ทิก กว๋าง ดึ๊ก ! กายมอดไหม้แต่หัวใจคงกระพัน Ep.2 : กรณีธรรมกาย


ท่านให้ภิกษุรูปหนึ่ง นำน้ำมันเบนซิน

มาราดลงบนตัวท่าน แล้วภิกษุ

ทิก กว๋าง ดึ๊ก

ก็จุดไม้ขีดไฟ..เพื่อเผาร่างตัวเอง .!

ไฟลุกโชนช่วงท่วมร่าง
ของภิกษุผู้ยอมสละชีวิต!
ร่างของท่านไม่ไหวติง
ไร้อาการทุรนทุราย
จากทุกขเวทนาแห่งสังขาร
เปลวไฟร้อนระอุแผดเผาจีวร
เผาผิวหนังจนไหม้เกรียม
แต่ท่านก็ยังคงนั่งขัดสมาธินิ่ง
อยู่อย่างนั้น..จนสิ้นใจ !

ร่างภิกษุในเปลวเพลิง

ดุจดั่งองค์พระปฏิมากรรม

แห่งสันติอหิงสา ที่จะถูกจดจารึก

ไว้อย่างสง่างาม อยู่ในมโนสำนึก

ของชาวโลกตลอดกาล..


"ข้าพเจ้าไม่ได้ตายเพราะความโง่เขลา
ข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะมิจฉาทิฏฐิ

ข้าพเจ้าตายเพื่อคนหูหนวกจะได้ยิน
เพื่อคนตาบอดจะได้มองเห็น
เพื่อยุติการเข่นฆ่าสายเลือดเดียวกัน !"


"ท่านทิก กว๋วง ดึ๊ก กล่าวว่า
ขอเอาชีวิตน้อยๆ ของท่าน
เป็นประทีปส่องใจอันมืดมน
ของพี่น้องชาวเวียดนาม
ข้าพเจ้าขอตายเพื่อไถ่บาป
ให้พี่น้องชาวเวียดนามทุกๆ คน
และขอให้เลิกเข่นฆ่ากัน "


ภิกษุ ทิก กว๋าง ดึ๊ก
ได้เขียนจดหมายถึงรัฐบาล
โง ดินห์ เดียม
ว่าการที่ท่านยอมสละชีวิตตนเอง
ในครั้งนี้ก็เพื่อ..

  1. 
เพื่อป้องกันพุทธศาสนา
อันเป็นศาสนาดั้งเดิม
ของประเทศชาติ

  2. 
ขอเตือนการกระทำที่บีบคั้น
และเข่นฆ่าพระภิกษุ แม่ชี
และคนทั่วไป
ที่นับถือพระพุทธศาสนา
ในประเทศเวียดนาม

  3. 
ขอร้องให้ท่านมอบอิสรภาพ
ให้แก่ผู้นำชาวพุทธทั้งหลาย
ในคณะกรรมการป้องกัน
พระพุทธศาสนา
พระภิกษุ แม่ชี และพุทธศาสนิกชน
ที่ถูกจับขังอยู่ในขณะนี้

  4. 
ให้ยุติสถานการณ์เลวร้าย
และเลิกจับพระภิกษุ แม่ชี
และพุทธศาสนิกชนอีก

  5. 
ให้เลิกองค์การคณะสงฆ์
รวมทั้งบุคคลที่รัฐบาลตั้งขึ้นมา
หลอกลวง ปิดบังความจริง
เป็นเหตุให้ประชาชนโง่เขลา


ประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม (ซ้าย)

เมื่อภาพเหตการณ์พระภิกษุเผาตัวเอง
หลุดออกไปสู่สายตาชาวโลก
ทำให้ทุกคนตื่นตะลึงหันมาสนใจ
นโยบายอำมหิต ในการกำจัดประชาชน
นับถือต่างศาสนาของประธานาธิบดี
โง ดินห์ เดียม

ทั้งยังส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์
ขององค์กรศาสนาต่างชาติ
ที่อยู่เบื้องหลังความโหดเหี้ยมของ
รัฐบาล โง ดินห์ เดียม อีกด้วย

และแม้ว่าข้อเรียกร้องของ
ท่าน ทิก กว๋าง ดึ๊ก
จะไม่มีน้ำหนักมากพอ ที่จะทำให้รัฐบาล
โง ดินห์ เดียม เลิกล้มแผนการ
กำจัดพระพุทธศาสนาในเวียดนาม
ชนิดขุดรากถอนโคนให้สิ้นซากด้วย
วิธีการอันแสนป่าเถื่อน โดยไม่มีทีท่าว่า
จะลดทอนความดุเดือดลงแม้แต่น้อย

ไม่ว่าจะเป็นการมีการนำลวดหนาม
สิ่งกีดขวางมาปิดกั้นทางเข้าวัด
จนกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามให้การ
ทำพิธีกรรมทางศาสนา

คนที่นุ่งห่มแบบพระ หรือคนใส่ชุดขาว
นั่นคือสัญลักษณ์ ของผู้ทำลาย
ความมั่นคงชาติ ที่ตำรวจต้องเข้าปราบปราม
หรือบุกยิงแม้ขณะกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ในวัด

ภาพที่พระสงฆ์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ยิง
จนมรณภาพบนบาทวิถี จึงกลายเป็น
ภาพที่ประชาชนเห็นจนเป็นปกติ!

เหตุการณ์อุทิศชีวิตของ
ท่าน ทิก กว๋าง ดึ๊ก
ทำให้นายทหารในกองทัพที่ส่วนใหญ่
เป็นชาวพุทธเสียใจ และไม่พอใจ
ต่อการกระทำป่าเถื่อนของรัฐบาล
ทหารทั้งกรม จึงพร้อมใจกัน
ผูกผ้าสีเหลืองที่คอเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ในการสนับสนุนพระพุทธศาสนา
และไว้อาลัยให้กับพระภิกษุที่เผาตัวเอง.!6 เดือนต่อมา..

ผู้ทำลายล้างพระพุทธศาสนา

ก็เดินทางมาถึง..จุดจบ!

โง ดินห์ เดียม ถูกรัฐประหารยึดอำนาจ
โดยกลุ่มนายพลคนสนิทที่เคย
เป็นที่ปรึกษาด้านการทหารของเขาเอง
สุดท้ายแล้ว โง ดินห์ เดียม และพี่ชาย
ถูกจับกุมได้ที่โบสถ์คาทอริกในเมืองโซลอง
และทั้งคู่ถูกยิงเสียชีวิต โดยพลขับรถเกราะ
แต่ที่น่าอเนจอนาถก็คือ..

ศพของประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่อหังการ
ถูกเอาเชือกผูกมัดศพไว้ แล้วใช้รถลาก
กลับมายังทำเนียบประธานาธิบดี.!

ส่วนตำรวจทหารที่เคยร่วมมือกัน
กับโง ดินห์ เดียม ก็ถูกกำจัด
แบบ "ล้างบาง" เช่นเดียวกัน.!

นี่คือบทพิสูจน์เรื่องราวของ..

กฎแห่งกรรม ที่ไม่มีใครหลบหนี

และหลุดพ้นได้.!


มีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ท่าน ทิก กว๋าง ดึ๊ก
มรณภาพแล้วร่างที่ไหม้เกรียม
ของท่านถูกนำคลุมด้วยธงธรรมจักร

พุทธบริษัทกว่า 1 พันคน
ได้ตั้งขบวนอัญเชิญสรีระท่าน
ไปประดิษฐานไว้ ณ เจดีย์วัดซาลอย
เพื่อประกอบพิธีฌาปณกิจ..

แต่ปรากฏว่ามีอวัยวะส่วนหนึ่ง
ในร่างกายของท่านกลับ
ไม่ได้มอดไหม้เป็นเถ้าถ่าน
ในกองเพลิงอย่างน่าอัศจรรย์
นั่นก็คือ ..

" หัวใจ "

ทำให้พุทธศาสนิกชนในเวียดนาม
ยกย่องให้ท่าน ทิก กว๋าง ดึ๊ก
เปรียบดั่งพระโพธิสัตว์
และหัวใจของท่านยังถูกเก็บรักษา
ไว้ในสถูปทองคำ วัดเทียนมู่
เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม


ท่าน ทิก กว๋าง ดึ๊ก คือภิกษุรูปแรก
ในประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติ
ที่ยอมสละร่างกาย ถวายเลือดเนื้อชีวิต
กระทั่งจิตวิญญาณ เพื่อพิทักษ์รักษา
พระพุทธศาสนา และพุทธบริษัท

ดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์
ผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะก้าวเดินตามเส้นทางแห่ง
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.!"ข้าพเจ้าไม่ได้ตายเพราะความโง่เขลา
ข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะมิจฉาทิฏฐิ

ข้าพเจ้าตาย..เพื่อคนหูหนวกจะได้ยิน
เพื่อคนตาบอด..จะได้มองเห็น
เพื่อยุติการเข่นฆ่า..สายเลือดเดียวกัน "

โปรดติดตาม ตอนที่ 1

Click > ทิก กว๋าง ดึ๊ก! กายมอดไหม้ แต่หัวใจคงกระพัน Ep.1
 


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน

ขอบคุณข้อมูลจาก
website วัดท่าขนุน webbord เถรี
และ Narater2009.Blogspot


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com

---------------------------------------
ทิก กว๋าง ดึ๊ก ! กายมอดไหม้แต่หัวใจคงกระพัน Ep.2 : กรณีธรรมกาย ทิก กว๋าง ดึ๊ก ! กายมอดไหม้แต่หัวใจคงกระพัน Ep.2 : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 04:50 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.