ประมวลภาพ! วันรำลึกครบรอบ 3 ปี อุปเสณมหาเถรานุสรณ์ โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน


เกียรติคุณแห่งความดี 

ประดับไว้ในโลการำลึกครบรอบ 3 ปี 

แห่งการมรณภาพสมเด็จเกี่ยว 

พระมหาเถระผู้มีพระคุณ

ต่อวงการพระพุทธศาสนาโลกวันนี้ที่ 10 สิงหาคม 2559 
ที่วัดสระเกศ ภูเขาทอง
คณะศิษยานุศิษย์สำนักวัดสระเกศ 
และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

   นำโดย   

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กทม. 
เจ้าคณะภาค 10
ประธานสำนักงานกำกับดูแล
พระธรรมทูตไปต่างประเทศ 
และกรรมการมหาเถรสมาคม
พร้อมเหล่าศิษย์สำนักภูเขาทอง 

   อาทิ   

ดร.วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.วิลาศ อรุณศรี (กลาง)
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส 
ผู้ว่า ศตง. (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน)

คุณพนม ศรศิลป์ (ขวา)
ผอ. สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ 
นพ.รัศมี และคุณหญิงสมปอง วรรณิสสร (ซ้าย)

ได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม 
และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวาย 
แด่หลวงพ่อเจ้าประคุณ 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(เกี่ยว อุปเสโณ)
แห่งวัดสระเกศ ภูเขาทอง
เนื่องในวาระครบรอบ 3 ปี
แห่งการมรณภาพ

โดยมี หลวงพ่อเจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง) 
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.
ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กุศลสำคัญตามเจตนารมณ์ 
สมเด็จเกี่ยว ในวันนี้นอกจากจะมี
พิธีกรรมทางสงฆ์ และกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา

ตามปณิธานของหลวงพ่อ
สมเด็จเกี่ยวแล้ว คณะศิษย์ฯ 
ยังได้ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณ-
ประโยชน์ที่สำคัญ ต่อบ้านเมือง 
ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ
สมเด็จเกี่ยวเพิ่มขึ้นอีก 2 รายการคือ


   1.  

ได้บริจาค รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่


ให้แก่ทางราชการคือเหล่ากาชาด 
จ.ปัตตานี โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี 
เพื่อใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 คัน

   2.  

ได้จัดสร้างอาคารตึกผู้ผู้ป่วย 


ชื่ออาคารอนุสรณ์สมเด็จเกี่ยว 
งบประมาณ 42 ล้านบาทบริจาค
ให้แก่ รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
อันเป็นมาตุภูมิของหลวงพ่อท่าน 
หนึ่งอาคารกำลังดำเนินการก่อสร้าง


  ทั้งหมดนี้  

  คือสรุปกิจกรรมบำเพ็ญกุศล  


เพื่ออุทิศส่วนกุศลเนื่องในวาระ
ครบรอบ 3 ปี แห่งการมรณภาพ 
ของหลวงพ่อสมเด็จเกี่ยว 
ที่วัดสระเกศ กทม

ในนามคณะสงฆ์ และคณะศิษย์ 
วัดสระเกศ ขออนุโมทนาขอบคุณ 
ขอบใจ แด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการจัดงาน และเดินทางมาร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ปีหน้าครบรอบ 4 ปี 
ในวันนี้เจอกันใหม่นะครับ 
เชิญร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้
ด้วยกันทุกท่านนะครับ

  ประมวลภาพ  

  การบริจาครถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  

" ช่วยชีวิตคน เท่ากับสร้างเจดีย์ 7 ชั้น "
ในวันนี้ 10 ส.ค. 2559 เวลา 19.00 น. (ไทย)
ได้มีพิธีบริจาค รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 
เพื่อมอบให้แก่ทางราชการ เหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี 
และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศล  

 เนื่องในวาระครบรอบ ๓ ปี 

  อุปเสณมหาเถรานุสรณ์  


โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
Berlin,den 10.08.2016

ขอบคุณภาพประกอบ
Fb สนง.ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วัดสระเกศ


เพราะความลับไม่มีในอากาศ

ประมวลภาพ! วันรำลึกครบรอบ 3 ปี อุปเสณมหาเถรานุสรณ์ โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน ประมวลภาพ! วันรำลึกครบรอบ 3 ปี อุปเสณมหาเถรานุสรณ์ โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน Reviewed by สารธรรม on 02:19 Rating: 5

46 ความคิดเห็น:

 1. ผู้ตายไปกับความดีไม่มีอะไรให้ต้องหวาดกลัว เมื่อระลึกถึงผลแห่งความดีงามย่อมปลื้มใจ

  ตอบลบ
 2. กราบน้อมถวายกำลังใจค่ะ

  ตอบลบ
 3. กราบน้อมถวายกำลังใจค่ะ

  ตอบลบ
 4. ความดี คู่กับคนดี

  ตอบลบ
 5. วันไหนๆก้สามารถทำความดีได้ อย่ารอวันนั้นวันนี้เดี่ยวจะตา..เสียก่อนจะได้ทำ

  ตอบลบ
 6. กราบถวายกำลังใจเจ้าค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 7. กราบถวายกำลังใจเจ้าค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 8. กราบถวายกำลังใจแด่ท่านพระคุณสมเด็จคะ

  ตอบลบ
 9. กราบนมัสการ และกราบถวายกำลังใจ

  ตอบลบ
 10. กราบถวายกำลังใจ และขอกราบอนุโมทนาบุญเจ้าคะ สาธุ

  ตอบลบ
 11. กราบนมัสการ ถวายกำลังใจ และอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ ดีจริงคนจดจำและรำลึก สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 12. กราบถวายกำลังใจค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 13. กราบถวายกำลังใจเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 14. กราบน้อมระลึกถึงพระคุณความดีของสมเด็จเกี่ยวด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 15. น้อมกราบถวายกำลังใจด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ กราบสาธุๆๆ

  ตอบลบ
 16. กราบ กราบ กราบ ครับผม

  ตอบลบ
 17. กราบ กราบ กราบ ครับผม

  ตอบลบ
 18. กราบระลึกถึงคุณความดี..ตลอดไปครับ

  ตอบลบ
 19. กราบอนุโมทนาด้วยขอรับกระผม

  ตอบลบ
 20. ความกตัญญู กตเวทีประกาศคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีมีคุณธรรม ขอกราบอนุโมทนาท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำด้วยค่ะ

  ตอบลบ

 21. กราบถวายกำลังใจค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 22. สนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชครับ

  ตอบลบ
 23. มารกำลังหัวเราะเยาะพวกทำลายพุทธ ตายแล้วเจอกัน

  ตอบลบ
 24. มารกำลังหัวเราะเยาะพวกทำลายพุทธ ตายแล้วเจอกัน

  ตอบลบ
 25. ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาดีแล้วนี้....กราบอุทิศถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 26. "ความดีงาม บุญกุศล และบุญบารมี เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าที่สุด เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม ที่ได้จารึกไว้และฝากในโลกา อันนำความปลื้มปีติใจ และความสุข มาให้ตลอดกาลนาน แม้ละจากอัตตภาพไปแล้ว บุญกุศลยังส่งผลดีตลอด คุณงามความดี ก็ยังปรากฏอยู่ เป็นต้นบุญต้นแบบให้อนุชนรุ่นหลังถือปฏิบัติกันต่อไปฯ

  “พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
  โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
  นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
  สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
  ประพันธ์โดย : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กฤษณาสอนน้องคำฉันท์)

  ตอบลบ
 27. นึกถึงช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่ระหว่างเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ท่านมีโอกาสที่จะได้เป็นพระสังฆราชด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า จวบจนมรณภาพ ก็ยังไม่สิ้นการไว้พระศพสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อน น่าเสียดายจริงๆ ไม่อย่างนั้นเราก็จะได้แระมุขสงฆ์องค์ใหม่ไปนานแล้ว

  ตอบลบ
 28. นึกถึงช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่ระหว่างเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ท่านมีโอกาสที่จะได้เป็นพระสังฆราชด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า จวบจนมรณภาพ ก็ยังไม่สิ้นการไว้พระศพสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อน น่าเสียดายจริงๆ ไม่อย่างนั้นเราก็จะได้แระมุขสงฆ์องค์ใหม่ไปนานแล้ว

  ตอบลบ
 29. กราบนอบน้อมระลุกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพุฒจารย์ทรงมอบสิ่งดีๆมากมายไว้ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตลอดมาและจะตลอดไปตราบนานแสนนาน

  ตอบลบ
 30. กราบนอบน้อมระลุกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพุฒจารย์ทรงมอบสิ่งดีๆมากมายไว้ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตลอดมาและจะตลอดไปตราบนานแสนนาน

  ตอบลบ
 31. ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมา....กราบอุทิศถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 32. สาธุขอกราบอนุโมทนาสาธุการเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 33. ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 34. ขอกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 35. ความกตัญญูรู้คุณ เป็นเครื่องหมายของคนดี ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 36. ขอกราบอนุโมทนาสาธุการเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 37. อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 38. อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.