ผมเตือนคุณแล้ว.! พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวฯ ฉลาดจงทำหากโง่ก็อย่าทำ โดย เจ้าคุณเบอร์ลิน

ฉลาดก็จงทำ.. 

หากโง่ก็อย่าทำ กรณี.. 

พ.ร.บ. ส่งเสริมนมัสการ

สังเวฯ ชาวพุทธทั่วประเทศ 

ใกล้สุดกลั้น ครวญ.. 


" อย่าให้ต้องถึงกับเลิกคบ
รัฐบาลนี้ไปตลอดชาติเลย "

ชาวพุทธสะท้อนฝาก 2 ข้อคิดใหญ่ๆ 
ไปยังรัฐบาลนายกบิ๊กตู่ว่า..


          ข้อที่ 1  

เรื่อง พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ นี้ 
หากรัฐคิดไม่ออก ว่าจะทำอย่างไร 
ก็สมควรแก้ประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 
เสีย และจงตัดทิ้งคำว่า 

" ส่งเสริมศาสนาพุทธเถรวาท " 

ไปเลย และเปลี่ยนเป็นส่งเสริม
ศาสนาอื่นแทน


           ข้อที่ 2  

ชาวพุทธไทย ให้คะแนนรัฐบาล
ทหาร 3 เรื่องใหญ่ ของพระศาสนา 
สอบตกทุกเรื่องมีมติเอกฉันท์เกินทน 
ลั่นในใจ หากไล่ได้จะไล่ออกวันนี้เลย

ก็ขอรายตัวนะครับ ก่อนอื่นจะขอ
แจ้งว่าถึงวันนี้ เจ้าคุณเบอร์ลินและ
ทีมงานก็ยังคงปกติทุกอย่างครับ
ทั้งร่างกาย จิตใจ และอุดมการณ์
พร้อมที่จะขออุทิศทุกลมหายใจ
ที่ยังมีอยู่นี้ 

เพื่อกิจพระศาสนาเจตนารมณ์ก็ยัง
มั่นคง หนักแน่น เกินร้อยเช่นเดิมครับ
เรื่องท้อ เรื่องถอยนั้นไม่เคยเกิดมี
ขึ้นในหัวใจแม้แต่เสี้ยวครับ


นำมาเล่าสู่กันฟัง

ช่วงที่ผมหายไปพอสมควร
นั้น ผม และทีมงาน ก็ยังคงเฝ้า
จับตามอง และระแวงภัยให้กับ
พระศาสนาทุกวินาทีครับ.!

ไม่ได้ไว้วางใจสถานการณ์ที่ดู
เหมือนนิ่งๆ นี้ใดๆ ทั้งสิ้นที่เห็น
เงียบๆ ก็หาใช่คนพาลแก๊งชั่ว 
มันเกิดสำนึกไม่ เป็นแต่พวกมัน 
ทนต่อความจริงไม่ได้เท่านั้น 

เดี๋ยวแรงมีมันก็หาเรื่องมาอีกจึง
วางใจอะไรไม่ได้ ขณะเดียวกัน
ที่ผ่านมาผม และทีมงานก็ได้
เดินเครื่องประสานแนวร่วม
สืบหาข้อมูล 

เข้าพบปะบุคคลสำคัญ 
ทั้งฝ่ายฆราวาส 
และพระมหาเถระผู้ใหญ่ 

เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ 
วิเคราะห์เหตุการณ์โดยรวมอย่าง
ต่อเนื่องครับซึ่งอดีต..

" หลวงปู่สมเด็จเกี่ยว "

แห่งภูเขาทอง ท่านย้ำตลอดว่า..

" โลกปัจจุบันนี้ งานปกป้องพระ
ศาสนา พระเราจะหยุดไม่ได้ 
แม้แต่วินาทีเดียว " 

ล่าสุดผมก็ได้มีโอกาสพบบุคคล
สำคัญของไทย 2 ท่าน แบบนัด
แนะกระทันหัน ซึ่งแยกกันไปพบ
ท่านคนละวัน ที่ยุโรปฝั่งตะวันตก
เมื่อปลายอาทิตย์ที่ผ่านมานั่งนอน
คุยกันสองวันสองคืน ด้วยความ
ที่ท่านทั้ง 2 เป็นระดับบุคคล
สำคัญของประเทศ

ผมจึงได้รับทราบข้อมูลเพียบ
ก่อนลากัน เลขาท่านยังนำเอกสาร
หลักฐานใส่ซองมาให้ด้วยพร้อม
กำชับ ..

" เก็บไว้ดีๆ ไว้ใช้ยามคับขัน 
เพื่อช่วยคณะสงฆ์ และบ้านเมือง "

ผมรับมานั่งอ่านน้ำตาครอ..
บอกอารมณ์ตอนนั้นไม่ถูกเลยครับ
ท่านทั้ง 2 คงเห็นว่าผมอยู่ต่าง
ประเทศ จึงได้เมตตาแยกแยะ
บุคคลในประเทศไทย ให้ผมฟัง
ละเอียดยิบ อย่างตรงไปตรงมา 

ใครทำงานให้ใคร.?
ใครกิน เงินใคร .?
ใครเลิกคบใคร .?
ใครเดินเกมให้ใคร.?

ซึ่งในบางเรื่องที่เกี่ยวกับบ้าน
เมืองเรา ผมฟังแล้วอึ้งเลยครับ 
บอกตรงๆ ครับว่า..

" หัวใจผม..
แทบหยุดเต้นเลยครับ " 

สุดท้ายคุยกันจบตรงที่ว่าไม่น่า
เกินสิ้นปีนี้ บ้านเมืองไทยเรา 
จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่
อย่างแน่นอนผมยังถามย้ำเลยว่า 
ปีนี้ก็ไม่กี่เดือนซิท่านว่า.. 

ใช่..ไม่กี่เดือน !
ก็คอยดูครับ ว่าจะจริงไหม? 

แต่ในเบื้องต้น การรู้เรื่องแบบนี้ 
มันก็ดีครับ คือ ทำให้เราไม่ตั้งอยู่ 
ในความประมาทในทุกๆ เรื่องจะได้
ช่วยปกป้องคณะสงฆ์ได้ทันการณ์

ซึ่งในตอนท้ายทั้งผม และอีกฝ่าย 
คือ ท่านเหล่านั้น พวกเราต่าง
ก็ยกมือขึ้นหัวว่า..

"ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดินไทย 
และพระรัตนตรัย พระบารมีในหลวง 
จงคุ้มครองแผ่นดินไทย คนไทย
ด้วยเทอญ 

ขออย่าให้เกิดการเสียหาย 
การสูญเสียชีวิต และสถาบันหลัก
ของชาติเลย "

ไว้มีโอกาสผมจะค่อยๆ ทะยอย
แย้มให้ฟังครับ.!
เข้าเรื่อง

ผมขออนุญาตสรุปมาแค่ 3 เรื่อง
ใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่ดูเหมือน
ชาวพุทธทั่วประเทศ ได้มีมติลง
คะแนนให้ รัฐบาลนายกตู่ สอบตก
หมดทุกเรื่องไปแล้วนะครับ

วันนี้.. ที่ผมจะขออนุญาตนำมา
ชวนคุย ก็คือ


                    เรื่องที่ 1  

     เรื่องการแต่งตั้ง..  

สมเด็จพระสังฆราชรูปที่ 20 แทน
สมเด็จพระญาณสังวร ซึ่งก็หาเรื่อง
มาสร้างมลทินให้หลวงพ่อ
" สมเด็จช่วง " แบบสารพัดวิธีที่
จะคิดชั่วได้แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไร
เอาผิดท่านได้สักอย่าง.!

แม้แต่หลวงพี่แป๊ะก็ตามคนชั่ว 
กะวางแผนชั่ว เล่นแร่แปรธาตุ
ขนาดจะเอาคนทำผิดมาเป็นพยาน
เพื่อแลกพ้นผิด กะจะเอาคนไม่มี
 " ความผิด " มารับผิดแทนไปโน้น
ถึงวันนี้ เรื่องจึงยังจบไม่ลง เพราะ
โจทย์มันชั่วตั้งแต่ต้น


                          เรื่องที่ 2  

  ปัญหาวัดพระธรรมกาย  

ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ..
ศาสนจักร คือ พระธรรมวินัย
คณะสงฆ์ และเรื่องทางบ้านเมือง 
คือ คดีสหกรณ์คลองจั่น

สุดท้าย 
ทุกวันนี้ ก็ยังทำอะไรหลวงพ่อ
ธัมมชโยไม่ได้สักเรื่องในทุกวันนี้ 
ผมก็ยังเห็นท่านปกติของท่าน
อยู่เลย


                     เรื่องที่ 3  

เรื่อง ที่ตัวแทนพระสงฆ์ 
ได้ไปยื่นร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม
การเดินทางไปนมัสการที่
สังเวชนียสถาน ต่อรัฐบาล 
เพื่อให้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ

ขยายความเฉพาะเรื่องที่ 3 โพสต์นี้ 
ผมจะขอเน้นขยายความ เฉพาะ
เรื่อง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเดินทางไป
นมัสการที่สังเวฯ ของชาวพุทธนะครับ

ส่วนเรื่องที่ 1 และเรื่องที่ 2 
ถึง ณ วันนี้ มันก็กลายเป็นมหากาพย์ 
บานปลาย หุบไม่ลง ไม่รู้จุดจบ 
ชนิดหยิบขึ้นมาเมื่อไร ก็เป็นเรื่อง
เมื่อนั้นไปแล้ว

ประวัติศาตร์พุทธศาสนาโลกก็ได้
บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ตัวละคร
ทุกคนไปเรียบร้อยแล้ว

ที่สำคัญรัฐบาลนายกบิ๊กตู่ 
ก็จะถูกชาวพุทธจดจำไปชั่วนาตาปี 
ด้วยผลงานโดดเด่นที่สุด ที่พอ
จะสรุปได้ว่า..

" รัฐบาลชุดนี้ นอกจากจะไม่ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์แล้ว 
ยังมีพฤติกรรมส่อในการใช้อำนาจ
ในทางมิชอบได้มีความพยายามทำ
การแทรกแซงต่อ..

ศาสนจักรตลอดเวลา เป็นไป
ในทางทำลาย หรือเพื่อให้
คณะสงฆ์อ่อนแอ เพื่อควบคุม
บังคับอย่างไม่เคยมีมาก่อนอีกด้วย "


ดังนั้น 

เรื่องที่ 1 และ 2 ผมจะ

ไม่ขอนำมากล่าวตรงนี้


ให้เสียเวลานะครับหากท่านใด
อยากจะย้อนความจำ ก็ไปค้น
โพสต์ย้อนหลังอ่านดูเอานะครับ..

พ.ร.บ. ส่งเสริม

นมัสการสังเวชนียสถาน 

สไตล์ ของเจ้าคุณเบอร์ลินผมเอง
รับทราบเรื่องนี้มานานแล้วจะว่าไป
ผมก็คิดแบบสไตล์ส่วนตัวผมว่า..

" หากพวกมึง (รัฐบาล) คิดเรื่อง
ง่ายๆ แค่นี้ไม่ออกละก็ ก็พากัน
ไปตายซะ 

อย่าได้ริมาคิดการใหญ่ มาอาสา
บริหารประเทศเลย ให้ชะงักเลย "

ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า..

       1. 
ประเทศไทยกว่า 95 % นับถือพุทธ 
พุทธศาสนามาจากอินเดียแต่ละปี 
ก็จะมีชาวพุทธไทยเดินทางไปไหว้พระ 
ไปแสวงบุญที่อินเดียกันเป็นประจำ 
เป็นจำนวนมากเสียด้วย

        2. 
ที่ผ่านมาๆ ผมก็ให้รัฐบาล 
" ไปแหกตาดู " ว่าชาวพุทธเหล่านี้ 
เขาเดินทางกันไปยังไง หน่วยงานรัฐ 
มีบ้างไหม ที่เข้าไปส่งเสริมหรือ
อำนวยความสะดวกอะไรบ้าง มันไม่
เห็นจะยากตรงไหน

       3. 
ข้อนี้สำคัญ คือ ถามว่ารัฐบาล
จะโง่ถึงขนาดคิดไม่ออกหรือไงว่า..

ทีศาสนิกชน ของศาสนาอื่น 
เช่น อิสลาม เวลาจะไปแสวงบุญ
ยังตะวันออกกลาง 

ทำไม.?
มันช่างแตกต่างกันราวฟ้ากะดิน 
กับที่ชาวพุทธไปอินเดียนักทั้งที่
เป็นประชาชนกลุ่มน้อยกว่าชาวพุทธ
ในประเทศ แทบเทียบกันไม่ได้เลย


ทำไม ทำไม และทำไม ? 

รัฐบาลจงตอบมา
รัฐบาลรู้ หรือแกล้งไม่รู้ว่า..

เรื่องแบบนี้ ชาวพุทธเขาก็ย่อมจะ
เกิดคำถามกันไปทั่วประเทศ
ตลอดเวลาอยู่แล้ว หรือไอ้เรื่องโง่
แบบนี้น่ะ รัฐบาลคิดว่า..

" ดีแล้ว ทำถูกต้องแล้ว " 

ใช่ไหมครับ.!
ชาวพุทธเขาไม่มีหัวจิตหัวใจ
หรืออย่างไร ? 

เหตุผลง่าย ๆ แบบนี้แหละครับ 
ที่บ้านเมืองมันถึงวุ่นวายไม่หยุด
ไม่หย่อนเช่นทุกวันนี้

อนาคตก็คงไม่ต้องเดาแล้วละครับ 
เห็นๆ มูลเหตุกันอยู่ มันเพียงแค่
รอเวลาเท่านั้นแหละผมจะบอกให้ 
ผู้มีอำนาจจงไปตรองกันดีๆ 
ก่อนที่จะสายนะครับนี่ยังไม่นับถึง ภาพบ้านเมืองใน
ปัจจุบัน ที่ตามกระทรวง ทบวง 
กรม สาธารณูปโภคต่างๆ ใน
ประเทศ 


ที่เหมือนจะมีศาสนิกอื่น

เดินคลุมศรีษะทำงาน

เต็มไปหมด.!


เหมือนคุมผลประโยชน์
ไปทั้งประเทศยังไงยังงั้น 
เรื่องแบบนี้ ชาวพุทธ
เขาอดคิดไม่ได้หรอกครับ

ว่าไปแล้ว ดูเหมือนชาวพุทธนั้น 
กว่าจะได้อะไรมาสักอย่างก็แสน
จะยาก แล้วได้มา ก็ได้ทีหลัง
ทุกที และได้จากการเรียกร้อง
ทุกที ทั้งที่เป็นเจ้าของประเทศนี้
แผ่นดินนี้

ที่ผมพูดนี้ ใครจะเถียงผมก็ว่ามา
เลยครับ เช่น ตัวอย่างลำพังแค่
ห้องไหว้พระ ของชาวพุทธ 
ห้องพักพระภิกษุที่สนามบิน
สุวรรณภูมินี้ 

กว่าจะมีได้ก็แสนยากต้องเรียกร้อง
แล้ว ก็เกิดที่หลังหัองละมาดของ
พี่น้องชาวอิสลามด้วย

แย้งมาซิครับ หากไม่จริง.?
สรุป

สไตล์ เจ้าคุณเบอร์ลิน
ผมอ่าน เนื้อหา พรบ. ส่งเสริม
นมัสการสังเว ฯ แค่รอบเดียว 
เพราะยาวมาก แต่ก็มีแต่เรื่องดีๆ 
แบบคนทำ คนร่างเขาทำการบ้าน
มาอย่างละเอียดกันมาอย่างดี 
และรอบครอบสุดแล้ว

แต่หากเป็นผมๆ ไม่มาร่างให้หรอก 
เพราะเจ้าหน้าที่รัฐ มีเต็มทำเนียบ 
ปล่อยให้มานั่งกินภาษีเฉยๆ ได้ไง
ผมก็จะเพียงแค่เดินไปบอกรัฐบาล 
โดยไม่ต้องไปร่าง และมาถ่อนำไป
ยื่นให้เสียเวลาหรอกครับ 

จะขอแบบสั้นๆ ไปว่า..

" เรื่องง่ายๆ ที่สำคัญสูงสุดเช่นนี้ 
หากรัฐบาลมีความฉลาดอยู่บ้าง
ก็รีบทำซะ

แต่ถ้ายังโง่ และยังหลงผิดอยู่
ก็อย่าไปทำมัน อย่ามาสนใจเรื่องดีๆ 
แบบนี้ก็ต้องสั้นๆ แบบนี้แหละครับ
เพราะเรื่องแบบนี้ เรื่องที่ส่งเสริมให้
คนทำดีสุดยอดแบบนี้

ใครจิตใจปกติ ก็ล้วนส่งเสริม และ
เห็นด้วยทั้งสิ้นนอกจากพวกจิตใจ
ไม่ปกติเท่านั้น และก็ไปคิดเอาเอง
ว่า จะทำอย่างไร ? "

เพราะว่าไปแล้ว เรื่องนี้ มันไม่เห็น
จะต้องไปคิดอะไรมากเลย
"เพียงแค่เปรียบเทียบการเดินทาง
ไปแสวงบุญของศาสนาอื่น ที่รัฐบาล
ส่งเสริมสารพัดมานาน ก็ชัดเจนแล้ว"

แต่หากยัง "ดื้อตาใส" อ้างนั่นนี่ 
หรือไม่รู้ว่า จะเริ่มต้นอย่างไร ?
ผมก็จะบอกทางสว่างให้ ก็แค่นิมนต์
เรียกพระแค่เพียงรูปเดียวคือ 

ท่านเจ้าคุณเทพ วีระยุทธ 

วัดไทยพุทธคยา อินเดีย 
ประธานพระธรรมทูต
สายอินเดียเนปาล 

ในฐานะคนพื้นที่ให้รัฐบาลนิมนต์
ท่านมาปรึกษา เรื่องนี้โดยเฉพาะ
แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับ

เมื่อนั้นรับรองทุกอย่างจบครับ
จบดีด้วยจบแบบ ตรงคน ตรงเรื่อง
ด้วยแต่หากรัฐบาลยังไม่ฉลาดยังโง่ 
ก็อย่ามาสนใจเรื่องนี้ ปล่อยทิ้งไปเลย 
และอย่ามาหยิบโน้นนี่มาอ้างนะครับ 
ดูมันจะเข้าเนื้อตัวเองเปล่าๆ

เพราะคนไทยทุกวันนี้ เขาไม่ได้โง่
อย่างที่รัฐบาลคิดหรอกครับ
เมื่อไม่สนใจต่อจากนี้ หากมีคณะสงฆ์ 
หรือหน่วยงานไหนมาเรียกร้อง 
หรือยื่นเรื่องนี้อีก ก็ทำเงียบไปเลย

" ประเทศมันจะได้พังเร็ว สังคม
มันจะได้แตก แผ่นดินมันจะได้
แยกเร็วขึ้น "

จะดันทุรังกันไปถึงจุดนั้นจริงๆ 
ใช่ไหมครับ นี่คือคิดแบบเจ้าคุณ
เบอร์ลิน คนที่ไม่ชอบยืดเยื้อครับ
ชอบพูดตรงๆ โดยยึดความจริงใจ 
และถือกุศลเจตนาเป็นที่ตั้ง.!

ซึ่งทั้งหมดนี้ อาจฟังไม่ลื่นหูแต่นี่
คือ เสียงสะท้อนจากสังคมพุทธ 
ทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นประชาชน
กลุ่มใหญ่ และเป็นเจ้าของแผ่น
ดินนี้ ผ่านผมมาครับ


พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูตสายอิเดีย-เนปาล
จัดพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดไทยพุทธคยา 
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ปิดท้าย

พ.ร.บ. ก็ขึ้นต้นชัดเจนแล้วครับว่า

" พ.ร.บ. ส่งเสริมนมัสการสังเวฯ "

ดังนั้น..

หากรัฐบาล หรือใคร.? 
ไม่เห็นชอบ ก็เท่ากับไม่ส่งเสริม 
นั้นแหละครับ.!

ชัดเจนนะครับ หากรัฐบาล
ไม่เห็นชอบ พ.ร.บ. บุญแบบนี้ 
ต่อไปอาจได้ชื่อว่า..

" เป็นรัฐบาลลำเอียง แม้แต่
เรื่องทางศาสนา หรือรัฐบาล
ขัดขวางคนทำดี " 

อีกฉายาหนึ่งก็ได้นะครับ
จะเอากันแบบนั้นใช่ไหมครับ 
ท่านนายกบิ๊กตู่ ขวัญใจชาว..

 " ประชามติ ฉบับที่เขางง
กันทั้งโลกครับ "

หากต้องการเช่นนั้นจริงๆ ก็นิมนต์
เลย หลวงพ่อบิ๊กตู่ที่เคารพ เชิญ
เลือกเอาตามใจตนเองเลย

" การขัดขวางมติ มส.เรื่องตั้งสังฆราช 
ก็ลากถูลู่ถูกังสารพัดแผนการณ์กันจน
ไปทำลายระบบปกครองทางสงฆ์
ย่อยยับ ก็ยังทำได้เลย "

ทำไมกับเรื่องแค่นี้ คิดแค่เพียงอย่างนี้
กันใช่ไหมครับ..

" เพิ่มมากๆ ครับ 
ในเรื่องดีๆ ของคนเลว "

ผมคิดว่า..
ร่าง พรบ. ส่งเสริมนมัสการสังเวฯ นี้ 
คนนับถือศาสนาอื่น เขาก็ยังสนับสนุน
เลยครับ ก็คงมีแต่..


คนไร้ศาสนาเท่านั้นแหละ
จึงไม่เห็นด้วย.!

ฤารอจะให้..ชาวพุทธทั้งประเทศ
เขาต้องออกมา บอกเลิกคบรัฐบาลนี้
ตลอดชาติกันเลยหรือไงครับ

ผมอยากจะบอกว่า..

ขอให้เหลือความดีให้ชาวพุทธ
เขาจำบ้างเถอะนะครับ ท่านนายก 
อย่าหลงกับอำนาจ สิ่งสมมติจนพา
ใจให้ถลำลึกไปกว่านี้อีกเลย

" พอได้แล้ว "

สุดๆ ถ้าหากไม่มีความจริงใจต่อใครๆ 
เลย หรือแม้แต่ใจตนเองที่นับถือพุทธ
อยู่ละก็ ขอให้ท่านสั่งให้ตัดข้อความ
ในรัฐธรรมนูญที่ว่า..

" ส่งเสริมคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ทิ้งไปชะ แล้วใส่เป็นศาสนาอื่น
ไปเลย  ดีไหมครับท่าน "

การที่ คสช. มาออกคำสั่ง ม.44 
ที่เรียกว่า ลักลั่นซ้ำซ้อน เพื่อจัด
ระเบียบศาสนานั้นมันสุดจะประจาน
ถึงความไม่ประสาประสีกับการ
ศาสนาอยู่ทนโท่แล้วว่า ..

" คนร่าง รธน. ฉบับนี้มันไม่รู้เรื่อง
ศาสนา ที่ละเอียดอ่อนใดๆ เลย "

เพราะใครเขาก็มองออกว่า..

รัฐธรรมนูญ ของปู่มีชัยแก
เลอะเทอะแค่ไหน.! นี่ข่าวก็
รายงานว่ากรรมาธิการเขาก็
ตีความแล้วว่า สว. เลือกนายก
ไม่ได้อีกก็ยิ่งหักหน้า คสช. 
หนักขึ้น..

" ก็มีที่ไหนละครับ ที่ระบุจะคุ้มครอง
ดูแลแต่เฉพาะพุทธเถรวาท แล้วจะ
ให้นิกายอื่นๆ หรือแม้แต่ศาสนาอื่นๆ 
จะไล่ให้เขาไปไหนเขาจะอยู่กัน
อย่างไร "

เรื่องนี้ผมเอง และทีมงานก็เคย
ติงไปในโพสต์ไปหลายครั้งแล้ว
3 จังหวัดภาคใต้ ลงมติไม่รับ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ยังไม่สำนึก
กันอีกหรือ.?

เขาสื่อตรงๆ มาแล้วจะรอให้ไฟไหม้
แผ่นดินก่อนจึงจะสำนึกกันหรือไง
ผมว่า คงได้รื้อทิ้งจริงๆ จนได้แหละ
ครับ กับรัฐธรรมนูญพิลึกๆ กึ่งมนุษย์
ฉบับนี้

เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงานชั้นลึก 
อยากจะฝากคติธรรมย้ำว่าคติธรรม
เพื่อเตือนนายกบิ๊กตู่ ด้วยความหวังดี
จริงๆ ว่า..

" อันการเลือกดำเนินชีวิต 
แบบเหยียบเรือสองแคม 
แบบนกสองหัวนั้น.! 

คนฉลาดจริง เขาไม่เลือก
หรอกครับ เพราะมันอันตรายนัก 
ทั้งกับตนเอง และวงศ์ตระกูล 
สุดท้าย ใครเขาก็ไม่เอาไว้
หรอกครับ ประวัติศาตร์มีให้เห็น
มากมาย "

โปรดพิจารณาดีๆ นะครับท่าน 
ยังไม่สายนัก เพราะสรรพสิ่งนั้น 
ล้วนอนิจจัง อำนาจไม่เที่ยงแท้
ครับขออวยพรให้ท่านนายกบิ๊กตู่ 
จงคิดได้เร็วๆ และจงกำหนดเส้น
ทางชีวิตแบบสว่างดีกว่า 


"อยู่ก็สว่าง ตายก็สว่าง"

ย่อมเป็นทางอันประเสริฐที่บัณฑิต
ทั้งหลายเลือกเดินเพราะเรื่อง..

" บาปบุญคุณโทษ ในทาง
พุทธศาสนานั้นมันยุติธรรม
เกินสิ่งสมมติใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ "

อย่าคิดก้าวล้วงพระศาสนาหนัก
ไปมากกว่านี้อีกเลย พระสงฆ์
ท่านพูดหนาหู ฝากมาทุกวันครับ

แม้การเลือกทางเดินชีวิตตนเอง 
จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ตาม
แต่เจ้าคุณเบอร์ลิน ก็เป็นพุทธ
สาวก และเป็นคนไทยด้วยกัน 
ก็ย่อมมีหน้าที่แนะนำให้คนเดิน
ทางสว่าง

พูดแค่นี้ คิดว่าตัวท่านนายกบิ๊กตู่ 
ซึ่งก็ไม่ใช่คนโง่ จนแยกแยะอะไร
ไม่ออก ก็ย่อม 

" น่าจะเข้าใจดี และดีกว่าใครๆ " 

นะครับ..


ผมเตือนคุณแล้วนะครับ.! 


โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 25.08.2016

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
ผมเตือนคุณแล้ว.! พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวฯ ฉลาดจงทำหากโง่ก็อย่าทำ โดย เจ้าคุณเบอร์ลิน ผมเตือนคุณแล้ว.! พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวฯ ฉลาดจงทำหากโง่ก็อย่าทำ โดย เจ้าคุณเบอร์ลิน Reviewed by สารธรรม on 02:06 Rating: 5

43 ความคิดเห็น:

 1. ใกล้จะถึงเวลาฟ้าหลังฝน
  ใกล้จะพ้นพาลภัยใส่ความให้
  ใกล้ถึงคราว่าความเป็นเช่นไร
  ใกล้คงได้พิสูจน์พูดความจริง
  ใกล้จะถึงเวลาที่ฟ้าเปิด
  ใกล้จะเกิดเปิดเผยเรื่องทุกสิ่ง
  ใกล้จะถึงเวลาพวกพาดพิง
  ใกล้จะยิ่งมั่นใจได้รู้กัน
  ใกล้จะถึงเวลาฟ้าสดใส
  ใกล้จะได้รวมใจที่สานฝัน
  ใกล้จะหมดเวลาที่ฝ่าฟัน
  ใกล้สุขสันต์ทั่วหน้าทั้งปฐพี...

  ตอบลบ
 2. รัฐบาลควรจะสนับสนุนนะ เพราะมีแต่คนฉลาดๆทั้งนั้น

  ตอบลบ
 3. รัฐบาลควรจะสนับสนุนนะ เพราะมีแต่คนฉลาดๆทั้งนั้น

  ตอบลบ
 4. ชาวพุทธเป็นพลเมืองชั้นสองของประเทศสาระขันธ์นี้ ถ้ายังนิ่งเฉยกันอีกไปนานก็จะตกไปชั้น 3 ชั้น 4 แน่

  ตอบลบ
 5. ใช่แล้วครับ นับแต่นี้ไปรัฐบาลไทยทุกสมัย ควรหันหน้ามาเอาใจใส่ต่อพุทธศาสนามากกว่านี้ อย่างเช่น พรบ.การไปนมัสการสังเวชนียสถาน ฯลฯ นั่นเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะครับ

  ตอบลบ
 6. ถ้ารัฐบาลชุดนี้ฉลาดก็จงทำแล้วจะได้ใจชาวพุทธทั้งประเทศเทให้ ถ้าไม่ทำก็จงดักดานอยู่หลังเขาเช่นเดิมเถอะนะวุ่นวายกับการแก้ปัญหา 2 มาตรฐานของรัฐบาลต่อไปหาความสงบยาก

  ตอบลบ
 7. เราชาวพุทธจะรวมตัว รวมใจ รวมพลังกัน ลุกขึ้นมา ไม่ยอมให้คนพาลได้ใจ หรือทำอะไรตามใจตัวเองเอย.

  ตอบลบ
 8. ขอให้ทำจริงๆเถอะที่ห่วงได้แต่พูดหลอกชาวบ้านไปวันเหมือนตอนเย็นของทุกวันน่าเบือแถมดันบ่นอีกว่าไม่มีใครฟังท่านบ่นม้นแปลกดีนะประเทศไทย

  ตอบลบ
 9. ขอให้ทำจริงๆเถอะที่ห่วงได้แต่พูดหลอกชาวบ้านไปวันเหมือนตอนเย็นของทุกวันน่าเบือแถมดันบ่นอีกว่าไม่มีใครฟังท่านบ่นม้นแปลกดีนะประเทศไทย

  ตอบลบ
 10. ทำเถอะ ให้มันเป็นประวัติศาสตร์ประเทศไทย

  ตอบลบ
 11. โลกนี้ขาดพระพุทธศาสนาไม่ได้หรอกนะครับ ควรที่จะช่วยกันปกป้องและทำนุบำรุงให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกสืบต่อไปตราบนานเท่านาน

  ตอบลบ
 12. ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ทุกคนเพราะเราเป็นชาวพุทธ

  ตอบลบ
 13. อยากให้หมดยุคถิ่นกาขาวไวๆ

  ตอบลบ
 14. กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคุณเบอร์ลินด้วยเจ้าค่ะ เมิ่อไม่ฟังกันก็ต้องใช้ยาแรงๆบ้าง

  ตอบลบ
 15. ความจริงของชีวิต..รู้จริงเพราะพระพุทธศาสนา..

  ตอบลบ
 16. โลกนี้ขาดพระพุทธศาสนาไม่ได้

  ตอบลบ
 17. ชื่นชมท่านเจ้าคุณที่ให้ความรู้มากค่ะ

  ตอบลบ
 18. รอวันกระดาษเป็นจริง

  ตอบลบ
 19. ใครหนอ สั่งการให้ dsi ใส่ร้ายพระสงฆ์ ใส่ร้ายวัด บาปจะตก]'บนกะบาลของผู้นั้นเต็มๆ ลำบากล่ะทีนี้ มึงเอ๊ย!

  ตอบลบ
 20. "การปกป้องพระศาสนา หยุดไม่ได้แม้นาที"

  สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 21. มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลควรสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

  ตอบลบ
 22. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวที่สอนให้เรา
  รู้จักวางใจที่หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย

  ตอบลบ
 23. ขอกราบถวายกำลังใจค่ะ

  ตอบลบ
 24. ขอกราบถวายกำลังใจค่ะ

  ตอบลบ
 25. เตือนแล้วนะนายกตู่ อย่าให้จากสองมาตรฐาน เป็น 3 เป็น 4 5 6....เมื่อนั้นแหละแผ่นดินไทยจะลุกเป็นไฟ

  ตอบลบ
 26. "ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน"
  นี่แหละคือ สาเหตุแห่งความแตกแยก วุ่นวาย และเดือดร้อน อย่างไม่รู้จบสิ้น !!!

  ตอบลบ
 27. นานกโง่จริงหรือแกล้งโง่ สงสัย..ถึงได้คิดไม่ออกเรื่องสองมาตราฐานของศาสนาขนาดนี้..ตาชั่งเอียงแบบนี้ไม่น่าเปนทหารรักษาราชการแผ่นดินเลย.ปีหน้าเสนอตัวอย่ารับใช้ชาติเถอะเสียเวลาคนอื่น

  ตอบลบ
 28. ศาสนาพุทธไม่มีใครให้ความสนใจเท่าที่ควรปล่อยไปตามยะถากรรมที่ศาสนาอื่นเจริญเอาๆศาสนาอื่นเรียกร้อนอะไรเรียบหามาประเคนแต่ถึงเวลาพระพุทธศาสนาขอความอนุเคราะห์บ้างยากแสนเข็นเหมือนเข็นรถถังขึ้นภูเขาแตกต่างจนน่าเกลียด

  ตอบลบ
 29. สู้ค่ะ ให้ถึงที่สุด

  ตอบลบ
 30. สู้ค่ะ ให้ถึงที่สุด

  ตอบลบ
 31. ต่อไปประชาชน อาจจะบอกว่า รัฐบาลชุดปัจจุบัน 2 มาตรฐานหรือเปล่า??

  ตอบลบ
 32. โอกาสดีมาถึงแล้วต้องรีบเลยนะ...

  ตอบลบ
 33. ขอกราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ
  ขอกราบชื่มชม ที่ท่านได้กล้าหาญ สมกับเป็นบัญทิตนักปราช์ แห่งกองทัพธรรม
  และกราบถวายกําลังใจให้ท่านด้วยความรักเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ สาธุๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 34. ขอกราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ
  ขอกราบชื่มชม ที่ท่านได้กล้าหาญ สมกับเป็นบัญทิตนักปราช์ แห่งกองทัพธรรม
  และกราบถวายกําลังใจให้ท่านด้วยความรักเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ สาธุๆๆค่ะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.