ปฏิรูปหรือหายนะ แจ้งวัฒนะโมเดล!

ปฏิรูป หรือหายนะ 

แจ้งวัฒนะโมเดล !


แผนการบันได 13 ขั้นของ

พุทธอิสระและพวกที่มุ่งทำลาย

ระบบการปกครองสงฆ์ไทย

ให้สิ้นซาก!


แผนการทั้ง 13 ขั้นตอนนี้
เกี่ยวโยงอย่างมีนัยยสำคัญกับการ
ก่อปัญหาความวุ่นวายให้กับการ
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน..

จุดใหญ่ใจความของเอกสาร
ฉบับนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นของจริง 
หรือของปลอมแต่อยู่ที่การไต่ลง
บันไดไปทีละขั้นมันได้เกิดขึ้น
แล้วจริงๆ

แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุด
ของ " แจ้งวัฒนะโมเดล "
คือการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดด้วยการ

1. ขัดขวางการตั้งพระสังฆราช 
องค์ที่ 20
2. ยุบ มส. และ พศ.
3. ปราชิกพระธัมมชโยแล้วโยง
ความผิดไปถึงสมเด็จช่วงพ่วง
ด้วย มส. และ พศ.

โดยเริ่มจากการตั้ง คกก.ปฏิรูป
ศาสนา (สปช.) และสมัชชา
คุณธรรมที่ไม่มีพระสงฆ์แม้แต่
รูปเดียวเป็นสมาชิกแต่จะเอา
มาปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมด
แทน มส. และ พศ.

ภายใต้ พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับปฏิรูป
ซ่อนเร้นที่ร่างขึ้นใหม่!
เพื่องาบ..ศาสนสมบัติและจัดการ
เชือดพระสงฆ์ให้ค่อยๆ หมดไป


เพราะวัดร้าง คือขุมทรัพย์มหาศาลอันโอชะของ..แกงค์งาบ! 


การรับส่งเผือกร้อนแต่ละขั้นตอน
ทำเป็นทีม ดึงองค์กรอิสระใน
เครือข่ายอย่าง DSI ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และ สตง.

ออกมาสนองโองการฯ รอรับเรื่อง
ทั้งรู้อยู่เต็มอกว่า แท้จริงสิ่งที่ทำ
ลงไปไม่ได้ถูกต้องชอบธรรมด้วย
กฎหมายและพระธรรมวินัยตาม
ที่มระบุไว้ใน พ.ร.บ.สงฆ์

นี่คือเกมส์การเมืองของฝ่าย
อาณาจักรที่รุกรานศาสนาจักร
อย่างโจ่งครึ่มในยุครัฐประหาร 
" รัฐบาลพ่อ..ดุ! "


   แจ้งวัฒนะโมเดล   

พุทธอิสระก็บอกชัด! ว่า..
คุณปนัดดา เป็นแนวร่วมของเรา   

ดีเอสไอ / ผู้ตรวจการฯ ก็มีแนว
ร่วมของเรา! 

การที่พุทธอิสระ และพรรคพวก
กรูกันออกมาเป็นตัวเบี้ยตาม
อีเว้นท์ ในซีนยื่นหนังสือรับหนังสือ 
ถึงขนาดยกลังเอกสาร..เอง!

ตีปี๊บเรียกข่าวป่าวประกาศหน้า
สื่อตลอดทั้งปี นี่เป็นเพียงความ
สำเร็จหน้าฉากในเงื้อมมือของ


"ไอ้โม่ง อีโม่ง"

ที่นั่งซุก..อยู่ในมุมมืดหลังเวที.!
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าถ้าปล่อยเบี้ย
โชว์เหนือได้ทุกสถาน ถ้าไม่มี
 BIG BACK บงการความกำเริบ
เสิบสาน คงไม่ออกอาการ
ปะทุ..ทะลุปรอทได้ถึงเพียงนี้ .!


   คำชี้แจง   

ข้อมูลต่อไปนี้ โลกสวยก็ต้องอ่าน
โลกไม่สวย ก็ต้องอ่าน
อ่านจบแล้ว SHARE ต่อไป
ได้กุศลแรงสุดๆ !!!   เอกสารหลุดชั่วนามว่า "แจ้งวัฒนะโมเดล"  

   ฝันร้ายข้างถนนแจ้งวัฒนะเมื่อปี พ.ศ.2557   


ฉันขอบอกตรงเลยว่า... 
ธรรมกาย ธัมมชโย ไม่ใช่
เป้าใหญ่ของฉันที่คิดจะ
ให้เกิดการปฏิรูป !

แต่สังฆมณฑล 
และกิจการคณะสงฆ์ต่างหากเล่า 
ที่ฉันมุ่งหวัง และฝันมาตลอด..!

ที่จะได้เห็นสังคมพระสงฆ์ใน
อุดมคติของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ซึ่งงานนี้จะทำสำเร็จได้พุทธบริษัท
ทั้งหลายต้องช่วยฉันผลักดัน เรียก
ร้องให้มีการปฏิรูปสังฆมณฑล และ
กิจการคณะสงฆ์


ให้สำเร็จก่อนการเลือกตั้ง

อย่าปล่อยให้เลือกตั้งก่อน

ปฏิรูปเด็ดขาดไม่งั้นเสียของ!    วิธีทำงาน    

ฉันขอทบทวนแจ้งวัฒนะโมเดล
ที่เราเคยระดมความคิดเห็นกัน
จนตกผลึกแล้วกันลืม

   1. 
ต้องผลักดันให้มีคณะกรรมการ 
ปฏิรูปพระพุทธศาสนหาทางยุบ
หาทางยกเลิก มส. และ พศ. ที่
เป็นทายาทอสูรเสียก่อน

    2. 
ชี้ข้อบกพร่องของ มส. สมณศักดิ์
การแสวงหาผลประโยชน์จาก มส.
โยงเข้ากับธรรมกาย และธัมมชโย

หาแนวร่วมพวกเกลียด.! ธรรมกาย
และธัมมชโย

     3. 
ต้องตั้ง "สมัชชาคุณธรรม"
มาทำหน้าที่แทน มส. และ พศ.
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 รับลูกนายกฯ ตั้ง กก.ปฏิรูปศาสนา
ปรับโฉมวงการสงฆ์-วัดนอกรีต


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 พุทธอิสระ ยื่นหนังสือ คกก.ศาสนา
สปช.จี้ปฏิรูป คกก.มส. แก้ กม.เพิ่มบทลงโทษกาฝากศาสนา
เสนอตั้งองค์กรปกครองสงฆ์ ให้ฆราวาสเข้าร่วม
  
วันที่ 6 มีนาคม 2558  "ไพบูลย์" แถลงยุติ
 คกก.ปฏิรูปศาสนา หลังจากตั้งมาได้เพียงเดือนเศษ


ฉันขอกลับมาเรื่อง

แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช 

องค์ที่ 20  


    4. 
ฉันจะไม่ยอมให้มีการแต่งตั้ง
สมเด็จช่วเป็นสังฆราช โดย
เด็ดขาด! ไม่เช่นนั้นเราก็จะ
ปฏิรูปไม่สำเร็จ

     5. 
ต้องหาทาง โยงความสัมพันธ์
สมเด็จช่วงกับธรรมกาย และ
ธัมมชโย เกี่ยวกับ ผลประโยชน์
รถหรู หลวงพ่อสดทองคำ

    6. 
ฉันจะตั้งคุณสมบัติผู้เป็น
สมเด็จพระสังฆราชเอง !
ฉันมีของฉันอยู่ในใจแล้ว

     7. 
ฉันไปยื่นคัดค้านสมเด็จช่วง
ที่คุณปนัดดา 

อย่าลืม คุณปนัดดา
เป็นแนวร่วมของเรานะ!

ไปยื่นร้องเรียนธัมมชโยที่ดีเอสไอ 
และผู้ตรวจการแผ่นดินวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ยื่นหนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน
สอบอัยการสูงสุด ถอนฟ้องพระธัมมชโย


วันที่ 11 มกราคม 2559 พุทธอิสระยื่นหนังสือ
ค้านการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2559 ดีเอสไอ 
รวจสอบรถโบราณที่วัดปากน้ำ


   8.
ต้องประสานให้ คุณไพบูลย์
สั่งดีเอสไอได้ผู้ตรวจการฯ 
เราก็มีแนวร่วมอยู่แล้วมันง่าย.! 
ต้องให้เขาชี้มูลความผิด
ธัมมชโยก่อน แล้วมันจะโยง
ถึงสมเด็จช่วง มส. และ พศ.
     
โดยอ้างพระลิขิตสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชต้องยืน
กระต่ายขาเดียว!
      
และต้องให้คุณไพบูลย์สั่ง
ดีเอสไอชี้มูลปราชิกธัมมชโย 
และประสานให้ผู้ตรวจการฯ 
ปรับปราชิกธัมมชโย

   9. 
ฉันและประธานไพบูลย์ต้องช่วย
ฉันให้ข่าวโดยอ้างดีเอสไอ 
และผู้ตรวจการที่ชี้มูล ปรับ
ปราชิกธัมมชโยตามพระลิขิต
หรือพระวินิจฉัยสมเด็จพระ
ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

   10. 
 บีบให้ มส. / พศ. ตัดสินจับ
ธัมมชโยสึกให้ได้ถ้าไม่ทำก็ร้อง            
ม.157แล้วจึงหาทางร้อง มส.
หลอกลวงสถาบัน เสนอเลื่อน
สมณศักดิ์ธัมมชโยอาจถึง ม.112

(พระลิขิต ฉบับ > ศิษย์ธรรมยุต )วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พุทธอิสระแจ้งความ มส.
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ กรณีธัมมชโยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ไพบูลย์ ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตรวจสอบมหาเถร-สำนักพุทธฯ อุ้มธัมมชโยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 บิ๊กต๊อกแนะ DSI
 กราบ "สมเด็จช่วง" ก่อนสอบปากคำ-ส่งมอบรถวันที่ 18 มีนาคม 2559 "บิ๊กต๊อก" รับฉุนลมออกหู ทีมทนายสมเด็จช่วง
หัวหมอ ให้ส่งคำถามก่อนสอบมีที่ไหน DSI ลั่นพร้อมฟัน!วันที่ 23 มีนาคม 2559 ยื่นหนังสือตรวจสอบ
  

   ฟ้องนี้! รักษาเรทติ้ง  


วันที่ 2 เมษายน 2559 พุทธอิสระ ส่งทนายฟ้องเจ้าคุณพิพิธ
 กรณีให้สัมภาษณ์ครึ่งคนครึ่งพระ 
เรียกค่าเสียหาย 10 ล้านบาทวันที่  18 เมษายน 2559 พุทธอิสระ
ฟ้องพระเมธี-พวกประกาศ
"อุกเขปนียกรรม" หมิ่นประมาทอีกหนึ่งข้อมูลชิ้นสำคัญที่ตอกย้ำ
ว่า พ.ร.บ สงฆ์ ฉบับปฏิรูปที่เขา
ร่างขึ้นแล้วคือเชือกเส้นสุดท้าย
ที่จะนำมามัดมือมัดเท้าการคณะสงฆ์
ให้หมดหนทางสู้ในที่สุด! 

จากเหตุการที่มีการแอบอ้างชื่อใน
นามศิษย์หลวงตามหาบัวออกหนังสือ
พิเศษ 001/2559 ลงวันที่ 8 ม.ค.2558
ขอความอนุเคราะห์ให้ใช้มาตรา 44 
แก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์

ถวายคืนพระราชอำนาจให้การ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
เป็นพระราชอำนาจของพระมหา
กษัตริย์เท่านั้น

ลงนามโดย ศ.ดร.รัตนา ศิริพานิช
แต่ วัดป่าบ้านตาดกลับชี้แจงว่า
ไม่ทราบเรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้แต่อย่างใด

บันไดอีก 3 ขั้นสุดท้าย


   11. 
ต้องทำให้เกิดสูญญากาศขึ้น
ในสังฆณฑลโดยให้ มส.ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ได้

   12. 
เน้นพระลิขิตสมเด็จพระญาณ
เป็นหลัก ฉันเตรียม พ.ร.บ.สงฆ์ 
ฉบับปฏิรูปไว้แล้ว

   13. 
ท่องให้ขึ้นใจ ไม่สำเร็จไม่ยอม
ฉันประกาศยอมตายไปแล้ว
ถ้าจำเป็นต้องใช้มวลชนกดดัน
ให้ถึงที่สุดจากเอกสารแจ้งวัฒนะโมเดล
แผ่นเดียวคงไม่ทำให้พี่น้อง
ชาวพุทธเชื่อได้ว่าจะ

"เป็นความจริง"

ถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกิด

"เป็นของจริง" 

ความพยายามที่พุทธอิสระ และ
พรรคพวกในการตะเกียกตะกาย
ไต่ลงบันไดนรก ทีละขั้น..ทีละขั้น..
เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีนั้น

ดูเหมือนว่าสิ่งที่เป็นผลงาน
ที่โดดเด่นเห็นชัดๆนั่นก็คือ

    "การ ยื่นเรื่อง "   

แม้จะยื่นในต่างกรรมต่างวาระ 
เราต้องยกนิ้วให้ ในความพาก
เพียรอันสมควรแก่การถวายโล่ห์..


  " โล่ห์คนจัญ.?.ขยันยื่น "   

มอบให้พุทธอิสระ เพื่อตอบแทน
น้ำอดน้ำทนแม้ในบางครั้งบางหน
จะยื่นพลาด ยื่นผิด? 

แต่ขยันอย่างนี้..

แม้ราชสีห์ตัวน้อยทั้งหลาย
ก็ยังอยากยกขาหลังขึ้นมา..
กด LIKE ให้รัวๆๆ
เพื่อเป็นเกียรติประวัติไป..
ชั่วชีวิตของ พญาราชสีห์


แล้วทำไม..แผนการ

บันได 13 ขั้นจึงยังไม่

บรรลุเป้าหมาย ? 

      

ก็เพราะติดก้างขวางคอชิ้น
มโหฬาร คือวัดพระธรรมกาย

เขาอยากให้สงฆ์ขัดแย้งแตก
แยกจะได้กินรวบง่ายๆ วัดพระ
ธรรมกายก็ดันไปรวมสงฆ์ส่ง
เสริมให้สามัคคีรวมทีเป็นแสน
เห็นแล้วองค์แค้นลงจนแทบ
กระอักเลือด!

ฉะนั้นตราบใดที่วัดธรรมกาย
ยังอยู่ พระธัมมชโยยังอยู่ 
แผนการ Guro บันไดขาลงนรก
ทั้ง 13 ขั้น นามว่า


"แจ้งวัฒนะโมเดล"ที่พุทธอิสระบอกว่าคิดจน
ตกผลึก!จึงกลายเป็นตกผลั๊ก!
เพราะทางสำเร็จไม่ใช่แค่ริบหรี่
แต่ไม่มีทางสำเร็จได้เลย..
ต่างหาก!


วันที่ 22 เมษายน 2559 ตักบาตรพระ และสามเณรหนึ่งแสนรูป

เนื่องในวันคุ้มครองโลก


รวมสงฆ์ 323 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้ 

ถวายสังฆทานทุกเดือน


ดังนั้นเมื่อรู้ตัวว่าแผนการนี้
ใช้ไม่ได้ผลจึงหันมาใช้วิชามาร
บีบคั้นให้มหาเถรสมาคมและ
คณะสงฆ์ ลอยแพวัดพระ
ธรรมกาย ให้โดดเดี่ยว

หวังฟื้นคดีปราชิกพระธัมมชโย
ซ้ำอีกแต่วิชามาร นอกจากใช้
ไม่ได้ผลกับมหาเถรสมาคม 
และสังฆมณฑลแล้ว

ยังเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส
เกิดสังฆสามัคคีอย่างที่ไม่
เคยปรากฏ

นั่นคือพระทั้งสังฆมณฑลผนึก
กำลังร่วมกับหลวงพ่อธัมชโย
และวัดพระธรรมกายเพื่อพิทักษ์
ปกป้องพระศาสนา และคณ
สงฆ์อย่างสุดชีวิต!

วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2559 เครือข่ายภาคีคณะสงฆ์

และองค์กรภาคีพุทธบริษัทร่วมสวดมนต์ และแถลงจุดยืน

ต่อรัฐบาลที่ปล่อยให้กลุ่มบุคคลมาย่ำยีคณะสงฆ์
ดังนั้นการยื่นคดีความตั้งข้อ
กล่าวหาสมเด็จช่วง
และพระธัมมชโย
จึงเป็นการทุบกำแพงเมือง
ก่อนบุกเข้าปล้นทำลายให้
วอดวายตามแผนการที่ปูทาง
ไว้หารู้ไม่ว่า..

ยังมีปราการ..
ที่แข็งแกร่งแน่นเหนียวเกิน
กว่าศาสตราวุธ และยุทธ
ศาสตร์ใดจะมาทำลายได้ !

ก็คือจิตวิญญาณอันเปี่ยมด้วย
อุดมการณ์ของคณะสงฆ์ 
นี่คือสังฆสามัคคีที่บัดนี้ได้
หลอมรวม..จนเป็นเนื้อเดียวกัน !..ขอยืนยันอีกครั้งว่า
งานปกป้องพระศาสนานี้ 

ผมเจ้าคุณเบอร์ลิน
จะขอเอาชีวิตถวายเลยครับ !
ผมจะตั้งใจทำ และจะไม่ทำ

ให้ทุกท่านผิดหวังครับผม 

ไม่ต้องกังวลว่าผมจะหาย
ไปเฉยๆ หากแก๊งค์ชั่วไม่ตาย
ผมตายไม่ได้หรอกครับ !
กูไม่หยุด กูไม่กลัวมึง
มึงมันทำชั่วกับพระศาสนา
เกินไป จบ .!

เจ้าคุณเบอร์ลิน
19 เม.ย. 2559แล้วถ้าล้ม มส. และ พศ. เปลี่ยนระบบ

ปกครองสงฆ์จนสำเร็จ

ไอ้โม่ง อีโม่ง หรือ ใคร..?

จะได้ผลประโยชน์อันมหาศาล

จากวัดและศาสนสมบัติทั้งหมด

click > ความจริงถูกเปิดเผยแล้วที่นี่ ! < click
เรียบเรียงโดย. คนธรรมรำพัน

ขอบคุณภาพจาก Fb พระเมธีธรรมาจารย์, เจ้าคุณเบอร์ลิน, Fb ภาพดีๆ 072,เดลินิวส์,ไทยรัฐ
DMC.tv, PPTV, ช่อง 8, matichon online,โพสต์ทูเดย์,แนวหน้า,ผู้จัดการ online 


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com

--------------------------------------ปฏิรูปหรือหายนะ แจ้งวัฒนะโมเดล! ปฏิรูปหรือหายนะ แจ้งวัฒนะโมเดล! Reviewed by สารธรรม on 04:08 Rating: 5

167 ความคิดเห็น:

 1. สุดยอดเลยคร่า เข้าใจแจ่มแจ้งค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. งานนี้พร้อมถวายชีวิต เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาโยมอีกคนเจ้าค่ะ

   ลบ
  2. งานนี้พร้อมถวายชีวิต เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาโยมอีกคนเจ้าค่ะ

   ลบ
  3. ยอดเยี่ยมในการกรองข่าว เห็นทีนายอิสระกรรมกำลังตามทันแล้ว ทุกคดีผูกมัดหมด ดังที่เขาว่า"ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นคืนสนอง"

   ลบ
  4. พร้อม ลุยปกป้อง พระพุทธศาสนา

   ลบ
  5. พร้อมลุยปกป้องพระพุทธศาสนาค่ะ

   ลบ
  6. พร้อมลุยปกป้องพระพุทธศาสนาค่ะ

   ลบ
 2. ชัดแจ้งค่ะ ให้รับรู้แผนชั่วกันถ้วนหน้า

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ยอดเยี่ยมขอให้แฉเปิดหน้าไอ้โม่งอีโม่งออกมาเร็วๆนะคะบ้านเมืองและศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรือง เอาพวกขั่วออกมาเรียวหน้าเลย

   ลบ
  2. ยอดเยี่ยมขอให้แฉเปิดหน้าไอ้โม่งอีโม่งออกมาเร็วๆนะคะบ้านเมืองและศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรือง เอาพวกขั่วออกมาเรียวหน้าเลย

   ลบ
 3. ชัดแจ้งค่ะ ให้รับรู้แผนชั่วกันถ้วนหน้า

  ตอบกลับลบ
 4. มองเกมออก

  วิเคราะห์ได้ดีมาก
  ด้วยจิตคารวะ

  ตอบกลับลบ
 5. แผนชั่วถูกแฉเสียแล้วเอาไงดีละคนเขาหูตาสว่างกันเยอะแล้ว

  ตอบกลับลบ
 6. เยี่ยมมากเลยค่ะเสนอข้อมูลได้ดีมากติดตามอ่านเกาะติดทุกเรื่องราวเป็นขั้นตอนเป็นช่วงทำให้เข้าใจง่ายขอกดล้านไลค์ให้ผู้เขียนเลยขอให้แผนคนชั่วจงพังทลายไปพร้อมกับความชั่วและตัวที่สร้างความชั่ว

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2559 06:10

   ใช่ครับ แบบนี้ไม่ใช่ความคิดของชาวพุทธแท้แน่นอน..

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2559 06:11

   ใช่ครับ แบบนี้ไม่ใช่ความคิดของชาวพุทธแท้แน่นอน..

   ลบ
 7. เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก พระอันธพาลก่อกวนเมืองกลับได้รับการปกป้อง พระที่ชักชวนคนทำความดี เผยแพร่ศาสนากลับต้องคดี สังคมปัจจุบันมันกลับตาลปัตรแปลกๆครับ

  ตอบกลับลบ
 8. อ่านแล้วทำให้ทราบข้อมูลมากขึ้น ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำลายทำร้าย คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ขอให้คนพาลจงแพ้ภัยตนเอง อย่าได้รู้จักกับคำว่าทำสำเร็จ และขอให้กลุ่มคนที่คิดชั่วทำชั่วหยุดทำลายคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาได้แล้วคะ

  ตอบกลับลบ
 9. อ่านแล้วทำให้ทราบข้อมูลมากขึ้น ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำลายทำร้าย คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ขอให้คนพาลจงแพ้ภัยตนเอง อย่าได้รู้จักกับคำว่าทำสำเร็จ และขอให้กลุ่มคนที่คิดชั่วทำชั่วหยุดทำลายคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาได้แล้วคะ

  ตอบกลับลบ
 10. อ่านแล้วทำให้ทราบข้อมูลมากขึ้น ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำลายทำร้าย คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ขอให้คนพาลจงแพ้ภัยตนเอง อย่าได้รู้จักกับคำว่าทำสำเร็จ และขอให้กลุ่มคนที่คิดชั่วทำชั่วหยุดทำลายคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาได้แล้วคะ

  ตอบกลับลบ
 11. อ่านแล้วทำให้ทราบข้อมูลมากขึ้น ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำลายทำร้าย คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ขอให้คนพาลจงแพ้ภัยตนเอง อย่าได้รู้จักกับคำว่าทำสำเร็จ และขอให้กลุ่มคนที่คิดชั่วทำชั่วหยุดทำลายคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาได้แล้วคะ

  ตอบกลับลบ
 12. ชัดเจนมากค่ะ นี่หรือความคิด ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ความเห็นแก่ตัว มากเกินไป...

  ตอบกลับลบ
 13. เขาเอาจริง เราก็ต้องเอาจริงในการปกป้องพระพุทธศาสนาทุกวิถีทาง ในฐานะพุทธบริษัทสี่จะให้ใครมาล้มล้างศาสนาของพระสมณโคดมไม่ได้ เราดีให้ถึงที่สุด คนที่มาพาลใส่เราเขาจะแพ้ภัยตัวเอง

  ตอบกลับลบ
 14. อ่านแล้วทำให้ทราบข้อมูลมากขึ้น ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำลายทำร้าย คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ขอให้คนพาลจงแพ้ภัยตนเอง อย่าได้รู้จักกับคำว่าทำสำเร็จ และขอให้กลุ่มคนที่คิดชั่วทำชั่วหยุดทำลายคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาได้แล้วคะ

  ตอบกลับลบ
 15. อ่านแล้วทำให้ทราบข้อมูลมากขึ้น ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำลายทำร้าย คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ขอให้คนพาลจงแพ้ภัยตนเอง อย่าได้รู้จักกับคำว่าทำสำเร็จ และขอให้กลุ่มคนที่คิดชั่วทำชั่วหยุดทำลายคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาได้แล้วคะ

  ตอบกลับลบ
 16. เห็นภาพเลยครับ ชาวพุทธอย่าดูเบานะครับ เรื่องนี้มันชี้เป้นชี้ตายกับพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทยเลยนะ

  ตอบกลับลบ
 17. แจ่มแจ้ง ชัดเจนดีจริงๆ ค่ะ สุดยอดเลยค่ะ ท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน ชาวบ้านชาวโลกจะได้รับรู้แผนชั่วๆ กันถ้วนหน้า

  ตอบกลับลบ
 18. อ่านแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับ

  ตอบกลับลบ
 19. พวกนี้คิดร้ายกับพระพุทธศาสนา นรกยิ่งกว่านรกรออยู่

  ตอบกลับลบ
 20. พวกนี้คิดร้ายกับพระพุทธศาสนา นรกยิ่งกว่านรกรออยู่

  ตอบกลับลบ
 21. อยากให้ชาวไทยพุทธได้อ่านได้รู้เยอะๆครับ

  ตอบกลับลบ
 22. อยากให้ชาวไทยพุทธได้อ่านได้รู้เยอะๆครับ

  ตอบกลับลบ
 23. อ่านแล้วแจ้งกระจ่าง ตาสว่างทั่วแผ่นดินค่ะ

  ตอบกลับลบ
 24. เราชาวพุทธต้องสามัคคีกัน อย่าแตกกันอย่างที่พวกคนพาลต้องการ ขอกราบขอบพระคุณและขอกราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าคุณเบอลินด้วยครับ

  ตอบกลับลบ
 25. ไม่อยากจะเชื่อคิดได้ไง

  ตอบกลับลบ
 26. ไม่อยากจะเชื่อคิดได้ไง

  ตอบกลับลบ
 27. กระจ่างชัดใสได้ใจความครับพวกนี้เตรียมลงนรกได้เลยไม่มีรอดสักคน

  ตอบกลับลบ
 28. กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าค่ะ

  ตอบกลับลบ
 29. ข้อมูลเหล่านี้ ชาวพุทธควรศึกษาและใคร่ครวญจริงๆ ครับ เหตุการณ์บ้านเมืองของเราเกิดความวุ่นวาย ที่เห็นได้ชัด เกิดจากคนไม่กี่คน ส่วนคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ ก็เห็นได้ชัดอีกเช่นกันว่า ขณะนี้ ท่านรวมกำลังกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนา ต้องบอกว่า ชาวพุทธอย่าหูเบานะครับ ต้องพิจารณาเรื่องราวให้ดี ก่อนจะเชื่ออะไร พระพุทธเจ้าให้หลักไว้ว่า เรื่องอะไร ที่ทำให้ร้อนทั้งเรา และร้อนทั้งผู้อื่นนั้น แสดงว่าเรื่องนี้ เป็นสิ่งไม่ควรทำครับ

  ตอบกลับลบ
 30. กราบถวายความเคารพเจ้าคุณเบอร์ลินอย่างสูง

  ตอบกลับลบ
 31. พุทธบริษัทเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบกลับลบ
 32. เราขาวพุทธตอ้งมารว่มมือปราบคนพาลไห้สิ้นซากพระพุทธศาสนาจะได้คู่บ้านคู่เมืองสืบต่อไป กราบถวายกำลังใจให้ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินด้วยความเคารพอย่างสูง

  ตอบกลับลบ
 33. ขอให้บุญกุศล ปกป้องผู้มีธรรม ธรรมะ ต้องชนะอธรรม..ขอให้พุทธศาสนาอยู่รอดปลอดภัย..สาธุ..

  ตอบกลับลบ
 34. แจ่มแจ้งชัดเจนค่ะ

  ตอบกลับลบ
 35. ความลับไม่มีในโลก
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  อนุโมทนาบุญ ชัดเจน แจ่มแจ้ง

  ตอบกลับลบ
 36. เป็นข้อมูลดีมากๆคนไทยพุทธน่าจะมีโอกาศได้อ่านนะครับ

  ตอบกลับลบ
 37. ในยุคคนเสื่อมจากศีลจากธรรม พุทธศาสนาที่ปู่ย่าตาทวดรักษาสืบทอดมาด้วยชีวิตให้ลูกหลานจึงถูกยำ่ยี ท่านลืมไปแล้วหรือตอนตายมีแต่บุญบาปที่ตามไปด้วย

  ตอบกลับลบ
 38. ในยุคคนเสื่อมจากศีลจากธรรม พุทธศาสนาที่ปู่ย่าตาทวดรักษาสืบทอดมาด้วยชีวิตให้ลูกหลานจึงถูกยำ่ยี ท่านลืมไปแล้วหรือตอนตายมีแต่บุญบาปที่ตามไปด้วย

  ตอบกลับลบ
 39. ความลับกำลังไกล้จะเปิดแล้ว ตาคงสว่างกันเยอะครับ

  ตอบกลับลบ
 40. ความลับกำลังไกล้จะเปิดแล้ว ตาคงสว่างกันเยอะครับ

  ตอบกลับลบ
 41. เนื้อหาค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว ขอแชร์นะครับ

  ตอบกลับลบ
 42. แจ่มแจ้งค่ะรับรู้แผนชั่วกันทั่วหน้า
  เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เกิดสังฆสามัคคีอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

  ตอบกลับลบ
 43. ขอบคุณสำหรับความเพียรรวบรวมภาพเหตุการณ์ต่างๆที่สอดคล้องกับ "โมเดล" มายืนยันว่า เขาเอาจริงกับการเดินลงบันได 13 ขั้นสู่นรก ซึ่งมีผลกระทบต่อชาวพุทธทั้งประเทศ เราชาวพุทธก็ต้องเอาจริงกับการป้องกัน แก้ไขในทุกวิถีทางเช่นกันค่ะ

  ตอบกลับลบ
 44. พระผู้บรสุทธิ์ถูกย่ำยี่จากพระเทียม เป็นคนแต่อยากปกครองสงฆ์ ยุคนี้คนบาปหนาจะครองเมืองหรือ ผู้ปกครองที่ดีๆไปใหนหมดนะ อยากอัญเชิญพระเจ้าตากสินมากู้ชาติอีกครั้งจังครับ

  ตอบกลับลบ
 45. นายอิสระ เลิกทำชั่วซักทีเถอะ

  ตอบกลับลบ
 46. ข้อมูลชัดเจนแจ่มแจ้ง กระจ่างเลยรู้ถึงเป้าหมายที่ เป็นข่าววุ่นๆ อยุ่ทุกวันเพราะ มันเล่นละครตบตา

  ตอบกลับลบ
 47. แจ่มแจ้งจริงหนอ..อยากให้คนทั้งประเทศเปิดใจรับข้อมูลนี้จริงเลยครับ

  ตอบกลับลบ
 48. อ่านแล้วทำให้ทราบข้อมูลมากขึ้น ขอให้คนพาลที่จะทำลายคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา จงแพ้ภัยตนเอง และขอให้กลุ่มคนที่คิดชั่วทำชั่วหยุดทำลายคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบกลับลบ
 49. แจ่ม "แจ้งวัฒนะ" ความจริง ก็คือ ความจริง ความลับทั้งหลาย ย่อมไม่มีในโลกฯ สำหรับผู้รู้แจ้ง สัจธรรม จริงแท้แน่นอนเสมอ "กฎแห่งกรรม" ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หว่านพืชเช่นใด ก็ได้ผลเช่นนั้น เหตุและผล คือ คำตอบฯ

  ตอบกลับลบ
 50. สาธุ แจ่มแจ้งมากเลย

  ตอบกลับลบ
 51. เมื่อความดีถูกเปิดเผย และความชั่วถูกเปิดโปง ข่าวว่าร้ายวัด กล่าวหาพระ โจมตีพระพุทธศาสนา ข่าวเหล่านี้ไม่สามารถทำลายความศรัทธามหาชน ผู้มีบุญ ผู้มีบุญได้เลย ไม่เคยเชื่อร้าย ยังแห่มุ่งแสวงบุญที่วัดพระธรรมกายหลายแสนคน มหาชนพาปลื้ม ได้บุญไปมากมายมหาศาลครับ

  ตอบกลับลบ
 52. สาูธุ สาธุ สาธุ....กะลาหงายแล้ว ความสว่างมาสู่ปัญญา ข้อมูลนี้จะทำให้สัมมาทิฎฐิเกิดขึ้นในใจทุกคน

  ตอบกลับลบ
 53. ผืนเวิ้งฟ้า นั้นยิ่งใหญ่ มหาศาล
  เหล่าคนพาล เฝ้าปกปิด ให้มิดหาย
  แต่ความจริง ฟ้ายิ่งใหญ่ ย่อมไม่ตาย
  ใครปองร้าย ปิดผืนฟ้า ย่อมแพ้ตน

  มาบัดนี้ ความจริงฟ้า ประจักษ์ชัด
  ใครที่ขัด แจ้งข้อหา ให้สับสน
  ทั้งใส่ร้าย ยัดคดี ที่อึงอล
  สุดท้ายคน ทั่วโลกล้วน เอือมระอา

  ตอบกลับลบ
 54. สาูธุ สาธุ สาธุ....กะลาหงายแล้ว ความสว่างมาสู่ปัญญา ข้อมูลนี้จะทำให้สัมมาทิฎฐิเกิดขึ้นในใจทุกคน

  ตอบกลับลบ
 55. ปลื้มท่านเจ้าคุณมากๆเจ้าค่ะ ยึดเอาความดีเป็นที่ตั้ง ไม่เกรงกลัวต่อภัยมืดใดใด

  ตอบกลับลบ
 56. เชื่อสิเดี๋ยวคนเหล่านั้นก็ต้องบอกว่าไม่จิ้งไม่จิง!! พวกมันนึกเอาเอง ... สงฆ์ทั้งแผ่นดินเขามาร่วมทำความฝันให้คนอยากทำบุญได้ทำสมใจนึกแล้วที่วัดพระธรรมกายกว่าแสนรูป!!!!!! สาธุๆ

  ตอบกลับลบ
 57. พระต้องเป็นที่พึ่งทางใจให้กับสาธุชน สอนแต่เรื่องราวดีๆ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะ

  ตอบกลับลบ
 58. ขบวนการมารศาสนา หาเรื่องไปอบายเองแท้ๆ ยิ่งเป็นพระยิ่งบาปหลายเท่า ก็ทราบๆกันอยู่ว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากมากๆๆๆๆๆ กรรมใดใครก่อ รับผลกรรมนั้นไป

  ตอบกลับลบ
 59. ขบวนการมารศาสนา หาเรื่องไปอบายเองแท้ๆ ยิ่งเป็นพระยิ่งบาปหลายเท่า ก็ทราบๆกันอยู่ว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากมากๆๆๆๆๆ กรรมใดใครก่อ รับผลกรรมนั้นไป

  ตอบกลับลบ
 60. พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียยว (หลวงพ่อธัมมชโย)

  ตอบกลับลบ
 61. พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียยว (หลวงพ่อธัมมชโย)

  ตอบกลับลบ
 62. ไม่น่าเลย อดอยากรึก็ไม่ใช่ พยายาม กะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ พยายามมาก บาปหนักมาก

  ตอบกลับลบ
 63. ห่วงแต่คนที่หลงเชื่อขบวนการนี้ ที่พลอยทำผิดติดร่างแหลงนรก ทั้งๆ ที่มีจิตใจอันดีงาม รักและห่วงใยพระพุทธศาสนาด้วยความสุจริตใจ เพียงแต่คิดไม่ถึงว่าจะมีกลุ่มบุคคลถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นขบวนการ โดยมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะทำลายคณะสงฆ์ทั้งระบบอย่างนี้ อยากให้พวกเขาได้รู้ความจริงโดยเร็ว และทำความเข้าใจเสียใหม่ จะเกิดความปลอดภัยทั้งแก่ตัวเขาเองและพระพุทธศาสนาทั่วสังฆมณฑล สาธุ

  ตอบกลับลบ
 64. สำหรับพวกเราที่รักพระะพุทธศาสนาเข้าใจแต่บางพวกที่มืดบอดเขาก็ไม่เชื่อและขอกราบขอบพระคุณในความกระจ่างในความชั่วของคนแค่รวบสมบัติของวัดกล้าทำลายศาสนาประจำชาติของบรรพบุรุษที่รักษามาหลายยุคหลายสมัยกลับมาถูกทำลายเพราะคนชั่วๆไม่กี่คน

  ตอบกลับลบ
 65. สำหรับพวกเราที่รักพระะพุทธศาสนาเข้าใจแต่บางพวกที่มืดบอดเขาก็ไม่เชื่อและขอกราบขอบพระคุณในความกระจ่างในความชั่วของคนแค่รวบสมบัติของวัดกล้าทำลายศาสนาประจำชาติของบรรพบุรุษที่รักษามาหลายยุคหลายสมัยกลับมาถูกทำลายเพราะคนชั่วๆไม่กี่คน

  ตอบกลับลบ
 66. สาธุๆ ขอกราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินด้วยความเคารพอย่างสูงน่ะครับ ✨🙇🏻✨

  ตอบกลับลบ
 67. ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ แจ่มแจ้ง แดงแจ๋เลยครับ.
  กิเลสมารนี้มันช่างร้ายกาจจริงๆ แม้แต่เป็นพระสงฆ์ระดับเถระผู้ใหญ่ขนาดนี้ยังมีความคิดชั่วๆและทำชั่วๆอย่างนี้ได้ โดยไม่กลัวบาปกลัวกรรม ถึงขนาดวางแผนทำสังฆเพสเลย..กรรมหนักจริงๆ...

  ตอบกลับลบ
 68. เหมือนตามที่เราได้ชมในละคร หรือภาพยนตร์เลยน่ะครับว่า เมื่อแผนการใหญ่ของเหล่าร้าย ถูกเปิดโปงออกมา มันคือสัญญาณบ่งบอกว่า กำลังจะถึงฉากสุดท้าย ของบทละคร แล้วล่ะครับ

  ตอบกลับลบ
 69. ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ แจ่มแจ้ง แดงแจ๋เลยครับ.
  กิเลสมารนี้มันช่างร้ายกาจจริงๆ แม้แต่เป็นพระสงฆ์ระดับเถระผู้ใหญ่ขนาดนี้ยังมีความคิดชั่วๆและทำชั่วๆอย่างนี้ได้ โดยไม่กลัวบาปกลัวกรรม ถึงขนาดวางแผนทำสังฆเพสเลย..กรรมหนักจริงๆ...

  ตอบกลับลบ
 70. สาธุ ขอเคียงข้างท่านเจ้าคุณ ด้วยครับ ชาวพุทธต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน...

  ตอบกลับลบ
 71. แผนนี้ชั่วร้ายมาก รัฐบาลชุดนี้ก็เลว ต้องการฮุบสมบัติของการคณะสงฆ์ ปล่อยให้อยู่อย่างนี้ บ้านเมืองต้องตกต่ำแน่นอน ขอบารมีพระรัตนตรัยคุ้มภัย ขอให้ผู้ไม่หวังดีกับพระศาสนาจงวิบัติตามกรรมโดยเร็ว

  ตอบกลับลบ
 72. แผนนี้ชั่วร้ายมาก รัฐบาลชุดนี้ก็เลว ต้องการฮุบสมบัติของการคณะสงฆ์ ปล่อยให้อยู่อย่างนี้ บ้านเมืองต้องตกต่ำแน่นอน ขอบารมีพระรัตนตรัยคุ้มภัย ขอให้ผู้ไม่หวังดีกับพระศาสนาจงวิบัติตามกรรมโดยเร็ว

  ตอบกลับลบ
 73. รอแค่ตอนจบของเรื่องนี้ ว่าจะจบแบบไหน
  เพราะ วัดพระธรรมกาย ตักบาตร พระ แสนรูป แล้ว
  ฝั่งนั้นจะเหลืออะไร เพราะ พระสงฆ์ท่านสามัคคีกัน ด้วย

  ตอบกลับลบ
 74. ขอให้เวรกรรมที่ก่อจงตามสนองผู้กระทำในเร็ววัน

  ตอบกลับลบ
 75. หายนะชัดๆถ้านำโดยพุทธอิสระ

  ตอบกลับลบ
 76. จาก Top secret กลายเป็น Top Topic และTop of town คือมันชัดเจนมากอยากให้ทุกคนทั่วประเทศรู้โดยเฉพาะชาวพุทธ คนไทยทุกคนควรรู้!!!

  ตอบกลับลบ

 77. ขอกราบถวายกำลังใจ ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินที่ออกมาชี้แจง ข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจนกระจ่างแจ้ง ให้สังคมรับทราบความจริง ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะ ขอพระพุทธศาสนา พ้นภัยคนพาลแพ้ภัยตัวเองด้วยเทอญ

  ตอบกลับลบ

 78. ขอกราบถวายกำลังใจ ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินที่ออกมาชี้แจง ข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจนกระจ่างแจ้ง ให้สังคมรับทราบความจริง ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะ ขอพระพุทธศาสนา พ้นภัยคนพาลแพ้ภัยตัวเองด้วยเทอญ

  ตอบกลับลบ
 79. สุดยอดเลย ข้อมูลสุดๆๆมันเป็นอย่างนี้นี่เอง

  ตอบกลับลบ
 80. ท่านเจ้าคุณให้ข้อมูลชัดแจ้งมากครับ ขอให้ภัยพาลพระศาสนาจงมลายหายสูญโดยเร็วพลันเทอญ

  ตอบกลับลบ
 81. แจ่มแจ้งค่ะ พุทธสามัคคีรวมพลังต้านหมู่มาร
  กราบถวายกำลังใจคณะพระภิกษุสงฆ์ที่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะ

  ตอบกลับลบ
 82. ข้อมูลชัดเจนมาก ช่วยให้สาธุชนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจมากขึ้น จะได้ช่วยกันดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ไทยคู่โลกไปตลอดค่ะ

  ตอบกลับลบ
 83. เราต้องสู้ อย่าให้คนพาลสันดานหยาบทำลายพระพุทธศาสนาในปท.ไทย

  ตอบกลับลบ
 84. เราต้องสู้ อย่าให้คนพาลสันดานหยาบทำลายพระพุทธศาสนาในปท.ไทย

  ตอบกลับลบ
 85. คลุมเครือมานานกับแผนชั่วๆ ผนึกกำลังสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลแล้วต้องผนึกกำลังชาวพุทธที่รักพระพุทธศาสนาช่วยกันกระชากหน้ากากมันตีแผ่ความจริงปกป้องพระพุทธศาสนากันค่ะ

  ตอบกลับลบ
 86. คลุมเครือมานานกับแผนชั่วๆ ผนึกกำลังสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลแล้วต้องผนึกกำลังชาวพุทธที่รักพระพุทธศาสนาช่วยกันกระชากหน้ากากมันตีแผ่ความจริงปกป้องพระพุทธศาสนากันค่ะ

  ตอบกลับลบ
 87. พระท่านผนึกกำลังกัน ญาติโยมชาวพุทธที่รักพระพุทธศาสนาจับมือกันร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ กระชากหน้ากากไอ้อีตัวร้ายตัวบ่อนทำลายให้ได้

  ตอบกลับลบ
 88. พระท่านผนึกกำลังกัน ญาติโยมชาวพุทธที่รักพระพุทธศาสนาจับมือกันร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ กระชากหน้ากากไอ้อีตัวร้ายตัวบ่อนทำลายให้ได้

  ตอบกลับลบ
 89. กราบอนุโมทนาบุญ กับข้อความที่ชัดเจน
  และเข้าใจง่ายมากๆค่ะ ขออำนาจบริหาร
  ให้ทุกอย่างกระจ่างเร็วค่ะ บ้านเมืองจะได้อยู่เย็น
  เป็นสุขร่มเย็นเสียทีค่ะ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

  ตอบกลับลบ
 90. กราบอนุโมทนาบุญ กับข้อความที่ชัดเจน
  และเข้าใจง่ายมากๆค่ะ ขออำนาจบริหาร
  ให้ทุกอย่างกระจ่างเร็วค่ะ บ้านเมืองจะได้อยู่เย็น
  เป็นสุขร่มเย็นเสียทีค่ะ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

  ตอบกลับลบ
 91. จะไม่ยอมให้มันมีผืนแผ่นดินอยู่

  ตอบกลับลบ
 92. จะไม่ยอมให้มันมีผืนแผ่นดินอยู่

  ตอบกลับลบ
 93. ชาวบ้านจะได้ตาสว่างเสียที. พระพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่ง. และจะเป็นศาสนาสากลที่ทุกคนจะมาเรียนรู้ได้คะ

  ตอบกลับลบ
 94. อำนาจถ้ามีแล้วจะไม่ตายหรือไงทำสิ่งน่าละอายเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอะไรดี?

  ตอบกลับลบ
 95. อำนาจถ้ามีแล้วจะไม่ตายหรือไงทำสิ่งน่าละอายเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอะไรดี?

  ตอบกลับลบ
 96. ข้อเท็จจริงนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ความเลวของพุทะอิสสระ และคนบ่งการที่อยู่เบื้องหลังด้วยค่ะ

  ตอบกลับลบ
 97. 555555เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนค้าา

  ตอบกลับลบ
 98. ตื่นเลยสิครัชงานนี้ ไอ้อีโม่ง มันคือใครกัน! กระชากหน้ากากมันออกมา!

  ตอบกลับลบ
 99. สุดยอดเลยค่ะข้อมูลนี้ ชาวบ้านจะได้ตาสว่างเสียทีว่าพระพุทธอิสระร้ายกาจแค่ไหน

  ตอบกลับลบ
 100. สุดยอดเลยค่ะข้อมูลนี้ ชาวบ้านจะได้ตาสว่างเสียทีว่าพระพุทธอิสระร้ายกาจแค่ไหน

  ตอบกลับลบ
 101. เอาให้ชัดกันไปเลยค่ะ อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

  ตอบกลับลบ
 102. ขอบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงปกป้องคุ้มครอง สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย ให้อยู่คู่ประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน ขอให้พวกมารศาสนาที่คิดร้ายทำลาย การปกครองคณะสงฆ์ จงพ่ายแพ้แก่ภัยตัวเองโดยเร็วพลัน เทอญ

  ตอบกลับลบ
 103. ขอบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงปกป้องคุ้มครอง สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย ให้อยู่คู่ประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน ขอให้พวกมารศาสนาที่คิดร้ายทำลาย การปกครองคณะสงฆ์ จงพ่ายแพ้แก่ภัยตัวเองโดยเร็วพลัน เทอญ

  ตอบกลับลบ
 104. โครตชั่วเลวทราม แผนการอันอัปยศ สมควรที่จะต้องตกนรก พวกมึงเลวมาก

  ตอบกลับลบ
 105. สุดยอดครับ ขอเป็นกำลังใจ และอยู่เคียงข้าง ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินครับ

  ตอบกลับลบ
 106. สุดยอดครับ ขอเป็นกำลังใจ และอยู่เคียงข้าง ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินครับ

  ตอบกลับลบ
 107. ความลับเริ่มจะไม่มีในโลก

  ตอบกลับลบ
 108. ขอบคุณมากค่ะที่เอาความจริงมาเปิดเผย จะขออยู่ปกป้องพระศาสนาอีกคนค่ะ

  ตอบกลับลบ
 109. เยี่ยมที่สุดค่ะ ในเมื่อกล้าชั่วถึงที่สุด เวลาแฉเรื่องก็ประจานตัวเองได้ถึงที่สุดเหมือนกัน

  ตอบกลับลบ
 110. เยี่ยมที่สุดค่ะ ในเมื่อกล้าชั่วถึงที่สุด เวลาแฉเรื่องก็ประจานตัวเองได้ถึงที่สุดเหมือนกัน

  ตอบกลับลบ
 111. แจ่มชัดครับ ขอเป็นกำลังใจช่วยทีมปกป้องพระศาสนา เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทยสืบไปครับ สาธุครับ

  ตอบกลับลบ
 112. ยอมไม่ได้หรอกค่ะ ต้องสู้กันจนถึงที่สุด ชาวพุทธต้องรู้ข่าวนี้ให้มากที่สุด ช่วยกันแชร์และเผยแพร่มากๆค่ะ

  ตอบกลับลบ
 113. ขอสนับสนุนคณะสงฆ์ต่อสู้กับมารศาสนาผู้ชอบว่าร้ายแต่คนดีไม่แลดูตนเองเลย

  ตอบกลับลบ
 114. สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

  ตอบกลับลบ
 115. สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

  ตอบกลับลบ
 116. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการบอกว่า หลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบกลับลบ
 117. การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญมากชาวพุทธต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

  ตอบกลับลบ
 118. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาคะ. เราไม่ไปไหน เอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์เจ้าค่า

  ตอบกลับลบ
 119. #ข้อมูลเฉียบขาดชัดเจน

  ตอบกลับลบ
 120. #ข้อมูลเฉียบขาดชัดเจน

  ตอบกลับลบ
 121. คนทำเลวมากโลกเลยร้อนไปตามกัน

  ตอบกลับลบ
 122. คนทำเลวมากโลกเลยร้อนไปตามกัน

  ตอบกลับลบ
 123. เตรียมพร้อมงานนี้ถ้าพวกเราไม่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ การสูญสลายของศาสนาพุทธในประเทศไทยจะมาถึงในเร็ววัน

  ตอบกลับลบ
 124. เตรียมพร้อมงานนี้ถ้าพวกเราไม่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ การสูญสลายของศาสนาพุทธในประเทศไทยจะมาถึงในเร็ววัน

  ตอบกลับลบ
 125. สู้ๆครับ ความจริงต้องชนะเสมอ

  ตอบกลับลบ
 126. ไม่หนี ไม่กลัว ไม่หยุด ทำดีต่อไป เรื่องพุทธศาสนาเรากล้าตายที่ให้ใครมาทำหลายพุทธศาสนา

  ตอบกลับลบ
 127. ไม่หนี ไม่กลัว ไม่หยุด ทำดีต่อไป เรื่องพุทธศาสนาเรากล้าตายที่ให้ใครมาทำหลายพุทธศาสนา

  ตอบกลับลบ
 128. เหมือนหงายของที่คว่ำ..เปิดของที่ปิด..จุดระทีปในที่มืด..บอกทางแก่คนหลวงทาง..เลยครับ

  ตอบกลับลบ
 129. ไม่มีอะไรมากค่ะ คุณพุทธอิสระ แค่ชาวพุทธแท้จะร่วมมือกันปกป้องพระศาสนาด้วยชีวิตเป็นเดิมพันเท่านั้นเอง คนดีชินกับการทำดี เช่นเดียวกับบางคนที่ชินกับการทำชั่ว เหมือนที่พระเทวทัตเคยหลงทำ ท่านเองก็ประมาณนี้

  ตอบกลับลบ
 130. สุดท้ายคนทำความชั่วก็จะแพ้ภัยไปเอง
  ด้วยบาปกรรมที่ทำไว้มันจะตามสนองคนทำความชั่วไปในภพเบื้องหน้าด้วย
  น่าสงสาร ทำด้วยปัญญามื้ดบอดแท้ๆ

  ตอบกลับลบ
 131. สู้ๆๆ พุทธศาสนาต้องคู่ปรัดทศ ขอบคุณคนทำคลิป

  ตอบกลับลบ
 132. สู้ๆๆพระพุทธศาสนาต้องอยู่คู่ประเทศไทย

  ตอบกลับลบ
 133. สาธุๆๆคะกราบอนุโมทนาบุญคะ
  กับข้อมูล แจ่มแจ้ง เจอะลึก ตัวละคร แต่ละคนใกล้เผยความจริงแล้ว
  ใครคือไอ้โม้งจะติดตามต่อไปคะ

  ตอบกลับลบ
 134. สาธุๆๆคะกราบอนุโมทนาบุญคะ
  กับข้อมูล แจ่มแจ้ง เจอะลึก ตัวละคร แต่ละคนใกล้เผยความจริงแล้ว
  ใครคือไอ้โม้งจะติดตามต่อไปคะ

  ตอบกลับลบ
 135. กราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าคุณเบอลินเจ้าค่ะ ชัดเจน

  ตอบกลับลบ
 136. ข้อมูลแจ่มแจ้ง สุดยอดมากๆเลย..

  ตอบกลับลบ
 137. เหตุการณ์ทุกเรื่องราวที่ผ่านมา กระจ่างชัดครับ
  กฏแห่งกรรม ไม่เคยลืมผู้กระทำ
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  ตอบกลับลบ
 138. หลวงพ่อ ... ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ... เพื่อพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย เราเชื่อมันหลวงพ่อ ... บริสุทธิ์ !!

  ตอบกลับลบ
 139. หลวงพ่อ ... ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ... เพื่อพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย เราเชื่อมันหลวงพ่อ ... บริสุทธิ์ !!

  ตอบกลับลบ
 140. การกระทำเป็นตามนี่จริงๆครับ เจ้าคุณ ทำไมพวกเค้าถึงได้มืดบอดจริงๆน่ะ อะไรบังปัญญาได้สนิทขนาดนี้น่ะ น่าสงสารจริงๆ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

  ตอบกลับลบ
 141. ขอบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ช่วยปกป้องหลวงพ่อ และชาวพุทธแท้ทั่วโลกให้พ้นจากคนภัยคนพาลทั้งปวงเถอะ

  ตอบกลับลบ
 142. ขอบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ช่วยปกป้องหลวงพ่อ และชาวพุทธแท้ทั่วโลกให้พ้นจากคนภัยคนพาลทั้งปวงเถอะ

  ตอบกลับลบ
 143. ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ

  ตอบกลับลบ
 144. อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวน

  ตอบกลับลบ
 145. อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวน

  ตอบกลับลบ
 146. สุดยอดตรงประเด่นแท้แน่นอน

  ตอบกลับลบ
 147. ชัดเจนและมีคุณค่าต่อเรา เหล่าพุทธศาสนิกชนคนเดินดินมากค่ะ ขอกราบคารวะด้วยใจบริสุทธิ์ ใจรอนๆ อยากให้เปิดโปงไอ้แอบอีแอบ ผู้จ้วงแทงพระพุทธศาสนาจริงๆ เลยค่ะ กรรมหนักพอที่ธรณีจะสูบได้ไหมคะ

  ตอบกลับลบ
 148. ขอพระพุทธศาสนา จงเจริญรุ่งเรือง

  ตอบกลับลบ
 149. พระพุทธศาสนาจงเจริญ

  ตอบกลับลบ
 150. ยุทธศาสตร์ - ต้องโค่นล้มอีกฝ่ายท้้งเรื่องการเมือง และการศาสนา
  ยุทธวิธี - เล่นเรื่องวัดพระธรรมกายเพื่อให้โดนรุมกินโต๊ะ 4 รุม 1 จากฝ่ายเหลือง ฝ่ายแดง(ที่เกลียดวัดนี้)เช่นพระพยอม เจ้าคุณพิพิธฯ มวลชนที่เกลียด ฝ่ายคนไทยกลางๆ และฝ่ายไทยเฉย , เพื่อผลลัพธ์ ให้ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามแตกคอกันเอง ลดกำลัง หลักเสนาธิการเค้าเรียกแผนตีให้แตกเป็นเสี่ยงๆ

  ตอบกลับลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.