อ่านเกมส์ขาด! แจ้งวัฒนโมเดล รุกคืบแต่มั่วนิ่ม ฉุด มส. ประมุขสงฆ์แปดเปื้อนการเมือง? : กรณีธรรมกาย

แจ้งวัฒนโมเดล!

รุกคืบแต่มั่วนิ่มเกมส์ไม่เนียน

ฉุด มส.และประมุขสงฆ์

ลงมาแปดเปื้อนการเมือง!


ถึงวันนี้ ความขัดแย้งระหว่าง DSI

และฝ่ายสนับสนุนDSI

มีพุทธอิสระ ไพบูลย์ ฯลฯ

กับวัดพระธรรมกาย

นับวันยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้น!


ให้จับตาเกมความพยายามที่จะดึงมหาเถร
และสมเด็จฯประมุขสงฆ์ เข้ามาพัวพัน
แบบหวังผลทางการเมือง.!!


เพราะที่ผ่านมามีพระ..ทำผิดกฎหมายบ้านเมือง
จำนวนไม่น้อยในแต่ละปีแต่ไม่เคยเห็น
ต้องให้มหาเถร และประมุขสงฆ์
เข้าไปเกี่ยวข้อง .?
หรือไม่เห็นพนักงานสอบสวน
ต้องมาแจ้งมหาเถรให้เข้ามาช่วย.?

ทำไมครั้งนี้ต้องแจ้งให้มหาเถร และสมเด็จฯ
ผู้เป็นประมุขสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้อง..!!

พยายามอ้างว่า สมเด็จฯเป็นพระอุปัชฌาย์
ยิ่งทำให้เห็นนัยทางการเมืองที่ซ่อนอยู่
เบื้องหลังความพยายามนี้อย่างชัดเจน.!!
ทั้งๆ ที่ความผูกพันทางวินัย
ระหว่างลูกศิษย์กับพระอุปัชฌาย์สิ้นสุด
ตั้งแต่ลูกศิษย์พ้นวิสัยมุตตกะ
คือมีพรรษาสิบแล้ว
การติดตามดูแลควบคุมพฤติกรรม
ของพระอุปัชฌาย์มีพุทธบัญญัติให้สิ้นสุด
เด็ดขาดตั้งแต่พ้นปีที่สิบแล้ว
นี้เป็นพุทธประเพณีปฏิบัติ และบทบัญญัติ
ทางพระวินัย ที่ทรงบัญญัติไว้.!

ถ้าพระอุปัชฌาย์เข้าไปยุ่งเกี่ยว
จนเป็นการแทรกแซงพฤติกรรม
ของพระเถระที่พ้นความรับผิดชอบของตน
ก็ผิดพระบรมพุทธบัญญัติ
พระพุทธองค์จึงไม่อนุญาตให้นำพฤติกรรม
มาผูกพันกันในทางพระวินัยโดยสิ้นเชิง

เพราะพระผู้มีพรรษาสิบขึ้นไปทุกรูป
มีสถานะทางพระวินัยเท่าเทียมกัน
และต้องรับผิดชอบสังสอนพระนวกะ
พระมัชฌิมกะอื่นๆ เช่นเดียวกัน

กลเกมที่จะดึงมหาเถรและสมเด็จฯ
เข้ามาพัวพัน จึงมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
นอกจาก "ผลทางการเมือง" เท่านั้น!


ยิ่งผู้ที่ให้คำแนะนำ DSI เป็นผู้ถูกครอบงำ
ด้วยความโกรธ ความพยาบาทอาฆาตแค้น
และอคติอย่างรุนแรงต่อผู้ถูกกล่าวหา
จนลามไปถึงมหาเถร และสมเด็จฯ 
จึงมองไม่เห็นผลอย่างอื่น นอกจาก


ต้องการให้มหาเถร

และสมเด็จฯ มัวหมอง

เข้าทางตนเอง.!

ขั้นตอนนี้ ความจริง DSI จะจับ
หรือไม่จับอย่างไร .?
เป็นเรื่องของทางอาณาจักร
จึงไม่ควรดึงศาสนจักรเข้าไปยุ่ง.!

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน..

"การกล่าวหาเท่านั้น "
ผิดถูกอย่างไร ไม่ใช่กรณีที่มหาเถร
และสมเด็จฯจะนำมาพิจารณา


"เป็นการกล่าวหา"
ที่ทางฝ่ายอาณาจักรจะดำเนินการไป
ตามข้อกฎหมายบ้านเมือง.!


ถ้ามหาเถร และสมเด็จฯ
เอาเรื่องเข้ามหาเถรสมาคม
หรือเข้าไปช่วยเจรจา จะเข้าทางผู้มีอำนาจ
และผู้หวังผลทางการเมืองที่ต้องการเอา
สมเด็จฯไปเกี่ยวโยงกับผู้ถูกกล่าวหาทันที.!

ยังไม่ลืม.! ผลจากปลายทาง
ไปเหตุเริ่มต้น!

ภาวการณ์วันนี้..

คณะสงฆ์ และพุทธบริษัทส่วนใหญ่

เชื่อว่า.. ผู้ร้อง และฝ่ายการเมือง

ต้องการหาเรื่องให้เกี่ยวโยงกัน

เพื่อไม่เสนอตั้งสมเด็จฯ เท่านั้น!!


ความจริง ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
พระทำผิดเป็นเรื่องส่วนตัว ถ้าทำผิดทางบ้านเมือง
ก็จัดการไปตามกฎหมายบ้านเมือง
ถ้าจะให้พระผู้ปกครองเกี่ยวข้องต้องดำเนินการ
ตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่แรก
จากเจ้าตณะตำบล/อำเภอ/จังหวัด/ภาค ฯลฯ
ไม่ใช่มาดึงเอามหาเถร และสมเด็จฯ
เข้าไปเกี่ยวข้องแบบลัดขั้นตอน


เหมือนจงใจไม่รู้กฎหมาย ???

ข่าวว่า! 
ตำรวจที่โดนทำร้ายในครั้งนั้น 
ตาบอดสนิทแล้ว

ถ้าจะมีการร้องมหาเถร ต้องให้คดีความ
ทางบ้านเมืองสิ้นสุดก่อน
เช่น คดีความของพุทธอิสระ
ที่นำพรรคพวกไปปิดล้อมบีบบังคับ  DSI
และศาลได้พิพากษาให้การกระผิดนั้น
สมบูรณ์แล้ว

คิดเป็นความเสียหาย

เกินกว่าห้ามาสก

เข้าองค์ประกอบปาราชิก

สิกขาบทที่ 2

กรณีเช่นนี้ พระผู้ปกครอง
สามารถดำเนินการทางพระวินัยได้เลย
ถ้ามีคนร้องแต่ เมื่อขบวนการผู้ร้อง
ไปร้องหน่วยงานบ้านเมืองต่างๆ
ที่ตนเองมีความใกล้ชิดสนิทสนมตั้งแต่ต้น
ก็ต้องดำเนินการทางบ้านเมืองให้สิ้นสุดเสียก่อน
ขณะนี้ ขบวนการผู้ร้อง
พุทธอิสระ
ไพบูลย์ ฯลฯ
ได้พยายามลัดขั้นตอน
จึงมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
นอกจาก..

"ผลทางการเมืองตามแจ้งวัฒนโมเดล"


เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
 เลขาธิการ สนพ.
31 พฤษภาคม 2559บทความเชื่อมโยง

Click > คมเฉียบ กรณีธรรมกาย!
วิษณุชี้ ใครสะดุดโดรน หกคะเมนตีลังกา

Click > ปฏิรูปหรือหายนะ แจ้งวัฒนโมเดล
เปิดโปงบันได 13 ขั้นของพุทธอิสระและพวก


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com

----------------------------

อ่านเกมส์ขาด! แจ้งวัฒนโมเดล รุกคืบแต่มั่วนิ่ม ฉุด มส. ประมุขสงฆ์แปดเปื้อนการเมือง? : กรณีธรรมกาย อ่านเกมส์ขาด! แจ้งวัฒนโมเดล รุกคืบแต่มั่วนิ่ม ฉุด มส. ประมุขสงฆ์แปดเปื้อนการเมือง? : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 04:11 Rating: 5

16 ความคิดเห็น:

 1. บอกแล้วว่าหลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์
  ถูกคนกล่าวหา พยายามโยงใย
  ยังงัยความจริงคนวัดพระธรรมกายจะรู้
  และเข้าใจ แผ่เมตตาให้อภัยเขานะ
  แต่กฎแห่งกรรมที่เขาทำกับพระที่บริสุทธิ์น่ะ
  ไม่ละเว้นเขาหรอก รอดูต่อไปเถอะ
  เขาทำกรรมหนักสะแล้ว

  ตอบลบ
 2. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ

  ตอบลบ
 3. ก็เป้าเขาชัดเจนรับมาแล้วต้องจัดการให้ได้ ถ้าไม่ได้เราอยู่ไม่ได้ 😇😇 ตามนั้น มันรอดกันสามคนแต่ใครจะพังก็ชั่งมัน ขอให้มันรอดก็แล้วกัน 🙄 สุดท้ายค่อยจัดการกันเองเพื่อจะได้ยิ่งใหญ่อันเดียว ☺️

  ตอบลบ
 4. น่าชื่นชม อนุโมทนาสาธุการกับชมรมพุทธศาสตร์ ที่เป็นห่วงเป็นใยพุทธศาสนา แล้วไม่อยู่นิ่งเฉย ทำหน้าที่ชาวพุทธได้ดีเยี่ยม ขอเป็นกำลังใจนะคะ

  ตอบลบ
 5. น่าชื่นชม อนุโมทนาสาธุการกับชมรมพุทธศาสตร์ ที่เป็นห่วงเป็นใยพุทธศาสนา แล้วไม่อยู่นิ่งเฉย ทำหน้าที่ชาวพุทธได้ดีเยี่ยม ขอเป็นกำลังใจนะคะ

  ตอบลบ
 6. ความบริสุทธิ์ใจจริงของหลวงพ่อพวกเหล่ามารทั้งหลายเขาไม่ชอบกัน มันถึงได้ตามขอส่วนบูญแบบหน้ามืดตามัว ไม่ยอมหยุดกันสักที

  ตอบลบ
 7. บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือ ธรรมะน่อมชนะอธรรมค่ะ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณอาจารย์ "เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์" ที่ให้ความกระจ่างครับ ในที่สุดประเทศไทย ก็หนีความจริงไปไม่ได้ ผู้รู้เมื่อมาเปิดเผยความถูกต้อง สังคมก็ตาสว่าง ความมืดมิดที่หลายคนเคลือบแคลงก็ถูกเปิดผย และในที่สุดสังคมก็กลับเข้าสู่โหมดสงบสุขดังเดิม ขอบคุณท่านอาจารย์จริง ๆ ครับ "ธรรมะ ย่อมชนะ อธรรม" สัจจธรรมนี้มิเปลี่ยนแปลง

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณอาจารย์ "เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์" ที่ให้ความกระจ่างครับ ในที่สุดประเทศไทย ก็หนีความจริงไปไม่ได้ ผู้รู้เมื่อมาเปิดเผยความถูกต้อง สังคมก็ตาสว่าง ความมืดมิดที่หลายคนเคลือบแคลงก็ถูกเปิดผย และในที่สุดสังคมก็กลับเข้าสู่โหมดสงบสุขดังเดิม ขอบคุณท่านอาจารย์จริง ๆ ครับ "ธรรมะ ย่อมชนะ อธรรม" สัจจธรรมนี้มิเปลี่ยนแปลง

  ตอบลบ
 10. เชื่อว่าหลวงพ่อบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 11. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย. ความดีความบริสุทธิ์จะคุ้มครองท่านให้ปลอดภัย

  ตอบลบ
 12. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย. ความดีความบริสุทธิ์จะคุ้มครองท่านให้ปลอดภัย

  ตอบลบ
 13. ทางฝ่าย dsi ที่เชิญผู้มาอยู่ร่วมกันทำงาน ไม่ว่าจะคุณไพบูลย์ คุณมโน ล้วนมีแต่อคติกับวัดพระธรรมกาย แล้วคดีจะมีความยุติธรรมได้เช่นไร

  ตอบลบ
 14. รู้สึกดีครับที่ช่วยกันปกป้องพระศาสนา

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.