เจ้าคุณเบอร์ลินลั่น ! งานนี้พวกเขาสละได้แม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องพระศาสนา : กรณีธรรมกาย


การสู้กับความอยุติธรรม
เพื่อปกป้องพระศาสนา

คือการปฎิบัติธรรมชั้นสูง
ชาวพุทธทั่วโลกส่งกำลังใจ
สู่ศิษย์วัดธรรมกาย
เพื่อสนับสนุนในการยืนหยัดสู้

โพสต์นี้ ผมขอเชิญชาวพุทธทุกท่าน
จงมาร่วมกันจดจารจารึกนาม
ไว้ในประวัติศาสตร์แห่งการปกป้อง

พระศาสนาด้วยกันครับ.!


ขอผู้เกี่ยวข้องจงจำไว้ว่า

"การเบียดเบียนส่งกำลังพลบีฑา
ต่อสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีล 
เป็นความเลวร้ายรัฐซึ่งจะนำ
ความล่มจมมาสู่ประเทศชาติ
บ้านเมืองอย่างสุดคาดคิด "


ข่าวที่เกิดขึ้น กับวัดพระธรรมกาย
อย่างต่อเนื่องนั้นผมคิดว่า..

ชาวพุทธทั่วโลก
หรือแม้แต่ศาสนิก 
ต่างศาสนาทั่วโลก
ถึงพวกเขาจะไม่ได้ออกมาแสดงตน
หรือแสดงออกในช่องทางต่างๆ ก็ตาม

แต่ผมเชื่อ 100% ว่าพวกเขาเหล่านั้น
ต่างล้วน..

"เข้าใจปัญหาวัดพระธรรมกาย
เป็นอย่างดี และแอบส่งกำลังใจ
มาช่วยอย่างสุดกำลังเกิดเลยทีเดียว"

เพราะพวกเขาเหล่านี้ มองข้ามช๊อตไปว่า..

นี้เป็นความมั่นคงของพระศาสนา
ไม่ใช่แค่วัดพระธรรมกายเท่านั้น!


ยิ่งคณะศิษย์ธรรมกายทั่วโลก
ก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ซึ่งผมก็เชื่อ

ล้านเปอร์เซ็นว่า..


งานนี้ พวกเขาสละได้

แม้กระทั้งชีวิต.!

ตรงนี้ พวกชนพาลที่มีอคติครอบงำ
และมีจิตใจต่ำๆ ก็อย่าไปใช้ความคิดต่ำๆ
ไปเหยียดหยามพวกศิษย์ธรรมกาย
เขานะครับว่า..

ถูกล้างสมอง หลงงมงาย
หลับหูหลับตาปกป้อง 
อาจารย์อยู่ได้
เพราะว่าไปแล้วในข้อเท็จจริง
ที่ปฎิเสธไม่ได้ก็คือ 
"วัดพระธรรมกาย" นั้น
เป็นวัดพระสงฆ์เถรวาท 
สังกัดคณะสงฆ์
ฝ่ายมหานิกาย บวชด้วยการ
เปล่งวาจาขอบวชขึ้นต้นด้วย 
คำว่า "อุกาสะ วันทามิ ภันเต ฯลฯ"

ดังนั้น จงแจ้งเสียก่อนว่า..

"จงอย่าพยายามบิดเบือนว่า
 เขาไม่ใช่พุทธเถรวาท
 จนถึงขนาดเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญ
 มุ่งกำจัดเขา โดยไม่รู้ข้อเท็จจริง
 หรือถูกใครหลอกมา"

ถามว่า?
มันจะบ้ามันจะเพี้ยน 
อะไรกันขนาดนี้
แต่ด้วยการบริการจัดการแบบใหม่
จึงทำให้วัดพระธรรมกาย ไม่ใช่วัดที่มี
พระสงฆ์แค่หลักสิบ มีสภาพการเป็นอยู่
แบบตามมีตามเกิด..


หรือพระสงฆ์อยู่ไปวันๆ แบบวัดไทย
ในอดีตทั่วไป จะเทียบได้ก็ขนาดกับ
องค์กรขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลกก็ว่าได้ มีฝรั่งในโลกนี้กี่คน
ที่ไม่รู้จักวัดพระธรรมกายแห่งนี้!

ถือว่าเป็นสถาบันทางพระพุทธศาสนา
ที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
และมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ

ที่ดีเยี่ยม.!

ปัจจุบัน..
วัดแห่งนี้มีพระสงฆ์สามเณรอยู่ประจำ
เกือบหมื่นรูป มีศิษย์ที่เคารพนับถือ
เข้ามาปฎิบัติธรรมเป็นล้านๆ จากทั่วโลก
กว่า 40 ปี ที่ผ่านมา


ถือว่ามีผลงานด้านสาธารณประโยชน์
มากมายมหาศาลแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้
ซึ่งศิษย์แต่ละคน ก็ล้วนมีการศึกษาสูง
มีฐานะ ที่ดี มีสติปัญญาที่เรียกว่า"ปัญญาชนของประเทศทั้งสิ้น"

เอาตรงๆ ก็ได้ว่า..
แม้แต่ใน ครม. และข้าราชการระดับสูง
ที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ ก็ยังมีคนนับถือ
วัดพระธรรมกายอยู่ และยังแอบส่ง

ข้อมูลลับๆ มาให้เจ้าคุณเบอร์ลิน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ช่วยขยาย
ความชั่วร้ายที่เป็นทำกันเป็นขบวนการ 
ในการพยายามกัดกร่อน
ศรัทธาชาวพุทธอีกด้วย.!


ด้วยเหตุผลย่อๆ ที่ผมยกมาข้างต้นนี้
สังคมโลกที่เขามีความคิด เขาคงไม่โง่หรอก ..


"ที่จะไปคิดว่าศิษย์วัดธรรมกาย
เขาจะปัญญาอ่อน 

และถูกล้างสมองได้ง่ายๆ"

เหตุผลว่า ทำไม ?

คนส่วนมากจึง..

"ส่งกำลังใจช่วยธรรมกายในครั้งนี้"

ผมจะเอาแบบสั้นๆ ที่อาจจะแทงใจดำ
ของคนใจอคติต่อธรรมกายบางคน
สักหน่อยนะครับ แต่นี้มันเป็นความจริงดังนี้..


       1.     

คนที่มีหัวใจเป็นธรรม และผ่านโลกมามาก
ที่มองโลกแบบทะลุขาด ต่างล้วนคิดว่า..


"งานนี้..วัดธรรมกายโดนกลั่นแกล้ง
โดยอาศัยขบวนการยุติธรรมไทย
อันอยุติธรรมในปัจจุบัน
ที่บ้านเมืองไม่ปกติมาอ้างเท่านั้น
โดยมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง" เพราะเหตุผล คือ..


  1.1 
คณะบุคคลที่จุดประเด็น และหน่วยงาน

รัฐบาลที่ดำเนินการ มีพฤติกรรมที่
ทราบกันทั่วไปว่า มีการส่งลูก-รับลูกกัน 
โดยอ้างความชอบธรรมทางกฎหมาย
เป็นเครื่องมือจัดการ

ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผู้มีอคติต่อ
วัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์
ตั้งแต่ต้นทั้งสิ้น


ผมคิดว่า มีแต่คนที่มีจิตอันอคติ
เหี้ยมเกรียมสุดอำมหิตผิดมนุษย์เท่านั้น 
จึงจะปฏิเสธความจริงข้อนี้ได้

ซึ่งตามข้อเท็จจริง ในประเทศไทยนั้น
คนรับเงินบริจาคจากสกรณ์นี้ ก็ไม่ใช่
มีแต่เฉพาะวัดพระธรรมกายเท่านั้น
(หรือใครจะแย้ง?)

หากแต่ยังมีวัดอื่นๆ 
และองค์กรการกุศลอื่นๆ 
สารพัดในประเทศไทย ใหญ่ๆ ทั้งนั้น
ที่หากจะตรวจสอบจริงๆ ก็ทำได้ง่ายๆ
อาการหนักกว่าวัดพระธรรมกายเสียอีก


องค์กรเหล่านี้ ก็ล้วนรับเงินบริจาค
จากสกรณ์นี้ทั้งสิ้นแต่ถามว่า..

ทำไม ?

รัฐ..จึงมุ่งจัดการเฉพาะ
วัดพระธรรมกายนี้เท่านั้น.!!

ซึ่งคำถามอมตะนี้..?

"หากผู้เกี่ยวข้อง ตอบไม่เคลียร์
ก็อย่าหวังว่า จะมีความชอบธรรม
ในการหน้าที่ในครั้งนี้เลย"
ทำไม? ทำไม? ทำไม?

ล้วนเป็นคำถามที่อยู่ในใจของคนที่มีใจ
เป็นธรรมในแผ่นดินพุทธนี้ทั้งสิ้น.!

 ก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญ หรือผู้จัดมีเจตนา
ก็ไม่ทราบได้ปรากฎว่า..


"วันเดียวกันกับที่ DSI สนธิกำลัง
บุกวัดพระธรรมกายชาวพุทธ
เมื่อเช้านี้ 16 มิถุนายน 2559 นั้น
ดันไปตรงกันช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีไทย
ได้จัดงานเลี้ยงแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม
ที่ทำเนียบพอดี"


แล้วเช่นนี้ จะให้ชาวพุทธ
ในแผ่นนี้เขาคิดกันอย่างไร?
ละท่านนายกบิ๊กตู่.!!


  1.2   
เป็นการดำเนินการในยุคที่รัฐบาล
เข้ามาบริหารประเทศแบบพิเศษ
คือปฎิวัติรัฐประหาร ที่เรียกว่า.."ไม่ปกติ" 

ซึ่งก็ย่อมอาจจะเกิดการทดแทน
บุญคุณ แก่ผู้ที่เคยเกื้อหนุนตน 
ในการได้มาซึ่งอำนาจก็เป็นได้ ?

เพราะอาจเกิดช่องว่างแห่งอำนาจ 
และการบริหาร ที่อาจมีคนพาลไป
แอบอ้างอำนาจรัฐ แล้วนำเอาไปใช้
เป็นทางแสวงหาผลประโยชน์ในทาง
มิชอบให้กับตน และกลุ่มตนได้ง่าย

      2.   

ดังนั้นสภาพการณ์เช่นนี้ ชาวพุทธทั่วโลก
จึงเห็นว่า คณะศิษย์ธรรมกาย


"จึงมีความชอบธรรม ที่จะต้องหยัดสู้
กับความอยุติธรรมในครั้งนี้ให้ถึงที่สุด"

"ศาลอาจยุติธรรม แต่ขบวนการ
ที่จะไปถึงศ
าลไม่ใช่ยุติธรรมเสมอไป"

ขอให้ผู้ร่วมปกป้องพระศาสนา

ในครั้งนี้

ทุกท่านจงมีกำลังใจว่า ..

"การต่อสู้กับความอยุติธรรมครั้งนี้นั้น
ถือเป็นเกียรติอันสูงส่งของผู้ต่อสู้
ศิษย์วัดพระธรรมกายทุกคน
จึงสมควรน้อมรับเกียรติอันสูงค่านี้ไว้
และจงภูมิใจเถิดว่าท่านได้มีโอกาส
ที่จะสร้างกุศลที่ทำได้ยากนั้นคือการ
ป้องพระศาสนา"


ปัญหามันเกิดจากตรงนี้
ด้วยขบวนยุติธรรมที่ทรงธรรม
ของประเทศในขณะนี้ สังคมผู้มี
ใจเป็นธรรมได้สรุปมานานแล้วว่า..


มันเกิดการบิดเบี้ยว และไม่น่า
เชื่อถือใดๆ เลยทั้งสิ้น 

หาใช่ผู้ถูกกล่าวหา
จะทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย

หรือกลัวความผิดใดๆ ไม่.!

แต่เพราะความอยุติธรรมปกคลุมแผ่นดิน
ทุรยุคจึงปรากฏ ทั้งปวงประชา
ก็อดอยากแสนเข็ญ สมณพราหมณ์
ก็ถูกเบียดเบียน ความเดือดร้อนแผ่ขยาย
ไปทั่วแผ่นดินปานจะสิ้นกรุงเร็ววัน


ขอให้ทุกท่านจงมีกำลังใจว่า ..

"การหยัดสู้ในครั้งนี้ ..
หาใช่เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้อง
หลวงพ่อธัมมชโยของตนเอง
เพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่.!
หากแต่เป็นการหยัดสู้กับความอยุติธรรม
เป็นการทำงานของจิตอันเที่ยงตรง
ต่อการทำลายความอยุติธรรม
ในแผ่นดินพุทธซึ่งจะมีอานิสงส์มหาศาล"


งานใหญ่เช่นนี้..
สมดังที่หลวงพ่อพุทธทาส เคยเรียกว่า..

การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม
"การทำงานเพื่อพระศาสนา
 ก็ย่อมชื่อว่าเป็นการปฎิบัติธรรม
ที่ประเสริฐ สูงส่งเหนือกว่าสิ่งอื่นใด"


เนื่องเพราะ..

  2.1   

เป็นการรักษาพระศาสนา
และเป็นการรักษาพระธรรมวินัย
โดยรวมเอาไว้ ไม่ใช่แค่ชื่อ..


หลวงพ่อธัมมชโย 
หรือวัดพระธรรมกายเท่านั้น!

เพราะเหตุการณ์ที่เป็นดังภัยพระศาสนา
ในครั้งนี้ย่อมหมายถึง ...

"ความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนาด้วย"

  2.2   

เป็นการรักษาขบวนการยุติธรรม
อันสำคัญ ของประเทศชาติเอาไว้ 
อันชื่อว่าเป็นผู้รักชาติ
อย่างแท้จริงอีกด้วย.!

สรุป 

ผมเขียนโพสต์นี้ขึ้นมา ด้วยอารมณ์
ที่มีจิตใจที่เศร้า และหดหู่กับแผ่นดินเกิด
ของผมเองจิตวิญญาณผมรู้สึกเจ็บโหยไห้ 
กับความเลวร้าย กับความอยุติธรรม 
ที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับพระสงฆ์
ในพระพุทธศาสนาได้ถึงขนาดนี้

ในวันนี้.!

บอกตรงๆ มีความรู้สึกชนิดบรรยาย
ไม่ออก บอกไม่ถูกเลยครับ.!


ยิ่งเมื่อได้รับรูปถ่าย และเห็นภาพจากทีวี
ขณะที่มีเหตุการณ์ชุลมุนแออัดกัน
ที่หน้าประตูวัดพระธรรมกายเมื่อครู่
ที่น้องนักข่าวส่งมาให้ดูแล้ว..


เกิดอารมณ์เศร้าแบบเกินบรรยาย
วัดที่น่าจะเป็นเขตอภัยทานเขตสงบ
การณ์กลับตรงข้าม..


ยิ่งหนักขึ้น!
เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย
ที่ชื่อว่าเป็นดินแดนพระพุทธศาสนา
กำลังสนธิกำลังพล ภาษีจัดตั้งกองทัพ
ก็มาจากคนที่เขานั่งปฎิบัติธรรม
อยู่ท่ามกลางฝนนะแหละ..!


ยกมากันเป็นกองทัพเพื่อที่จะไปบุก
ศาสนสถานของชาวพุทธ 

โดยคิดได้เพียงแค่ว่า..

ฉันมีหมายศาล จะทำอะไร 
ก็ชอบด้วยกฎหมาย

ขอถามจริงๆ เถอะครับ.!
ถึงบางท่านอาจไม่ได้นับถือพุทธก็ตาม
กับการกระทำที่อาจเป็นประวัติศาสตร์
ศาสนาโลกจะต้องบันทึกในครั้งนี้
พวกท่านไม่ได้คิดกันต่อ
เลยหรือครับว่า ..หลังจากนี้แล้ว ผลอะไร?

จะมันจะตามมา ตามมาขนาดหนัก
เสียด้วยจากเรื่องละเอียดอ่อนครั้งนี้
ที่อาจทำให้ศาสนาสูญสิ้นไปจาก
ประเทศไทยก็ได้ พวกท่านพากัน
คิดแบบนี้กันบ้างไหมครับ

เคยคิดกันหรือไม่ว่า..

"ตอนนี้ประเทศเรามีปัญหาสารพัด
รุมเร้ารัฐบาลเข้ามามากด้าน
ทั้งองค์พระมุขแผ่นดินทั้งสอง
ก็ยังทรงประชวรอยู่ จะมาก่อปัญหาใหญ่
กับศาสนาในบ้านเมืองขึ้นอีกทำไม
รักประเทศชาติ รักสถาบันกัน
ประสาอะไรครับ "


ก็อยากจะบอกว่า หากคิดได้แค่นี้..

ก็ขอให้พวกท่าน จงเตรียมใจเตรียมตัว
ที่จะรับกับการต้อนรับจากคณะศิษย์
วัดพระธรรมกาย ผู้ที่กำลังปฎิบัติธรรม
ที่อยู่ภายในวัดขณะนี้กันเอาเอง
ก็แล้วกันนะครับ ผมจะไม่พูดมากแล้ว
ถึงขั้นนี้แล้ว  
สำหรับศิษย์วัดธรรมกายนั้น 
ณ ตอนนี้
ผมก็เชื่อล้านเปอร์เซ็นว่างานนี้..
ฉันขอเอาชีวิตเข้าแลกแน่.!

ส่วนผม เจ้าคุณเบอร์ลินนั้น
ก็จะขอร่วมต่อสู้ เพื่อปกป้องภัย
พระศาสนาร่วมกับพวกท่านทุกคน.!


จะขออาสา และเป็นกำลังหนุนจากต่างประเทศ
ร่วมสู้เพื่อความถูกต้อง และสืบอายุพระศาสนา
ร่วมกับพวกท่าน อย่างเต็มกำลังตลอดไปครับ
ซึ่งก็ทราบมาว่า องค์กรพุทธทั่วโลก
กำลังจับตาดู และเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่


ขอฝากข้อคิดก่อนจบโพสต์ครั้งนี้ว่า..

"เมื่อทำศึกจงอย่ายกย่อง
และอย่าประมาทในศัตรู
จงปลุกศรัทธาในตัวท่านให้ตื่นขึ้นมา
ชูธงแห่งความหวัง ความชนะ
ให้โบกสะบัด จงยืนหยัดสู้
เพื่อพระพุทธศาสนา "


และจงเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า ..

ผู้นำที่ผ่านอยุติธรรมอันเจ็บปวดนี้
ประวัติศาสตร์จะจดจารจารึกชื่อนาม
เขาผู้นั้นไว้เป็น

"วีรบุรุษผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา"โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 16.06.2016

ขอบคุณภาพประกอบ 
: ภาพดีๆ 072  และ ชาอุ่น Team


 บทความเชื่อมโยง

Click > หัวหน้านักข่าว Reuters ! ทึ่งลูกศิษย์วัดฯ นั่งสมาธิไม่กลัวฝน

Click > แถลงการณ์ กรณี DSI บุกวัดพระธรรมกาย


เพราะความลับไม่มีในอากาศ 
>Talk--secret.blogspot.com

-------------------------------------

เจ้าคุณเบอร์ลินลั่น ! งานนี้พวกเขาสละได้แม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องพระศาสนา : กรณีธรรมกาย เจ้าคุณเบอร์ลินลั่น ! งานนี้พวกเขาสละได้แม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องพระศาสนา : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 19:03 Rating: 5

7 ความคิดเห็น:

 1. น้ำฝนที่ตกลงมายังไม่เท่าน้ำตาที่ตกในใจ เมืองไทยที่ได้ชื่อว่าศาสนารุ่งเรืองที่สุดในโลก# กำลังถูกคนไทยด้วยกันจ้องทำลาย ไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครเล่าจะมาช่วยเรา

  ตอบลบ
 2. สงบ สันติ อหิงสา เยี่ยมมากครับ

  ตอบลบ
 3. เราจะไม่ให้ศาสนาพุทธล่มสลายในยุคของเรา ในยามนี้ศาสนาพุทธมีภัยจาคนพาลที่ต้องการทำงานนี้ให้สำเร็จ ถ้าไม่สำเร็จพวกเขาจะอยู่ไม่ได้ เขาจึงต้องมาจัดการหลวงพ่อธัมมชโย และวัดพระธรรมกายแบบถอนรากถอนโคน ได้ยัดเยียดข้อหาให้หลวงพ่อผู้บริสุทธิ์ จึงมีหมายค้น และหมายจับ เพื่อจับหลวงพ่อสึก เขาทำเป็นกระบวนการ แต่ประชาชนบางคนไม่รู้ก่นด่าวัดพระธรรมกายและหลวงพ่ออย่างเสียๆหายๆ ช่างไม่เกรงกลัวบาปกรรมที่จะได้รับกันเลย

  ตอบลบ
 4. ยุคไหนสมัยไหนคนพาลมีอำนาจบ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวาย ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นทุกพื้นที่
  ในที่สุดแล้วคนพาลก็จะจบชีวิตลงด้วยความเจ็บปวด
  ทำสิ่งใดไว้ก็จะได้รับผลของการกระทำนั้น

  ตอบลบ
 5. Rejoice merit to everyone who love Buddhism with your heart and protect Buddhism with your life. You are the real hero of Buddhism. Sadhu sadhu sadhu

  ตอบลบ
 6. ผมก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ แต่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประตู1ด้านหน้าโบสถ์ ก็จะขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องหลวงพ่อปกป้องวัดพระธรรมกาย ปกป้องพระศาสนาร่วมกับพี่น้องชาววัดพระธรรมกายทุกคน..

  ตอบลบ
 7. ธรรมะต้องชนะอธรรมเสมอหลวงพ่อต้องปลอดภัยและมีชัยชนะแน่นอน คำว่า ธัมมชโย แปลว่าชนะโดยธรรม สาธุๆๆ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.