ปฐมภาค เสียงที่ DSI ต้องฟัง! ความอยุติธรรมกำลังโดนประณาม : กรณีธรรมกาย

การกล่าหา..ว่าพระปราชิก

ในการสร้างบรรทัดฐาน


เพื่อพิจารณาตัดสินให้ความยุติธรรม

กับภิกษุผู้ถูกกล่าวหาควรมีขั้นตอนอย่างไร?


 

       คุณชินวัฒน์ หาบุญพาด (ซ้าย)   
    ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ (ขวา)


ฟังนักวิชาการด้านพุทธศาสนา
ผศ. ร.ท. ดร. บรรจบ บรรณรุจิ
แสดงทัศนะในรายการ "ขยายข่าว"
เกี่ยวกับหลักพิจารณาตัดสิน


"กรณีกล่าวหาพระว่าปาราชิก"

ว่าควรมีขั้นตอนอย่างไร?
จึงจะถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
และสอดรับกับกฎหมายทางโลก?

อาจารย์แนะนำให้ทั้งสองฝ่าย
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระธรรมวินัย
และผู้เชี่ยว­ชาญด้านกฏหมาย
มานั่งคุยกัน

"เพื่อสร้างบรรทัดฐาน
ในการพิจารณาตัดสิน

เพื่อความยุติธรรม
ของพระภิกษุผู้ถูกกล่าวหา"

ในกรณีที่มีการออกหมายเรียก
หลวงพ่อธัมมชโยให้มารับทราบข้อหานั้น
อาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการดังกล่าว..

ในทางคณะสงฆ์ถือเป็นการเริ่มต้นที่

"ผิดพลาด"
อาจารย์ยังตั้งคำถามด้วยว่า

เหตุใดจึงไม่มีการปรึกษาไต่ถาม
ทางคณะสงฆ์เสียก่อนว่าควรจะ

ปฏิบัติการอย่างไรกับพระ ?

และอาจารย์บรรจบยืนยันว่า
มหาเถรสมาคมได้ตัดสินไปแล้วว่า ..

"หลวงพ่อธัมมชโยไม่ได้ปาราชิก"

แต่อย่างใดอาจารย์ตั้งคำถามทิ้งท้าย
ไปยังเจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังดำเนินการเรื่องนี้
ว่าทำไมเอะอะ..ถือว่าท่านยิ่งใหญ่
มาก็จะจับเลย ออกหมายเรียกกันเลย


คณะสงฆ์เป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นการปกครองหนึ่งที่เรียกว่าพุทธจักร
ทำไมทางโลกไม่ให้ความสำคัญตรงนี้บ้าง
จะเอาคนของท่านไป ทำไมไม่มาถามประมุข
ของท่านบ้าง หรือว่าไม่ไว้วางใจ?


ผศ. ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

ผมดูข่าวจากสื่อไทยน่ากลัวมาก

เกี่ยวกับการที่ DSI จะบุกจับ "ธัมมชโย"

แต่ว่าสื่อแต่ละฉบับก็พาดหัวไม่เหมือนกัน

บางฉบับพาดหัวเรื่อง
จะจับธัมมชโยแบบธรรมดา
แต่บางฉบับพาดหัวแบบน่ากลัว
และคล้ายๆ กับพิพากษาเสียเองด้วย..

..ผมแม้จะไม่เคยเป็นศิษย์สำนักนี้
แต่ว่าผมดูข้อหาที่ทาง DS Iตั้งขึ้นนั้น
มันไม่ครบองค์ประกอบการฟอกเงิน

การฟอกเงิน คือ การที่ได้เงินมา
โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

 นำเงินนั้นไปลงทุนทำประโยชน์
แล้วรับประโยชน์คืนมา

(ทำจากดำให้ขาว)

แต่ธัมมชโย รับบริจาคแล้ว
นำไปสร้างวัดในที่ดินราชพัสดุเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติธรรมใช้สอย
พร้อมกันนี้วัดทุกวัดในโลกนี้
ก็ประกาศรับบริจาคอยู่แล้ว

ไม่ผิดวินัย พระพุทธเจ้าไม่ห้าม.!

ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้า
ก็รับบริจาค จากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์
คหบดีต่างๆ และก็ตรัสอนุโมทนา
การบริจาคนั้นๆ

การที่จะชักชวนให้คนทำดี(บุญ)
มันเป็นอุบาย เช่น กล่าวถึงสวรรค์
ให้คนไม่ทำชั่วต้องกล่าวถึงนรก
อย่างนี้มีเทศน์มีสอนกันทุกวัด
แม้พระพุทธเจ้าเอง
ก็ยังมีการสอนสวรรค์-นรกสุดท้ายอยากจะฝากผู้มีอำนาจ

พิจารณาว่า..

การจะไปจับพระชราที่อาพาธ..
และท่าน..
ก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
จากพระเจ้าอยู่หัวให้เป็น

พระราชาคณะชั้นเทพ
สมควรหรือไม่ที่จะปฏิบัติ

เยี่ยงผู้ก่อการร้ายสากล

และอีกมุมหนึ่งยังปล่อยให้โล้นอลัชชี
ที่มีผลงานปล้นโรงแรมอย่างชัดเจน

ลอยนวลก่อกวนชาวบ้านอยู่ในขณะนี้
ห่วงนะจึงบอก!

ชินวัฒน์ หาบุญพาด
31 พ.ค. 2559พลาดไม่ได้ :
ทวิภาค 
Clickเสียงที่ DSI ต้องฟัง!
อรรถชัย อนันตเมฆ & พานทองแท้ ชินวัตร                         
ไตรภาค 
Clickเสียงที่ DSI ต้องฟัง!

  นพ.ประเวศ วะสี &ดร.สิโรจน์ คล้ามไพบูลย์                      
เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com

-------------------------------------
ปฐมภาค เสียงที่ DSI ต้องฟัง! ความอยุติธรรมกำลังโดนประณาม : กรณีธรรมกาย ปฐมภาค เสียงที่ DSI ต้องฟัง! ความอยุติธรรมกำลังโดนประณาม : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 04:56 Rating: 5

9 ความคิดเห็น:

 1. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 2. ถึงเวลาหยุดก่อกรรมทำเข็ญกับพระผู้บริสุทธิ์ได้แล้ว dsiทำกรรมเองยังไม่พอยังจะพาสื่อตกนรกไปกันเป็นแผง สวรรค์มีจริง นรกก็มีจริง ตายแล้วยังต้องเกิดอีกเกิดอีกทีคงไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เอ้อมีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว อยู่ดีๆ จะหาทางไปนรกทำไม

  ตอบลบ
 3. ถึงเวลาหยุดก่อกรรมทำเข็ญกับพระผู้บริสุทธิ์ได้แล้ว dsiทำกรรมเองยังไม่พอยังจะพาสื่อตกนรกไปกันเป็นแผง สวรรค์มีจริง นรกก็มีจริง ตายแล้วยังต้องเกิดอีกเกิดอีกทีคงไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เอ้อมีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว อยู่ดีๆ จะหาทางไปนรกทำไม

  ตอบลบ
 4. พระธัมมชโยไม่ผิด ไม่ต้องอาบัติ
  ศาสตราจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ
  .
  #‎ธรรมกาย ถูกเพ่งเล็งมาก เพราะไม่มีที่ไหน ทำได้ เหมือนธรรมกาย!!!
  .
  http://wp.me/p7cLjG-Jk
  พระธัมมชโย, กรณีธรรมกาย, จำนงค์ ทองประเสริฐ
  .

  ตอบลบ
 5. #หน่วยงานรัฐต้องรู้จักรับฟังแล้วนะงานนี้..อย่าเที่ยวประโคมว่าวัดพระธรรมกายดื้อด้าน..เพราะ#ดีเอสไอและนายไพบูลย์และพวกที่ดื้อด้านอยุติธรรมต่างหาก..คดีมันผิดมาตั้งแต่ต้นเอาอคติมาเป็นที่ตั้งและก็ไม่ผิดธรรมวินัยของสงฆ์ชัดเจนนะ...กราบสาธุการพระคุณเจ้าคณะมส.ทุกท่าน..กราบขอบพระคุณท่านอื่นๆที่ให่ความกระจ่างแก่วัดพระธรรมกาย..ขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ
 6. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ ของหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 7. งานนี้เห็นชัดๆว่าภาครัฐพยายามใช้อำนาจในทางที่ผิด ทำดำให้เป็นขาว(พุทธอิสระ)และทำขาวให้เป็นดำ(หลวงพ่อธัมมชโย)มิใช่แค่คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะมองออกแม้แต่เด็กอนุบาล3ขวบก็ยังรู้ถึงความไม่ปกติครั้งนี้

  ตอบลบ
 8. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 9. DSI..ช่วยสร้างความยุติธรรมให้เกิดในสังคมเราเถอะคะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.