 10. ขอกราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะ ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาของท่านแม้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ขออนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 11. เยี่ยมเห็นด้วย

  ตอบลบ
 12. ...แม่ชีทศพร..(red check mark)ตอบปัญหา..มีผู้ชายคนนี้คิดไม่ดีต่อวัดพระธรรมกายต่อหลวงพ่อคณะนำนั่งแค่คิดยังมีกรรมหนักขนาดนี้..>(party popper)(red check mark)(pencil)ดูไว้ครับ แค่กรรมที่ไปดูหมิ่นในใจต่อหลวงพ่อ.วัดพระธรรมกายขณะนำนั่งสมาธิยังกรรมหนักโดนปลดกลางอากาศขนาดนี้..เอ้ารีบเปิดดูด่วนและรีบแชร์ด่วน..

  แล้วที่ไปก่อเวรหนักกว่านี้ ล่วงเกินท่านยิ่งกว่านี้ ผลกรรมจะเป็นเช่นใดหนอ

  https://youtu.be/_glJ8RgqcCg

  ตอบลบ
 13. ...แม่ชีทศพร..(red check mark)ตอบปัญหา..มีผู้ชายคนนี้คิดไม่ดีต่อวัดพระธรรมกายต่อหลวงพ่อคณะนำนั่งแค่คิดยังมีกรรมหนักขนาดนี้..>(party popper)(red check mark)(pencil)ดูไว้ครับ แค่กรรมที่ไปดูหมิ่นในใจต่อหลวงพ่อ.วัดพระธรรมกายขณะนำนั่งสมาธิยังกรรมหนักโดนปลดกลางอากาศขนาดนี้..เอ้ารีบเปิดดูด่วนและรีบแชร์ด่วน..

  แล้วที่ไปก่อเวรหนักกว่านี้ ล่วงเกินท่านยิ่งกว่านี้ ผลกรรมจะเป็นเช่นใดหนอ

  https://youtu.be/_glJ8RgqcCg

  ตอบลบ
 14. กราบถวายกำลังใจพระเดชพระคุณเจ้าคุณเบอร์ลืนขอรับ/เจ้าค่ะ ชัดเจนจริงๆ พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
  อย่าให้เป็นดั่งคำกล่าว "กว่าถั่วจะสุก งาก้อไหม้" จะพายก้อให้รีบพาย. .......

  ตอบลบ
 15. กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน ที่ทำหน้าที่ป้องภัยพระศาสนาอย่างเข้มข้นและให้ความกระจ่างในทุกเรื่องอย่างต่อเนื่องตลอดมา กราบสาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 16. กราบถวายกำลังใจพระเดชพระคุณเจ้าคุณเบอร์ลืนขอรับ/เจ้าค่ะ ชัดเจนจริงๆ พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
  อย่าให้เป็นดั่งคำกล่าว "กว่าถั่วจะสุก งาก้อไหม้" จะพายก้อให้รีบพาย. .......

  ตอบลบ
 17. พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวค่ะ

  ตอบลบ
 18. กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าค่ะ ขอให้ท่านแข็งแรงๆมีความสุขมากๆ และขอให้ศตรูทำอันตรายมิได้ ศตรูแพ้ภัยตนเองเจ้าค่ะ สู้ๆๆ

  ตอบลบ
 19. กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าค่ะ ขอให้ท่านแข็งแรงๆมีความสุขมากๆ และขอให้ศตรูทำอันตรายมิได้ ศตรูแพ้ภัยตนเองเจ้าค่ะ สู้ๆๆ

  ตอบลบ
 20. กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าค่ะ ขอให้แข็งแรงๆมีความสุขมากๆขอให้ศตรูทำอันตรายมิได้..ศตรูแพ้ภัยตนเอง ขอกราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ สู้ๆๆ

  ตอบลบ
 21. กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน ที่หยัดสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 22. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ทำให้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้ ทำให้รู้ในสิ่งที่รู้แล้วชัดขึ้น จะขอติดตามขอเขียนดีของท่านตลอดไป ขอกราบงามๆให้ท่านเจ้าคุณครับ กราบ กราบ กราบ

  ตอบลบ
 23. เป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าคุณคะ

  ตอบลบ
 24. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ทำให้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้ ทำให้รู้ในสิ่งที่รู้แล้วชัดขึ้น จะขอติดตามขอเขียนดีของท่านตลอดไป ขอกราบงามๆให้ท่านเจ้าคุณครับ กราบ กราบ กราบ

  ตอบลบ
 25. กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าค่ะ ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยืนอยู่ในความถูกต้องค่ะ

  ตอบลบ
 26. อธิบายชัดครับ สาธุ
  กราบขอเป็นกำลังใจท่านเจ้าประคุณเบอร์ลินด้วยครับ
  ผมข้องใจแล้วจดหมายฉบับนี้ส่งผิดหรือเปล่าน้า
  น่าจะส่งให้เจ้าอาวาทวัดอ้อน้อยมากที่สุดนะครับ

  ตอบลบ
 27. กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าค่ะ ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยืนอยู่ในความถูกต้องค่ะ

  ตอบลบ
 28. กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณบอร์ลินมาด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ ขอสนับสนุนแนวทางการรวมสงฆ์ 2 นิกายให้เป็นหนึ่งครับ ลดความขัดแย้งในคณะสงฆ์ไทยอย่างถาวรครับ

  ตอบลบ
 29. ขอให้ความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์เถอะครับ กราบให้กำลังท่านเจ้าคุณเบอร์ลินครับ

  ตอบลบ
 30. อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ. ทหารกองทัพธรรม. ท่านเจ้าคุณเบอร์บิน. สาธุ. สาธุ. สาธุ

  ตอบลบ
 31. เจ้าคุณเบอร์ลินกลับมาแล้วครับ รอข้อมูลและคอมเม้นท์เด็ดๆ จากท่านเจ้าคุณฯอยู่ครับ

  ตอบลบ
 32. เจ้าคุณเบอร์ลินกลับมาแล้วครับ รอข้อมูลและคอมเม้นท์เด็ดๆ จากท่านเจ้าคุณฯอยู่ครับ

  ตอบลบ
 33. ชอบวลีเด็ด ที่อยากได้ยินมานานแล้ว ว่า 2นิกายรวมเป็นหนึ่ง สู้ภัยพระศาสนา เหมือนที่หลวงพ่อธัมมะให้ท่องทุกวันว่า พุทธบุุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 34. ชอบวลีเด็ด ที่อยากได้ยินมานานแล้ว ว่า 2นิกายรวมเป็นหนึ่ง สู้ภัยพระศาสนา เหมือนที่หลวงพ่อธัมมะให้ท่องทุกวันว่า พุทธบุุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 35. กราบถวายกำลังใจ ท่านเจ้าคุณืเบอร์ลีน ด้วยความเคาพ..ค่ะ

  ตอบลบ
 36. ถึงวันนี้ผมคงอยู่เฉย ๆ ไม่ได้แล้ว เราช่วพุทธ ทียังรักพระพุทธศาสนา เราต้องมาร่วมมือกัน ทำให้พระพุทธศาสนาจงรุ่งเรือง และเจริญสืบต่อไป ขอกราขอบพระคุณเจ้าคุณเบอลิน เป็นอย่างสูงที่มาให้ความกระจ่างกับชาวบุญตาดำ ๆ ที่ไม่เคยรู้อะไรเลย

  ตอบลบ
 37. กราบถวายกำลังใจให้ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินดว้ยความเคารพอย่างสูงทีท่านออกมาปกปอ้งพระพุทธศาสนาจากพาลที่คอ่ยจะค้นล้มพระพุทธศาสนาสู้ๆเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 38. ขอสาธุการกับเจ้าคุณเบอร์ลินครับ ที่ให้ข่าวสารข้อ
  ความจริงกับพวกเรา ชัดเจนมากครับ

  ตอบลบ
 39. น่าจะส่งไปวัดอ้อน้อยมากกว่านะครับ

  ตอบลบ
 40. ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลครับ ขอให้ท่านสู้ต่อไปอย่าได้ท้อครับ

  ตอบลบ
 41. สมกับเป็นท่านเจ้าคุณเบอร์ลินจริงๆค่ะ สุดยอด สู้ๆค่ะ

  ตอบลบ
 42. สมกับเป็นท่านเจ้าคุณเบอร์ลินจริงๆค่ะ สุดยอด สู้ๆค่ะ

  ตอบลบ
 43. กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณเบอร์ลินค่ะ
  ชัดเจนมาก และเห็นด้วยอย่างยิ่งกับที่ว่า
  "เราทุกคนมีหน้าที่ป้องภัยพระศาสนา
  หากพระศาสนามีภัย
  เราจะนอนหลับเต็มตื่นได้อย่างไร "

  ตอบลบ
 44. ..

  ..กราบถวายกำลังใจ..

  ..แด่ท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน..

  ..กราบ กราบ กราบ..

  ..

  ..ท่านคือพุทธบุตรที่แท้จริง..

  ..

  ..เราจะปกป้อง..


  ..พระพุทธศาสนา..

  ..ด้วยชีวิต..

  ..

  ..ประเด็น..สุวิทย์อ้างสังฆราช..

  ..แล้วซ่า.ออกมาวาดลวดลาย..

  ..ผมก็ตะหงิงๆ..แต่ไม่กล้าคิดต่อคิดดัง..

  ..ต้องพระที่มีพลัง มีตังค์ มีปัญญา..

  ..ความรู้ ควาสามารถ..

  ..พร้อมทำในสิ่งที่ถูกต้อง..

  ..เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวม..

  ..ต่อพระพุทธศาสนา..

  ..อย่างท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน..

  ..เคาะให้เป็นภาพ.จัดเข้าหมวดหมู่..

  ..น่าดูน่าชม.จับตามองว่.าวัดที่โดนอ้าง..

  ..จะสรุปอย่างไร..

  ..จะปล่อยให้สุวิทย์อ้างต่อไป..

  ..หรือจัดการขั้นเด็ดขาดแบบไหน..

  ..

  ..รอกันเลยเดียว..

  ..fc.ท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน..

  ..

  ตอบลบ
 45. กราบท่านเจ้าคุณด้วความเคารพค่ะ และขออนุโมทนาบุญปกป้องพระศาสนาของท่าน สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 46. -ข้อมูลชัดเจนดีค่ะ ขอเป็นกำลังใจแก่ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินค่ะ

  ตอบลบ
 47. "สมกับการรอคอย"กราบขอบพระคุณข้อมูลที่ชัดเจน ของท่านเจ้าคุณเบอร์ลินครับ เป็นประโยชน์ในการ ปกป้องพระศาสนาในยามมีภัย อย่างยิ่งครับ...

  ตอบลบ
 48. "สมกับการรอคอย"กราบขอบพระคุณข้อมูลที่ชัดเจน ของท่านเจ้าคุณเบอร์ลินครับ เป็นประโยชน์ในการ ปกป้องพระศาสนาในยามมีภัย อย่างยิ่งครับ...

  ตอบลบ
 49. "สมกับการรอคอย"กราบขอบพระคุณข้อมูลที่ชัดเจน ของท่านเจ้าคุณเบอร์ลินครับ เป็นประโยชน์ในการ ปกป้องพระศาสนาในยามมีภัย อย่างยิ่งครับ...

  ตอบลบ
 50. ขอกราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณเบอร์ลินค่ะข้อมูลชัดเจนมาก

  ตอบลบ
 51. ขอกราบถวายกำลังใจเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 52. กราบถวายกำลังใจ ท่านเจ้าคุณ ค่ะ ขอเชียร์ให้ พระสงฆ์ รวมนิกายเป็น 1 เดียวกันเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 53. กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณและขอเป็นกำลังใจให้พระเทพญานมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)
  หลวงพ่อท่านโดนรังแกมาตลอดแต่อดทน สู้ด้วยความดี และความเงียบ
  ลองอ่านเรื่องราวของท่านดูบ้างนะ
  หลวงพ่อธัมมชโย – 7 เหตุผล ว่าทำไมผู้คนจึงยังศรัทธาท่านอย่างเหนียวแน่น

  ตอบลบ
 54. บทความ อ่านแล้วเข้าใจความรู้สึกของคนเขียน ที่ห่วงใยพระพุทธศาสนาเป็นหลัก อย่างบริสุทธิ์สุทธิ์ใจ กราบขอบพระคุณในความเมตตา ครับเป็นกองหนุนจะคอยช่วยคอยเชียร์อีกเเรงครับ

  ตอบลบ
 55. บทความ อ่านแล้วเข้าใจความรู้สึกของคนเขียน ที่ห่วงใยพระพุทธศาสนาเป็นหลัก อย่างบริสุทธิ์สุทธิ์ใจ กราบขอบพระคุณในความเมตตา ครับเป็นกองหนุนจะคอยช่วยคอยเชียร์อีกเเรงครับ

  ตอบลบ
 56. สาธุเจ้าค่ะ
  กราบถวายกำลังใจเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 57. กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและขอเป็นกำลังใจให้
  ที่มีความเป็นห่วงต่อพระพุทธศาสนา ขอกุศลผลบุญนี้
  บันดาลให้ท่านเจ้าคุณมีสุขภาพแข็งแรง อายุยิ่งยืนนาน
  ปลอดภัยจากคนพาลด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 58. ขอน้อมกราบถวายกำลังใจ และขอกราบอนุโมทนาบุญกับ เจ้าคุณเบอร์ลิน  ที่ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องพุทธศาสนา เรียกร้องความเป็นธรรม ความถูกต้อง ด้วยความกล้าหาญ  ด้วยจิตใจที่มั่นคง  แม้ว่าจะโดนขู่ฆ่า ก็มิได้หวั่นไหว ด้วยหัวใจที่แกร่งดังเพชร สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 59. กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและขอเป็นกำลังใจให้
  ที่มีความเป็นห่วงต่อพระพุทธศาสนา ขอกุศลผลบุญนี้
  บันดาลให้ท่านเจ้าคุณมีสุขภาพแข็งแรง อายุยิ่งยืนนาน
  ปลอดภัยจากคนพาลด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 60. ข้อเสนอดีทั้ง2ข้อครับ แต่ข้อสองน่าจะดีที่สุดครับ
  กราบอนุโมทนา

  ตอบลบ
 61. ข้อความจากพระผู้ใหญ่นี้ควรจะถึงผู้ที เป็นอิสระจากพระพุทธเจ้านะ

  ตอบลบ
 62. กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเบอรินครับ ถ้าไม่มีท่าน คงไม่ทราบสิ่งที่ถูกปกปิดไว้มานาน แต่ความจริงก็คือความจริง สักวันก็ต้องถูกเปิดเผยออกมา ถ้าผ่านยุคคนพาลปกครองบ้านเมืองไปได้ คงเข้าสู่ยุคศิวิไลกันเสียที

  ตอบลบ
 63. ศาสนากำลังมีภัยทำยังไงก็นอนหลับไม่สนิท สู้ๆๆครับ

  ตอบลบ
 64. สาธุเจ้าค่ะที่ทำให้คนพุทธตาสว่างเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 65. สาธุๆๆ ท่านเจ้าคุณกล่าวชอบแล้ว ขอเป็นกำลังใจให้ค้ำชูพระพุทธศาสนาสืบไปตราบนานเท่านานจนกว่าคนพาลผู้มุ่งรุกรานพระพุทธศาสนาและพระผู้ปฏิบัติคุณแก่พระศาสนา..จะหมดกลับตัวกลับใจ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ
 66. ขออนุโมทนาและขอเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าคุณฯ ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ปราบภัยพาลพระศาสนาให้สิ้นซาก เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่สถิตย์สถาพรสิบไปครับ.

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ13 พฤษภาคม 2559 07:30

  ขอเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าคุณฯค่ะ

  ตอบลบ
 68. ขอเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าคุณ อนุโมทนาสาธุครับ

  ตอบลบ
 69. กราบอนุโมทนาบุญกับ ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเข้าค่ะ
  มาถึง ให้เกียรติอยู่นั้น ศาสนาพุทธคงศูนย์หายจากประเทศไทยแน่แท้เจ้าค่ะ เพราะตอนนี้หนอนมันชอนเข้าโรงเรียนแล้ว เด็กๆเล็กๆตอนได้ศึกษาศาสนาเขา โดยไม่มีขอปฏิเสธ แล้วตอนนี้ท่านจะรอช้าอะไรจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 70. การประกาศ ปักหลักสู้เพื่อพระพุทธศาสนาของท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน ทำให้ชาวพุทธในเมืองไทยเรา มีขวัญและกำลังใจ "เลือดนักสู้" กระฉูด ค่ะ พร้อมสู้เพื่อให้พระศาสนาปลอดภัยค่ะ รักษาคำสอนของพระพุทธศาสนาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

  ตอบลบ
 71. กราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินครับ ถ้าเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติแล้ว จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาทุกวันนี้ เราต้องลุยแล้วครับรอช้าไม่ได้แล้วครับ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.